Sprogvidenskab


BRATLI, CARL OG JENS PETERSEN: Spansk kursus på 100 timer. N.p.s. (#108745) kr. 90

HASTRUP, THURE: Latin-dansk ordbog. Ryg falmet. (#102611) kr. 90

HØYBYE, POUL: Nøgle til de italienske verber. (#124880) kr. 70

JACOBSEN, LIS: Kvinde og mand. En sprogstudie fra dansk middelalder. (#6174) kr. 100

MOLBECH, C.: Dansk ordbog indeholdende det danske sprogs stammeord tilligemed afledede og sammensatte ord, efter den nuværende sprogbrug forklarede i deres forskiellige betydninger, og ved talemaader og exempler oplyste. Ryk lidt slidte. (#70513) kr. 300

NIELSEN, NIELS ÅGE: Ordenes historie. Dansk Etymologisk ordbog. (#36655) kr. 120

RIEDEL, FLEMMING: Noget må der gøres. Klicheordbogen. Illustr. (#124902) kr. 120

SÄVE, HJALMAR: Grekisk formlära. Enkelte blyantsnoter. (#124801) kr. 120

WYLD, HENRY CECIL: The universal dictionary of the english language. (#124819) kr. 450


Tilbage til top