Sprogvidenskab


HASTRUP, THURE: Latin-dansk ordbog. Ryg falmet. (#102611) kr. 90

JACOBSEN, LIS: Kvinde og mand. En sprogstudie fra dansk middelalder. (#6174) kr. 100

JØRGENSEN, BENT: Stednavne ordbog. Ryg falmet. (#118649) kr. 100

MOLBECH, C.: Dansk ordbog indeholdende det danske sprogs stammeord tilligemed afledede og sammensatte ord, efter den nuværende sprogbrug forklarede i deres forskiellige betydninger, og ved talemaader og exempler oplyste. Ryk lidt slidte. (#70513) kr. 300

NIELSEN, NIELS ÅGE: Ordenes historie. Dansk Etymologisk ordbog. (#36655) kr. 120


Tilbage til top