Teknik


ALLEN, R.M.: The microscope. New York 1947. Fifth edition. Illustr. Orig.cloth. 286p. (#82172) kr. 240

ANDERSEN, H.P. (udarbej): Lærebog for automobilmekanikere. 1953. Illustr. Halvshirting. (#20381) kr. 80

ANDERSEN, H.P. (udarbej): Lærebog for automobilmekanikere. 1960. Illustr. Helshirting. (#20264) kr. 80

ANDERSEN, N.J.: Elektriciteten i landbrugets tjeneste. Illustr. (#61081) kr. 100

ANDREASEN, A.H.M.: Den polytekniske læreanstalt. Danmarks tekniske Højskole. Oversigt over udviklingen i de sidste 25 år og den nuværende virksomhed. Illustr. N.p.s. (#107781) kr. 175

ANSCHLUSS HAMBURGS AN DAS DEUTSCHE ZOLLGEBIET: Kurze Beschreibung der öffentlichen Anlagen für die Beleuchtung, Wasserversorgung und Entwasserung der Stadt Hamburg sowie der seit dem Jahre 1883 in Ausführung begriffenen für den Mit Karte. (#117157) kr. 750

AUTOMEKANIKEREN.: Specifikationer. U.år. Helpluv. (#21793) kr. 80

BANG, JENS/JØRGEN PALSHØJ: Bang & Olufsen. Vision og legende. Illustr. Also english text. (#82565) kr. 250

BEAMISH, F.E./J.C. van LOON: Analysis of Noble Metals. Overview and selected methods. Academic Press, New York 1977. Illustr. Orig.cloth. 327p. (#92636) kr. 280

BERGWIK, BJØRN: Motorreparationer. Illustr. (#4898) kr. 225

BILDSØE, E.G. (UDARBEJ): Smedebogen. Fagbog for smede og maskinarbejdere. Illustr. N.p.t. (#22146) kr. 200

BIRKMAND, S. OG O. AHLMANN-OHLSEN: Automobilets haandbog. Med vejledning for reparationer 1-2. Illustr. (#7527) kr. 250

BLIVEN, Jr., BRUCE: The wonderful writing machine. New York 1954. Illustr. Orig.cloth. 236p. (#68169) kr. 140

BORBERG, POUL (red): Kjøbenhavns Telefon 1881-1931. 1931. Illustr. 215s. (#43337) kr. 160

BUCHWALD, V.FABRITIUS (red): Glimt af Metallurgiens udvikling i Danmark. 1975. Illustr. (#62879) kr. 90

BURMEISTER, PARIL (RED): Theori og parxis. Et tidsskrift. Illustr.+ 2 tavler. (#115901) kr. 250

BÖHM, ALEXANDER und ALBERT OPPEL: Taschenbuch der mikroskopischen Technik. München 1893. Orig.helshirting. N.p.s. (#41331) kr. 75

CALLENDER: Overhead constructions. Transmission and distribution lines, railway electrification, cable bridges ect, ect. London 1929. Illustr. Orig. helshirting. (#22734) kr. 120

CHAPMAN, C.W.: Modern high-speed oil engines I-III. London, reprint 1949. Illustr. Orig.cloth. 230p+218p+237p. (#69087) kr. 480

CHRISTIANSEN, C., P.la COUR og K.PRYTZ: Hverdagsfysik. Fra kompasset til kakkelovnen. 1898. Illustr. Lidt slidt halvlæder u/rygtitel. 515s. (#87952) kr. 120

CHRISTIANSEN, KAY og A.C. GOTTLIEB: Lærebog i telegraf- og telefonteknik. Udgivet af Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet. 1929. Illustr. Halvshirting. (#56539) kr. 140

CHRISTIANSEN, TH.: Radio. Fejlfinding og reparation. Illustr. N.p.t. (#6373) kr. 225

COLLINS, A. FREDERICK: Radio-bogen. Gennemset af ingeniør C. Gerald. Illustr. (#52740) kr. 225

DAMPKRAFT.: Lærebog i maskinlære. I. Dampkedler. II. Dampmaskiner. III. Dampturbiner. Illustr. (#35116) kr. 375

DIEFENBACH, WERNER W.: Radioservice. 1963. Illustr. Helfablea (#5309) kr. 140

DIEFENBACH, WERNER W.: Fjernsynservice. 1963. Illustr. Helfablea (#9257) kr. 140

DOMINIK, HANS: Im Wunderland der Technik: Meisterstücke und neue Errungenschaften. Verlag von Rich. Bong, Berlin 1922. Illustr. Orig.Leinen. 373s. (#86907) kr. 120

DREIHARDT, C.: Der Schraubenpropeller (Schiffsschraube). Konstruktion und besechnung desselben. Berlin 1921. Illustr. Helshirting. N.p.s. (#23294) kr. 160

DYKE, A.L.: Dyke's Automobile and gasoline engine encyclopedia. The elementary principles, construction, operation and repair of automobiles, gasoline engines and automobile electric systems including trucks, tractors and motorcycles. Simple, thorough and pract Chicago 1926. Fourteenth edition. Illustr. Orig.cloth. 1233p. (#72915) kr. 760

FAGLIG LÆSNING: Nr.188 J.H. Christiansen: Aluminium. 1946. Illustr. (#62443) kr. 35

FAGLIG LÆSNING: Nr. 74 Gustav Lunn: Kullenes eventyr. 1935. Illustr. (#62446) kr. 35

FAGLIG LÆSNING: Nr. 47 Jens Jensen: Vand. 1932. Illustr. (#62442) kr. 35

FALCK, J.: Kakkelovne og komfurer samt andet almindeligt bygningsstøbegods. Illustr. Nederste bindhjørne lidt medtaget. (#34989) kr. 300

FEJLFINDINGSBOGEN: Metodisk fejlfinding i modtagere og sendere. Illustr. (#56353) kr. 200

FOERSTER, Dr.-Ing.e.h. MAX: Taschenbuch für Bauingenieure 1-2. Berlin 1928. Illustr. Orig.Leinen. (#52818) kr. 560

FØLGER, A.F. og M.CHRISTIANSEN: Vejledning i mikroskopisk teknik. For dyrlæger og veterinærstuderende. 1933. Illustr. N.p.s (#11029) kr. 100

GERARD, ERIC: Lecons sur L'Electricite 1-2. Illustr. (#117676) kr. 600

GERSTNER, FRANZ ANTON RITTER von: Kupfertafeln zum Handbuches der Mekanik. Aufgesetzt, mit Beiträgen von neuern englischen Konstrukzionen. Prag 1831-34. 109 Kupfertafeln. Keine Textbänden (#102669) kr. 6000

GNAMM, Dr. HELLMUT: Die Lösungsmittel und Weichhaltungsmittel. Stuttgart 1941. Illustr. Orig.helshirting. (#45013) kr. 200

GRÖBER, HEINRICH: H. Rietschels Leitfaden der Heiz- und Lüftungstechnik. Illustr. (#113141) kr. 650

HANNOVER, H.I.: Mekanisk teknologi. I. Metallernes og legeringernes egenskaber og anvendelse. II. Metallernes bearbejdning. 1912-15. Illustr. Orig.helshirting. 164s+474s. (#45027) kr. 280

HANNOVER, H.I.: Forelæsninger over metalbearbejdning. 2.halvdel ved Rudolf Schou. 1904. Illustr. N.p.t. 251s. Skriften er som håndskrevet (#91051) kr. 280

HANSEN, C.M. OG K. HØIBERG: Autoelektroteknik. Illustr. (#112265) kr. 250

HANSEN, KNUD: Landbrugets redskaber og maskiner. Det danske forlag 1945. Illustr. Orig.bd. 302s. Ryg lidt slidt (#102205) kr. 120

HANSEN, KNUD: Landbrugets redskaber og maskiner. 1957/64/65. Illustr. Helshirting. (#12264) kr. 115

HANSEN, KNUD: Landbrugets maskinbog. 1967. Illustr. Illustr. Helshirting (#12263) kr. 100

HANSEN, N.E.DEMANT: Specifikationer for personvogne 1956 og 1946. Lastvogne 1956 og 1946. 1957. (#18360) kr. 120

HANSEN, N.E.DEMANT: Reparationshåndbogen. Landbrugets maskinpark. Teori og praksis. 1956. Illustr. Helshirting. 751s. (#12308) kr. 280

HANSEN, N.E.DEMANT: Reparationshåndbogen. Automobilet. Teori og praksis. 2 bd. 1954. Illustr. Helshirting. (#12307) kr. 360

HANSEN, N.E.DEMANT (bearb): Autoreparationer. Chassis og undervogn ved Laurids Porse. 1955. Illustr. Orig.helshirting. (#12284) kr. 320

HANSEN, N.E.DEMANT (OVERSAT): Automekanikeren. Bilteknisk håndbog 1-2.+ Specifikationer. Illustr. (#15294) kr. 350

HERZOG, JOSEF und CLARENCE FELDMANN: Handbuch der Elektrischen Beleuchtung. Berlin 1907. Illustr. Lidt slidt helshirting. 765s. (#69196) kr. 360

HI-FI REVYEN: Udgivet af Fogtdals blade. 1989. Illustr. (#53996) kr. 60

HI-FI ÅRBOGEN: Udgivet af Forlaget Audio. 1990. Illustr. (#53998) kr. 60

HJEM OG HÅNDVÆRK 1-2: Redaktør: Jens Mollerup. Praktisk vejledning i byggearbejder-Reparationer-Vedligeholdelse- Nyanskaffelser. Illustr. (#13096) kr. 300

HOFF, OVE, SV. THEGEL og FR. VOLK (red): Støberibogen I-II. Fagbog for jern-, stål- og metalstøbere. 1953-56. Illustr. Helshirting. (#56603) kr. 440

HOFF, OVE, SV. THEGEL og FR. VOLK (red): Støberibogen I. Fagbog for jern-, stål- og metalstøbere. 1953. Illustr. Helshirting. (#24402) kr. 100

JACOBS, FERDINAND: Radioteknik. Forlaget Ivar 1959. Illustr. Orig.bd. 278s. (#54615) kr. 80

JAKOBSEN, Officiant K.O.: Lærebog i motorlære til brug ved undervisningen i motorkøretøjtjeneste. 1949. Illustr. Orig.bd. (Ingeniørtroppernes Befalingsmandsskoler). (#42122) kr. 60

JANET, P.: Lecons d'electrotechnique generale 1-3. Illustr. (#119001) kr. 850

JENSEN, HARRY: Vær deres egen mekaniker. Bilistens håndbog. 1955. Illustr. (#36228) kr. 60

JENSEN, HARRY: Vær deres egen mekaniker. Bilistens håndbog. 1955. Illustr. Orig.bd. Lidt fugtskjoldet. (#26009) kr. 60

JENSEN, HERLØV: Vejledning i gasmesterfaget. 1946. Illustr. Halvshirting. (#24343) kr. 240

JENSEN, MARTIN: Civil engineering around 1700. With special reference to equipment and methods. 1969. Illustr. Helshirting. (#44759) kr. 200

JESPERSEN, V.: Maskinbogen for landmænd. Praktisk vejledning i maskinbrug m.m. Illustr. N.p.t. (#115770) kr. 200

JOENSEN, H.D.: Alisfrødi.+ Føroyskt ordatilfar. Illustr. (#105721) kr. 240

JOHNSON, J.B.: The materials of construction. A treatise for engineers on the strength of engineering materials. New York 1897. Illustr. Orig.helshirting. (#44976) kr. 280

JØRGENSEN, ORLA og HENRIK JESPERSEN (red): Moderne maskinarbejde og værktøjsfremstilling. Georg Andersens forlag 1949. Illustr. Orig.helshirting. 824s. (#41589) kr. 240

JØRGENSEN, OTTO JUEL og PREBEN KRISTIANSEN: Brændsel. 1949. Illustr. (#52170) kr. 80

JØRGENSEN, VILHELM: Moderne varmeanlæg. Rørarbejde, varme og ventilation. 1964. Illustr. Helfablea. (#26645) kr. 180

JØRGENSEN, VILHELM: Jern- og metalindustriens håndbog 1-2. Illustr. Lille knæk på bind 1 front.. (#20080) kr. 450

KAPP, GISBERT: Transmission Electrique de l'energie sa transformation, sa subdivision et sa distribution. Illustr. (#109477) kr. 450

KAUTNY, THEO.: Haandbog i autogen sveisning og skæring. Illustr. (#63038) kr. 120

KEEL, Prof. C.F.: Den praktiske autogensvejser. 1939. Illustr. Halvshirting. (#26785) kr. 120

KOFOED, V.H.: Radioteknik til undervisning og selvstudium. Illustr. (#14362) kr. 250

KOFOED, V.H.: Radioteknik til undervisning og selvstudium. Illustr. N.p.s. (#113812) kr. 275

KORTBØLGE-AMATØRENS: haandbog. 1950. Illustr. (#14394) kr. 160

LARSEN, VALD.: Metaller og metal-legeringer. II.bind: Jern og stål. Illustr. (#81675) kr. 150

LARSEN, VALD.: Metaller og metal-legeringer. III.bind: Aluminium støbelegeringer. Illustr. (#106438) kr. 200

LARSEN, VALD.: Metaller og metal-legeringer. IV.bind: Aluminium - Historie og udvikling. Illustr. (#106437) kr. 200

LAWAETZ, JENS FR.: København Kalundborg. Radioen i dag. Illustr. (#58751) kr. 100

LEUCHT, KURT: Radioteknikkens elektriske grundbegreber. Forlaget Ivar 1961. Illustr. Helshirting. 272s. (#28374) kr. 120

LINOTYPE-INSTRUKTIONSBUCH: Beschreibung der Arbeitsweise der verschiedenen Linotype-Modelle und Zusatzeinrichtungen sowie ihrer Bedienung, Behandlung und Pflege. Berlin 1958. Illustr. Helshirting. (#43054) kr. 120

LINOTYPE-INSTRUKTIONSBUCH: Ausführliche Beschreibung der Arbeitsweise der verschiedenen Linotype-Modelle, ihrer Bedienung, Behandlung und Pflege. Berlin 1936. Illustr. Helshirting. (#43053) kr. 120

LOBBEN, PEDER: Lommebog for mekanikere. En praktisk haandbog indeholdene principer, formler, tabeller, regler og data. Til brug for mekanikere, tegnere, maskinkonstruktører og andre mekaniske arbeidere. Illustr. (#108844) kr. 350

LOUS, AAGE: Lærebog i maskinlære. Pumper. Tekst + Planer. Illustr. St.p.t. (#118672) kr. 200

LUNDBYE, J.T.: Overslagsbog for ingeniører. 1935. Illustr. Orig.helshirting. (#62587) kr. 120

LÆREBOG I TELEGRAF- OG TELEFONTEKNIK.: Afsnit F: Radioteknik. Illustr. (#28851) kr. 200

LÆREBOG I TELEGRAF- OG TELEFONTEKNIK.: Afsnit C: Telegraf- og telefonledninger. 1941. Illustr. Helshirting. N.p.t. (#45525) kr. 100

MARTY, DANIEL: The illustrated history of Talking Machines. Lausanne 1981. Illustr. Orig.cloth. 189p. (#81203) kr. 200

McKAY, HERBERT: Roliga försök med färg och ljus. Stockholm 1950. Illustr. 235s. (#77194) kr. 75

MENGEL, PIERRE: Dansk telegrafis pionertid 1850-1875. Illustr. (#85457) kr. 70

MEYER, HERMANN: Lehrbuch der mechanischen Technologie der Maschinenbaustoffe. Illustr. (#117718) kr. 300

MILTON, J.H.: Marine steam boilers. London 1955. Illustr. Orig.cloth. (#63457) kr. 120

MOHR, DR. FRIEDRICH: Lehrbuch der Pharmaceutischen Technik. Illustr. Lidt gulplettet. (#120084) kr. 350

MONNIER, D.: Electricite Industrielle. Production et applications. Illustr. (#109479) kr. 1100

MUCK, OTTO (bearbeitet): Das Tel-System. München 1926. Illustr. (#37699) kr. 60

NOGLE ORD OM: Øbergs file. 1951. Illustr. (#30502) kr. 60

NORUP, P.A.F.: Automobilets haandbog og vejledning for reparationer. 1939. Illustr. Orig.helshirteing. 943s. (#72913) kr. 400

NYHOLM, H.V.: Landmaaling og nivellering. 4.gennemsete udgave. 1920. Illustr. Orig.helshirting. 100s+plan 1-2. (#83155) kr. 75

NYHOLM, H.V.: Landmaaling og nivellering. 2.gennemsete udgave. Gads forlag 1907. Illustr. Orig.helshirting. 100s+plan 1-2. (#87770) kr. 80

ORTSAUSSCHUSSE (DARGEBRACHT VOM): Festschrift zur XXIII. Jahresversammlung des deutschen vereines von Gas- und Wasserfachmännern Berlin 1883 Illustr. (#110427) kr. 950

PARKINSON, A.C.: Intermediate engineering drawing. Including a course in plane and solid geometry, and an introduction to design. London 1941. Illustr. Orig.bd. (#43061) kr. 80

PAULSEN, ADAM: Lærebog i optik. Andet forandrede oplag. P.G. Philipsens forlag 1894. Illustr. Halvlæder. 170s. (#90615) kr. 120

PEDERSEN, K. TØNNES: Gassvejsning. Håndbog i oxy-acetylen arbejdsmetoder. Illustr. (#115883) kr. 150

PEDERSEN, KRISTIAN: Gartneriets redskaber og maskiner. Illustr. Bind lidt nusset. (#103840) kr. 180

PETERSEN, POUL ETTRUP: Håndbog i lysbuesvejsning. 1963. Illustr. Helshirting. (#20101) kr. 140

PORSE, LAURIDS: Autoreparationer. Undervognsreparationer. 1939/46/51. Illustr. Helshirting. (#24697) kr. 280

PORSE, LAURIDS: Auto-dieselmotorer. Reparationsteknik. 1947. Illustr. Helpluv. (#24110) kr. 200

PURDAY, H.F.P.: Diesel engine design. London 1948. Illustr. Helshirting. (#45033) kr. 120

RADIOTEKNISK HAANDBOG 1-2: Udgivet under medvirken af fremtrædende fagfolk og specialister. 1948. Illustr. Orig.halvlæder. (#53925) kr. 600

RASK, KRISTIAN: Landbrugets værkstedsbog. 1966. Illustr. Helshirting. (#47081) kr. 70

RASK, KRISTIAN: Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner. Illustr. (#108112) kr. 100

RASMUSSEN, R.E.H.: Mekanisk Fysik. 5. udgave. Illustr. (#117685) kr. 100

REIMER-NIELSEN, E.: Ætsning. Kemigrafi. 1945. Illustr. Orig.bd. (#24075) kr. 60

RIES, Dr. CHR.: Die elektrischen Eigenschaften und die Bedeutung des Selens für die Elektrotschnik. Berlin 1913. Illustr. Orig.Leinen. (#61679) kr. 160

ROHR, HANS: Das Fernrohr für jedermann. Wie baue ich mir ein Spiegel-Teleskop? Eine grundliche Anleitung zum bau eines leistungsfähigen astronomischen Fernrohrs. Zürich 1955. Illustr. Orig.Leinen. (#57441) kr. 80

RYBNER, JØRGEN: Lærebog i telefonteknik. Udgivet af den private ingeniørfond. 1949. Illustr. Halvshirting. St.p.t. 415s+V plan. (#84089) kr. 160

RØNNINGEN, ODD: Vi eksperimenterer med små el-motorer. Illustr. (#103243) kr. 90

SANDELIUS, BENGT: Motorer. Håndbog i reparationsteknik. 1958. Illustr. Helfablea. Med brugsspor. 951s. (#69194) kr. 180

SANDELIUS, BENGT: Motorer. Håndbog i reparationsteknik. 1961. Illustr. Helfablea. (#22015) kr. 240

SANDELIUS, BENGT: Motorer. Auto- og bådmotorer. Håndbog i reparationsteknik. Illustr. N.p.t. (#31830) kr. 250

SCHMIDT, K.A.: Gregers Kirk og hans telefonfolk. 1962. Illustr. Orig.bd. (#63505) kr. 115

SCHNEIDER, A. og N.THORKIL-JENSEN: Landmaaling. Instrumentlære. Udgivet af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 1945. Illustr. Orig.bd. 343s. (#90332) kr. 160

SCHWOCH, WERNER: Motorer. Forlaget Ivar 1966. Illustr. Helshirting. Oversat og bearbejdet ved E. Truelsen. Stempel p.f. (#92532) kr. 120

SEJR, EMANUEL (RED): Jydsk Telefon-Aktieselskab 1895-1945. Illustr. (#63503) kr. 150

SERGER, Dr. H. und HANS KIRCHHOF: Gemüse- und Pilzekonservierung. Mit Anhang: Nährwert und Vitamingehalt. Dosenöffner und Aufschneidemaschinen. Braunschweig 1931. Illustr. Orig.Leinen. (#61663) kr. 115

SKJOLDAGER, J.H.: Teknisk tysk for snedkere. Illustr. (#113147) kr. 175

STEENSTRUP, E.: Lærebog i elektricitet og magnetisme. (#106732) kr. 550

STIEFELMAYER, C.: Allgemeine Messwerkzeuge. Messzeug- und Maschinenfabrik. 1959. Illustr. Helshirting. (#20295) kr. 60

SUENSON, E.: Byggematerialer 2det bind. Træ. Plantestoffer. Varme- og lydisolering. Illustr. St.p.t. (#105512) kr. 250

SUENSON, E.: Byggematerialer. Metaller, træ, natursten, lervarer, mørtler, beton, kunststen, glas. Fremstilling, egenskaber, anvendelse, prøvning. 1ste bind. Styrkeprøver. Metaller. Illustr. N.p.t. (#116404) kr. 250

SØRENSEN, GUNNAR: Initiativets pris. En bog om forskeren, ingeniøren og opfinderen Johan Ernst Nyrop. 1983. Illustr. Orig.bd. 125s. (#66985) kr. 100

TEKNISK LEKSIKON FOR INDUSTRI OG HAANDVÆRK 1-3: Bd.1 Husbygningsteknik. Bd.2 Veje, jernbaner, broer, vandbygning m.v. Bd.3 Teknisk hygiejne. Illustr. St.p.s/t. (#33935) kr. 750

THAULOW, E.: Maskinarbejde. Grundlag for forelæsninger på den polytekniske læreanstalt. 2 bd. 1947-49. Illustr. Orig.halvshirting. 447s+639s+34s. (#80785) kr. 360

THAULOW, E.: Formgivning. Første del: Oversigt og støbning. Anden del: Smedning. Plade- og profiljærnsarbejde, snit- og stansearbejde samt forbindelsesarbejder og beskyttelsesarbejder mod korrosion. 2 bd. 1948. Illustr. Orig.halvshirting. (#62593) kr. 360

THE BABCOCK & WILCOX CO., NEW YORK AND LONDON: Steam. Its generation and use. Illustr. Binding a bit worn. (#104462) kr. 180

THERNØE, JAN m.fl.: Automobilkarosserier. Limning som produktions- og reparationsmetode. 1989. Illustr. 213s. (#78342) kr. 120

THOMSEN, POUL: Elektricitet og magnetisme. Illustr. (#117679) kr. 150

THUSTRUP, NILS/PETER JUUL HANSEN: Automobilkarosserier. Nye materialer og sammenføjningsmetoder. 1984. Illustr. 229s. (#78344) kr. 120

TIDSSKRIFT FOR: Maskinvæsen. Udgivet af Maskinmestrenes Forening. 49.-74.aargang. 5 bd.+ 1873-1913 Maskinmestrenes Forening i 40 aar.+ Tillæg til Tidsskrift for Maskinvæsen 1911-13 (i eet bind). 1939-64. Illustr. Privat halvshirting. (#93042) kr. 800

TRUELSEN, ELITH (red): Reparation af autoskader. 1964. Illustr. Orig.bd. (#36356) kr. 280

TVILUM, AAGE (red): Ivars tekniske leksikon. 1952. Illustr. Orig.bd. Ryg lidt lidt. (#82727) kr. 200

WALDEN, Dr. PAUL: Handbuch der Stereochemie. Herausgegeben von Dr. C.A. Bischoff. Frankfurt 1894. Illustr. Halvlæder. N.p.t. (#45015) kr. 400

YOUNGSON, PETER: Slide valves and valve gearing. Revised by Tom A. Bennett. Glasgow 1948. Illustr. Orig.cloth. (#63459) kr. 135

ÅNGTEKNIK: Aktiebolaget De Lavals ångturbin. Stockholm 1945. Illustr. Orig.helshirting. 190s. (#77786) kr. 160


Tilbage til top