Religion


AAGAARD, ANNA MARIE (RED): Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener i oversættelse. (#83347) kr. 120

AAGAARD, JOHS. (RED): Håndbog i verdens religioner. Illustr. (#46072) kr. 120

AAGAARD, JOHS. (RED): Håndbog i verdens religioner. Illustr. (#117737) kr. 140

ABRAHAMOWITZ, FINN: Jesus. En biografi. (#100079) kr. 120

ADAMSEN, CHRISTIAN OG VIVI JENSEN (RED): Danske præsters Indberetninger til oldsagskommissionen af 1807. Bornholm, Lolland-Falster og Fyn. Illustr. (#119447) kr. 120

AHMAD, MIRZA GHULAM: Introduktion til Islam. 1973. 172s. (#45436) kr. 55

ANDERSEN, LISBETH SMEDEGAARD: Det åbenbarede ansigt. Kristusbilledets historie. Illustr. (#119114) kr. 250

ANDRES, STEFAN: Den bibelske historie. 1966. Illustr. Helshirting (#18736) kr. 75

ARMSTRONG, KAREN: Muhammed. En biografi. (#121505) kr. 100

ASMUSSEN, JES PETER OG JØRGEN LÆSSØE (RED): Illustreret religionshistorie 1-3. Illustr. (#62247) kr. 600

ATTWATER, DONALD: Helgen-leksikon. St.p.s/t. (#118584) kr. 100

AULEN, GUSTAF: Jesus i nutidig historisk forskning. Lindhardt og Ringhof 1975. 210s. (#38920) kr. 50

AVI-YONAH, MICHAEL og EMIL G. KRAELING: Biblens verden. Dens folk og lande. 1964. Illustr. Helshirting. 381s. (#72634) kr. 100

BACH- NIELSEN, CARSTEN OG JAN LINDHARDT (RED): Kirke og Kristendom - Leksikon. Illustr. N.p.t. (#116006) kr. 200

BALLING, J.L. og P.G. LINDHARDT: Den nordiske kirkes historie. Arnold Busck 1967. Med dedik til Bodil Koch. 341s. (#87225) kr. 100

BALLING, JAKOB: Kristendommen. Verdens religioner. Politikens forlag 1986. Illustr. Orig.bd. 302s. Blyantsindstreget (#51653) kr. 65

BALMFORTH, HENRY: Er den kristelige erfaring illusion? En religonfilosofisk afhandling. 1925. (#19130) kr. 50

BALMFORTH, HENRY: Er den kristelige erfaring illusion? En religonfilosofisk afhandling. (#105324) kr. 65

BAMM, PETER: Troens verden. Kristendommens første århundreder. 1960. Illustr. (#46558) kr. 100

BAMM, PETER: Rejse til kristenhedens ældste byer. 1957. Illustr. Helshirting (#19163) kr. 65

BAY, SV. AAGE/ERLING HANSEN: Vor kristne tro. 1960. Illustr. Orig.bd. (#63309) kr. 35

BECH, BIRGITTE: Religionspsykologi - et grænseland. Illustr. (#62006) kr. 85

BENTZEN, AAGE: Fortolkning til de gammeltestamentlige salmer. (#111462) kr. 200

BENTZEN, AAGE: israelitiske sabbats oprindelse og historie indtil Jerusalems erobring aar 70 e.kr. 1923 (#19572) kr. 40

BENTZEN, AAGE: Forelæsninger over indledning til de gammeltestamentlige salmer. 1932. Illustr. Let indstreget. (#41403) kr. 65

BENTZEN, AAGE: Det sakrale kongedømme. Bemærkniger i en løbende diskussion om de gammeltestamentlige salmer. 1945. 223s. (#74633) kr. 75

BERGMANN, LORENZ: Den kristelige lære. 1946. Lettere blyantsindstreget. (#22094) kr. 65

BERTELSEN, OTTO: Den kirkelige Kierkegaard og den "antikirkelige". Med dedik. (#106050) kr. 80

BHAGAVADGITA: Den helliges sang. (#111564) kr. 100

BHAGAVANS BUDSKABER: Paa norsk ved Anna Munch. New York 1912. Privat helpluv. N.p.t. 194s. (#79793) kr. 100

BIBELEN: Ebbe Kløvedal Reich: Billeder og fortællinger fra bibelen. Illustr af Gustave Dore. Tilsktift på smudstitelblad. (#82954) kr. 120

BIBELEN: Det gamle testamentes kanoniske bøger. De apokryfiske bøger og Det nye testamente. Med farveplancher gengivet efter verdensberømte kunstværker. Bibelleksikon og bibelatlas. Illustr. (#101335) kr. 400

BIBELEN: Det gamle testamentes kanoniske bøger. De apokryfiske bøger og Det nye testamente. Illustr af Rembrandt. (#111772) kr. 160

BIBELEN: Det gamle testamentes kanoniske bøger. De apokryfiske bøger og Det nye testamente. Med farveplancher gengivet efter verdensberømte kunstværker. Bibelleksikon og bibelatlas. Illustr. (#114296) kr. 700

BIBELEN I KULTURHISTORISK LYS.: 9 bd. Under red af Svend Holm-Nielsen m.fl. Politikens forlag 1968-71. Illustr. Orig.halvpluv. Med få blyantsindstregninger (#36288) kr. 260

BIRCK, DR. L.V.: Aloysius breve: Hinsides-. (#121763) kr. 70

BJERRE.MALENE M.FL.: Den nye aftale. Det nye testamente på nudansk. (#119015) kr. 120

BLAUENFELDT, LOUIS: Den indre missions historie. 1912. Illustr. Orig.helshirting. N.p.s. (#58654) kr. 160

BLENKER, ALFRED: Indførelse i Det nye testamente. 1959. helshirting. 186s. (#72432) kr. 50

BLOFELD, JOHN: Taoismens mysterier. (#6673) kr. 140

BLUITGEN, KÅRE: Koranen gendigtet. (#123358) kr. 200

BOE, PETER (RED): Religionskritik. (#114273) kr. 140

BOLVIG, AXEL: Kalkmalerier i Danmark. Illustr. (#57882) kr. 120

BONSIRVEN, JOSEPH: Moderne jødedom. (#22293) kr. 50

BORCHSENIUS, POUL: To veje. En bog om jødedom og kristendom. Med dedik. (#55969) kr. 90

BORUP, JØRN: Dansk dharma. Buddhisme og buddhister i Danmark. Illustr. Med dedik. (#109491) kr. 150

BOSCHKE, F.L.: Skabelsen er endnu ikke afsluttet. 1962. Illustr. 244s. (#6935) kr. 55

BOWKER, JOHN: Aschehougs bog om verdens religioner. Illustr. (#108642) kr. 180

BOYD, MALCOLM: Undergrundskirken. 1971 (#6997) kr. 45

BOYSEN, SVEND C.: Kristenhed i karismatisk opbrud. 1979. (#42136) kr. 45

BRANDSTRUP, LASSE: Europas religion - kristendom og ateisme. (#50126) kr. 100

BREDVIG, KELD m.fl.: Religions- & kulturmøde. Jens Enevoldsens virke blandt pathanerne 1958-1972. 1998. Illustr. Helshirting. 271s. (#72796) kr. 95

BRIEM, EFRAIM: Kommunisme og religion i Sovjetunionen. 1945 (#7283) kr. 40

BRØNDSTED, H.V.: Naturerkendelse, gudserkendelse og tro. 1956. (#51681) kr. 45

BRØNDUM, L.: Døden og evigheden. 1953. 63s. (#32016) kr. 45

BUCH, EJNAR: Kampen mellem tro og "vantro". 1904. Efterskrift af Harald Høffding. Halvshirting. Sidste sider med mindre vandskjold (#7539) kr. 55

BUCH, VILHELM (udarb): Bibelnøglen. Hvad siger Guds ord. 1950. Helshirting (#7541) kr. 40

BUGGE, K.E.: Theologi og pædagogik historisk belyst. 1961. Illustr. N.p.s. 189s. (#78158) kr. 75

BUGGE, K.E.: Ronald Goldmans religionspædagogik. 1970. 126s. (#67050) kr. 50

BULTMANN, RUDOLF: Urkristendommen på baggrund af de antikke religioner. (#4628) kr. 110

BULTMANN, RUDOLF: Jesus. N.p.s. (#38937) kr. 100

BULTMANN, RUDOLF: Jesus. (#118844) kr. 110

BUTLER, JEAN OG THOMAS HOFFMANN (RED): Gads leksikon om islam. Illustr. (#108602) kr. 150

BØGH, JØRGEN: Kirken og kulturkløften. 1967. N.p.s. (#22674) kr. 35

BØRTNES, JOSTEIN & TOMAS HÄGG (EDITED): Gregory of Nazianzus. Images and reflections. (#123979) kr. 120

CAHILL, THOMAS: Arven fra jøderne. Hvordan en ørkenstamme ændrede hele vores tankegang. 1999. 213s. (#81634) kr. 80

CAPPELØRN, NIELS JØRGEN, NIELS HYLDAHL OG BERTIL WIBERG: De apostolske Fædre. (#119477) kr. 150

CARLE, BIRTE: Jomfru-fortællingen. Et bidrag til genrehistorien. 1985. 227s. (#75171) kr. 95

CARMICHAEL, JOEL: Jesu død. 1967. (#4633) kr. 60

CASH, W. WILSON: Den muhammedanske verden i revolution. 1927. (#47785) kr. 45

CHESTERTON, G.K.: Fritænkeri og rettroenhed. Omslag lidt slidt. (#93904) kr. 80

CHRISTENSEN, TORBEN: Logos og inkarnation. En studie i F.D. Maurice's teologi. 1954. Let blyantsindstreget. (#33149) kr. 115

CHRISTENSEN, TORBEN JUUL: Dåben og samfundet. Om dåbens glemte dimension. (#122112) kr. 75

CHRISTENSEN, VILLADS: Søren Kierkegaards motiver til kirkekampen. (#77109) kr. 50

CHRISTIANSEN, TAGE: Kirken den er et gammelt hus. 1953. Illustr (#8302) kr. 65

COOK, MICHAEL: Koranen. En meget kort introduktion. Illustr. (#109463) kr. 80

DAHLBY, FRITHIOF: Symboler og tegn i den kristne kunst. Illustr. (#36659) kr. 100

DAHLBY, FRITHIOF: Symboler og tegn i den kristne kunst. Illustr. (#115118) kr. 120

DAHN, HELGE: Salmehåndbog. En gennemgang af den danske salmebog Arnold Busck 1984. 2.udgave. Orig.helshirting. 495s. (#95970) kr. 130

DAHN, HELGE: Salmehåndbog. En gennemgang af den danske salmebog Arnold Busck 1968. Orig.helshirting. 495s. (#60024) kr. 115

DALSGAARD, ELLEN: Fraugde kirkes historie. 1984. Illustr. Orig.helfablea m/smudsomslag. 118s. (#94068) kr. 80

DAVIDSEN, OLE: Kristi Fødsel. Tekster og tolkninger år totusind. (#114307) kr. 150

DAY, MALCOLM: 100 helgener. Deres liv og virke, symboler og festdage. Illustr. (#96435) kr. 110

DE FIRE EVANGELIER: Matthæus. Markus. Lukas. Johannes. Monumenta 1948. 249s. I kassette. (#96404) kr. 130

DEERE, JACK: Overrasket af Helligåndens kraft. 1997. 280s. (#73417) kr. 75

DET DANSKE BIBELSELSKABS ORDBOG: til det nye testamente (den reviderede oversættelse af 1907). (#60577) kr. 150

DET NYE TESTAMENTE: Gengivet af danske digtere. Red af Biskop Skat Hoffmeyer og Sognepræst Alfred Blenker. Illustr af danske kunstnere. (#65316) kr. 200

DIALOGER 3.: Rom møder Geneve. Af A. Bea, M. Boegner og W. Visser't Hooft. 1966 (#9210) kr. 30

DIDERICHSEN, BØRGE: Den markianske skilsmisseperikope. Dens genesis og historiske placering. 1962. Helshirting. (#38886) kr. 100

DITCHFIELD, P.H. (rev): Symbolism of the Saints (The arts of the church). Oxford 1910. Illustr. Orig.helshirting. N.p.t (#9297) kr. 50

DORE, GUSTAVE: Bibelen i billeder. 242 tegninger med tilhørende bibeltekster. Illustr. (#124162) kr. 175

DOYON, JOSY: Jeg var Jehovas vidners tjenerinde. 1973. (#9460) kr. 45

DUMOULIN, HEINRICH/JOHN C. MARALDO: Buddhism in the modern world. New York 1976. (#37772) kr. 65

EDELMANN, R: Jødisk mystik. Verdensreligionernes Hovedværker. (#107010) kr. 140

EDELSTEN, ESTHER: Mænd i bibelen. S.T.forlag 1995. Illustr. 144s. (#61354) kr. 50

ELIADE, MIRCEA: De religiøse ideers historie 1-4. Illustr. (#65925) kr. 300

ENGBERG-PEDERSEN, TROELS (RED): Den historiske Jesus og hans betydning. (#109256) kr. 110

ENGBERG-PEDERSEN, TROELS OG NIELS PETER LERCHE (RED): Tradition og nybrud. Jødedommen i hellinistisk tid. (#121200) kr. 150

ERIKSEN, HERLUF: Den forsømte børnelærdom. (#10067) kr. 50

ESSLEMONT, J.E.: Baha'u'llah og den nye tid. Arnold Busck 1932. Omslag nusset. N.p.s. 282s. (#96955) kr. 60

FORCHHAMMER, G.: Kampen mod dragen. En naturreligiøs livs- og verdensbetragtning. 1934. Illustr. (#10630) kr. 60

FOTO-GUIDE: til Det nye Testamente. 1976. Illustr. Helshirting. (#49742) kr. 60

FOTO-GUIDE: til Det gamle Testamente. 1976. Illustr. Helshirting. (#23801) kr. 60

FRA ADAM TIL DANIEL.: En illustreret orientering i Det gamle testamente og dets baggrunde. 1963. Illustr. Paa dansk ved Mogens Boisen og Jakob H. Grønbæk. Helfablea (#10702) kr. 130

GADEGÅRD, NIELS H.: De fremmede religioner. Clausen bøger 1983. Illustr. 125s. (#100305) kr. 40

GADEGÅRD, NIELS H.: De fremmede religioner. 1967. Illustr. 125s. (#11060) kr. 35

GASCOIGNE, BAMBER: De kristne. 1978. Illustr. Helshirting. 302s. (#11170) kr. 95

GEERTZ, ARMIN W. OG OLE RIIS: Gennem regnbuefarvede briller - studiet af nye religiøse bevægelser. Illustr. N.p.s. (#122007) kr. 85

GENESIS (1.MOSEBOG): Publikation nr 1 b fra Scripta. Ej nummereret. (#11250) kr. 160

GJESING-PEDERSEN, K.: Kirkeligt centrum 1899-1949. Et blad af vor tids kirkehistorie. 1949. Illustr (#11384) kr. 55

GLEBE-MØLLER, JENS: Om religion. En introduktionsbog. 1977. Illustr (#11403) kr. 35

GLEBE-MØLLER, JENS: Jesus og teologien. Kritik af en tradition. 1984. (#45563) kr. 55

GODET, F.: Pauli første brev til korinthierne 1-2. (#108657) kr. 200

GODET, F.: Pauli. Brev til romerne 1-2. Bind 1 med indstregninger. (#108659) kr. 240

GODET, F.: Studier over Pauli liv og breve. (#108666) kr. 200

GOLDSTEIN, CLIFFORD: Den glemte velsignelse. 1995. (#18615) kr. 35

GRAFF. ERIK: Hvem, hvad, hvor er Gud? En udforskning af det metafysiske univers. Lille tilskrift på smudstitelblad. (#123970) kr. 100

GRANE, LEIF: Teologi og tradition. Festskrift til Leif Grave 11.januar 1988. 1988. (#59013) kr. 75

GRANE, LEIF: Pierre Abelard. Filosofi og kristendom i middelalderen. (#38908) kr. 120

GRANE, LEIF: Historien om Martin Luther. (#18295) kr. 60

GRANE, LEIF: Den uberegnelige Luther. Essays om en arv og dens forvaltning. (#119739) kr. 120

GRAYLING, A.C.: Gudsdebatten. Mod religion - for humanisme. (#118892) kr. 150

GRIMMITT, MICHAEL: Religionskundskab og menneskelig udvikling. Forholdet mellem religion som fag i skolen og personlige, sociale og moralske kundskaber. Illustr. Oversættelse og efterskrift ved Knud Rendtorff. (#117714) kr. 225

GROLLENBERG, LUC.H.: Ad bibelens veje. 1969. Illustr. Helshirting (#11791) kr. 55

GRY, JØRGEN: Ateisme. Et livssyn uden gudstro. (#46019) kr. 90

GRÜBER, HEINRICH: Ved livets grænse. Prædikener fra Dachaulejren. 1969. Tilskrift på inderside af bind. (#48500) kr. 45

GRÆSHOLT, THORKILD: Hinduisme. Gads forlag 1977. Illustr. 84s. (#4639) kr. 45

GRØNBECH, VILHELM: Solen har mange veje. Sange. 1949. (#24776) kr. 35

GRØNBECH, VILHELM: Jesus, menneskesønnen. Tilskrift på inderside af bagomslag. (#86066) kr. 60

GRØNBECH, VILHELM: Buddha. Hvad er mystik? Indisk realisme og israelitisk idealisme. (#106768) kr. 60

GRØNBORG, JAN: Scientology. Kilde og kommantar I. (#55146) kr. 60

GUD: Det sidste testamente. En selvbiografi af Gud. (#123131) kr. 120

GUDMAND-HØYER, EBBE: Johannes Døberen. Myte og historie. Gyldendal 1971. 77s. Med dedik (#11869) kr. 50

GYATSHO, THUBTEN LEGSHAY: Gateway to the temple. Manual of Tibetan monastic customs, art, building and celebrations. Illustr. (#121159) kr. 250

GØRLITZ, KIM og OLE HOFFMANN: Djævlen i kroppen - synden i hjertet. 1987. Illustr. 173s. (#35186) kr. 95

HAAS, JONAS (udg): Samling af de evangeliske Biskoppers i Siællands Stift (hvilke have levet siden reformationen og indtil nærværende tider). Deres portraiter, stukkne i kobber efter de paa Landemodets Sahl udi Roeskilde værende Original - skilderier, hvorhos er tillig 1761. 15 kobberstukne portrætter. Slidt halvlæder u/rygtitel. 120s. (#19542) kr. 960

HAASTRUP, ULLA (RED): Kristusfremstillinger. Illustr. (#120450) kr. 150

HANSEN, BENT SCHMIDT: Eksistensteologi. N.p.t. (#24909) kr. 65

HANSEN, HENNY HARALD: Islam. Den yngste af de store verdens-religioner. (#32005) kr. 50

HANSEN, P.O. RYBERG: Det ældste evangelium. Historisk-kritisk belyst. 1910. (#39216) kr. 60

HATTSEIN, MARKUS: Verdensreligioner. 1999. Illustr. 120s. (#77068) kr. 65

HAVSTEEN, SVEN SUNE M.FL (EDITED BY): Creations. Medieval rituals, the arts, and the concept of creation. Illustr. (#107223) kr. 160

HAYSTRUP, HELGE: Middelalderkirken. Fra folkevandringen til højmiddelalderen. 1976. Illustr. 153s. (#4645) kr. 45

HAYSTRUP, HELGE: Oldkirkens gudsbillede. (#110867) kr. 100

HEARN, LAFCADIO: Kokoro. Hints and echoes of Japanese inner life. Name on free-leaf. (#12604) kr. 250

HEDENIUS, INGEMAR: Tro og viden. (#65675) kr. 70

HEFFTER, Dr. MORITZ WILHELM: Die Religion der Griechen und Römer, nach historischen und philosophischen Grundsätzen für Lehrer und Lernende jeglicher Art. Brandenburg 1845. Helbleder. (#63424) kr. 130

HERMEREN, HARRY: Den kristne tro. 1963. (#15926) kr. 35

HERWIG, FRANZ: Den hellige Sebastian fra Wedding. 1967 (#4647) kr. 35

HICK, JOHN: Den femte dimension. Om religiøsitet og livsforståelse. (#116174) kr. 150

HINGE, HELLE: New Age på dansk. Jes Bertelsen-bevægelsen. (#109376) kr. 90

HISLOP, Dr. JOHN: Samtaler med Sai Baba. 1994. 174s. (#66773) kr. 60

HJERESEN, AXEL: Mellem dyr og Gud. Mennesket og virkeligheden. 1951 (#13101) kr. 50

HJERL-HANSEN, BØRGE: Kapernaum. Jesu egen by, dens ruiner og gaader. 1940. Illustr. N.p.s (#13103) kr. 50

HOFFMANN, POUL: Syner og seere. Profeti og profeter II. (#41827) kr. 100

HOLM, SØREN: Religionsfilosofi. (#85043) kr. 120

HOLM, SØREN: Religionsfilosofi. (#118107) kr. 150

HOLM-NIELSEN, SVEND M.FL.: Bibelens Kulturhistorie 1-3. Illustr. (#120156) kr. 200

HORBACH, MICHAEL: Allah er stor. 1979. 333s. (#13410) kr. 60

HVIDT, NIELS CHRISTIAN: Mirakler. Møder mellem himmel og jord. Illustr. (#97753) kr. 120

HVIDT, NIELS CHRISTIAN: Mirakler. Møder mellem himmel og jord. Illustr. (#88496) kr. 140

HVIDT, NIELS CHRISTIAN: Mirakler. Møder mellem himmel og jord. Illustr. Med dedik. (#116552) kr. 165

HVIDTFELDT, ARILD: Religioner og kulturer. Nogle hovedtræk af den almindelige religionshistorie. 1961/64. Illustr. Orig.bd. (#24654) kr. 55

HVIDTFELDT, ARILD: Hinduismen. Indiske religioner 2. Politikens forlag 1984. Illustr. Helshirting. 280s. (#92494) kr. 100

HVIDTFELDT, ARILD: Buddhismen. Indiske religioner 1. Illustr. (#77601) kr. 100

HVIDTFELDT, ARILD: Politikens religionsleksikon. Fremmede religioner og nyreligiøse bevægelser. Illustr. (#124259) kr. 120

HVIID, JØRGEN: Hvor skal vi gå hen? Udbrændthed og fornyelse. Unitas forlag 1990. 114s. (#97042) kr. 50

HØJBO, BJØRN: Evangelium og oldkirke. Det kristne budskab og dets oldkirkelige klædebon. 1961. 174s. (#77589) kr. 60

IVERSEN, HANS: Tro, håb og kærlighed. Sækularisering og socialisation grundtvigsk forstået. N.p.t. (#110654) kr. 50

JACOBI, FINN: Jesu død og opstandelse. Læsninger i Det nye testamente. (#25787) kr. 80

JACOBSEN, LIS og HOLGER BRØNDSTED: Religionhistorisk brevveksling. 1964. (#25849) kr. 60

JANTZEN, MARX: Kirken i urskoven.+ Egerton R. Young: Blandt indianere. I. I birkebaad og hundeslæde. 1911-12. I eet halvlæder. (#60579) kr. 65

JARLNER, MICHAEL OG ANDERS JERICHOW: Grænser for Gud - giv det verdslige samfund en chance. (#111843) kr. 80

JENSEN, I.K. RYGE: Profetierne om Babels fald. 1916. (#45374) kr. 40

JENSEN, JØRGEN, I.: Den fjerne kirke. Mellem kultur og religiøsitet. (#106498) kr. 120

JENSEN, KIRSTEN GRUBB: Lioba. Benediktinerinde og missionær i 700-tallets Germanien. Illustr. (#119743) kr. 150

JENSEN, MOGENS: To mænd og ders mission. Anton Marius Pedersen, Niels Høegh Brønnum og Dansk Forenet Sudan Mission 1905-1925. 1992. 455s. (#75547) kr. 115

JENSEN, THORKILD BORUP: Salmer. 1976. N.p.s. (#37450) kr. 35

JENSEN, TIM OG MICKAEL ROTHSTEIN: Etikken og religionerne. (#123336) kr. 150

JEPPESEN, KNUD: Profeti og protest. Tre foredrag om den gammeltestamentlige profeti før det babylonske fangenskab. 1971. (#15790) kr. 35

JESU BJERGPRÆDIKEN: Scripta publikation nr. I a. Nr.125/225 eksp. signeret af Viggo Naae. 1964. I kassette. 27s. (#77266) kr. 320

JOHANSEN, JØRGEN: Gyldendals bog om pilgrimme og pilgrimsrejser. Illustr. (#121064) kr. 150

JØRGENSEN, G.: Fra bispernes og munkenes tid. Billeder fra den danske kirkes historie i den senere middelalder. 1917. Illustr. Orig.bd. (#26557) kr. 60

JØRGENSEN, JENS ANKER: Humanisten Christiern Pedersen. En præsentation. Illustr. (#121042) kr. 75

JØRGENSEN, MOGENS: Genskær. Kirkeudsmykninger og tekster. Illustr. (#112899) kr. 120

KAALUND, BODIL: Krop og Ånd. Illustr. (#121072) kr. 120

KAIMER, GERHARD: Livet er et under. En antologi over Osho Shree Rajneesh's tanker og taler. (#123183) kr. 90

KALMEYER, POUL: Religion og moral. 1956. (#15513) kr. 45

KEPEL, GILLES: Gud tager revanche. Kristne, jøder og muslimer generobrer verden. Gyldendal 1992. 235s. (#87491) kr. 95

KIELER, ELSEBET: Syndere og Helgener i bibelen. Gl. Testamente. (#106805) kr. 140

KIERKEGAARD, SØREN: Guds Uforanderlighed. N.p.s. (#119482) kr. 65

KLAR, FR.: Sker der mirakler i vor tid? Et udvalg af dokumenterede mirakler fra det 20.århundrede. 1953. (#27075) kr. 50

KLEJS, JOHAN: Kristen intolerance. Reitzel 1982. 131s. (#52140) kr. 45

KOCH, HAL: Kirkens historie. Fra Aposteltid til atomtid. Gads forlag 1963. Illustr. 191s. (#87205) kr. 75

KOCH, HAL: Danmarks kirke i den begyndende højmiddelalder I-II-III. (#87230) kr. 120

KOCH, HAL: Danmarks kirke gennem tiderne. 1960. Illustr. Halvshirting. (#63885) kr. 95

KOCH, HAL: Danmarks kirke gennem tiderne. Gyldendal 1967. Illustr. 246s. (#14333) kr. 65

KOCH, HAL: Kirken i middelalderen Illustr. (#110817) kr. 75

KOFOD, KARL M.: Den bornholmske vækkelsespræst P.C. Trandberg. Illustr. (#118395) kr. 150

KOFOD-SVENDSEN, FLEMMING: Døden, sorgen, håbet. Rosinante 2007. 173s. (#98953) kr. 80

KONZELMANN, GERHARD: Den islamiske udfordring. Gads forlag 1981. 409s. (#14376) kr. 80

KRANZ, GISBERT: 7 kristne der skabte fornyelse i verden. U.år. (#62932) kr. 55

KROGH, ANDREAS (VED): Ny udgave af Danmarks og Norges kirkeritual. (#111634) kr. 200

KUNKEL, Dr. HEINRICH: Der Ordensstand. Fulda 1955. Illustr. Orig.Leinen. 72s. (#74848) kr. 110

KURE, DR.: Kristendom og demokrati. Prædikener for officerer af Garden. (#119478) kr. 140

LAO TSE: Tao te King. (#27838) kr. 80

LARSEN, HOLGER: Nazikirken. 1933. (#27868) kr. 30

LARSEN, RUNE ENGELBRETH: Oplysning og tolerance - arv og aktualitet. (#104937) kr. 120

LASSEN, EVA MARIA: Religion og menneskeret. Om jødedom, kristendom og islam. N.p.s. (#110395) kr. 90

LAUSTEN, MARTIN SCHWARZ: Luther og Danmark i 500 år. Illustr. (#121328) kr. 200

LAW, BIMALA CHURN: The Buddhist conception of spirits. London 1936. Helshirting. (#28039) kr. 45

LEADBEATER, C.W.: Foredrag om "Ved mesterens fødder". (#28082) kr. 150

LEEUW, G. van der: Mennesket og mysteriet. Introduktion til religionsfænomelogien. 1969. 224s. (#28108) kr. 55

LEHMANN, EDV.: Buddha. Hans lære og dens gærning. (#28115) kr. 120

LEHMANN, JOHANNES: Rapport om Jesus. Protokol over en fortolkning. (#28118) kr. 50

LERFELDT, ERIK (UDARB): Det danske bibelselskabs ordbog eller konkordans til det nye testamente. (#108664) kr. 160

LIDIN, OLOF G.: Japans religioner. Verdens religioner. Politikens forlag 1985. Illustr. Helshirting. 300s. (#9635) kr. 100

LINDEN, NICO TER: Det fortælles... Fortællinger fra de fem Mosebøger. N.p.s. (#58051) kr. 120

LINDHARDT, JAN: Martin Luther. Erkendelse og formidling i renæssancen. (#106514) kr. 100

LINDHARDT, JAN: Folkekirke? Kirken i det danske samfund. (#114325) kr. 110

LINDHARDT, P.G.: Helvedesstrategi. 1964. 92s. (#4653) kr. 35

LINDQVIST, KAJ ERIK: Kritik af kirken. 1963. (#28504) kr. 35

LITTLETON, C. SCOTT (EDITOR): Østens visdom. Hinduisme. Buddhisme. Kungfutsianisme. Daoisme. Shintoisme. Illustr. (#85482) kr. 120

LITTLETON, C. SCOTT (editor): Eastern wisdom. Hindiism. Buddhism. Confucianism. Daoism. Shinto. London 1996. Illustr. Orig.cloth. (#51521) kr. 80

LUDWIG, EMIL: Menneskesønnen. 1928. Illustr. (#28702) kr. 45

LUND, HENRIK: Religionen i religionerne. U.år. (#14942) kr. 60

LYNG, Dr. GE.VILH.: Jødedommen. Ti populære foredrag. 1867. Halvlæder. N.p.friblad. 205s. (#81771) kr. 95

LÜTKEN, HANNA: Miraklernes bog. (#71715) kr. 100

LÆRKE, MOGENS: Kabbalismen i den europæiske tanke. Fra Isak den Blinde til Johann Georg Wachter. (#117707) kr. 150

LØGSTRUP, TH. OG CHR. OTTESEN: Det danske bibelselskabs ordbog til det gamle testamente. (#108665) kr. 160

LØGSTRUP, TH. OG CHR. OTTESEN: Det danske bibelselskabs ordbog til det gamle testamente. (#118937) kr. 200

MADSEN, A.S.: Muhammed. Liv og lære. Borgens billigbøger 1967. 121s. (#28953) kr. 30

MADSEN, IVER K.: Evangelierne synoptisk sammenstillede. (#48505) kr. 175

MADSEN, IVER K.: Evangelierne synoptisk sammenstillede. (#116453) kr. 175

MADSEN, PETER: Menneskesønnen. En tegneserie om Jesus. Illustr. Med dedik. (#66938) kr. 120

MAIER, GERHARD: Den historisk-kritiske metodes endeligt. 1977. (#49345) kr. 45

MAQSOOD, RUQAIYYAH WARIS: Tanker om Gud. Safika Bogforlag 1999. 119s. (#74916) kr. 60

MARCUS, AAGE: Kristelig mystik. (#31987) kr. 115

MAURIAC, FRANCOIS: En kristens lidelser og lykke. (#49539) kr. 60

MCGUIRE, BRIAN PATRICK: Da himmelen kom nærmere. Fortællinger om Danmarks kristning 700-1300. Illustr. (#120092) kr. 175

MCKENZIE, PETER: Kristendom. Praksis og tro. Redaktion og bearbejdelse ved Michael Böss. Illustr. (#69399) kr. 150

MEILE, EVA OG BIRGIT MEISTER: Salmeordbogen. Salmernes ord og udtryk forklaret i et nutidigt sprog. (#112875) kr. 200

MEISNER, MICHAEL: Martin Luther. Helgen eller rebel. Illustr. (#106576) kr. 100

MELLON, JAMES (fotograferet): Jesu liv i danske kalkmalerier. Centrum 1986. Illustr. Orig.bd. 111s. (#66922) kr. 65

MEYER, F.B.: Hyrdesalmen. Udlægning af Davids 23.salme. 1896. Helshirting. (#61410) kr. 60

MIKKELSEN, CARL: Den christelige mystik. Bidrag til bedømmelsen af de religiøse bevægelser i Tyskland i vor tid. Andr. Schous forlag 1894. 128s. (#85209) kr. 60

MORTENSEN, LARS BOJE (EDITED): The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000-1300) (#123978) kr. 150

MOSER, GEORG: Livets balance. 1980. (#56836) kr. 50

MULLER, I.P.: Blandt engle og djævle I-II. I.bog: I skytsengelens skole. II.bog: Lysenglenes kamp med den danske djævlefyrste Asmigel. 1932. 253s+256s. (#76352) kr. 320

MURPHET, HOWARD: Sai Baba. Hans budskaber. Hans mirakler. Strubes forlag 1983. 314s. (#67775) kr. 65

MURPHET, HOWARD: Sai Baba. 1981. 306s. (#29857) kr. 65

MÜLLER, LISBET & MOGENS: Politikens Bibelleksikon. Illustr. (#119425) kr. 120

MÜLLER, MOGENS (RED): Politikens bog om religioner og religiøse bevægelser. Trossamfund der præger verden i dag. Illustr. (#116549) kr. 150

MÜLLER, MOGENS (RED): Politikens bog om religioner og religiøse bevægelser. Trossamfund der præger verden i dag. Illustr. Navn på inderside af bind. (#109584) kr. 120

MØLLEHAVE, JOHANNES (genfortalt af): Alle børns bibel - det største for de mindste. Sesam 1996. Illustr. Orig.bd. 526s. (#87521) kr. 80

NEDERGAARD, LEIF (OVERSAT, INDLEDT OG KOMMENTERET): Pastor Jean Meslier's ateistiske testamente i sammendrag. (#61167) kr. 110

NEIIENDAM, MICHAEL: 1536. Den danske reformations historie folkeligt fortalt. 1936. Illustr. (#48778) kr. 60

NEIIENDAM, MICHAEL: 1536. Den danske reformations historie folkeligt fortalt. 1936. Illustr. Orig.bd. (#30089) kr. 65

NEPPER-CHRISTENSEN, POUL: Matthæusevangeliet. En kommantar. N.p.s. Lette brugsspor. (#75539) kr. 120

NICOLAISEN, POUL JUUL: Samfund og individ i Albert Ritshls teologi. 1972. (#30178) kr. 40

NICOLL, MAURICE: Det nye menneske. (#40804) kr. 80

NIELSEN, EDUARD: Det gamle Israels religion. 1971. Illustr. N.p.s. 153s. (#2091) kr. 60

NIELSEN, EDUARD OG HEJNE SIMONSEN: Bibelen som helligskrift. 1969. Illustr. (#30225) kr. 40

NIELSEN, EGON: Din broders blod. Bibelhistorier fra Første Mosebog. (#60018) kr. 70

NIELSEN, EGON: Din broders blod. Bibelhistorier fra Første Mosebog. (#50026) kr. 110

NIELSEN, ERIK A.: Solens fødsel. Seks tekster om kristendommens hemmeligheder. Illustr. (#88613) kr. 160

NIELSEN, ERIK A.: Kristendommens retorik. Den kristne digtnings billedformer. Billed-sprog I. Illustr. (#113376) kr. 200

NIELSEN, ERLING: Danske salmer. Kingo. Brorson. Grundtvig. Ingemann. Gyldendal 1960. 266s. (#95261) kr. 60

NIELSEN, FREDRIK: Ledetraad i kirkens historie 1-2. 1890-93. I eet shirtingbd (#15564) kr. 80

NIELSEN, KIRSTEN: Der flammer en ild. Gudsbilleder i nye danske salmer. (#124095) kr. 140

NIELSEN, PETER BOILE: Religiøs humanisme. Om Andreas Simonsens livsforståelse. Illustr. (#119471) kr. 75

NIEMØLLER, MARTIN: Martin Niemøller og hans bekendelse. (#122143) kr. 75

NILSSON, ULF: Mesteren og de fire skrivere. En fortælling om Jesus - hans liv og død. Illustr. Tilskrift på smudstitelblad. (#51410) kr. 100

NOACK, BENT: Bibelen og dens bøger. 1966. Illustr. Helshirting. 168s. (#30497) kr. 75

NOACK, BENT: Fra det exegetiske værksted. (#124263) kr. 100

NOE-NYGAARD, HELGE: Bibelske sange. 1994. (#63451) kr. 75

NYDAHL, WINNIE MAJ: I lys og kærlighed - nye Guddommelige samtaler. N.p.s. (#123735) kr. 100

NYSTEN, JES: Sankt Thomas & virkeligheden. Forlaget Anis 1992. Illustr. N.p.s. 174s. (#95677) kr. 55

NØJGAARD, NIELS: Portræt af Jesus. 1975. (#15747) kr. 40

NØJGAARD, NIELS: Martin Luther. Illustr. N.p.s. (#30652) kr. 120

NØJGAARD, NIELS: Liv efter døden? Et lejlighedsskrift. (#118289) kr. 70

NØRAGER, TROELS: Hjerte og psyke. Studier i den religiøse oplevens metapsykologi og diskurs. Forlaget Anis 1996. 399s. (#98205) kr. 160

NØRGAARD, ANDERS: Udsyn over den kristne menigheds levnedsløb. Første del: Kirkens historie i oldtid og middelalder. Anden del: Fra reformationen til nutiden. 2 bd. 1927-28. N.p.s. (#30654) kr. 100

NØRGAARD, ANDERS: Udsyn over den kristne menigheds levnedsløb. Første del: Kirkens historie i oldtid og middelalder. Anden del: Fra reformationen til nutiden. 2 bd. 1927-28. Halvshirting (#4659) kr. 115

NØRGAARD, ANDERS: Grundtviganismen 1-3. (I del: 1825-1872. II del: 1872-Nutiden. III del: Grundtvigs syn paa det menneskelige og kristelige. En redegørelse). Kirkeligt samfunds forlag 1935-38. 304s+325s+234s. Få blyantsindstregninger (#94016) kr. 195

NØRGAARD, ERIK: Partisanen Jesus. (#30663) kr. 90

OLESEN, JØRGEN VIUM (red): Sange fra de grønne enge. Daglig inspiration fra Salmernes Bog. 1981. Illustr. Orig.bd. (#40177) kr. 50

ORR, JAMES: Jomfrufødselen. 1911. (#64524) kr. 60

ORTIZ, E. THOMAS: Vatikanets hær Opus Dei. 1997. 191s. (#54311) kr. 95

ORTIZ, E. THOMAS: Vatikanets hær Opus Dei. Med dedik. (#107751) kr. 135

PAASKE, OLUF E. (bearbej): Bogen om bibelen. Lademann 1976. Illustr. Orig.bd m/smudsomslag. 680s. (#20078) kr. 100

PADE, MIKKEL: Nye religiøse bevægelser i Danmark. (#119979) kr. 150

PAGELS, ELAINE: Adam, Eva og slangen. (#110550) kr. 120

PALLADIUS, PEDER: Visitatsbog. 1911. Orig.Helshirting (#7345) kr. 45

PALLADIUS, PEDER: En visitatsbog. Genfortalt af Johannes Kaas. Credo Forlag 1957. 105s. (#43343) kr. 40

PALLENBERG, CORRADO: Vatikanets penge. 1973. (#31046) kr. 45

PAPINI, GIOVANNI: Breve til menneskene fra Pave Celestino VI. Gyldendal 1948. Orig.bd. 140s. (#70594) kr. 75

PAPINI, GIOVANNI: Breve til menneskene fra Pave Celestino VI. Gyldendal 1948. 140s. (#31126) kr. 50

PAVE JOHANNES PAUL II: Over håbets tærskel. Forlaget Scandinavia 1995. 195s. (#92240) kr. 65

PEDERSEN, A.F. NØRAGER: Gudstjenestens teologi. N.p.s. (#31201) kr. 65

PEDERSEN, E.THESTRUP: Jesu forkyndelse. Fortolkning ad udvalgte tekster fra de synoptiske evangelier. Illustr. N.p.s. (#42259) kr. 75

PEDERSEN, E.THESTRUP: Bibelhåndbog. En hjælp til forståelse af bibelske hovedord og begreber. (#46542) kr. 95

PEDERSEN, E.THESTRUP: Apostelen Paulus. Udvalgte tekster fra de paulinske breve. Illustr. (#42258) kr. 60

PEDERSEN, RENÉ DYBDAL: I Lysets Tjeneste. Nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark. Illustr. (#123522) kr. 120

PEDERSEN, SIGFRED (RED): Skriftsyn og metode. Om den nytestamentlige hermeneutik. N.p.s. (#75517) kr. 150

PETERSEN, ANNE-MARIE STEEN: Som i ét stof - en fortælling om Grundtvigskirken og dens bygmester. Illustr. (#114083) kr. 120

PETERSEN, HENRY: Den baptistiske vækkelse i Nordjylland. 1961. Orig.bd. N.p.s. (#31344) kr. 55

PETERSEN, WILLIAM WALD.: Sjælelivets forskellige afskygninger i dyrelivet. 1920 (#16051) kr. 55

PLOUGMANN, VERA: Søren Kierkegaards kristendomsforståelse. (#118840) kr. 100

PORTER, J.R.: Bibelens verden. En illustreret guide. Rosinante 1996. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 288s. N.p.friblad (#69861) kr. 120

PRYTZ-JOHANSEN, J.: Religionshistorikeren Vilhelm Grønbech. Gyldendal 1987. 200s. (#85962) kr. 60

PULLICH, FRITS: Et strejftog gennem religionernes verden. 1957. (#31703) kr. 40

PULLICH, FRITS: Det gamle Israel og jødedommen. 1964. Orig.bd. 101s. (#31704) kr. 40

PULLICH, FRITS: Brahmanisme og hinduisme. (#40930) kr. 50

RADHAKRISHNAN, S.: Troen genvunden. 1961. (#4663) kr. 50

RALD, N.J. (RED): Bibelen læst idag. (#31758) kr. 70

REICHELT, KARL LUDVIG: Kinas religioner. Haandbok i den kinesiske religionshistorie. Stavanger 1922. N.p.s. (#36999) kr. 50

RICCIOTTI, GUISEPPE: Jesu Kristi levned. 2 bind. Illustr. (#117259) kr. 200

ROBERTSON, JAMES: Gudserkendelse og lovgivningen i det gamle Israel. 1907. (#64522) kr. 65

ROSENBLATT, NAOMI H. og JOSHUA HORWITZ: At kæmpe med engle. Hvad 1.Mosebogs første familie kan lære os om vores åndelige identitet og om seksualiteten, hverdagslivets konflikter og den menneskelige modenhed. Borgen 2000. 420s. (#94079) kr. 115

ROSENDAL, JAN: Rygtet om manden fra Nazareth. Konfrontration med nogle evangelietekster. 1978 (#16488) kr. 35

ROSS, FLOYD H. og TYNETTE WILSON HILLS: Verdensreligionerne og de største spørgsmål. U.år (#16497) kr. 30

ROTHSTEIN, MIKAEL: Gud er (stadig) blå. (#90390) kr. 150

ROTHSTEIN, MIKAEL (RED): Liv og Virkelighed. Vilhelm Grønbechs " Primitiv religion". (#115338) kr. 85

RYDEN, VASSULA: Min engel Daniel. Samtaler med en skytsengel. Notesbog 1-4. (#98664) kr. 100

RÜSSEL, H.W.: Kristen humanisme. (#113003) kr. 70

RØRDAM, HOLGER FR.: Kjøbenhavns kirker og klostere i middelalderen.+ Tillæg. Med 2 plancher. Plet i yderste margen på 3 første sider. (#48916) kr. 250

SAI BABA: Livets store under. (#60017) kr. 60

SCHANTZ, HANS JØRGEN: Ellen G. White i Danmark. 1987. Illustr (#16678) kr. 35

SCHARLING, C.I.: Ekklesiabegrebet hos Paulus og dets forhold til jødisk religion og hellenistisk mystik. Med dedik. (#113521) kr. 140

SCHIMMEL, ANNEMARIE: Die Welt des Islam. Zu den Quellen des muslimischen Orients. Eine Reise nach Innen. Düsseldorf 1995. Illustr. Helshirting. (#46220) kr. 100

SCHINDLER, PETER: Sankt Lioba den Angelsaxer. 1946. (#8801) kr. 45

SCHINDLER, PETER: Petrus I-II. Illustr. St.p.s/t. (#118582) kr. 250

SCHJØRRING, JENS HOLGER: Grundtvig og påsken. (#121199) kr. 90

SCHMIDT, AAGE: Abrahams tid. Et billede af babylonisk religion og kultur. 1907. (#64525) kr. 60

SCHMIDT, INGA BOISEN: Tror du på engle ...skabt før verden blev til? Illustr. (#120490) kr. 120

SCHMITZ, JØRGEN: Kristendommen i den europæiske kultur. (#106046) kr. 100

SCHRØDER-HANSEN, INGRID: Bibelens historier. Det gamle Testamente. Illustr. N.p.s. (#122776) kr. 100

SCHRØDER-HANSEN, INGRID: Bibelens historier. Det nye Testamente. Illustr. N.p.s. (#122777) kr. 100

SEIDELIN, ANNA SOPHIE (fortalt af): I begyndelsen. 1994. Illustr af Bodil Kaalund. Orig.bd. 60s. (#69881) kr. 65

SEIDELIN, ANNA SOPHIE (FORTALT AF): Hjemmenes billedbibel. Det Gamle- og Nye Testamente. Illustr. (#51608) kr. 100

SEIDELIN, ANNA SOPHIE (FORTALT AF): Det gamle testamente. Illustr af Thormod Kidde. (#80899) kr. 75

SEIDELIN, ANNA SOPHIE (FORTALT AF): Bibelen. 3.reviderede udgave. Illustr af Sven Havsteen-Mikkelsen. (#100544) kr. 120

SEIDELIN, ANNA SOPHIE (VED): Genesis. Første Mosebog genfortalt for voksne. (#57168) kr. 60

SENDEROVITZ, VIKTORIA (tilrettelagt): Psalter. Salmernes bog. Davids salmer. 2001. Illustr af Viktoria Senderovitz. Orig.helshirting. (#83140) kr. 130

SIMONSEN, ANDREAS: Humanisme og kristendom. Idehistorisk rids i dialogform. 1980. (#18598) kr. 55

SIMONSEN, ANDREAS: Grundtanker i jødedommen. (#112978) kr. 80

SIMONSEN, JØRGEN BÆK: Hvad er islam. (#96887) kr. 100

SIMONSEN, JØRGEN BÆK: Islam med danske øjne. Danskeres syn på islam gennem 1000 år. (#108615) kr. 120

SIMONSEN, JØRGEN BÆK: Politikens islamleksikon. Illustr. (#118568) kr. 140

SINGH, SADHU SUNDAR: Vaag og bed. Udvalgte taler. Nysamling.+ Søgende sjæle. Andres og egne oplevelser og erfaringer.+ Efter døden. En kort skildring af livet efter døden, som det i syner blev mig aabenbaret. (#124215) kr. 150

SJÖRUP, LENE: Enhed med altet. Om kvinders religiøse erfaringer. (#59565) kr. 120

SJÖRUP, LENE: Du er gudinden. Religiøsitet og teologi hinsides Gud Fader. Hekla 1983. Illustr. 188s. (#19187) kr. 80

SKOVGAARD, JOAKIM: Bibelske billeder. Med tekst af Holger Begtrup. Illustr. Ryg falmet. (#112588) kr. 400

SKOVGAARD-PETERSEN, C.: Troens hemmelighed. 1904. Orig.bd (#16994) kr. 50

SKOVMAND, MARIANNE AAGAARD OG SØREN GIVERSEN: Historien om Jesus og Jesus i historien. Illustr. (#114894) kr. 165

SKRIVER, C.A.: Dyrebestyttelsen og kirken. Menneskets ansvar for vore medskabninger dyrene. Strubes forlag 1981. 67s. (#85262) kr. 45

SKYDSGAARD, K.E.: Ja og nej. Til forstaaelse af forholdet mellem katolicisme og protestantisme. (#17005) kr. 75

SKYDSGAARD, K.E.: Evangelium og sakramente. Studier i Luthers De Captivitate Babylonica. Festskrift til K.E. Skydsgaard 15.11.1962. 1962. (#59844) kr. 65

SKYUM-NIELSEN, NIELS: Kirkekampen i Danmark 1241-1290. Jakob Erlandsen, samtid og eftertid. (#96487) kr. 120

SLOT-HENRIKSEN, ROLF: Kristen meditation i 2000 år. Illustr. (#52147) kr. 105

SLØK, JOHANNES: Kristen moral før og nu. Reitzel 1959. 196s. (#87185) kr. 80

SLØK, JOHANNES: Da Gud fortalte en historie. N.p.s. (#37261) kr. 120

SMART, NINIAN: Den lange søgen. Verdens levende religioner. Lindhardt og Ringhof 1978. Illustr. Helshirting. 303s. (#26347) kr. 65

SMART, NINIAN (RED): Atlas over verdens religioner. Illustr. (#121063) kr. 120

SMITH, HUSTON: Verdens religioner. Hovedland 1995. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 255s. (#102253) kr. 95

SMITH, HUSTON: Religioner i øst og vest - mennesket i kosmos 1-2. Bind 1 (Hinduismen, buddhismen og konfucianismen).Bind 2 (Taoismen, islam, jødedommen og kristendommen). Borgen 1984. 239s+196s. Bind 1 let blyantsindstreget (#91551) kr. 100

SMITH, HUSTON: Religioner i øst og vest - mennesket i kosmos 1-2. Bind 1 (Hinduismen, buddhismen og konfucianismen).Bind 2 (Taoismen, islam, jødedommen og kristendommen). Borgen 1984. 239s+196s. (#73589) kr. 130

SMULDERS, LILY EVERSDIJK: Et år blandt yogier i Indien og Tibet. Illustr. (#73650) kr. 80

SOLIS BILLEDBIBEL: Udgivet af forlaget Wormianum. Illustr. (#85032) kr. 100

STEFANSSON, FINN M.FL: Religion/Livsanskuelse. Illustr. (#111350) kr. 120

STEFANSSON, FINN M.FL: Religion/Livsanskuelse. (#110944) kr. 80

STEFANSSON, FINN M.FL: Religion/Livsanskuelse. (#51753) kr. 75

STEFANSSON, FINN m.fl.: Liv og død - en tekstmosaik fra religioners og ideers verden. 1977. Illustr. 276s. (#76568) kr. 65

STEINER, RUDOLF: Kristus og menneskesjelen. (#113488) kr. 100

STEINER, RUDOLF: Det Femte Evangelium. (#120136) kr. 75

STEVENSON, KENNETH E. og GARY R. HABERMAS: Jesu ligklæde - ægte eller falsk? Borgen 1982. Illustr. 231s. (#37396) kr. 65

STOCHHOLM, ELSE: Hedenskab i kristendommen. Ti essays om de spirituelle fundamenter for vor kultur i dag. (#63449) kr. 65

STOWASSER, BARBARA FREYER: Kvinder i koranen. Helligtekst, tradition og fortolkning. (#123219) kr. 150

STRANGE, JOHN: Jerusalem. Jødedom, kristendom, islam. Illustr. (#123521) kr. 150

STREETER, B.H. OG A.J.APPASAMY: Samtaler med Sadhuen. En studie i mysticisme og praktisk kristendom. Tilskrift på smudstitelblad. (#120239) kr. 150

STRUWE, KAMMA: Kirkerevolution i 1890'erne. Biografisk-historisk kulturbillede. Illustr. (#122116) kr. 140

STYBE, SVEND ERIK: Fra folkevækkelse til enevælde af guds nåde. Den danske reformations idehistorie. 1975. (#2129) kr. 45

STØVRING, STEFFEN: Luther. Et bekymringsfrit hjerte. Lidt indstreget. (#121624) kr. 100

SVENSSON, NIELS: Eli Wamberg. En kristen mystiker. Livssyn og åndsforskning under rosenkorset. Illustr. (#116012) kr. 150

SVENSSON, NIELS: Det sande ansigt. Jesus og ligklædet i Torino. Illustr. (#120358) kr. 120

SØRENSEN, ASGER: Om kristendommen - for gymnasiet og hf. Illustr. (#121403) kr. 120

TERHART, FRANJO/JANINA SCHULZE: Verdens religioner. Oprindelse, historie, praksis, tro, verdensbillede. Illustr. (#106475) kr. 140

THODBERG, CHRISTIAN: En glemt dimension i Grundtvigs salmer - bundetheden til dåbsritualet. (#38900) kr. 60

THOMAS, P.: Kama Kalpa or The Hindu ritual of love. A survey of the customs, festivals, rituals and beliefs concerning marriage, morals, women, the art and science of love and sex symbolism in religion in India from remote antiquity to the present day. Bombay n.d. Fifth Indian edition. Illustr. Orig.bind in a bit worn dw. 143p. (#82691) kr. 160

THOMSEN, PREBEN: Ej i de smalle sunde. Prædikener og digte fra Møgeltønder. (#106574) kr. 80

THULSTRUP, MARIE MIKULOVÁ: Kierkegaard i kristenlivets historie. (#108045) kr. 115

THULSTRUP, NIELS: Kierkegaard og kirken i Danmark. 1985. Illustr. 312s. (#17509) kr. 80

THUNER, O.E.: Dansk salme-leksikon. Haandbog i dansk salmesang.+ Supplement. Lohses forlag 1930-34. Flot privat halvlæder m/orig.omslag. 594s+24s. (#96589) kr. 290

TOLDERLUND-HANSEN, GUSTAV: Det gamle testamente i billeder. 1957. Illustr. Orig.bd. (#34231) kr. 40

TORM, AXEL (festskrift til): "Hos hedninger så vel som jøder". Forlaget Savanne 1977. 158s. (#84095) kr. 60

TORM, FREDERIK: Paulus breve til Timoteus og Titus. 1916 el.1932. (#34298) kr. 50

TORM, FREDERIK: Kirkekampen i Tyskland 1933-39. Illustr. (#34299) kr. 100

TRAUTNER-KROMANN, HANNE: Jødedommen. Verdensreligioner. Illustr. (#92495) kr. 120

TUXEN, POUL: Buddha. Hans lære, dens overlevering og dens liv i nutiden. Illustr. Lidt løs. (#48972) kr. 120

TUXEN, POUL og AAGE MARCUS (red): Muhammedansk mystik. En samling tekster. Oversat og forklaret af Johs. Pedersen. Verdenreligionernes hovedværker. Gyldendal 1952. 165s. (#93828) kr. 60

TUXEN, POUL og AAGE MARCUS (red): Muhammedansk mystik. En samling tekster. Oversat og forklaret af Johs. Pedersen. Verdenreligionernes hovedværker. 1923. Orig.bd. 132s. (#75374) kr. 60

TUXEN, POUL og AAGE MARCUS (red): Avesta. Zarathushtriernes hellige skrifter i udtog. Verdensreligionernes hovedværker. 1923. Orig.bd. 128s. (#75376) kr. 60

ULDALL, ELISABETH: Englebogen. For voksne og børn. Illustr. (#57234) kr. 150

ULDALL, F.: Danmarks middelalderlige kirkeklokker. 1906. Illustr. Privat helshirting. (#60967) kr. 480

VERHOEVEN, Dr. F.R.J.: Islam. Dens oprindelse og udbredelse i tekst, kort og billeder. 1962. Illustr. Helshirting. (#44838) kr. 50

VOGT, JUDITH: Jødens ukristelige image. Et studie i katolsk billedmageri. Illustr. (#121402) kr. 120

WADDELL, HELEN: Peter Abelard. 1934. (#44177) kr. 65

WALSCH, NEALE DONALD: Venskab med Gud - en usædvanlig samtale. (#112833) kr. 110

WALSCH, NEALE DONALD: Samvær med Gud. (#123173) kr. 120

WARD, LAURA OG WILL STEEDS: Engle fra hele verden. Illustr. (#122374) kr. 100

WARREN, MARY PHRANER: Palæstina på Jesu tid. 1979. Stik og tegninger fra det 19.århundrede. Helshirting. (#61377) kr. 80

WEGENER, G.S.: Historien om bøgernes bog. Bibelen gennem 6000 år. Aschehoug Fakta 1959. Illustr. 237s. Smudsomslag lidt slidt (#35289) kr. 80

WEINHOLT, KARIN: Jødedommen - en udfordring. Illustr. (#121406) kr. 140

WHITE, ELLEN G.: Mod en bedre fremtid. Dansk Bogforlag, Odense 2001. 591s. (#78253) kr. 100

WIBECK, SÖREN: Jesus - jøde, rebel, gud? (#120825) kr. 150

WIKA, H.O.: Vega kirke. Jubileumsåret 1964. Trondheim 1964. Illustr. (#58555) kr. 45

WILLIAMS, ROWAN: Looking east in winter. (#124093) kr. 150

WINGENDER, TROELS BALSLEV (forord): Solis billedbibel. Wormianum 1986. Illustr. Orig.helshirting. 157s. (#95516) kr. 55

WISCHMANN, PALLE: Kirkens dilemma. Fortolkning af det tolvte kapitel i Johannes Åbenbaring. (#50083) kr. 90

WOLFF, A.A.: Danske Bønner for Israelitter. Bind lidt slidt. (#120081) kr. 700

WYLLIE, J.A.: Pavedømmets aand og udsigter. N.p.s. (#113535) kr. 150

ZÜRCHER, E.: Buddhismen. Dens oprindelse og udbredelse i tekst, kort og billeder. Munksgaard 1962. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 97s+23 kort. (#20510) kr. 50

ØDUM, H.: Videnskab og religion. Et symposium. 1931. (#57121) kr. 55

ØSTERGAARD-NIELSEN, H.: Navnet og Ordet. En Luther-studie. (#121051) kr. 90

ØSTREM, EYOLF AND NILS HOLGER PETERSEN: Medieval ritual and early modern music. The devotional practice of Lauda singing in late-renaissance Italy. (#107224) kr. 160


Tilbage til top