Sprogvidenskab


AAGAARD, ANTON: Syv berømte folkeviser. En approksimation til urformen. 1964 (#6162) kr. 40

AHMAD, ASAD/ALI SAFDER KHAN: Dansk-Urdu ordbog. Illustr. (#63151) kr. 200

ALLEN, C.F.: Det danske sprogs historie i hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland 1-2. Reitzel 1857-58. Med fire sprogkort. Lidt slidt samtidigt halvlæder. 462s+766s. (#36368) kr. 385

ANDERBERG, THOMAS: Kunsten at argumentere. (#97648) kr. 50

ANDERSEN, PETER BØGH: Sproget på arbejde. 1977. N.p.t. (#45821) kr. 60

ARLAUD, OSCAR (samlede af): Bevingede ord. De i daglig tale og i skriftsproget hyppigst anvendte citater. Gads forlag 1906. Flot privat halvlæder. 664s. Tilskrift på titelblad (#103525) kr. 160

ARLAUD, OSCAR (samlede af): Bevingede ord. De i daglig tale og i skriftsproget hyppigst anvendte citater. 1906. Orig.komp.bd. N.p.t. 664s. (#6166) kr. 115

ARLAUD, OSCAR (samlede af): Bevingede ord. De i daglig tale og i skriftsproget hyppigst anvendte citater. Gads forlag 1906. Halvlæder. 664s. (#61009) kr. 130

ARLAUD, OSCAR (SAMLEDE AF): Bevingede ord. Citater fra Det gamle Testamente til Politiken. 3. reviderede udgave. (#67388) kr. 120

ARNDT, HANS: Sproget - hverdagens mirakel (#119229) kr. 110

ASK, FREDE: Fredes franske fiduser. Finesser og faldgruber i fransk. Illustr. (#123465) kr. 50

BAILEY, I.E.: Dansk-engelsk handels- og fagordbog for erhvervslivet, administrationen og forvaltningen. Schønberg 1972. Helshirting. 514s. (#23721) kr. 85

BALLER, F.W.: A Mandarin primer. Prepared for the China inland mission. Shanghai 1929. Fourteenth edition. Revised and enlarged with supplement. Halfcloth. (#80231) kr. 195

BANG, JØRGEN: Sproget vi bruger. Munksgaard 1988. 95s. (#61317) kr. 50

BANG, JØRGEN: Som man siger... De svære ord. Tredje samling. Gyldendal 1969. Illustr. 170s. (#52108) kr. 45

BANG, JØRGEN: Om brug af fremmedord. Schultz forlag 1962. 101s. (#58531) kr. 40

BANG, JØRGEN: Et ord er et ord. De svære ord-anden samling. 1967. (#51792) kr. 35

BANG, JØRGEN: At veje sine ord. 1971. 150s. (#67081) kr. 50

BANG, JØRGEN: På talefod med sproget. (#123573) kr. 60

BAR-HILLEL, YEHOSHUA: Language and information. Selected essays on their theory and application. London 1964. Orig.cloth. (#55242) kr. 100

BECKER-CHRISTENSEN, CHRISTIAN: Politikens retskrivnings- og betydningsordbog. Med CD. (#120489) kr. 120

BECKER-CHRISTENSEN, CHRISTIAN M.FL. (RED): Politikens danskordbog. Med CD-ROM. (#117409) kr. 150

BECKER-CHRISTENSEN, CHRISTIAN M.FL. (RED): Politikens danskordbog. Med CD-ROM. (#118597) kr. 140

BEHRENS, THORKILD: Medialeksikon. Dansk-engelsk. Engelsk-dansk. Chr. Erichsen 1972. Orig.bd. (#94223) kr. 65

BENDTSEN, KNUD BØRGE M.FL.: Engelsk multimedie grammatik. Med CD. (#114413) kr. 150

BERGMANN, ASGER: Tegnsprog- Hvorfor ikke? Illustr. Med dedik. (#122778) kr. 150

BERREY, LESTER V. and MELVIN van den BARK: The american thesaurus of slang. A complete reference book of colloquial speech. London 1954. Second edition. Helshirting. (#41999) kr. 145

BJERRUM, ANDERS: Fjoldemålets lydsystem. (#107772) kr. 200

BJERRUM, ANDERS (RED.): K. J. Lyngby's jyske grammatik. Tillige med et Udvalg af hans Breve. (#107615) kr. 115

BJERRUM, MARIE: Rasmus Rasks afhandlinger om det danske sprog. Bidrag til forståelse af Rasks tænkning. Dansk videnskabs forlag 1959. 272s. (#96459) kr. 95

BJERRUM, MARIE: Rasmus Rasks afhandlinger om det danske sprog. Bidrag til forståelse af Rasks tænkning. Dansk videnskabs forlag 1959. Smukt privat papirbind m/lædertitel (Anker Kysters eftf.) 272s. (#81764) kr. 225

BJERRUM, MARIE og ANDERS: Ordbog over Fjoldemålet 1-2. Akademisk forlag 1974. Tilskrift p.s. 344s+347s. (#82177) kr. 195

BLATT, FRANZ: Fra Cicero til Copernicus. Nye synspunkter for latinsk filologi. 1940. 162s. (#81807) kr. 75

BLINKENBERG, ANDREAS og POUL HØYBYE: Dansk-fransk suppleringsordbog. 1969. Halvlæder. (#6170) kr. 65

BLINKENBERG, ANDREAS OG POUL HØYBYE: Dansk-Fransk ordbog 1-2. (#108991) kr. 650

BOYD, ANDREW: Guide to 14 asiatic languages. London 1947. Orig.cloth. (#50599) kr. 45

BRAMSEN, JOACHIM BO (RED): Bevingede ord & aforismer. En citatordbog. Illustr. (#109747) kr. 150

BRATLI, CARL: Spansk-dansk ordbog. (#21488) kr. 250

BRATLI, CARL: Norsk-dansk - Spansk ordbog. 1916. Orig.helshirting. (#22355) kr. 100

BREDSDORFF, J.H.: Udvalgte afhandlinger indenfor Sprogvidenskab og Runologi. (#113306) kr. 140

BRIEM, HALLDOR: Agrip af islenskri malfrædi. Bind lidt slidt og enkelte indstregninger. (#107276) kr. 120

BROCH, OLAF og ERNST W. SELMER: Håndbok i elementær fonetikk. Oslo 1930. Annen gjennemsete utgave. (#45528) kr. 60

BRUN, GEORG C.: Begrebers dannelse og styring. 1982. 108s. (#83286) kr. 60

BRØNDUM-NIELSEN, JOHS.: Vort danske modersmaal. 1941. Illustr. (#22600) kr. 35

BRØNDUM-NIELSEN, JOHS.: Dialekter og dialektforskning. Schultz forlag 1927. Med kort. Ryg rep med tape. 128s. (#96003) kr. 80

BRØNDUM-NIELSEN, JOHS.: Dialekter og dialektforskning. Schultz forlag 1927. Med kort. Ryg slidt. 128s. (#45529) kr. 100

CHAPMAN, ROBERT L. (EDITED BY): New dictionary of american slang. (#105755) kr. 100

CHRISTIANI, E. (samlede af): Rim-ordbog over en del af de i det danske tale- og skriftsprog brugelige ord. 1888. 360s. (#33792) kr. 95

CHRISTIANSEN, HALLFRID OG NIELS ÅGE NIELSEN (RED): Norsk-dansk ordbog. (#37165) kr. 100

DAHL, B.T. og H. HAMMER: Dansk ordbog for folket 1-2. 1907. Helshirting. (#46663) kr. 195

DIDERICHSEN, PAUL: Sproget - Virkeligheden - Fantasien. Gyldendals Julebog 1964. 98s. (#9253) kr. 45

DIDERICHSEN, PAUL: Elementær dansk grammatik. (#111982) kr. 100

DOLLERUP, CAY OG INGE PADKÆR NIELSEN: Dansk grundordbog. Basic Dictionary of Danish. (#118571) kr. 100

EGEBAK, NIELS: Fra tegnfunktion til tekstfunktion. Introduktion til semiologi. (#111822) kr. 65

EISENBERG, MICHAEL: Skriv dansk der dur. Håndbog i skriftlig kommunikation. Illustr. (#75294) kr. 140

EJSKJÆR, INGER: Brøndum-målet. Lydsystemet i en Sallingdialekt. Schultz forlag 1954. 162s. (#96467) kr. 65

EKMANN, BJØRN: Tegn og Tydning. Tekstfortolkning på semiotisk grundlag.1-3. (#118647) kr. 225

EPSTEIN, A.G.: Om sprog og sprogbeherskelse. St.på inderside af bind. (#111014) kr. 75

ERIKSSON, LEIF OG KRISTOFFER LIND: Verdens værste citater. (#120241) kr. 80

FABRICIUS, JULIE/THORE ROKSVOLD: Anvendt retorik - tag sproget i munden. (#113093) kr. 150

FARMER, JOHN S.: A dictionary of slang. An alphabetical history of colloquial, unorthodox, underground and vulgar english, compiled and edited, with a prefatory note. 2 volumes. (#105801) kr. 260

FEILBERG, H.F.: Bidrag til ordbog over det jyske almuemål. 4 bind. (#122733) kr. 1500

FEMSPROGET ORDBOG: til forretningsbrug. Dansk * Engelsk * Tysk * Fransk * Spansk. 1970. Helshirting. (#48592) kr. 50

FOSTER, DAN: Author unknown. On the trail of anonymous. (#114190) kr. 140

FREEMAN, WILLIAM: A Concise Dictonary of English Idioms. 3rd edition. (#105694) kr. 60

FØNSS, NINA: Kinesisk for begyndere. (#119730) kr. 90

GALINDO, ORLANDO: Erhvervs- og økonomiordbog. Dansk-Fransk. GTO Forlag 1990. Helshirting. 285s. (#55870) kr. 100

GEIGER, WILH.: Elementarbuch des Sanskrit. Unter Berücksichtigung der vedischen Sprache. Erster Teil: Grammatik. Zweiter Teil: Übungen und Lesestücke. Dritter Teil: Wörterverzeichnisse. Zweite Auflage. Strassburg 1909. Orig.halbleinen. 92s+56s+79s. (#80238) kr. 260

GEIPEL, JOHN: The Viking legacy. The Scandinavian influence on the english and gaelic languages.. (#108175) kr. 120

GOWERS, Sir ERNEST: Plain words. A guide to the use of english. London 1948. St.p.t (#11570) kr. 35

GREGERSEN, FRANS m.fl.: Klassesprog. Sociolingvistik og uddannelse - en antologi. 1975. (#36649) kr. 60

GRØNBECH, VILHELM: Sprogets musik. 1943. 153s. (#52466) kr. 65

GUNNARSSON, FREYSTEINN: Dönsk-Islenzk ordabok. Endurskodud og breytt utgafa. Reykjavik 1973. Halvpluv. 1055s. (#38980) kr. 260

GUSTAVSON, HERBERT (red): Gotländsk ordbok på grundval av C. och P.A. Säves samlingar. 2 bd. Uppsala 1918-45. Halvlæder. 1271s+LIIIs. (#96547) kr. 770

HALD, KRISTIAN: Personnavne i Danmark. II. Middelalderen. Med dedik. (#82173) kr. 90

HALD, KRISTIAN: Personnavne i Danmark. 1. Oldtiden. (#12218) kr. 75

HAMMERSHAIMB, V.U.: Færøsk Anthologi. I-II. I. Tekst samt historisk og grammatisk indledning. II. Ordsamling og register. (#105718) kr. 260

HANSEN, AAGE: Vort vanskelige sprog. 1961 el. 1965. (#12154) kr. 60

HANSEN, AAGE: Udtalen i moderne dansk. Gyldendal 1956. 164s. (#25039) kr. 45

HANSEN, AAGE: Om Peder Laales danske ordsprog. Munksgaard 1991. 201s. (#96300) kr. 65

HANSEN, AAGE: Den lydlige udvikling i dansk. Fra ca. 1300 til nutiden. Bd. 1 Vokalismen. Bd 2 Konsonantismen. (#12147) kr. 200

HANSEN, ERIK: Skrift, stavning og retstavning. (#111684) kr. 80

HANSEN, ERIK og HANS FREDE NIELSEN: Uregelmæssigheder i moderne engelsk. 1980. 218s. (#24927) kr. 50

HANSEN, ERIK OG HARALD STEENSIG: Dansk er mange ting. Sprog og tekst. Illustr. (#12192) kr. 90

HANSEN, ERIK OG OLE TOGEBY: Sprogvidenskabens discipliner. (#118786) kr. 90

HANSEN, GUNNAR og PER KRARUP: Rudimenta Latina. Gyldendal 1965. Orig.bd. 171s. (#96002) kr. 50

HANSEN, GUNNAR OG PER KRARUP: Rudimenta Latina.+ Grammatik og ordliste. (#120273) kr. 120

HANSEN, HELLE B. K. P.: Forklarende engelsk grammatik. (#124021) kr. 100

HARGREAVES, PETER S. OG KNUD KANSTRUP: Svenske undersættelser. Illustr. N.p.s. (#45701) kr. 50

HASTRUP, THURE: Latin-dansk ordbog. (#102611) kr. 90

HASTRUP, THURE: Latin-dansk ordbog. N.p.t. (#114735) kr. 120

HELDE, METTE LINDGREN: Dialoghåndbogen. Illustr. (#113016) kr. 120

HENRIKSEN, TORBEN: Juridisk ordbog spansk-dansk. (#70542) kr. 175

HERLØV, KNUD: Engelsk grammatik. St.p.s. (#96840) kr. 65

HERMANN, JESPER OG FRANS GREGERSEN: Gennem sproget. Om undersøgelse af sprogbrug i samfundet. Stempel på inderside af bind. (#72676) kr. 90

HERRIOT, PETER: Sprog, forståelse og undervisning. (#37474) kr. 65

HJORTH, EBBA OG KJELD KRISTENSEN: Den danske ordbog 6 bd. (#110699) kr. 700

HJORTH, POUL LINDEGÅRD (RED): Sprog og tanke. Fire essays. (#120575) kr. 120

HOLCK, NIELS: Sprogets univers. Illustr. (#119839) kr. 200

HOLM, LARS og HELLE PIA LAURSEN: Andetsprogsdidaktik. Dansklærerforeningen 2000. Illustr. Orig.bd. 192s. (#99381) kr. 80

HOLMGÅRD, J.B.: Holmgårds citatbog. Kvindevid og -bid. Samleren 1979. Orig.helshirting m/smudsomslag. 162s. (#98528) kr. 60

HOLMGÅRD, J.B.: Holmgårds citatbog. Kvindevid og -bid. Samleren 1979. 162s. (#70346) kr. 50

HOLMGÅRD, J.B.: Holmgårds citatbog 3. Skriverkarle og skærmtrolde m/k. Samleren 1981. Orig.helshirting m/smudsomslag. 211s. (#98530) kr. 60

HOLMGÅRD, J.B.: Holmgårds citatbog 2. Fra den politiske arena. Samleren 1980. Orig.helshirting m/smudsomslag. 209s. (#98529) kr. 60

HOLMGÅRD, J.B.: Holmgårds citatbog 2. Fra den politiske arena. Samleren 1980. 209s. (#70810) kr. 50

HOLMGÅRD, J.B.: Den store citatbog. (#67393) kr. 150

HOLMGÅRD, J.B.: Den store citatbog. (#120242) kr. 120

INDUSTRIENS ORDBOG: Tekniske termer. Dansk/Engelsk + Engelsk/Dansk. 2 bd. (#119877) kr. 700

INGERS, INGEMAR: Lundensisk slang. Skolslang och studentslang samt akademiskt vardagsspråk i Lund. Walter Ekstrand Bokförlag, Lund 1977. 120s. Med få blyantsnoter og dedik (#96276) kr. 50

IVERSEN, GURLI BJØRN M.FL: Mediedidaktik. Illustr. Navn bag i bogen. (#111026) kr. 90

JACOBSEN, EVA: Gads synonymordbog. (#111459) kr. 65

JACOBSEN, EVA: Maxi-ordbogen. Illustr. N.p.s. (#110388) kr. 90

JACOBSEN, LIS: Kvinde og mand. En sprogstudie fra dansk middelalder. (#6174) kr. 140

JACOBSEN, LIS: Dansk sprog. Kritik og studier. 1927. Illustr. N.p.t. (#25845) kr. 75

JACOBSEN, LIS: Kvinde og mand. En sprogstudie fra dansk middelalder. Ryg lidt slidt. (#122379) kr. 150

JACOBSEN, LIS (bearbejdet): Sprogets forandring. Efter Axel Kock: Om språkets förändring. 1913. Halvshirting. (#51988) kr. 60

JAKOBSON, ROMAN: Elementer, funktioner og strukturer i sproget. Udvalgte artikler om sprogvidenskab og semiotik. (#81022) kr. 150

JAPPE, GEMMA: Sprog og psykoanalyse. (#111678) kr. 60

JENSEN, ELLA: Nordsamsisk. Undersøgelse af udtrykssystemet. Med dedik. (#96611) kr. 120

JENSEN, ELLA: Houlbjergmålets bøjningslære. Schultz forlag 1956. 109s. (#96469) kr. 45

JENSEN, EVA DAM/THORA VINTHER: El camello - bog. Illustr. (#112990) kr. 140

JENSEN, O. BØRLØS: Tysk-Dansk synonymordbog. Tyske synonymer forklaret på dansk. Grafisk forlag 1967. Orig.helshirting m/smudsomslag. 372s. (#90188) kr. 75

JENSEN, POVL JOHANNES: Det latinske Perfektsystem. Studier i Kategorierne Modus og Tempus i Ciceros Sprog. Omslag lidt slidt. Med dedik. (#113860) kr. 150

JESPERSEN, OTTO: Fonetik. En systematisk fremstilling af Læren om sproglyd. Det schubotheske forlag 1897-99. Privat Helshirting. N.p.s. 633s+2 tavler. (#6176) kr. 195

JESPERSEN, PER (red): Så tal dog dansk! Modersmål-Selskabet 1982. N.p.s. 107s. (#87126) kr. 45

JESSEN, E.: Dansk grammatik. St.p.s. (#96208) kr. 130

JOHANNESEN, OLE STIG: Dansk-tysk synonymordbog. Meningsbeslægtede tyske ord og vendinger. (#118651) kr. 120

JØRGENSEN, J. NORMANN: De unges sprog. N.p.s. (#110606) kr. 100

JØRGENSEN, KELD GALL: Semiotik. En introduktion. (#101474) kr. 100

JØRGENSEN, KELD GALL: Anvendt semiotik. Samlerens bogklub 1997. Illustr. 418s. (#99941) kr. 80

KALKAR, OTTO: Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700). 5 bd. Thieles bogtrykkeri 1881-1918. Halvlæder. Bind 1 lidt skrabet foroven på ryg (#96538) kr. 1665

KIRCHHEINER, AASE OG KURT: Italiensk kursus på 100 timer. (#107316) kr. 100

KJØLLER, KLAUS: Analyser af sprogbrug. Sprogbrugsbegreber. 1975. 176s. (#82728) kr. 80

KJØLLER, KLAUS: Mod en argumentationsteori. (#112848) kr. 80

KJØLLER, KLAUS (red): Ud mæ' sproget! Myter og virkelighed i sprog, medier og organisationer. Munksgaard 1991. 137s. (#62749) kr. 65

KJØLLER, KLAUS (red): Analyser af sprogbrug. Replik-til-replik. Borgen 1976. 149s. Let blyantsindstreget (#48029) kr. 50

KJØLLER, KLAUS (red): Analyser af sprogbrug. Perspektiv. 1976. Illustr. 152s. (#48028) kr. 50

KJØLLER, KLAUS (RED): Analyser af sprogbrug. Argumentation. (#27060) kr. 65

KNUDSEN, GUNNAR: Præpositioner i bornholmske bebyggelsesnavne. Særtryk 1950. (#45024) kr. 35

KNUDSEN, OLE: Ordsprog fra hele verden. (#90408) kr. 120

KOK, JOHANNES: Det danske folkesprog i Sønderjylland. Første del. P.G. Philipsens forlag 1863. Halvshirting. 433s. (#96750) kr. 100

KRISTENSEN, PETER SØBY: Semantik. Gyldendal 1972. 78s. (#96021) kr. 45

KRISTENSEN, PETER SØBY: Lingvistik. Gyldendal 1972. 77s. (#96022) kr. 45

KRISTIANSEN, TORE M.FL. (RED): Dansk sproglære. Illustr. (#61546) kr. 150

KRISTIANSEN, V.: Ordbog over gadesproget og saakaldt daglig tale. Anden meget forøgede udgave. (#115756) kr. 350

KRYMOVA, N. M.FL: Dansk-Russisk Ordbog. N.p.s. (#105588) kr. 150

LARSEN, J.K.: Studier over oldspansk konjunktiver. Historisk-syntaktisk undersøgelser paa baggrund af texter fra 13.-14.aarhundrede. 1910.(Doktordisputats). Med dedik + brev. (#6180) kr. 65

LEVIN, POUL: Semantik. Arnold Busck 1974. 109s. (#98943) kr. 60

LIND, JOHN: Mellem "venska" og "vinska". Finsk. Fra almuesprog til statsbærende kultursprog.+ Det finske sprogs rødder. Artikler om finsk og den finsk-ugriske sprogfamilie. Lette brugsspor. (#123495) kr. 150

LINDUM, OLAF: Bedre engelsk. En håndbog der belyser de vigtigste faldgrupper i sproget. 1959. Orig.bd. (#28515) kr. 45

LUMHOLTS, KARSTENS & RUTE LEDINA: Lettisk-Dansk. Dansk-Lettisk ordbog. Latviesu-Danu. Danu-Latviesu vardnica. (#116434) kr. 100

LUND, ALLAN A.: Dansk-Latin ordbog. (#123281) kr. 175

LUND, G.F.V.: Det ældste danske skriftsprogs ordforråd. Ordbog til De gamle danske landskabslove, de sønderjyske stadsretter samt øvrige samtidige sprogmindesmærker (fra omtr. 1200 til 1300). (#61331) kr. 100

LUND, JØRN: Professor Higgins' sproglige diagnoser. 1997. Illustr. 92s. (#100431) kr. 50

LUND, JØRN: - med sproget som indsats. Gyldendals julebog. 1993. Illustr. (#60037) kr. 50

LUND, JØRN: Kampen om opmærksomhed. Gyldendal 2000. 94s. (#99107) kr. 50

LUND, JØRN: Den sproglige tilstandsrapport. Lindhardt og Ringhof 2004. Illustr. 103s. (#90264) kr. 55

LUND, JØRN: Tidens sprog pejlet af Professor Higgins. Illustr. (#114474) kr. 70

LUND, JØRN: Hvor går gransen? - 55 statusopdateringer om det danske sprogs umådelige rummelighed. (#123319) kr. 120

LUND, TORKIL: Litterær semantik. (#103878) kr. 60

LÜTZEN, PETER HELLER: Det sproglige i dansk.+ Tekster og arbejdsspørgsmål. (#111600) kr. 100

LØNSTRUP, BRITA: Dagligsprog - værktøj og legetøj. Berlingske forlag 1980. 187s. (#40702) kr. 40

MACKAY, CHARLES: A dictionary of Lowland Scotch with an introductory chapter on the poetry, humour, and literary history of the scottish language and an appendix of scottish proverbs. (#115759) kr. 300

MADSEN, PETER: Semiotik & dialektik. Bidrag til litteraturens, betydningens, bevidsthedens sociologi N.p.s. (#90416) kr. 80

MADSEN, PETER (VED): Strukturalisme. En antologi. Med bidrag af Greimas, Foucault, Althusser og Roland Barthes. Få blyantsindstregninger. (#15031) kr. 90

MAGNUSSON, HARALDUR OG ERIK SØNDERHOLM: Danskt-Islenzkt ordasafn. (#120429) kr. 200

MALMBERG, BERTIL: Sproget og mennesket. Tanker om sprog og sprogforskning. 1971. (#56584) kr. 50

MATZEN, M.: Modermaalets sproglære. 1893. halvlæder. (#29268) kr. 65

MAU, E. (SAMLET OG UDGIVET): Dansk ordsprogs-skat. Ordsprog, skjæmtesprog, rimsprog, mundheld, talemaader, tankesprog, samt et lille udvalg af bibelsteder. 2 bd. (#109767) kr. 320

MEYER, LUDVIG: Fremmedordbog. Ottende udgave. Gads forlag 1998. Orig.bd. 1184s. (#98107) kr. 355

MEYER, LUDVIG: Fremmedordbog. Ottende udgave. (#77865) kr. 360

MEYER, LUDVIG: Fremmedordbog. Femte forøgede og forbedrede udgave. N.p.s. (#85353) kr. 200

MIKKELSEN, KR.: Dansk ordföjningslære. Med sproghistoriske tillæg. (#96534) kr. 200

MIKKELSEN, KR.: Dansk ordföjningslære. Med sproghistoriske tillæg. N.p.s. (#42850) kr. 120

MOHR, INGEBORG M.FL.: Danske bogstavpar. (#110743) kr. 100

MOLBECH, C.: Dansk ordbog indeholdende det danske sprogs stammeord tilligemed afledede og sammensatte ord, efter den nuværende sprogbrug forklarede i deres forskiellige betydninger, og ved talemaader og eksempler. Anden, forøgede og forbedrede udgave. N.p.s. Lette brugsspor. (#70513) kr. 350

MORTENSEN, ARNE THING: Perception og sprog. Et filosofisk essay. (#82458) kr. 100

MUNCH, P.A. og C.R. UNGER (udgiven af): Oldnorsk læsebog. Med tilhörende glossarium. Forlagt af Johan Dahl, Christiania 1847. Slidt halvlæder. N.p.s. 219s. Med noter og understregninger (#91385) kr. 225

MUNCH-PETERSEN, VALFRID PALMGREN OG ELLEN HARTMANN: Svensk-Dansk ordbog. Tredje udgave. (#47594) kr. 250

MUNCH-PETERSEN, VALFRID PALMGREN OG ELLEN HARTMANN: Svensk-Dansk ordbog. Ryg falmet. St.p.s. (#97816) kr. 170

MUNCH-PETERSEN, VALFRID PALMGREN OG ELLEN HARTMANN: Farlige ord og lumske ligheder i svensk og dansk. St.p.t. (#75347) kr. 65

MUNCH-PETERSEN, VALFRID PALMGREN OG ELLEN HARTMANN: Svensk-Dansk ordbog. Tredje udgave. (#123515) kr. 250

MÜLLER, PETER ERASMUS: Om det islandske sprogs vigtighed. Sebastian Popp 1813. Nyere helshirting. 206s. Gennemgående mindre vandskjold i nederste margin på sidste 100 sider (#91382) kr. 480

MÜLLER, PETER ERASMUS: Dansk synonymik eller Forklaring af eentydige danske ord. Gyldendal 1853. Anden udgave. Lidt slidt halvlæder. N.p.s. 595s. Enkelte sider med lidt ormhuller (#46610) kr. 115

MÜLLER, PETER ERASMUS: Dansk synonymik eller Forklaring af eentydige danske ord. (#107447) kr. 160

MØLLER, HENRIK: Grundbog i tekstlingvistik. (#123320) kr. 60

NIELSEN, B. KJÆRULFF: Engelsk-dansk ordbog. (#42470) kr. 250

NIELSEN, BENT JUL: Et Bjerreherredsmål. Udtrykssystemet i dialekten i Barrit, Klakring og As sogne. Akademisk forlag 1968. 323s. (#62362) kr. 80

NIELSEN, BENT JUL: Et Bjerreherredsmål. Udtrykssystemet i dialekten i Barrit, Klakring og As sogne. Med dedik. (#107617) kr. 120

NIELSEN, NIELS ÅGE: Sprogets opståen og udvikling. St.p.t. (#37118) kr. 50

NIELSEN, NIELS ÅGE: Dansk dialektantologi. I. Østdansk og ømål. II. Jysk. 1978-80. Orig.bd. (#50445) kr. 160

NIELSEN, O. (SAMLEDE AF): Olddanske personnavne. (#123040) kr. 150

NISSEN, GUNNAR: Forkortelsesordbog. 1974. (#40700) kr. 35

NOESGAARD, A.: Hyppigheds undersøgelser over ordforraadet i dansk 1-2. Gyldendal 1934-47. 43s+62s. (#96228) kr. 65

OTTSEN, M.B.: Hostrup-dansk. I Lydlære. II Ordbog. 5 bind. 1961-69. (#45778) kr. 225

PARTINGTON, ANGELA (EDITED BY): The Oxford Dictionary of Quotations. Revised fourth edition. (#105759) kr. 115

PEDERSEN, HOLGER: Russisk grammatik. Bind lidt nusset. (#104510) kr. 120

PEDERSEN, JOHN m.fl.: Fransk syntaks. Akademisk forlag 1970. Helshirting. N.p.s. 403s. (#68498) kr. 95

PEDERSEN, JOHS.: Hebræisk Grammatik. (#104511) kr. 75

PETERSEN, PIA RIBER: Nye i ord i dansk 1955-75. Gyldendal 1984. Orig.helshirting m/smudsomslag. 678s. (#50247) kr. 100

PETERSEN, TEDDY: Skriv let - og ej med næsen i sky. Illustr. (#117292) kr. 50

PINBORG, JAN OG ERIK DAL (EFTERSKRIFT): Tre latinske grammatikker. Donatus. Fundamentum. Regulæ. (#118112) kr. 150

PREISLER, BENT: Danskerne og det engelske sprog. Med bidrag af Kjeld Høgsbro. Roskilde Universitetsforlag 1999. 276s. (#93767) kr. 100

PRIMON, CARL FRIEDRICH: Lexicon over alle de fremmede ord og udtryk, der jevnligen forekommer i det danske sprog, i enhver green af videnskaberne og kunsterne, med hosføies oversættelse og udtale. N.p.t. (#115758) kr. 350

RIETZ, JOHAN ERNST: Svenskt dialektlexikon. Ordbok öfver svenska allmogespråket. (#96561) kr. 500

ROLIGHED, JENS: Det jyske sprog og dets bedste fortolkere. 1966. Illustr. (#32608) kr. 45

RÜCK, EDUARD: Lüneburger Wörterbuch. 3 Bände. (#122740) kr. 600

SANDFELD, KR.: Sprogvidenskab. En kortfattet fremstilling af dens metoder og resultater. Gyldendal 1923. Anden udgave. Halvlæder. 307s. (#46452) kr. 100

SCHAFF, ADAM: Introduktion till semantiken. Uddevalla 1967. 364s. (#76170) kr. 80

SCHIBSBYE, KNUD: Engelsk grammatik 1-4. Blyantsindstreget. (#6186) kr. 160

SCHIØDT, HANS JØRGEN: Sproget i funktion. Berlingske forlag 1970. 210s. (#89148) kr. 45

SCHOU, PER (RED): Tysk-svensk/dansk/norsk visuel ordbog. Illustr. (#119928) kr. 110

SKAUTRUP, PETER: Et hardsysselmål. Ordforråd. 5 hefter. Th. Linds Efterfølger 1927-79. 320s+248s. (#96590) kr. 130

SKAUTRUP, PETER: Det danske sprogs historie 1-4. Illustr. (#15880) kr. 480

SKYUM-NIELSEN, PEDER: Fyndord. Studier i kortformernes retorik 1-2. (#83120) kr. 240

SKYUM-NIELSEN, PEDER: Godt dansk. Med kapitler af Ebbe Grunwald og Ole Meisner. (#114475) kr. 200

SKYUM-NIELSEN, PEDER (red): Sprogets funktion og æstetik. 1995. Illustr. 106s. (#70629) kr. 60

STCHELKUNOFF, IVAN: Dansk-russik ordbog (#103697) kr. 260

STEENSTRUP, JOHANNES: Indledende studier over de ældste danske stednavnes bygning. (#107612) kr. 100

STEMANN, INGEBORG M.FL: Polsk-Dansk - Dansk-Polsk Ordbog. (#110387) kr. 110

STORM, JOH.: Større fransk syntax 1-2. 1911. I eet lidt misfarvet helfablea. Bd.1 noget indstreget. (#52857) kr. 115

STRACK, HERM.L. und CARL SIEGFRIED: Lehrbuch der neuhebräischen Sprache und Litteratur. I. Grammatik der neuhebräischen Sprache von Carl Siegfried. II. Abriss der neuhebräischen Litteratur von Herm.L Strack. Karlsruhe 1884. Halbleder. 132s. (#75194) kr. 105

SVENSSON, ANNEMETTE LYNG: Engelsk-Dansk økonomisk ordbog. Samfundslitteratur 1994. Orig.bd. 397s. N.p.inderside af bind (#90096) kr. 115

SVENSSON, ANNEMETTE LYNG: Dansk-Engelsk økonomisk ordbog. (#106844) kr. 140

SØRENSEN, AXEL: Dansk rim-ordbog. Fotografisk optryk fra 1900. (#114663) kr. 120

THOMSEN, ALFR.: Vore slægtsnavne. En undersøgelse af vore slægtsnavnes oprindelse og fordeling med særligt henblik paa -sen navnene. 1945. 90s. (#34045) kr. 60

THORKELSSON, JON: Supplement til islandske ordbøger. Anden samling. Ny udgave. N.p.t. (#110964) kr. 480

TOGEBY, KNUD: Fransk grammatik. Noget indstreget. (#52929) kr. 200

TSCHERNYCH, P.J.: Historische Grammatrik der russischen Sprache. (#105601) kr. 100

UNNERUP-MADSEN, DORTHE: Dansk-tysk handelsordbog. "Aus vielen Gründen". Med hovedvægt på forholdsordsforbindelser. 1990. 2.udgave. 385s. (#59452) kr. 65

VINTERBERG, HERMANN OG C.A. BODELSEN: Dansk-Engelsk ordbog 1-2. Anden reviderede og udvidede udgave. (#93935) kr. 300

VINTERBERG, HERMANN OG C.A. BODELSEN: Dansk-Engelsk ordbog 1-2. Anden reviderede og udvidede udgave. Bind med lette brugsspor. (#114357) kr. 200

VINTERBERG, HERMANN OG C.A. BODELSEN: Dansk-Engelsk ordbog. 3.udgave. (#118650) kr. 350

VOGEL-JØRGENSEN, T (VED): Ubevingede ord. Illustr. (#113240) kr. 200

VOGEL-JØRGENSEN, T.: Bevingede ord. 5.udgave. (#110261) kr. 120

WARRACK, ALEXANDER (compiled by): Chamber's scots dictionary. W. & R. Chambers, Ltd., London 1952. Reprint. Orig.cloth. 717p. (#87008) kr. 100

WATERMAN, JOHN T.: Perspectives in linquistics. Chicago 1963. (#54173) kr. 45

WEINGREEN, J.: A Practical Grammer for Classical Hebrew. (#116060) kr. 150

WESTERBY, ANNE-MARIE: Kinesisk parlør. (#122205) kr. 120

WIDDOWSON, H.G.: Linquistics. Oxford university press, London 2000. 134p. (#89919) kr. 50

WOLF-FREDERIKSEN, KAREN (red): Erhvervslivets staveordbog. 1992. 1186s. (#100452) kr. 65


Tilbage til top