Topografi - Folkeminder


: Kongeriget Danmarks Byvaabener. Indklæbede samlermærker i farver fra 86 danske byer. Komplet. . (#122806) kr. 150

AKTIVE SENIOR BORGERE (udg): Barn i Nakskov omkring 1900-1940. Nakskov set fra knæhøjde. 1991. Illustr. 136s. (#97605) kr. 50

ALBECK-LARSEN, L.: Ture omkring danske åer. 1958. Illustr. (#21599) kr. 35

ANDERSEN, BOYE: Forsamlingshuse i Nørherred. 1981. Illustr. (#3146) kr. 40

ANDERSEN, ELLEN: Danske bønders klædedragt. Illustr. (#106693) kr. 150

ANDERSEN, FREDERIK: Plebejerviser. Med et forord af Harald Bergstedt. (#3155) kr. 90

ANDERSEN, HOLCK: Nykøbing-borgerne og deres kirke. Illustr. (#104522) kr. 60

ANDERSEN, JØRGEN og ARTHUR HANSEN (red): Vore domkirker i tekst og billeder. 1962. Illustr. Helfablea. (#36640) kr. 115

ANDERSSON, SVEN: Åländskt skärgårdsliv. Helsingfors 1945. Illustr. Halvshirting. (#37586) kr. 95

ANORDNING FOR ALMUESKOLEVÆSENET: paa landet i Danmark. Frederiksberg, den 29de Julii 1814. Faksimileudgadev 1980. Orig.bd. 54s. (#49734) kr. 60

ARENTZEN, E.SLOTH OG KJELD DE FINE LICHT: Kirker og bygninger fra Geodætisk instituts arkiv. Illustr. (#3175) kr. 150

ASKHOLM, IB: Livets varsler om fødsel, tilværelse og skæbne. 1999. Illustr. Orig.bd. 192s. (#82737) kr. 75

ASKHOLM, IB: Gamle danske vejrvarsler. Illustr. (#92445) kr. 100

BAILUM, HENRY: Skøjere og skarnsfolk. Forlaget Aros 1971. Illustr. 56s. (#19083) kr. 45

BENZON, GORM: Sagnenes Danmark. Vestjylland. Mors og Læsø. 1984-85. Illustr. Orig.bd. Pr.stk. (#63263) kr. 80

BENZON, GORM: Sagnenes Danmark. Bind 3 Vestjylland. Illustr. (#40103) kr. 100

BENZON, GORM: Et herregårdsspøgelses erindringer. (#90705) kr. 140

BENZON, GORM: "De fandens penge". Illustr. (#19577) kr. 60

BENZON, GORM: Bindingsværk i Sønderjylland og Slesvig/På fyn og omliggende øer/I Nørrejylland. 3 bd. Illustr. (#115186) kr. 200

BERG, RASMUS: Købstad og købstadmand. 1923. Illustr. Halvlæder el.halvshirting. (#37799) kr. 100

BIERING, SVERKEL (red): Landevejens farende svende. 1970. Illustr. 157s. (#19860) kr. 60

BILLEDER FRA NORDFALSTER: Gamle postkort fra landsbyerne i Nørre Alslev kommune. 1999. Illustr. 96s. (#99127) kr. 75

BIRCHEROD, JACOB: Folketro og festskik. Særlig fra Fyn (1734). Schønberg 1936. 131s. (#3201) kr. 60

BJERGE, POUL (Udg): Aarbog for dansk kulturhistorie. 1899-1900. Bidrag af bl.a. H.F. Feilberg, Evald Tang Kristensen, Severin Kjær. I eet halvshirting. (#36118) kr. 100

BJERGE, POUL og THYGE J. SÖEGAARD: Danske vider og vedtægter eller gamle landsbylove og byskråer I-III. Lehmann & Stages forlag 1904-20. Halvlæder. 504s+584s+736s. Med dedik (#22778) kr. 480

BJERRE, MARKUS og H.P.HANSEN: Bonde og handelsmand. Af Jens Sandholms optegnelser. Munksgaard 1948. Illustr. 161s. (#6526) kr. 60

BOBERG, INGER M.: Sagnet om den store Pans død. Munksgaard 1934. N.p.s. 168s. (#6713) kr. 80

BOBERG, INGER M.: Folkemindeforskningens historie i Mellem- og Nordeuropa 1-3. Munksgaard 1951-53. Illustr. 382s. (#59900) kr. 100

BOBERG, INGER M.: Folkemindeforskningens historie i Mellem- og Nordeuropa. 1953. Illustr. 381s. (#76069) kr. 100

BOBERG, INGER M.: Dansk folketradition. I tro og digtning og deraf afhængig skik. Munksgaard 1962. 189s. (#14186) kr. 55

BOBERG, INGER M.: Bjærgfolkenes bagning. Sagntypen Grissel og Rage. Schønberg 1938. Illustr. 104s. (#3212) kr. 60

BOJESEN, MARIA: Rejse igjennem Danmark. 3 dele. 1856. Med udfoldelige kort. Lidt slidt halvlæder. Enkelte sider pænt repareret. (#65088) kr. 480

BOKKENHEUSER, KNUD: Der gaar sagn om Borgtapeter- (Emil Aaarestrup). Illustr. N.p.t. (#40717) kr. 60

BRAMSEN, HENRIK (udv): Købstaden set og oplevet. Billeder og tekster fra gamle dage. 1971. Illustr. Orig.halvshirting. 77s. (#82711) kr. 100

BRANDT, PALLE R.: Korn - kandis og kramvarer. 1995. Illustr. (#45904) kr. 40

BREGENHØJ, CARSTEN: Etnologisk interviewteknik. 1971. Illustr. Helshirting. (#38198) kr. 45

BROBY-JOHANSEN, R.: Kampen om bukserne. 1971. Illustr. Orig.bd (#3237) kr. 35

BROBY-JOHANSEN, R.: Med Broby på Sydfyn. Langeland, Tåsinge, Ærø og Samsø. Kunstvejviser. Illustr. (#118630) kr. 120

BRUHN, JENS: Toldboder - set på grafiske blade. 1979. Illustr. (#22557) kr. 50

BRUHN, VERNER, KNUD PRANGE og ERIC MOURIER: Vejledning i lokalhistorie. Fra plan til bog. 1985. Illustr. Orig.helshirting. 184s. (#65147) kr. 80

BÜHLMANN, RENÉ M.FL.: Madpakken. Træk af spisevanernes historie. Illustr. (#122921) kr. 65

BÆKSTED, ANDERS: Besættelsen i Tisted 1696-98. 2 bind. Munksgaard 1959-60. 429s+392s. (#45882) kr. 130

CHRISTENSEN, ANDERS: Bondens eje.+ Anton Pedersen: Historie og nutid. 1963. Illustr. Orig.bd. (#38206) kr. 60

CHRISTENSEN, ARTHUR: Molboernes vise gerninger. Illustr. (#41807) kr. 100

CHRISTENSEN, NIKOLAJ: Folkeeventyr fra Kær herred. 3 hefter. (#45553) kr. 175

CHRISTIANSEN, ERIK: Kattegat rundt. 1967. Illustr. Helshirting. (#3279) kr. 65

CHRISTOFFERSEN, LISE: Din trofaste og hengivne Mathilde. 1988. Illustr. 95s. (#86660) kr. 55

CHRISTOFFERSEN, MARIUS: Rutefart som mellemfolkeligt problem. 1931. 264s. (#3289) kr. 115

CLAUSEN, H.V.: Det danske landskab. 1926. Illustr. (#8420) kr. 45

CLEMMENSEN, C.A.: Vægterbogen. 1926. Illustr. (#8445) kr. 45

COUR, J.B.C. LA: Danske gaarde.II.Samling. Illustreret statistisk og historisk haandbog for det danske landbrug. 4 bd. Illustr. Et par bind lidt svag i inderste fals. (#57940) kr. 1200

DAASTRUP, H.: Bønder og herregaardsfolk. 1955 (#8796) kr. 40

DAHL, KNUD: Strejftog gennem fredede egne på øerne. 1961. Illustr. Orig.bd (#8818) kr. 60

DAHL, KNUD: Fredede områder og statsskove. Øerne. Illustr. (#32007) kr. 100

DANMARK 1:100 000: Topografisk atlas. Kort- og matrikelstyrelsen. 5.udgave. (#45922) kr. 250

DANMARKS FOLKEMINDER.: 11.hefte. 1965. Illustr. (#8930) kr. 35

DANSKE SLOTTE OG HERREGÅRDE.: Bind 7-10-13-16. 1967-68. Illustr. Halvfablea. Pr.stk. (#8982) kr. 65

DE DANSKE KIRKER.: 20 bd. 1966-73. Illustr. Halvpluv. (#3325) kr. 770

DEHLI, MARTIN: Fredrikstad bys historie 1-3. Illustr. (#110547) kr. 640

DEHN-NIELSEN, HENNING: 356 oldtidsminder på øerne. 1977. Illustr. Helshirting. 217s. (#42610) kr. 80

DEHN-NIELSEN, HENNING og HANS HENRIK THOLSTRUP: Danmark set fra luften. Byer og seværdigheder. 1997. Illustr. Orig.bd. (#41145) kr. 95

DUMREICHER, CARL og ELLEN OLSEN MADSEN: Danmark, dejligst vang og vænge. 1956. Illustr (#9588) kr. 40

DYRLUND, F.: Tatere og natmandsfolk i Danmark. Betragtede med hensyn til samfundsforholdene i det hele. (#123449) kr. 150

EILERTSEN, MOGENS: Vort kæreste værktøj. Træk af måltidets og spiseredskabernes kulturhistorie. Illustr. Smudsomslag med rifter. (#107767) kr. 200

ELLEKILDE, HANS: Fra dansk folkemindesamling VI. Særtryk af siderne 129-160. 1938. Illustr. (#9875) kr. 30

ELLING, CHRISTIAN: Danske herregaarde. Anden, reviderede og øgede udgave. Thaning & Appel 1948. Illustr. 164s. (#3354) kr. 100

ENEVIG, ANDERS: Prinser og vagabonder. Illustr (#9962) kr. 80

ENEVIG, ANDERS: Prinser og vagabonder. Illustr. (#21263) kr. 100

ENEVIG, ANDERS: Prinser og vagabonder. 1963. Illustr. 131s. (#3361) kr. 65

ENEVIG, ANDERS: Klunsere og kræmmere. Illustr. (#69977) kr. 115

ENEVIG, ANDERS: Klunsere og kræmmere. 1964. Illustr. 153s. (#9960) kr. 95

ENEVIG, ANDERS: Rottekongen Cibrino. Illustr. (#120303) kr. 150

EXNER, JOHAN: 400 danske landsbykirker. 1968 el.1975. Illustr. Helshirting. (#10206) kr. 80

EXNER, JOHAN: 148 danske bykirker. 1974. Illustr. Helshirting. 303s. (#10205) kr. 100

EXNER, JOHAN og HELGE FINSEN: Kirken i landskabet. 1961. Illustr. (#23482) kr. 60

EXNER, JOHAN og HELGE FINSEN: Kirken i landskabet. 1961. Illustr. Orig.bd (#3377) kr. 65

FABRITIUS, ALBERT og HARALD HATT: Haandbog i slægtsforskning. Schultz forlag 1973. 3.udgave. Illustr. 277s. (#41640) kr. 130

FABRITIUS, ALBERT og HARALD HATT: Haandbog i slægtsforskning. Schultz forlag 1973. 3.udgave. Illustr. Enkelte indstregninger. 277s. (#70924) kr. 115

FABRITIUS, ALBERT og HARALD HATT: Haandbog i slægtsforskning. Schultz forlag 1963. 3.udgave. Illustr. 277s. (#85066) kr. 130

FANG, ARTHUR: Den gamle købmandsgaard. 1935. Illustr. Halvshirting. (#59490) kr. 80

FANG, LOTTE og FLEMMING STEENSBECH: - det var Dengang. 1969. Illustr. (#37086) kr. 30

FEILBERG, H.F.: Nissens historie. Lille Niels som også kaldes Nissen og hans mange mærkelige bedrifter. Illustr. (#107415) kr. 100

FEILBERG, H.F.: Nissens historie. Lille Niels som også kaldes Nissen og hans mange mærkelige bedrifter. Illustr af Herman Stilling. (#71674) kr. 80

FEILBERG, H.F.: Sjæletro. Danmarks Folkeminder nr.10, (#107701) kr. 100

FOR 30 AAR SIDEN.: Rejseminder af Tonys bror. Udgivet af medlemsbladet for Danske Handelsrejsende foreninger til fordel for foreningen af Danske Handelsrejsende og Handelsrejsendeforeningen af 1886. 1922. Illustr (#3401) kr. 100

FORENINGEN TIL FOLKEDANSENS FREMME.: Beskrivelse af gamle danske folkedanse. Hefte II + III. (#23787) kr. 60

FRANDSEN, N.H.: Mordet på Store Hans. 1985. Illustr. 140s. (#18253) kr. 60

FRIFELT, SALOMON J.: Mellem to taarne. 1949. (#23878) kr. 45

FRIFELT, SALOMON J.: Mands mod. 1948 el. 1971 (#10899) kr. 40

FRIFELT, SALOMON J.: Dagen og det grønne land. 1955 (#10896) kr. 40

FRIIS, ACTHON: Danmarks store øer 1-2. Illustr af Johannes Larsen. (#112192) kr. 500

FRIIS, ACTHON: De jyders land. 2 bd.+ Danmarks store øer. Fyen. Langeland. Sjælland. Lolland. Falster. Møn. Bornholm. 2 bd.+ De danske øer. 3 bd Illustr af Johannes Larsen m.fl. (#38750) kr. 1300

FRIIS, ACTHON: Danmarks store øer 1-2. Illustr af Johannes Larsen. I kassette. (#54583) kr. 600

FRIIS, CLAUS ACHTON: Acthon Friis og De danskes land. Erindringsbilleder. 1981. Illustr. (#38681) kr. 50

FROST, JEP LAUESEN (red): De gamle Byfoged- Birke- og Herredsfuldmægtige. Erindringer fra retslivet i tiden før retsreformen 1919. Gads forlag 1967. Illustr. 360s. (#3417) kr. 75

G.H-E.: Danmarks tilblivelse og opkomst samt Kjøbenhavns historie i kronologisk orden. (#120477) kr. 300

GALSCHIØT, M. (UDG): Danmark i skildringer og billeder af danske forfattere og kunstnere. 4 bd. Illustr. (#119970) kr. 500

GEODÆDISK INSTITUT.: Generalstabskort Danmark 1:100.000 1-3. (#3437) kr. 250

GJELSTRUP, TORUN: ...Uden mad og drikke... Spise-, udskænknings- og overnatningssteder i Ærøskøbing. Illustr. (#116151) kr. 120

GOTFREDSEN, L.: Vand finder vej. Illustr. (#24475) kr. 75

GRAAE, FREDERIK: Falsterminder. I. Idestrup. 1928. Illustr. Privat papirbind m/skindtitel. 78s. (#83399) kr. 100

GRAAE, FREDERIK: Falster minder. I Idestrup. Illustr. N.p.s. Lette brugsspor. (#104599) kr. 60

GRANE, GUNNAR: Svenskt folkliv i våra dagar. Skioptikonbilder. Stockholm 1909. Illustr. Orig.helshirting. 864s. (#82679) kr. 115

GRAVLUND, THORKILD: Sognet. Samlet udgave. U.år. (#11671) kr. 65

GRAVLUND, THORKILD: Sognet. 1921. Halvlæder (#11665) kr. 50

GRAVLUND, THORKILD: Rakkeren. Illustr (#11664) kr. 75

GRAVLUND, THORKILD: Herredsbogen. Sønderjylland og øerne. 1930. Illustr. 194s. (#3449) kr. 80

GRAVLUND, THORKILD: Dansk folkekarakter. Sjællændere og jyder. Fynboer, lollændere og falstringer. Gyldendal 1919. Illustr. Halvlæder. 374s. (#95614) kr. 100

GRAVLUND, THORKILD: Dansk folkekarakter. Sjællændere og jyder. Fynboer, lollændere og falstringer. Gyldendal 1919. Illustr. Halvpluv. 374s. (#60079) kr. 80

GRAVLUND, THORKILD: Dansk folkekarakter. Sjællændere og jyder.+ Dansk folkekarakter. Fynboer. Illustr. (#79772) kr. 250

GRAVLUND, THORKILD: Herredsbogen. Jylland. Illustr. (#113623) kr. 165

GREEN, JØRGEN & MICHAEL GREEN SCHMIDT: Slægtsforskerens ABC. En håndbog for alle som beskæftiger sig med slægtsforskning. (#121283) kr. 225

GROVE, P.V.: Jylland. Illustr. (#3459) kr. 120

GROVE, P.V.: De danske øer. Illustreret reisehaandbog. Illustr. N.p.s. (#37230) kr. 120

GROVE, P.V.: De danske øer. Illustreret reisehaandbog. Illustr. (#109745) kr. 120

GRUNDTVIG, FREDERIK LANGE: Livet i Klokkergaarden. Gammeldags falstersk bondeliv efter Lars Rasmussens skildring. Schubotheske forlag 1909. Illustr. Halvshirting. 287s. Få blyantsnoter (#96232) kr. 130

GRUNDTVIG, SVEND: Gamle danske minder i folkemunde I-III. Fotografisk optryk af 1854-61 udgave. (#96187) kr. 150

GUNNARSEN, RUTH: Vore gamle kalenderdage. Tro, overtro, varsler. Illustr. (#92917) kr. 60

GUNNARSEN, RUTH: Familiens højtider i gamle dage. Illustr. (#24146) kr. 45

H-THIIM, FLEMMING: Vore gamle priviligerede landevejskroer. Illustr. (#3472) kr. 80

HAACK, FRITZ (samlet af): Der var engang. Heks og havmand. Trold og troldmand. Sesam 1997. Illustr. Orig.bd. Tilskrift på friblad. 163s. (#93379) kr. 65

HAACK, FRITZ (SAMLET AF): Der var engang. Heks og havmand. Trold og troldmand. Illustr. (#120419) kr. 100

HALD, KRISTIAN: Stednavne og kulturhistorie. D.H.F.s håndbøger 1966. Helshirting. 93s. (#102219) kr. 55

HALD, KRISTIAN: Stednavne og kulturhistorie. D.H.F.s håndbøger 1966. Helshirting. 93s. Med enkelte blyantsnoter (#21040) kr. 50

HALD, KRISTIAN: De danske stednavne paa -um. (#107905) kr. 75

HANNOVER, H.I.: Om molersten. En betydningsfuld dansk specialindustris udvikling. 1927. Illustr. (#12143) kr. 50

HANSEN, AXEL og KNUD JENSENIUS: Christiern Thorckelsen Morsings danske skrifter. Pestbog ect. 1937. Halvpluv (#12168) kr. 50

HANSEN, F. DINSEN: Nordfrisland - digernes land. Illustr. St.p.t. (#45783) kr. 70

HANSEN, GEORG: Sædelighedsforhold blandt landbefolkningen i Danmark i det 18. århundrede. Det danske forlag 1957. 237s. (#55279) kr. 80

HANSEN, H.P.: Om renlighed i gamle dage. Illustr. Med dedik. (#41373) kr. 90

HANSEN, H.P.: Fra gamle dage. Folk bander. Slavekrigen 1848. Om renlighed i gamle dage. Af brændevinens saga. An Wåt's saga. (#67581) kr. 140

HANSEN, H.P.: Fra gamle dage. Folk bander. Slavekrigen 1848. Om renlighed i gamle dage. Af brændevinens saga. An Wåt's saga. 1961. 214s. (#3487) kr. 100

HANSEN, H.P.: Folk bander. Folkloristisk studie. (#42439) kr. 75

HANSEN, HANS-OLE: Danske naturområder. 1979. Illustr. Helfablea. (#3490) kr. 80

HARRITZ, POUL HENRIK: Danmarks småøer. Illustr. N.p.t. (#54976) kr. 150

HARTMANN, GODFRED: Henne om hjørnet - og andre uhøjtidlige beretninger om rejser og strejftog. (#25080) kr. 70

HARTMANN, GODFRED: Genbrug. Beroligende læsning til natbordet. 1978. Helshirting. 169s. (#79482) kr. 60

HARTMANN, GODFRED: De må gerne sige du -. Sørgmuntre erindringsglimt. 1976. Illustr. Med dedik. (#25083) kr. 60

HARTMANN, SYS: 50 palæer og landsteder. 1990. Illustr. (#61696) kr. 60

HAUGBØLL, CHARLES: Børster. De omrejsende jernbane- og jordarbejderes liv og arbejde belyst gennem breve og samtaler. Munksgaard 1955/1965/1981. Illustr. 183s. (#3513) kr. 60

HAUGNER, C.C.: Nakskovs købstads historie. 3 bd. Arnold Busck 1934-36. Illustr. Halvlæder. (#63581) kr. 545

HAUGNER, C.C.: Maribo historie. 2 bd. Første bind: Kloster og kirke. Andet bind: Købstaden. Illustr. (#77123) kr. 250

HAUGNER, C.C.: Maribo historie. 2 bd. Første bind: Kloster og kirke. Andet bind: Købstaden. Illustr. (#104098) kr. 300

HEFT, TAGE: Folket fortæller. Illustr. (#3528) kr. 150

HEILSKOV, CHR.: Nordbo-navne. ca.900 fornavne. Med forklsring samt et tillæg af fremmede navne. (#110888) kr. 80

HEILSKOV, CHR.: Dansk Provinstopografi. Ryg falmet. (#115753) kr. 250

HENNINGS, PAUL: Slægtforskning. Efter forfatterens død afsluttet og udgivet af Harald Hatt og Albert Fabritius. 1933. Illustr. Privat halvshirting. N.p.s. (#52957) kr. 100

HENNINGSEN, HENNING: Dystløb i danske søkøbstæder og i udlandet. Munksgaard 1949. Illustr. Danmarks Folkeminder nr. 57. (#38410) kr. 60

HENNINGSEN, HENNING: Bådeoptog i danske søkøbstæder og i udlandet. Munksgaard 1953. Illustr. 180s. (#96450) kr. 80

HENNINGSEN, SVEN: Stubbekøbing 1354-1954. Illustr af Alex Secher. (#18107) kr. 95

HENRICHSEN, HERMANN: Lollandshistorier. Fortalt af en indfødt. (#107915) kr. 200

HERHOLDT, J.D. og C.G. RAFN: Forsøg til en historisk udsigt over redningsanstalter for druknede, og underretning om de bedste midler ved hvilke de igien kunne bringes til live. (1796). Faksimile 1960. Med kobber. Orig.bd. (#42392) kr. 60

HERMANN, ISELIN C. & ANNE MEISNER (RED): Her er DK. Illustr. 217 forskellige kendte og ukendte mennesker skriver om en række steder i Danmark, som de har et særligt forhold til, og bidrager dermed til et aktuelt og subjektivt portræt af Danmark. (#122267) kr. 150

HERMANSEN, VICTOR: Sparebøssen. 1943. Illustr. Halvshirting. 107s. (#12930) kr. 65

HISTORISKE HUSE I NIBE: Udgivet af Nationalmuseet. Illustr. (#93934) kr. 100

HJORTH, BIRTE M.FL.: Amagerdragterne - deres historie og brug. Illustr. (#115051) kr. 150

HOBOLT, E.A.: Anholt i fortid og nutid. Illustr. N.p.s. (#3562) kr. 100

HOLLAND, CLIVE: Denmark. The land of the Sea Kings. London 1928. Illustrated by A. Heaton Cooper. Orig.bd. St.p.f. (#46846) kr. 95

HOLMQVIST, ANN-MARIE og LASSE: Skånske billeder. Samleren 1979. Illustr. Helshirting. 212s. (#25425) kr. 65

HOLTSE, LISBET: En fynsk hjulmagers dagbog 1813-1833. Illustr. (#96584) kr. 110

HORNBY, RIKARD: Danske navne. Træk af navngivningens historie. 1951. Helshirting. (#54874) kr. 65

HORNBY, RIKARD: Danske navne. Træk af navngivningens historie. 1951. Med nogle blyantsnoter. Omslag lidt slidt. (#43645) kr. 55

HOVE, PEDER: Muld og mennesker. Illustr. (#44104) kr. 65

HUYGEN, WIL & RIEN POORTVLIET: Gnomes. Illustr. (#113633) kr. 175

HØGSBRO, HALFDAN M.FL.: Lolland-Falsters stift i 150 år. Illustr. (#121703) kr. 150

HØJRUP, OLE: Tjenerskabet. Beretninger fra århundredskiftet. Herregårdsliv 6. Illustr. (#45059) kr. 160

HØJRUP, OLE: Om ildsvåde. 1960. Illustr. (#56034) kr. 50

HØJRUP, OLE: Karle, piger og daglejere. Herregårdsliv 2. Beretninger fra århundredskiftet. Illustr. (#25484) kr. 160

HØJRUP, OLE: Herregårdsliv. Beretninger fra århundredeskiftet. 8 bd. Illustr. Flot sæt. (#82559) kr. 1000

JENSEN, BØRGE: Kyndelmisse. Udgivet af Horsens Sparekasse. 1981. Illustr. 80s. (#25973) kr. 60

JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Bornholmere og folk i Storstrømmen. Illustr. (#25984) kr. 120

JENSEN, ERIK AALBÆK: En ø i Smålandshavet. 1980. Illustr. (#25987) kr. 40

JENSEN, ERIK AALBÆK OG MORTEN BO: På landet. Illustr. (#25988) kr. 80

JENSEN, F. ELLE: Forvalter på Hessel. Af proprietær Villh. Bruhns erindringer. 1971. Illustr. (#13875) kr. 35

JENSEN, PALLE BRUUS OG FLEMMING THIIM: Bolværkssnak. Gamle fiskere fortæller. Illustr. (#3649) kr. 90

JEPPESEN, ALFRED: Rejseliv i Danmark. Fra oldtidsvej til dampfærge. 1978. Illustr. (#53716) kr. 60

JERK, FLEMMING: Gamle danske præstegårde. Illustr. Smudsomslag lidt slidt. (#3659) kr. 150

JERK, FLEMMING: Herregårde i Danmark 1-3. Sjælland, Jylland, Fyn. Illustr. (#113065) kr. 500

JESPERSEN, ESBERN: Sagnet om An Dyndbo. Blandt bønder på Holbergs tid. Rosenkilde og Baggers forlag 1966. 144s. (#3663) kr. 50

JESPERSEN, GUNNAR: Ung i gamle dage. 1989. Illustr. (#41157) kr. 60

JESPERSEN, GUNNAR: Danke schön. En antihelts prøvelser. 1978. (#26276) kr. 40

JESPERSEN, J. (UDG): Danske gaarde i tekst og billeder. 4 bd. Illustr. (#53856) kr. 900

JOHANNESEN, ERIK: Danmark rundt langs kysten. 1993. Illustr. 359s. (#81703) kr. 55

JOHANNSEN, KAY: Læsøs historie til ca. 1750. Illustr. (#121029) kr. 120

JONASEN, OTTO: Pjentemølleren og hans dagbog. 1978. Illustr (#3667) kr. 50

JØRGENSEN, BENT: Reciprokering. Studier i indbyrdes afhængighed mellem ældre danske bebyggelsesnavne. Akademisk forlag 1977. 522s. With an english summary (#96299) kr. 80

KAMP, JENS: Danske folkeminder, æventyr, folkesagn, gaader, rim og folketro. Samlede fra folkemunde. R. Nielsens Forlag, Odense 1877. Flot halvlæder. 428s. (#96397) kr. 195

KAMP, JENS: Dansk folketro. Udgivet af Inger M. Boberg. Munksgaard 1943. 253s. (#96289) kr. 65

KAMP, JENS: Danske folkeminder, æventyr, folkesagn, gaader, rim og folketro. Samlede fra folkemunde. Bind lidt slidt. (#107443) kr. 175

KAMP, JENS: Dansk folketro. Udgivet af Inger M. Boberg. (#115662) kr. 150

KAMP, JENS: Danske folkeminder, æventyr, folkesagn, gaader, rim og folketro. Samlede fra folkemunde. (#115663) kr. 200

KEJLBO, IB (kommentar): Weckers bykort. En kortsamling fra 1700-årene. 1977. Illustr. (#15203) kr. 60

KIILSGAARD, CHR.: Ildsvaade og brandforsikring. Det Gensidige Langelandske Brandassurance-selskab 1863-1963. 1963. Illustr. Privat halvlæder. 86s. Med dedik (#101156) kr. 115

KIILSGAARD, CHR.: Byvandring i det gamle Rudkøbing. 1968. Illustr. (#13517) kr. 40

KINGO, THOMAS: Samsøs korte beskrivelse. 1964. Illustr og forord af Alex Secher. 44s. (#26914) kr. 65

KLINDT-JENSEN, OLE: Danmark. 1963. Illustr. Helpluv (#3725) kr. 60

KNUDSEN, REGNAR: Haandbog i hjemstavnsforskning og hjemstavnskultur. 1939. Illustr. 428s. (#3733) kr. 130

KOLLERØD, OLE PEDERSEN: Min historie. Udgivet af Else Margrethe Ransy. Foreningen Danmarks folkeminder 1978. Illustr. Orig.bd. 320s. (#53578) kr. 100

KORTBOG DANMARK.: 1:325.000. U.år. 2.reviderede udgave. Orig.bd. (#27367) kr. 50

KRAGELUND, T. TOBIASSEN: Folk og markeder. Limer og karbørster. Egners Hansens forlag 1956. Illustr. N.p.s. 97s. (#3746) kr. 50

KRAGELUND, T. TOBIASSEN/NIELS HOLBAK: Potter og Kar. Et og andet om jydsk håndværk og hverdagsliv i ældre tid. Illustr. (#113104) kr. 110

KRISTENSEN, EVALD TANG: Skattegraveren. Et tidsskrift udgivet af "Dansk samfund til indsamling af folkeminder". 1-23 fra januar-december 1885.+ Juli-December 1885. (#82084) kr. 280

KRISTENSEN, EVALD TANG: Danske sagn som de har lydt i folkemunde. Ny række. VI. afdeling: Djævelkunster. Kloge mænd og koner. Hekseri. Sygdomme. (#86339) kr. 150

KRISTENSEN, EVALD TANG: Danske sagn som de har lydt i folkemunde. Ny række. III. afdeling: Kjæmper. Kirker. Kilder. Andre stedlige sagn. Skatte. (#93393) kr. 150

KRISTENSEN, EVALD TANG: Danske sagn som de har lydt i folkemunde. Ny række. I. afdeling: Bjærgfolk. II. Afdeling: Ellefolk, nisser osv. Religiøse sagn. Lys og varsler. 3 bd. (#56416) kr. 400

KRISTENSEN, EVALD TANG: Danske sagn som de har lydt i folkemunde, ulukkende efter utrykte kilder V. afdeling: Spøgeri og gjenfærd. 1897. 612s. (#93392) kr. 160

KRISTENSEN, EVALD TANG: Danske dyrefabler og kjæderemser samlede af folkemunde og tildels optegnede. Schønberg 1896. Privat halvpluv. 248s. Rent eksp (#67191) kr. 195

KRISTENSEN, EVALD TANG: Danske börnerim, remser og lege udelukkende efter folkemunde. Jacob Zeuners Bogtrykkeri 1896. Halvlæder. N.p.t. 751s. (#43698) kr. 305

KRISTENSEN, EVALD TANG: Danske börnerim, remser og lege udelukkende efter folkemunde. (#122736) kr. 450

KRISTENSEN, EVALD TANG: Æresbog. I udvalg ved Hans Ellekilde. Illustr. (#122749) kr. 120

KRISTENSEN, EVALD TANG: Det jyske Almueliv. 4 bd. Fint sæt. (#123925) kr. 600

KRISTENSEN, EVALD TANG (FESTSKRIFT PAA HANS HALVTREDSAARSDAG SOM FOLKEMINDESAMLER): Troldesagn og dunkel tale fra den gamle skattegravers omraader. Udgivet i 300 eksp. (#107618) kr. 140

KRISTENSEN, EVALD TANG:: 100 gamle jyske folkeviser samlede af folkemunde. N.p.s. (#115849) kr. 450

KRISTENSEN, FRODE: Fra heden til højskolen. Erindringer. 1956. Illustr (#3754) kr. 50

KRISTENSEN, JOHS.E.TANG og N.TH.MORTENSEN: Dansk lune. Fortællinger fra folkemunde. Frede og L.C. Lauritzen 1947. Illustr. Orig.bd. 140s. (#3758) kr. 50

KRISTENSEN, JOHS.E.TANG og NIELS TH. MORTENSEN: Jysk lune. Dansk lune. 1964. Illustr. Helfablea. (#27499) kr. 65

KRISTIANSEN, KRISTIAN: Mystikkens Danmark. Øst.+ Mystikkens Danmark 2. Vest. Forlaget Danmark 1990. Illustr. 160s+159s. (#57028) kr. 100

KRISTIANSEN, KRISTIAN: Mystikkens Danmark 2. Vest. Lademann 1990. Illustr. 159s. (#95078) kr. 55

KRISTOFFERSEN, HANS RUNGE: Danmarks nationale seværdigheder - et leksikon. Øerne. Illustr. (#107098) kr. 100

KRISTOFFERSEN, HANS RUNGE: Danmarks nationale seværdigheder - et leksikon. Øerne + Jylland. 2bd. Illustr. (#109990) kr. 200

KRISTOFFERSEN, HANS RUNGE: Danmarks nationale seværdigheder - et leksikon. Jylland. Illustr. (#122798) kr. 100

KROGH, AKSEL: Vinter følger sommer. Varde u.år. Illustr. (#27523) kr. 35

KÆRSVANG, OLGA JAKOBSEN: Erindringer. Erindringsserie bind 3. (#123860) kr. 150

LANDBOERNES VEJVISER: over kongeriget Danmark. U.år. Illustr. Forlaget "Lykkens Prøve", Odense. Orig.bd. 378s. (#3784) kr. 130

LANDET RUNDT: Skitser fra land og by. Udgivet af G. Paulis Kunstanstalt. U.år. Illustr. Halvlæder. Ryg slidt og rep med tape. (#47315) kr. 195

LARSEN, CAROLINE: Folk og spind. 1974. Illustr. Med dedik. 64s. (#73994) kr. 60

LARSEN, LAURITZ: Lauritz Larsens Møns Historie. (#120887) kr. 120

LAURSEN, IB SKOVFOGED: Duller, tyveknægte og knippelsvingere - et signalement af tiden, før vi blev moderne. Illustr. Signeret. (#120043) kr. 140

LEANDER, SIGFRID: Hundra år i Blekinge. Ur landstingets förhandlingar 1863-1962. Karlskrona 1963. Illustr. Orig.bd. (#45038) kr. 100

LEBECH, MOGENS: Julemanden. Hassing 1966. Illustr. 63s. (#51684) kr. 60

LEBECH, MOGENS: Illustreret Tidende for 100 aar siden. 1961. Illustr. (#5340) kr. 50

LEBECH, MOGENS: Ildstedet - et causeri over en række billeder. 1961. Illustr. 37s. (#28089) kr. 45

LEBECH, MOGENS: Danske købstæder for to hundrede år siden og i dag. Forudsætninger og tilstande i billeder og tekst. 2 bd. Illustr. (#92214) kr. 175

LEBECH, MOGENS: Danske folkesagn. 1965. Med billeder af Johan Thomas Lundbye. 94s. (#3813) kr. 40

LEBECH, MOGENS: Broernes Danmark var færgernes land. Thejls bogtryk 1964. Illustr. 45s. (#15450) kr. 45

LEHMANN, ORLA: Nisungesaga. Breve og billeder. Ved Tage Kaarsted. 1965. Illustr. Orig.bd. (#28123) kr. 75

LEVINSEN, NIELS: Folkeeventyr fra Vendsyssel. Udgivet af Laurits Bødker. Munksgaard 1958. 311s. (#96398) kr. 110

LINDE, PETER: Nyhavn./Langs kanalen. Fra Kongens Nytorv til Langebro./Graabrødre torv./Anholt./Latinerkvarteret. 5 bd. Illustr. (#11840) kr. 400

LINDER, BERNHARD: Danmark på kryds og tværs. 2001. Illustr. Orig.bd. (#62491) kr. 65

LINVALD, STEFFEN: Skilte. Illustr. Signeret. (#3850) kr. 90

LINVALD, STEFFEN: I dagslys og i skammekrog. Stig Vendelkærs forlag 1983. Illustr. 119s. Med dedik til Egon Weidekamp (#97654) kr. 100

LINVALD, STEFFEN: I dagslys og i skammekrog. Stig Vendelkærs forlag 1983. Illustr. 119s. (#40999) kr. 45

LINVALD, STEFFEN: Gadens cirkus. Et tidsbillede fra forrige århundrede. Hernov 1975. Illustr. 83s. (#3844) kr. 40

LINVALD, STEFFEN: Danske Herregaarde og Slotte i Billeder. 2 bd. Illustr. Rygge let skrabet. (#106178) kr. 200

LOLLAND-FALSTERS KIRKER.: Med tekster af Lolland-Falsters præster. 1936. Illustr af Hakon Mielche. 200s. (#3857) kr. 80

LORENZEN, VILH.: Det danske hus. Bygningshistorie I. 1920. Illustr (#3861) kr. 60

LORENZEN, VILH.: De gamle danske domkirker. Illustr. (#37664) kr. 150

LUMHOLT, IB: Ordforrådet i Sokkelund herreds marknavne. Gads forlag 1967. 171s. (#96183) kr. 95

LUND MADSEN: Apotekeren og doktoren. Kulturhistoriske strejftog til belysning af lægernes og apotekernes stilling i det folkelige omdømme gennem tiderne. U.år. Illustr. (#14924) kr. 50

LUND MADSEN: Apotekeren og doktoren. U.år. Illustr. Halvlæder. (#28743) kr. 60

LUND, DAGNY: Små erindringsbilleder - samt pluk fra gamle skrifter. Eget forlag, Maribo 1978. 129s. (#86539) kr. 65

LUND, F.C.: Danske nationaldragter. Lithographerede af Ad. Kittendorff. 30 farvelithographerede plancher i sort helshirting mappe. Indholdsfortegnelse mangler. (#99233) kr. 8000

LUND, F.C.: Danske nationaldragter. Bearbejdede af figurmaleren Luplau Janssen. Med forklarende tekst af kunsthistorikeren Sigurd Müller. 31 blade i orig.mappe. (#74486) kr. 500

LUNDAHL, FLEMMING: Bedstefars og bedstemors barndom. 1972. Illustr. Orig.bd. 108s. (#28748) kr. 60

LYKKE-OLSEN, PETER og OLE PEDERSEN: Skattegraveren. En Evald Tang Kristensen antologi. 1983. Illustr (#3873) kr. 45

LÜTKEN, VILH.: Bidrag til Langelands historie. Illustr. Tilskrift på smudstitelblad. (#119725) kr. 350

MAARE, NIELS: Jens Andersen Hallebye. Værtshusholder, vognmand og brødbager. 1955. Illustr. 77s. (#3880) kr. 40

MADSEN, BENT LAUGE: Vandløbene i Danmark. Illustr. (#119256) kr. 150

MADSEN, HERMAN: Romantik og historie fra danske herregaarde. 1998. Illustr af Thormod kidde. Orig.bd. 197s. (#76674) kr. 100

MATHIASSEN, THERKEL: Vore herregaarde. Med supplerende arkitekturhistoriske oplysninger af Steffen Linvald. 1943. Illustr. Helshirting. 430s. (#70154) kr. 160

MATHIASSEN, THERKEL: Herregaarde og godser i det tyvende aarhundrede. Llustr. (#21169) kr. 80

MATHIESEN, ESKE K.: Erindringer som historieskrivning. Foreningen Danmarks folkeminder 1981. Illustr. 28s. (#29246) kr. 40

MATHIESEN, ESKE K.: Replikker. Med dedik. (#117583) kr. 75

MATTHIESEN, HANS OLE: Ture i middelalderens Danmark. Illustr. (#102950) kr. 100

MATTHIESSEN, C.C.: Skuddet i dansk sygdomstro. Med et tillæg om den ætiologiske diagnose. (#47016) kr. 140

MATTHIESSEN, HUGO: Snapstinget. Jydsk termin. Marked og mennesker. Gyldendal 1946. Illustr. 239s. (#3917) kr. 95

MATTHIESSEN, HUGO: De kagstrøgne. Et blad af prostitutionens historie i Danmark. (#98726) kr. 100

MATTHIESSEN, HUGO: De kagstrøgne. Et blad af prostitutionens historie i Danmark. (#76454) kr. 85

MATTHIESSEN, HUGO: De kagstrøgne. Et blad af prostitutionens historie i Danmark. 1919/86. 147s. (#14462) kr. 60

MATTHIESSEN, HUGO og CHRISTIAN ELLING: Gamle købmandsgaarde. 1951. Illustr. Nr.233/700 eksp. (#29259) kr. 100

MEJBORG, R.: Gamle danske hjem i det 16de, 17de og 18de aarhundrede. Illustr. Lille hjørne mangler nederst på ryg. (#29342) kr. 225

MELDGAARD, EVA VILLARSEN: Sydvestjysk navneskik gennem 300 år. Gads forlag 1965. 136s. (#96184) kr. 95

MELDGAARD, EVA VILLARSEN: Navnemode og modenavne. 6000 drenge- og pigenavne. 1991. 111s. (#80978) kr. 35

MELDGAARD, EVA VILLARSEN: Morgendagens modenavne. Aschehoug 1999. Orig.bd. 129s. (#97530) kr. 50

MELDGAARD, EVA VILLARSEN: Den store navnebog. (#88511) kr. 110

MELDGAARD, EVA VILLARSEN: Drengenavne. Hvilket navn skal vi vælge? Hvad betyder navnet? (#107477) kr. 75

MELDGAARD, EVA VILLARSEN: Pigenavne. Hvilket navn skal vi vælge? Hvad betyder navnet? (#107478) kr. 75

MICHELSEN, PETER: Bondehuses alder. 1979. Illustr. 55s. (#68012) kr. 35

MOLLERUP, DR. W.: Vildskud. Skitser fra bylivet i Danmark i 18.aarhundrede. Illustr. (#3936) kr. 70

MOTT, RICHARD: Over Storebælt før broen. Illustr. (#119470) kr. 65

MULD, ORLA: Var det nu så sjovt at være lille? Erindringer fra min barndomsby. 1979. Illustr. N.p.t. (#29786) kr. 50

MÜLLER, ALICE: Vore slotte. Historisk-topografiske efterretninger. Illustr. (#109302) kr. 140

MØLLER, J.S.: Folkedragter i Nordvestsjælland. Deres forhold til folkedragterne i det øvrige Sjælland og til de skiftende moder. Illustr. Omslag lidt slidt. (#46756) kr. 200

MØLLER, J.S.: Fester og højtider i gamle dage. Bind 2: Jul. Illustr. (#120827) kr. 150

MØLLER, KRISTEN: Studier i sammensatte personnavne. Schultz forlag 1956. 128s. (#96461) kr. 50

NATIONALMUSEETS BLAA BØGER: Poul Nørlund: Trelleborg. 1957. Illustr. (#30070) kr. 30

NATIONALMUSEETS BLAA BØGER: Oluf Olsen: Fyrkat. 1959. Illustr. (#30069) kr. 20

NIELSEN, FREDRIK M.FL: Dansk navneskik. Let blyantsindstreget. (#108030) kr. 225

NIELSEN, H. KOLDBY: Tilbage til vore rødder. Slægtshistorie på en anden måde. Illustr. (#121268) kr. 90

NIELSEN, LARS CHR.: Skytte-Lars. En krybskyttes erindringer 1874-1930. Udgivet af Jesper Laursen. Illustr. St.p.t. (#71301) kr. 120

NIELSEN, MICHAEL LERCHE og MOGENS SEVERIN BRANDT: Hvad skal barnet hedde? Politikens forlag 1997. Illustr. Orig.bd. N.p.s. 160s. (#97256) kr. 60

NYROP, KRISTOFFER: Sangerens hjerte. Fortids sagn og sange bd.3. 1908. (#30630) kr. 30

NYROP, KRISTOFFER: Fortids sagn og sange I-VI. N.p.s. (#118529) kr. 300

NYSTRØM, EILER: Offentlige forlystelser i Frederik den Sjettes tid 1-2. Casorti og forstadsteatrene. Kildeforlystelser med mere...i Dyrehaven. Dansk historisk håndbogsforlag 1986. Illustr. 264s+256s. (#65945) kr. 115

NYSTRØM, EILER: Den grevelige Hiemstierne Rosencroneske stiftelse. Et historisk tilbageblik. (Særtryk i 25 eksp. af første afsnit). 1925. Illustr. (#30636) kr. 130

NYSTRØM, EILER: Den grevelige Hiemstierne Rosencroneske stiftelse. Et historisk tilbageblik. 1925. Illustr. Omslag revet lidt. (#30635) kr. 115

NØRGAARD, ERIK: Junglepiger og krisetider. 1966. Illustr. (#30669) kr. 50

NØRGAARD, ERIK: Din for evigt. En postkort drøm. Rhodos 1984. Illustr. 120s. (#36821) kr. 65

NØRGAARD, ERIK: Da bedstemor gik i vandet. Træk af badelivets historie. Illustr. (#4005) kr. 110

NØRREGAARD, GEORG: Nykøbing på Falster gennem tiderne. Første del: Dronningernes by. Anden del: Demokratiets vækst. 2 bd. Illustr. (#66686) kr. 450

OLSEN, FRANTS: Spinderokkene. 1916. Illustr. Orig.bd. 63s. (#78451) kr. 75

OLSEN, GUNNAR: Træhesten, hundehullet og den spanske kappe. 1960. Illustr. (#4018) kr. 60

OLSEN, RIKKE AGNETE (RED): Leg og legetøj. Arv og eje 1978. Illustr. (#108879) kr. 80

OLSEN, SØREN: Danmarks natur. Guide til 166 naturseværdigheder. Illustr. (#113047) kr. 140

OLSEN, SØREN (RED): Danmarks købstæder. 144 købstæder og andre gamle byer. Illustr. (#82587) kr. 120

OLSEN, SØREN (red): Danmarks kyster. Gyldendals bogklub 1998. Illustr. Orig.bd. 296s. (#88606) kr. 110

OLSEN, SØREN (red): Danmarks kyster. 1997. Illustr. Orig.bd. (#54974) kr. 80

ORTMANN, JYTTE: Slotte og herregårde i Danmark. Illustr. (#86545) kr. 150

ORTMANN, JYTTE: Guide over Danske herregårde og slotte. 1985. Illustr. 192s. (#24246) kr. 65

PEDERSEN, ANE BIRTHE OG SVEND W. CARLSEN: Skovbogaard og dens beboere gennem 300 aar. Med enkelte fotografier. Ryg lidt slidt. (#113103) kr. 250

PEDERSEN, KAI: Det tabte land. Sagn og beretninger om kystboernes kamp mod hav og stormflod. Vestkystens forlag 1977. Orig.bd. 125s. (#4029) kr. 60

PEDERSEN, LISBETH M.FL. (RED): Storebælt i 10.000 år. Mennesket, havet og skoven. Illustr. (#114585) kr. 225

PEDERSEN, MIKKEL VENBORG: I søvnens favn. Om søvn og sovevaner på landet 1600-1850. Illustr. (#122909) kr. 150

PETERSEN, JENS A.: Vesterled. En kulturhistorisk skildring omkring havebyen Vesterleds start, liv og vækst. 1970. Illustr. (#31349) kr. 50

PETERSEN, JENS A.: Hjemme i sognet. Kulturhistoriske erindringsbilleder. Med dedik. (#116065) kr. 75

PETERSEN, STEEN ESTVAD: Danske herregårde. Bygninger-Haver-Landskaber. Illustr. (#70237) kr. 200

PETERSEN, STEEN ESTVAD: Nyt syn på Den danske herregård. Et ukendt kulturmiljø. Illustr. (#112255) kr. 250

PIO, PALLE og TAGE CHRISTIANSEN: Kort fra Danmark. 1977. Illustr. Orig.bd (#4049) kr. 55

PIØ, IØRN: Nissen. Illustr. (#121871) kr. 80

PIØ, JØRN: Ægte folkelighed og andre artikler. 1989. (#4051) kr. 40

PIØ, JØRN: Jul i viseværkstedet. 1974. Illustr. (#31526) kr. 35

PIØ, JØRN: Folkeminder og traditionsforskning. 1966. Helshirting. 81s. (#31525) kr. 45

PIØ, JØRN: Den gamle jul i tekst og billeder. Illustr. N.p.s. (#24066) kr. 75

PIØ, JØRN: Bank under bordet eller fem små kapitler af dagligdagens overtro. Foreningen "Fremtiden" 1963. Illustr. 85s. (#16078) kr. 45

POLITIKENS: Hvad skal barnet hedde. Af Mogens Severin Brandt. Politikens forlag 1985. Illustr. Orig.bd. 126s. (#102832) kr. 60

PRANGE, KNUD: Lokal historie - en håndbog. Illustr. (#4059) kr. 110

PRINS, HENNING: På sporet af Julemanden. Gyldendal 2001. Billedvalg: Anna-Marie Steen Petersen. Orig.helshirting. 238s. (#83926) kr. 200

QVISTORFF, HELGE V.: Gæstgiveriets historie i Danmark. Illustr. (#111221) kr. 120

QVISTORFF, HELGE V.: Herresæder og gastronomi i Norden. Skandinavisk bogforlag 1998. Illustr. Helshirting. 119s. (#82403) kr. 75

QVISTORFF, HELGE V.: Gjæstgiveriets historie i Danmark. 1984. Illustr. Helshirting. (#52098) kr. 100

RASMUSSEN, CHARLES (samlet): Danske folkedragter og udvalgte folkesagn. 1942. Tegninger af Eva-Maria Bøhm. Orig.bd. 119s. (#58537) kr. 100

RASMUSSEN, HOLGER: Grønne kranse. Bukkar, skovmærke og mysike i folketraditionen. 1977. Illustr. 86s. (#4076) kr. 35

RASMUSSEN, HOLGER: Folk og vand. 1960. Illustr. Orig.bd. (#4075) kr. 45

RASMUSSEN, HOLGER: Fra sengehalm til silkelagen. Illustr. (#115754) kr. 100

RASMUSSEN, HOLGER (red): Optegnelser fra Holevadgården. Af Anders Andersen og sønnen Lars Andersen. Landbohistorisk Selskab 1982. 246s. (#96578) kr. 80

RASMUSSEN, OLE: Nørre Ørsløv by's historie. Sagn og overleveringer. Hvad de gamle fortalte og egne erindringer. 1946. Illustr. Omslag lidt nusset. 109s+3 kort. (#83394) kr. 65

REINHARDT, C.C.F.: Et afsnit af den danske bondestands krønike. 1888. Illustr. Orig.bd (#4089) kr. 35

REJSEHAANDBOGEN DANMARK.: Sjette udgave. 1938. Med kort. Helshirting. (#4091) kr. 65

RIISMØLLER, PETER: Fra svendekro til Lavshus. 1940. Illustr. Orig.bd. 104s. (#4098) kr. 55

ROLIGHED, JENS: Skøn på de skatte. Bondekultur. 1968. Illustr. (#51835) kr. 55

ROQUE, BARTHOLOMÆUS: Dannemarks forlystelser. Trykt og udgivet i facsimile af Atelier Elektra i anledning af firmaets 40-aars bestaaen. 1940. Illustr. (#65419) kr. 60

ROSENKRANTZ, PALLE: Taarne og tinder. Danmarks lovfredede herregaarde. Illustr. (#44893) kr. 150

ROSS, ULRIK OG MICHAEL RÜTZ: Retiradekunst. Illustr. Bind med lette brugsspor. (#58705) kr. 120

ROSS, ULRIK OG MICHAEL RÜTZ: Retiradekunst. Illustr. (#32702) kr. 150

ROSSEL, SVEN HAKON: Den litterære vise i folketraditionen.+ Teksthefte. Akademisk forlag 1971. 268s+40s. (#32706) kr. 80

SCHARLING, SUNO: Min slægt. Hvordan-Hvornår-Hvorfor? Illustr. (#65132) kr. 100

SCHIØTT, FOLMER: Vægter og bysvend. Kulturhistoriske skitser fra middelalderen til det 19. aarhundrede. Illustr. Med dedik. (#43662) kr. 75

SCHMIDT, AUG. F.: Leksikon over landsbyens gilder. Festskikke og fester på landet. (#4140) kr. 75

SCHMIDT, AUG. F.: Hyrdedrenge og hyrdeliv. Et stykke bondehistorie. (#59497) kr. 120

SCHMIDT, AUG. F.: Fra julestue til Valborgblus. Gadebasse og gadelam. En folkloristisk undersøgelse. (#55625) kr. 120

SCHMIDT, AUG. F.: Fra folkemindeforskningens overdrev I. 1956. (#7416) kr. 35

SCHMIDT, AUG. F.: Danmarks kæmpesten i folkeoverleveringen. Illustr. (#59485) kr. 160

SCHMIDT, AUG. F.: Danmarks byremser. Munksgaard 1957. 232s. (#4139) kr. 55

SCHMIDT, AUG. F.: Bymandsremser og nidviser. Illustr. (#7450) kr. 50

SCHMIDT, AUG. F.: Byhyrder. Et stykke bondehistorie. 1928. Helfablea. (#41526) kr. 65

SCHMIDT, AUG. F.: Byhyrder. 1928. (#4138) kr. 50

SCHMIDT, AUG. F.: Gilder i landsbyen. Med dedik på omslag. (#107911) kr. 90

SCHMIDT, AUG. F.: Bytyr og byorne. Et stykke bondehistorie. Med dedik. (#107912) kr. 60

SCHMIDT, AUG. F.: Studier i vider og vedtægter 1-2. Med dedik. (#107948) kr. 120

SCHMIDT, AUG. F.: Landsbygilder. Med dedik. (#107950) kr. 60

SCHMIDT, M.P.: Falsterske livsbilleder. 1947. Illustr. 188s. (#83398) kr. 100

SEHESTED, TH.: Juletræets historie. Faglig læsning nr.220. 1949. Illustr. 27s. (#90582) kr. 35

SIEVERTS, WILLIAM (RED): Hekseri og overtro gennem tiderne. Illustr. Ryg lidt slidt. (#19957) kr. 150

SKAUTRUP, PETER: Bondesind. Universitetsforlaget i Aarhus 1950. N.p.s. 70s. (#4167) kr. 45

SKIPPER, BENTE (red): Barnsdomserindringer. Fortællinger fra 20'erne og 30'erne. Kroghs forlag 1995. Illustr. Orig.bd. 163s. (#95126) kr. 100

SKIPPER, BENTE (red): Barnsdomserindringer. Fortællinger fra 20'erne og 30'erne. Kroghs forlag 1995. Illustr. Orig.bd. Tilskrift p.tb. 163s. (#61361) kr. 95

SKORSTENSFEJEREN: Uddrag af Carl Wendels beretning om hans liv og hans fag. 1959. Illustr. (#54469) kr. 35

SMEDEN.: Kulturbilleder fra tiden omkring århundredeskiftet. 1952. Illustr (#4179) kr. 95

SPIES, MARGRETHE: Strenge kår - gyldne år. Danske Hjem 1900-1920. Illustr. (#4192) kr. 80

SPIES, MARGRETHE: Klunketid - en kavalkade. Illustr. N.p.s. (#36686) kr. 85

SPIES, MARGRETHE: Det var dengang-. Danske hjem i tyverne og trediverne. Illustr. (#37177) kr. 140

SPIES, MARGRETHE: De svandt, de svandt-. Danske hjem i tyverne og trediverne. Illustr. (#37205) kr. 90

SPIES, MARGRETHE: Da de var børn. Danske hjem 1900-1920. Illustr. (#42518) kr. 80

SPIES, MARGRETHE: Da de var børn. Danske hjem 1900-1920. 1983. Illustr. Helshirting. (#433) kr. 60

SPIES, MARGRETHE: Adel og borger, præster og bønder. Danske hjem i tyverne og trediverne. Illustr. (#17110) kr. 75

SPIES, MARGRETHE: Adel og borger, præster og bønder. Danske hjem i tyverne og trediverne. Illustr. (#42514) kr. 100

SPIES, MARGRETHE: Det var dengang-. Danske hjem i tyverne og trediverne. Illustr. (#114342) kr. 120

STEDNAVNEUDVALGET: Vejle amts stednavne.+ Viborg amts stednavne. 2 bd. (#96753) kr. 120

STEDNAVNEUDVALGET: Sønderjydske Stednavne V. Sønderborg amtsraadskreds. Gads forlag 1939. Halvlæder. 428s. (#96754) kr. 100

STEDNAVNEUDVALGET: Sønderjydske Stednavne IV. Aabenraa amtsraadskreds. Gads forlag 1936. Halvlæder. 600s. (#96752) kr. 115

STEDNAVNEUDVALGET: Sønderjydske Stednavne III. Tønder amt med dele af Ribe amt. Gads forlag 1933. Halvlæder. 672s. (#96756) kr. 115

STEDNAVNEUDVALGET: Sønderjydske Stednavne I. Indledning, Nørre-Tyrstrup hrd.m.m., tillæg. registre. Gads forlag 1944. Halvlæder. 403s. (#96755) kr. 100

STEDNAVNEUDVALGET: Svendborg amts naturnavne I. Sunds herred. Akademisk forlag 1970. 417s. (#96760) kr. 80

STEDNAVNEUDVALGET: Randers amt stednavne. 1. Galten herred. 2 Rougsø herred. Akademisk forlag 1976-80. 205s+83s. (#96763) kr. 100

STEDNAVNEUDVALGET: Fortegnelse over stednavne paa Lolland, Falster, Fyn og Bornholm. (#58726) kr. 100

STEDNAVNEUDVALGET: Fortegnelse over stednavne i amterne øst for Lillebælt. Akademisk forlag 1978. 294s. (#96743) kr. 100

STEDNAVNEUDVALGET: Sønderjydske Stednavne. 1. til 19.levering. (#107808) kr. 760

STEENSBERG, AXEL: Gamle danske bøndergårde. Med et tillæg om isolering. 1978. Illustr. Helshirting. (#4209) kr. 80

STEENSBERG, AXEL: Gamle danske bøndergårde. 1943. Illustr. Halvshirting. (#31891) kr. 95

STEENSTRUP, JOHANNES: Mænds og kvinders navne i Danmark gennem tiderne. (#13993) kr. 75

STOCHHOLM, I.C.: Det, som forsvinder. Typer, erhverv og folkeliv. Illustr. (#116094) kr. 150

STORAGER, JOH. TH.: Sagn og gaader (Storakers samlinger VIII). (#107947) kr. 160

SVANE, SIEGFRED: 100 danske helligkilder og deres historie i korte træk. Illustr. (#52166) kr. 55

SØNDERGAARD, GEORG: Danske fornavne. Popularitet. Betydning. Oprindelse. Lademann 1991.Illustr. Orig.bd. 80s. (#18302) kr. 40

SØNDERGAARD, GEORG: Danske efternavne - betydning, oprindelse, udbredelse. Forlaget Danmark u.år. Illustr. 144s. (#36931) kr. 35

SØNDERGÅRD, BENT: Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv). Akademisk forlag 1972. 223s. Med enkelte blyantsnotater (#81809) kr. 80

SØRENSEN, JENS SMÆRUP (RED): Danske omgivelser. En topografisk antologi. Illustr. (#114709) kr. 120

TAUBE, EVERT: Västlig horisont. Stockholm 1957. Bilder av Kurt Jungstedt. Helshirting. (#33913) kr. 65

THAMBO, KR. PEDERSEN: Spaakonen paa Uglebjerg. 1931. Illustr. (#24446) kr. 45

THAMBO, KR. PEDERSEN: Høstgildet paa Højgaard. Landsbyfortælling 1927. (#35067) kr. 55

THAULOW, TH.: Lillie-Juulernes slægtebog. 1925. Illustr. (#44097) kr. 290

THOMSEN, BENTE BISGAARD (RED): Landsbybogen. Illustr. (#104540) kr. 50

THYREGOD, C.A.: Fortællinger i udvalg. 1972. Helpluv (#4263) kr. 50

THYREGOD, S. TVERMOSE (udg): Danmarks sanglege. Schønberg 1931. Illustr. Halvpluv. 391s. (#96390) kr. 130

THYREGOD, S. TVERMOSE (udg): Danmarks sanglege. Schønberg 1931. Illustr. N.p.t. 391s. Omslag lidt slidt. (#46608) kr. 100

TRAP: Statistisk-topographisk beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig 1-2. Illustr. (#9829) kr. 900

TRAP: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark. Almindelige deel.+ Speciel deel, første bind 1-2.+ Speciel deel, andet bind 1-2. I alt 5 bd. (#16178) kr. 1100

TRAP: Danmark. Personregister. Gads forlag 1972. Femte udgave. Orig.helfablea. Ryg lidt ødelagt øverst. (#54401) kr. 65

TRAP: Danmark. Nøgle til orientering. Gads forlag 1972. Femte udgave. Orig.helfablea. (#86436) kr. 100

TRAP: Danmark. Maribo amt. Illustr. (#34335) kr. 160

TRAP: Danmark. Landet og folket. Gads forlag 1958. Femte udgave. Illustr. Helfablea el.halvshirting. (#34331) kr. 100

TRAP: Danmark. 5.udgave. 15 bind. Illustr. Luxus-udgave. (#81348) kr. 1760

TRAP: Danmark. Personregister. (#107260) kr. 160

TRAP: Statistisk-topographisk beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig 1-2. Illustr. (#122727) kr. 750

TURISTFORENINGEN FOR DANMARK.: Lolland og Falster. 1936. Illustr. 235s. (#88776) kr. 50

TØNNESEN, ALLAN: 233 danske borgerhuse. 1979. Illustr. Helshirting. 218s. (#34483) kr. 100

UHRSKOV, ANDERS: Dansk folkevid. Første samling. Hans Toftes boghandel 1968. Anden udgave. 162s. (#4291) kr. 50

UHRSKOV, ANDERS: Dagligt liv. Illustr. Ryg lidt slidt. (#4289) kr. 110

UHRSKOV, ANDERS: Dansk folkevid. Første bind. (#107946) kr. 60

UHRSKOV, ANDERS (UDG): Højtid. 1924. Illustr. 201s. Omslag lidt slidt. (#20382) kr. 60

UHRSKOV, ANDERS (UDG): Højtid. Illustr. (#120736) kr. 100

USSING, HENRIK: Aarets og livets højtider. 1925. Illustr. N.p.omslag. 136s. (#78233) kr. 80

VARMARK, LEIF: Kvinde-eventyr. Illustr. (#107470) kr. 80

VEDSØ, FRED.: Fra smedie til stordrift. By og borger gennem 100 aar. 1940. (#20978) kr. 40

WARBURG, LISE og LILLI FRIIS (red): Spind og tvind. U.år. Illustr. 63s. (#41671) kr. 45

WEISE, LIS: Efterstillet adjektiv i danske stednavne. (#96181) kr. 90

WEISE, LIS: Danske indbyggernavne på -inge. (#107800) kr. 70

WIDSTRAND, HUGO: Näsgårds Län i Dalarna. Husby, Hedemora, Garpenberg folkärna, Grytnäs, Avesta, by i forna tider. Sala 1943. Illustr. (#35515) kr. 100

WINGE, METTE OG ERNST LOHSE: Hvor smiler fager. En litterær danmarksguide. Illustr. (#61687) kr. 80

WITTENDORFF, ALEX: Alvej og kongevej. Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i det 16. og 17.århundrede. Illustr. (#18023) kr. 140

WORSØE, HANS H.: Slægtshistorie. En vejledning. Illustr. 3.reviderede oplag. (#85766) kr. 90

WORSØE, HANS H.: Politikens håndbog i slægtshistorie. Politikens forlag 1994. Illustr. Orig.bd. 215s. (#74057) kr. 95

WORSØE, HANS H.: Find dine rødder. Politikens håndbog i slægtshistorie. Politikens forlag 1988. Illustr. Orig.bd. 215s. (#93018) kr. 95

WORSØE, HANS H.: Find dine rødder. Politikens håndbog i slægtshistorie. Politikens forlag 1987. Illustr. Orig.bd. 215s. (#53813) kr. 95

WORSØE, HANS H.: Find dine rødder. Håndbog i slægtshistorie. Bogklubben 12 bøger 1993. Illustr. Orig.bd. 215s. (#83584) kr. 80

ZANGENBERG, H.: Danske bøndergaarde. Grundplaner og konstruktioner. Illustr. (#13962) kr. 80

ÖREBRO 700 ÅR.: En krönika från äldre tid och nutid. Ôrebro 1965. Illustr. Helfablea. (#39281) kr. 130


Tilbage til top