Samfund


DUYGU, HÜSEYIN: Der findes ingen undskyldning for tortur. Illustr. (#74095) kr. 70

EDWARDS, MARK: Christiania. Illustr. (#13924) kr. 120

FUGLSANG, MARTIN & LJUNGSTRØM, ALEXANDER CARNERA: Det nøgne liv - en poetik for det sociale. Med dedik. (#124512) kr. 120

GEORGE, HENRY: Samfundets livsspørgsmaal. (#91114) kr. 90

GIDDENS, ANTHONY: Europa i globaliseringens tidsalder. (#124522) kr. 90

SCHLEDERMANN, HELMUTH: Gensidig tålsomhed. Islam og Vesten. Juridisk. Politisk. Med dedik. (#124516) kr. 120

WHEEN, FRANCIS: Karl Marx. Et liv. Illustr. (#124521) kr. 90


Tilbage til top