Naturvidenskab


ACKNER, JOSEPH: Naturvidenskabelig håndbog. Illustr. (#21580) kr. 65

ADAMS, FRED & GREG LAUGHLIN: Universets fem aldre. Når evigheden ophører. Illustr. St.p.s. (#123624) kr. 120

ALLMAN, WILLIAM F.: Vidunderets lærlinge. Introduktion til neurale netværk. Illustr. (#70258) kr. 95

ANDERSEN, EINAR: Heinrich Christian Schumacher. 1975. Illustr. (#18617) kr. 75

ARDLEY, NIEL: Poltikens visuelle håndbog. Naturvidenskab. Illustr. (#117725) kr. 100

ARDLEY, NIEL: Poltikens visuelle håndbog. Naturvidenskab. Illustr. (#119384) kr. 100

ASIMOV, ISAAC: Halleys komet. Illustr. (#104514) kr. 50

BACKE, HANS: Fysiske eksperimenter i praksis og teori. 1972. Illustr. Orig.helshirting. (#64316) kr. 65

BALDI, PIERRE AND SØREN BRUNAK: Bioinformatics. The machine learning approach. Second edition. (#108397) kr. 180

BANG, THØGER: Om Quasi-analytiske funktioner. (#107179) kr. 160

BARTSCH, HANS-JOCHEN: Taschenbuch mathematischer Formeln. Leipzig 1986. 7. bis 9.Auflage. Orig.bd. (#56220) kr. 100

BATOG, TADEUSZ: The Axiomatic method in phonology. London 1967. Orig.cloth. (#56218) kr. 75

BERGSTEIN, T.: Kvantefysik og dagligsprog. Om komplementariteten i atomfysikken og dens betydning for erkendelsesteorien. (#22095) kr. 50

BERGSØE, PAUL: Verdensrummet og vi. 1972. Illustr. Helshirting. 383s. (#19688) kr. 100

BIRD, OTTO: Syllogistic and its extensions. New Jersey 1964. (#55432) kr. 60

BJERGE, T.: Lyslære. 3. ændrede udgave. Munksgaard 1966. Illustr. Helshirting. N.p.s. 150s. (#81384) kr. 75

BJERRE, POUL: Videnskabens natur. 1972. 149s. (#60961) kr. 60

BJÖRKLUND, PER-ÅKE: Tycho Brahe og Kamarillaen. Illustr. (#88235) kr. 80

BOCHNER, SALOMON: The role of mathematics in the rise of science. Stamp on free-page. (#107178) kr. 140

BOEHM, GEORGE A.: Matematikkens nye verden. Illustr. (#6757) kr. 50

BOHR, HARALD: Collected mathematical works. 3 vol. Dansk Matematik Forening 1952. Orig.cloth. Two handwritten cards included, one from Harald and one from Ulla, his wife. (#98115) kr. 2000

BOHR, HARALD: Bidrag til de dirichlet'ske rækkers theori. Gads forlag 1910. N.p.s. 136s. Ryg rep med tape (#97987) kr. 320

BOHR, NIELS: Om atomernes bygning. 1923. Klip og navn på omslag. 44s. (#82094) kr. 130

BOHR, NIELS: Niels Bohr og den moderne atomfysik. Fem offentlige foredrag i Videnskabernes Selskab holdt i 100-året for Niels Bohrs fødsel. Illustr. Med nogle indstregninger. (#69819) kr. 75

BOHR, NIELS: Hans liv og virke fortalt af en kreds af venner og medarbejdere. 1964. Illustr. Helpluv. (#5392) kr. 80

BONNOR, WILLIAM: Hvorfor udvider verdensrummet sig. 1968. Illustr. 206s. (#6842) kr. 50

BORN, MAX: Einstein´s Theory of Realitivity. Illustr. (#117675) kr. 120

BOSCHKE, F.L.: Skabelsen er endnu ikke afsluttet. 1962. Illustr. Helshirting. (#6934) kr. 75

BRADEN, GREGG: Den guddommelige Matrix. Sammenhængen mellem tid, rum, bevidsthed og tro. N.p.s. (#118448) kr. 140

BRAHE, TYGE: Meteorologiske dagbog. Holdt paa Uraniborg for aarene 1582-1597.+ Sammendrag af vejr-iagttagelser i Tyge Brahes Meteorologiske dagbog af Poul la Cour. Fint eksp. (#20319) kr. 450

BROCKMAN, JOHN: The third culture. (#105772) kr. 80

BRYSON, BILL: En kort historie om næsten alt. (#102162) kr. 120

BRYSON, BILL: En kort historie om næsten alt. Illustr. (#94158) kr. 175

BUNDGAARD, SVEND: Tallene og den abstrakte algebras grundbegreber. (#123708) kr. 225

CAPRA, FRITJOF: Vendepunktet. Videnskaben, samfundet og det nye verdensbillede. (#80411) kr. 120

CAPRA, FRITJOF: Leonardo da Vinci. Videnskabsmand og tænker. Illustr. (#110721) kr. 150

CHARTRAND, GARY M.FL.: Mathematical proofs. A transition to advanced mathematics. (#118125) kr. 175

CHOTJEWITZ, DAVID: Gud kaster ikke terning. En bog om Albert Einstein. Gyldendal 1995. Orig.bd. 302s. (#54972) kr. 95

CHRISTIANSEN, FREDDY BUGGE OG TOM FENCHEL: Evolution. Den forudsigelige vilkårlighed. Illustr. (#111785) kr. 120

CHRISTMAS-MØLLER, WILHELM: Niels Bohr og atomvåbnet. (#102932) kr. 120

COLBORN, THEO, DIANNE DUMANOSKI, JOHN PETERSON MYERS: Vores stjålne fremtid eller Den hormonelle forureningsfare. Hovedland 1998. 312s. (#88025) kr. 95

DAMHUS, TURE M.FL.: Kemisk ordbog. (#112530) kr. 165

DAMMANN, ERIK: Bag tid og rum. En erkendelsesrejse. (#74595) kr. 100

DANDEKAR, THOMAS AND KISHOR SHARMA: Regulatory RNA. Name on free-leaf. (#108398) kr. 120

DANTZIG, TOBIAS: Tallet, videnskabens sprog. (#85245) kr. 90

DARWIN, CHARLES: Selvbiografi. Udgivet af hans søn Francis Darwin. + Arternes oprindelse. Ved udvælgelse eller ved de heldigst stillede formers sejr i kampen for tilværelsen + Menneskets afstamning og parringsvalget 1-2. Oversat af J. P. Jacobsen. Anden udgave. 2 bd. Illustr. (#8998) kr. 500

DARWIN, CHARLES: Om arternes oprindelse ved kvalitetsvalg eller ved de heldigst stillede formers sejr i kampen for tilværelsen. Oversat af J.P. Jacobsen. N.p.s. (#44198) kr. 2000

DARWIN, CHARLES: What Darwin saw. Based on Charles Darwin's recollections of his voyage around the world in the ship Beagle. Illustr. (#114427) kr. 200

DAVIES, PAUL: Det kreative kaos. Nye opdagelser om naturens orden og uorden. (#66085) kr. 110

DAVIES, PAUL: De sidste tre minutter. (#86341) kr. 100

DENNIS, DAVID T. ET AL: Plant Metabolism. Illustr. Name on free-leaf. (#119578) kr. 200

DEVI, SHAKUNTALA: Regn den ud. Glæden ved at lege med tal. (#23091) kr. 65

DEY, P.M. AND J.B. HARBORNE (EDITED BY): Plant Biochemistry. Illustr. Name om free-leaf. (#119577) kr. 350

DIETRICHS, ESPEN OG LEIF GJERSTAD: Vor fantastiske hjerne. Illustr. (#60356) kr. 120

DUNKER, ANDERS: Genopdagelsen af jorden. Ti samtaler om naturens fremtid. (#123723) kr. 120

EINSTEIN, ALBERT: Perspektiver og udsyn. (#7073) kr. 120

EINSTEIN, ALBERT og LEOPOLD INFELD: Det moderne verdensbillede. Schultz forlag 1939. Illustr. Halvlæder. N.p.s. 287s. (#98108) kr. 115

EINSTEIN, ALBERT OG LEOPOLD INFELD: Det moderne verdensbillede. Illustr. (#6106) kr. 75

ELDIK, LINDA J. VAN AND D. MARTIN WATTERSON: Calmodulin and Signal Transduction. Illustr. Name on free-leaf. (#119573) kr. 200

ERIKSEN, TROND BERG: Tidens Historie. (#104493) kr. 110

FAGLIG LÆSNING: Nr. 66 Asbjørn Maltesen: Bakterier. 1939. Illustr. (#62445) kr. 30

FARRINGTON, BENJAMIN: Græsk naturvidenskab. Hvad den betyder for os. Reitzel 1962. Illustr. N.p.s. 265s. (#10318) kr. 55

FAYE, JAN: Verdensbilleder - fra rum og tid til rummet. (#123753) kr. 150

FELIX, LUCIENNE: The modern aspect of mathematics. New York 1961. (#55265) kr. 50

FERRIS, TIMOTHY: Mælkevejens krønike. Fra Aristoteles' krystalhimle til vore dages superstrengteorier. Illustr. (#117727) kr. 100

FLAMMARION, CAMILLE: Beboede verdener. Populære astronomiske betragninger ovr himmellegemernes beboelighed. Illustr. N.p.t. (#10537) kr. 120

FLAMMARION, CAMILLE: Beboede verdener. Populaire astronomiske betragtninger over himmellegemernes beboelighed. Illustr. (#109766) kr. 135

FOLTMANN, BENT: Det ufattelige liv - tanker om biologi og erkendelse. Illustr. (#104140) kr. 150

FOLTMANN, BENT: Det ufattelige liv - tanker om biologi og erkendelse. Illustr. (#120750) kr. 120

FOLTMANN, BENT: Det ufattelige liv. Evolution, bevidsthed, religion, eksistens. Opdateret tredje udgave. (#123639) kr. 150

FRANKE, HERBERT W.: Molekylernes magi. Illustr. (#110149) kr. 75

FRIEDRICHSEN, PER OG CHR. GORM TORTZEN (SAMLET): Ole Rømer. Korrespondance og afhandlinger samt et udvalg af dokumenter. Illustr. (#115203) kr. 250

FRØKJÆR, KRISTOFFER: Eske Willerslev. Han gør det døde levende. Illustr. (#122957) kr. 120

FULTON, JOSEPHINE: Mensa - styrk din intelligens. Aschehoug 2000. Illustr. 126s. (#97967) kr. 75

GAMOW, G.: Tyngdekraft. Illustr. (#6111) kr. 65

GAMOW, G.: En planet kaldet jorden. Rhodos 1968. Illustr. Orig.halvlæder m/smudsomslag. 262s. (#6108) kr. 80

GAMOW, G.: Solens Saga. Illustr. (#109899) kr. 65

GAMOW, G.: Solens Saga. Illustr. (#120749) kr. 120

GARDNER, MARTIN: The new ambidextrous universe. Symmetry and asymmetry from mirror reflections to superstrings. Third revised edition. Illustr. (#117704) kr. 200

GAUGUIN, PIERRE S.: Den nye receptsamling. Kemisk-teknisk recepthåndbog. (#1239) kr. 150

GLEICK, JAMES: Kaos. En ny videnskabs tilbliven. Gyldendals bogklubber 1990. Illustr. 314s. (#102651) kr. 65

GLEICK, JAMES: Kaos. En ny videnskabs tilbliven. Gyldendals bogklubber 1993. Illustr. 314s. (#58359) kr. 65

GOLDSMITH, DONALD: Det kosmiske puslespil. Illustr. (#110255) kr. 80

GORDY, WALTER/ROBERT L. COOK: Microwave molecular spectra. (#105278) kr. 260

GORMSEN, MARIUS: Tilværelse. Første bind.+ Den Einsteinske relativitets ugyldighed. Efterskrift til Tilværelse, første bind. (#107426) kr. 160

GORMSEN, MARIUS: Relativitetslærens og kvantemekanikkens afsløring. (#107427) kr. 50

GORMSEN, MARIUS: To nye naturlove og Tre nye naturhypoteser. Den elektrodynamiske revolution og den kvantemekaniske revolution. (#107439) kr. 120

GOULD, STEPHEN JAY: Forunderlige liv. Om skabelsens tilfældighed og livets uforudsigelige udvikling. Illustr. (#70527) kr. 150

GREGERSEN, FRANS & SIMO KØPPE: Videnskab & lidenskab. (#107234) kr. 120

GRIBBIN, JOHN: Hullet i himlen. Menneskets trussel mod ozonlaget. Munksgaard 1988. 231s. (#69733) kr. 50

GRINDER-HANSEN, POUL (RED): Tycho Brahes Verden. Danmark i Euroopa 1550-1600. The world of Tycho Brahe. Illustr. (#113663) kr. 150

GUILLEMIN, A.: Universet. En populær fremstilling af stjernelæren. Efter originalens femte udgave ved Adam Paulsen. 1882. Illustr med farvetryk, stjernekort og træsnit. Halvlæder. N.p.t (#11884) kr. 130

GUITTON, JEAN, GRICHKA OG IGOR BOGDANOV: Gud og videnskaben (#104502) kr. 80

HALLE, LOUIS J.: Out of chaos. Boston 1977. Orig.cloth in dw. 657p. (#80660) kr. 160

HANSEN, C.: Lærebog i naturlære. Gads forlag 1919. Anden udgave. Illustr. Halvlæder. 468s. (#85335) kr. 130

HANSEN, FRANK OG KIRSTEN SIMONSEN: Geografiens videnskabsteori - en introducerende diskussion. Illustr. (#122697) kr. 140

HANSEN, FRANK OG MOGENS NØRGAARD OLESEN: Halleys komet og vort verdensbillede. Illustr. (#107797) kr. 80

HANSEN, HARRIET MERETE (UDG): Niels Stensens korrespondance i dansk oversættelse I-II. Illustr. St.p.s/t. (#118587) kr. 300

HARTMANN, GODFRED: Urania. Om mennesket Tyge Brahe. Illustr. (#108146) kr. 115

HARTMANN, GODFRED: Urania. Om mennesket Tyge Brahe. Illustr. (#116265) kr. 150

HAUGELAND, JOHN: Articial intelligence: The very idea. Cambridge, Massachusetts 1987. Third printing. Illustr. Orig.cloth in dw. 287p. (#80415) kr. 115

HAWKING, STEPHEN W.: Hawkings univers illustreret. Illustr. (#59234) kr. 150

HAWKING, STEPHEN W.: Hawkings univers. Fra Big Bang til Sorte huller. Illustr. (#85292) kr. 100

HEIMER, RALPH T. og MIRIAM S. NEWMAN: Den ny matematik - for forældre. Gyldendals oktavbøger 1970. 132s. (#97427) kr. 55

HEIMER, RALPH T. og MIRIAM S. NEWMAN: Den ny matematik - for forældre. Gyldendals oktavbøger 1969. 132s. (#85787) kr. 55

HEISENBERG, WERNER: Fysik og humanisme. (#12740) kr. 90

HEITLER, W.: Mennesket og den naturvidenskabelige erkendelse. (#37844) kr. 50

HERRMANN, R.G.: Plant Gene Research. Cell Organelles. Illustr. Name on free-leaf. (#119575) kr. 175

HESSELDAHL, PETER: Den ny natur. Høst & Søn 1998. 269s. (#103419) kr. 65

HESSEN, DAG O.: Darwins verden. Illustr. (#109274) kr. 120

HOFFMANN, ARY A. AND PETER A. PARSONS: Evolutionary genetics and environmental stress. Name on free-leaf. (#108403) kr. 120

HOFFMEYER, JESPER: Naturen i hovedet. Om biologisk videnskab. 1984/91. Illustr. 261s. (#38153) kr. 65

HOLTEN, BIRGITTE OG MICHAEL STERLL: P.W. Lund og knokkelhulerne i Lagoa Santa. Illustr. (#122548) kr. 175

HUBBARD, HENRY D. and WILLIAM F. MEGGERS: Key to periodic chart of the atoms. Chicago 1950. Illustr. (#56059) kr. 130

HUGHES, DONALD J.: Den fantastiske neutron Gyldendals Kvantebøger 1962. Illustr. 139s. (#13521) kr. 35

HUMBOLDT, ALEXANDER von: Ansichten der Natur, mit wissenschaftlichen Erläuterungen 1-2. Dritte verbesserte und vermehrte Ausgabe. Stuttgart 1849. Nyere lidt slidte papirbind. 362s+407s. (#83159) kr. 515

HUMPHREYS, JAMES E.: Introduction to Lie Algebras and Representation Theory. (#117736) kr. 225

HUXLEY, JULIAN: Darwin. 1940. (#13617) kr. 35

ILLIES, JOACHIM: Menneskets zoologi. (#61051) kr. 60

JANSEN, F.J. BILLESKOV m.fl.: Hans Christian Ørsted. 1987. Illustr. Helshirting. 199s. (#56008) kr. 100

JEFFREY, RICHARD C.: Formal logic: Its scope and limits. New York 1967. Orig.cloth. (#56237) kr. 75

JENSEN, K.A.: Grundrids af den organiske kemi. Almen kemi III.. Illustr. (#101095) kr. 250

JENSEN, K.A.: Almen kemi 1-2. Illustr. (#26109) kr. 400

JENSEN, LEIF ASMARK: Darwin og intelligent design. Illustr. (#122448) kr. 90

JENSEN, PETER K.A.: Mennesket. Den genetiske arv. Illustr. (#98037) kr. 120

JENSEN, PETER K.A.: Da mennesket blev menneske. Illustr. (#112406) kr. 150

JOHNSTON, JAMES F.W.: Hverdagslivets Chemi. Illustr. (#40726) kr. 250

JOHNSTON, JAMES F.W.: Hverdagslivets Chemi 1-2. Illustr. (#114448) kr. 400

JÖNSSON, BODIL: Tankekraft. Med ti nye tanker om tid. (#107527) kr. 80

JØRGENSEN, BENT RAYMOND OG UFFE GRÅE JØRGENSEN (RED): Videnskaben eller Gud? Illustr. (#119386) kr. 120

JØRGENSEN, HENNING (RED): Astronomi. 1979. Illustr. Helshirting. 481s. (#37566) kr. 100

JØRGENSEN, HENNING E.: Teoretisk astrofysik. N.p.t. Enkelte indstregninger. (#122763) kr. 100

KAPPEL, KLEMENS: Medicinsk etik. En filosofisk diskussion af bioetiske grundproblemer. (#71708) kr. 110

KARSTEN, WENCESL. JOH.GUSTAV: Lehrbegrif der gesamten Mathematik. Der Achte Teil. Die Photometrie. Anton Ferdin, Greifswald 1777. Slidt halvlæder. 769s+23 tavler. 4 tavler delvis ødelagt (#98382) kr. 1795

KARUSH, WILLIAM: Matematisk opslagsbog. Illustr. (#105897) kr. 55

KARUSH, WILLIAM: Matematisk opslagsbog. Illustr. (#107150) kr. 115

KEMP, PETER, METTE LEBECH OG JACOB RENDTORFF: Den bioetiske vending. En grundbog i bioetik. (#63076) kr. 110

KERTE, JENS: Mars og Marsmanden. På rejse til Den Røde Planet med Jens Martin Knudsen. Illustr. (#92096) kr. 100

KERTE, JENS: Holgers univers. På rejse i tid og rum med en dansk superprofessor. Illustr. (#93639) kr. 110

KING, ROBERT C. AND WILLIAM D. STANSFIELD: A dictionary of genetics. Fourth edition. Illustr. (#108400) kr. 120

KIRKEBY, OLE FOGH OG TORBEN TAMBO: Guds ur. Om den store videnskab og dens kulmination i kunstig intelligens, comtutere og neurale netværk. (#73706) kr. 95

KNUDSEN, JENS MARTIN: Grundtrk af det newtonske verdensbillede. En beskrivelse af bevægelsesproblemet, som det opfattes i den newtonske mekanik. Illustr. Foreløbig udgave. (#117664) kr. 400

KOPAL, ZDENEK: Numerical analysis. With emphasis on the application of numerical techniques to problems of infinitesimal calculus in single variable. Binding a bit worn. (#107186) kr. 200

KRAGH, HELGE M.FL.: Dansk Naturvidenskabs Historie 1000 - 1970. Bind 1: Fra Middelalderlærdom til den nye videnskab Bind 2: Natur, Nytte og Ånd Bind 3: Lys over land Bind 4: Viden uden grænser. 4 bd. Illustr. (#108274) kr. 920

KRAGH, HELGE og STIG ANDUR PEDERSEN: Naturvidenskabsteori. Træk af debatten om naturvidenskab, teknologi og samfund. Arnold Busck 1981. 337s. (#96073) kr. 60

KRINGELBACH, MORTEN: Hjernerum. Den følelsesfulde hjerne. Illustr. (#108806) kr. 150

KUROSH, A.G.: The theory of groups I-II. Translated from the Russian and edited by K.A. Hirsch. (#107183) kr. 240

LADEMANNS: astronomileksikon 1-2. 1979. Illustr. Helshirting. (#27714) kr. 100

LARSEN, HAROLD D. (compiled by): Rinehart mathematical tables. New York 1948. Orig.cloth. (#55410) kr. 65

LAUBER, PATRICIA: Galilei. Fysikkens fornyer. Illustr. (#27965) kr. 65

LAUSTSEN, SVEND, CLAUS MADSEN, RICHARD M. WEST: Sydhimlens stjerner. Stjerneatlas fra Det Europæiske Sydobservatorium (ESO). Rhodos1987. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 269s. (#98119) kr. 115

LEGENDRE, A.M.: Elements de Geometrie, avec des notes. (#109478) kr. 320

LEVY, DAVID H.: Gyldendals store stjernehåndbog. Gyldendal 1995. Illustr. Orig.bd. 288s. (#84568) kr. 130

LINDAHL, OLOV og LARS LINDWALL: Lægevidenskaben i nyt perspektiv. 1979. N.p.s. (#49109) kr. 45

LODISH, HARVEY ET AL: Molecular cell biology. Fourth edition. Illustr. With CD-ROM. (#108393) kr. 250

LOVELL, A.C.B.: Den enkelte og universet. 1960. (#28690) kr. 35

LUNDBAK, ASGER: Atomet og universet. 1960. Illustr. (#42426) kr. 50

LURIA, SALVADOR E.: Livet - naturens fortsatte eksperiment. Arnold Busck 1976. 155s. (#39996) kr. 45

MADSEN, JØRN & ANDERS SMITH: Alt er relativt. Eller er det nu også det? Illustr. (#116258) kr. 150

MANN, JOHN: Mord, magi & medicin. Gads forlag 1998. Illustr. 248s. (#91017) kr. 95

MARGULIS, LYNN OG DORION SAGAN: Biologisk striptease. Seksualitetens rødder. (#108541) kr. 70

MARKE, A.W.: Atomer og molekyler. Træk af den moderne fysik. 1931. Illustr. Privat halvshirting. (#48117) kr. 60

MAURIN, KRZYSZTOF AND RYSZARD RACZKA: Mathematical physics and physical mathematics. (#117682) kr. 250

MEDER, BRIGITTE S./Dr. WOLFGANG SCHMID (herausgeber): Kypernetische Pädagogik Schriften 1958-1972 von Helmar Frank und Mitarbeitern Institut für Kypernetik, Berlin und Paderborn 4 band. Stuttgart 1973. Orig.leinen. (#55397) kr. 640

MINDELL, DAVID P.: Avian molecular evolution and systematics. (#108370) kr. 160

MOLIN, JAN OG MAJKEN SCHULTZ: Kalejdoskopiske fortællinger fra en videnskabelig verden. (#111010) kr. 60

MOORE, PATRICK: Guide to Mars. London 1956. Illustr. Orig.cloth in dw. (#64577) kr. 65

MOORE, PATRICK: Atlas over verdensrummet. 1972. Illustr. Helshirting (#15360) kr. 130

MOORE, PATRICK & JOHN MASON: Halleys komet vender tilbage. Illustr. (#111913) kr. 75

MOORE, RUTH: Niels Bohr. En biografi. 1968. Illustr. (#37681) kr. 65

MOORE, RUTH: Niels Bohr. En biografi. 1969. Illustr. Helshirting. 384s. (#37553) kr. 80

MUNK, ANDERS: Humanismens biologi. Berlingske forlag 1971. Helshirting. 136s. (#84057) kr. 45

MØLLER, CHR. og EBBE RASMUSSEN: Atomer og andre smaating. 1969. Illustr. 196s. (#56632) kr. 65

MØLLER, CHR. og MOGENS PIHL: Atomfysikkens grundlag i elementær fremstilling. 1964. (#29939) kr. 35

NATHAN, OVE: Stakkels Einstein og andre fortællinger om fysik. N.p.s. (#119753) kr. 120

NATHAN, OVE (red): Hvordan lever vi til år 2025? En række danske forskere giver deres bud på verdens situation i år 2025. 2000. 122s. (#77301) kr. 50

NEWTH, EIRIK: Jagten på sandheden. Videnskabens historie. St.p.s. (#55985) kr. 120

NIELSEN, HENRIK: Genernes sprog. På opdagelse i cellens univers. Gyldendal 1991. 79s. (#81705) kr. 35

NILSON, PETER: Stjerneveje. En bog om kosmos. (#73593) kr. 65

NISSEN, ANDREAS: Ole Rømer. Et mindeskrift. Illustr. (#100200) kr. 100

NISSEN, T. VINCENTS: Mikroorganismernes liv. Teknisk forlag 1966. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 292s. (#100706) kr. 100

NØRRETRANDERS, TOR: Videnskabsvurdering. Forskning, fremtid og folkestyre. Gyldendal 1987. 131s. (#69759) kr. 50

NØRRETRANDERS, TOR: Person på en planet. 95 fortællinger fra halvfjerdserne, firserne og halvfemserne. Aschehoug 1995. 719s. (#69818) kr. 100

NØRRETRANDERS, TOR: Frem i tiden. Situationen set fra kosmos. (#57482) kr. 60

NØRRETRANDERS, TOR: Det generøse menneske. En naturhistorie om at umage giver mage. (#80942) kr. 90

NØRRETRANDERS, TOR: Det generøse menneske. En naturhistorie om at umage giver mage. (#106228) kr. 50

NØRRETRANDERS, TOR: Grønt lys for en anden verden. Filosofiske spørgsmål og svar fremprovokeret af klimakrisen. (#123638) kr. 100

OLD, R.W. AND S.B. PRIMROSE: Principles of gene manipulation. An introduction to genetic engineering. Fifth edition. Illustr. Some underlinings. (#108396) kr. 160

OLESEN, MERETE MØLLER & HANS HENRIK MØLLER: Tidens tale. Tekster om tid fra Augustin til Kaspar Kaum Bonnén. Illustr. (#113362) kr. 100

OLESEN, MOGENS NØRGAARD: Astronomien gennem tiderne. Gyldendal 1989. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 219s. (#90359) kr. 95

OPPENHEIMER, J. ROBERT: Naturvidenskab og livsforståelse. 1961. (#30923) kr. 35

OPPENHEIMER, J. ROBERT: Den flyvende trapez. Tre udfordringer til fysikerne. (#6115) kr. 60

PAIS, ABRAHAM: Einstein boede her. Rhodos 1995. Illustr. Orig.bd. 333s. (#52717) kr. 115

PASCOE, L.C.: Modern mathematics. Kent 1984. Illustr. 235p. (#81746) kr. 50

PATTERSON, COLIN: Evolution. Illustr. (#45345) kr. 75

PAULI, W.: Theory of relativity. (#117735) kr. 300

PAULSEN, ADAM: Naturkræfterne. Deres love og vigtigste anvendelser. En almen fremstilling. 2 bd. P.G. Philipsens forlag 1893-95. Illustr. Privat halvlæder. 853s+914s+tavle I-VIII. Anden omarbejdede og forøgede udgave (#92134) kr. 225

PEDERSEN, OLAF OG HELGE KRAGH: Fra Kaos til kosmos. Verdensbilledets historie gennem 3000 år. Illustr. (#99079) kr. 120

PEDERSEN, OLAF OG HELGE KRAGH: Fra Kaos til kosmos. Verdensbilledets historie gennem 3000 år. Illustr. (#92463) kr. 140

PETERSEN, WILLIAM WALD.: Populærnaturvidenskabelige betragtninger over livet. Dets oprindelse og dets ytringsformer. 1926. Illustr. N.p.s. (#31457) kr. 60

PIHL, MOGENS: Nogle fysiske grundbegreber. Det uundgåelige, det uforgængelige og det uoprettelige. 1966. (#16069) kr. 35

PIHL, MOGENS: Det uundgåelige, det forgængelige og det uoprettelige. 1966. Illustr. (#31492) kr. 35

PIHL, MOGENS: Den moderne naturerkendelse. Humanisme og naturvidenskab. Reitzel 1963. 90s. (#100491) kr. 45

POINCARE, H.: Vetenskap och hypoteserna. Bonniers Förlag, Stockholm 1911. 223s. (#85285) kr. 65

POLKINGHORNE, JOHN: Den samme verden. Fysikkens og religionens verdensbillede. Munksgaard 1990. 134s. (#85278) kr. 65

PROTTER, MURRAY H. and CHARLES B. MORREY, JR.: Modern mathematical analysis. Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts 1969. Orig.cloth in dw. Xp+790p. Second printing (#102175) kr. 130

PROTTER, MURRAY H. and CHARLES B. MORREY, JR.: Calculus with analytic geometry. Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts 1969. Orig.cloth in dw. Xp+572p. Second printing. A few underlinings and notes (#102173) kr. 130

PRYTZ, K.: Høje og lave varmegrader. Omtalte i tilknytning til nutidens lære om molekyler og atomer. 1925. Illustr. Orig.helshirting. (#60319) kr. 60

RADEMACHER, HANS UND OTTO TOEPLITZ: Von Zahlen und Figuren. Proben mathematischen denkens für Liebhaber der Mathematik. Illustr. (#117671) kr. 200

RASMUSSEN, KAARE LUND: Månens oprindelse. (#108540) kr. 55

RASMUSSEN, PER KJÆRGAARD: Bevidsthed og virkelighed. Forsøg på udformningen af et nyt naturvidenskabeligt grundsyn. (#32028) kr. 100

RAVN, IB (RED): De nye videnskabers ord. 200 opslag fra attraktor til økosystem. Illustr. (#85083) kr. 120

RIFKIN, JEREMY/TED HOWARD: Entropi - Et nyt verdensbillede. (#58229) kr. 80

RONAN, COLIN (red): Himlen dag og nat. Håndbog i astronomi og meteorologi. Gads forlag 1986. Illustr. Orig.bd. 222s. (#103237) kr. 60

ROTH, GÜNTER D.: Vejret i Danmark og i Europa. Gads forlag 1979. Illustr. Orig.bd. 246s. (#69469) kr. 65

ROTH, GÜNTER D.: Stjerner og planeter. Gads Naturbøger 1974. Illustr. Orig.bd. 232s. (#32719) kr. 65

ROUSSEAU, PIERRE: Lær selv astronomi. 1966. Illustr. (#32738) kr. 35

RYAN, WILLIAM & WALTER PITMAN: Syndfloden. De nye videnskabelige opdagelser omkring begivenheden der ændrede historien. Illustr. (#121204) kr. 110

SAERENS, EDOUARD: Livets hensigt. Til en verden i nød. (#39153) kr. 60

SAHTOURIS, ELISABET: Livsplaneten. Menneskets og jordens fælles rejse. Forord af Thorkild Bjørnvig. Munksgaard 1991. 271s. (#53446) kr. 75

SCHADE, CHRISTIAN og MORTEN STEINICHE: Virtual Reality - en bog om den kunstige virkelighed. Borgen 1993. Illustr. 128s. (#87701) kr. 60

SCHIAPARELLI, G.V.: Mars. Den gådefulde planet. Illustr. (#33244) kr. 75

SCHMIDT, H. ARNOLD: Mathematische Gesetze der Logik I. Vorlesungen über Aussagenlogik. Berlin 1960. Orig.Leinen. (#61042) kr. 130

SCHWARTZ, JOSEPH: Einstein for begyndere. Illustr. (#38564) kr. 80

SIDENIUS, JAKOB: Superstrenge. Teorien bag rummet og tiden. (#117697) kr. 70

SILVER, LEE M.: Fagre nye børn. Vinten 1998. 398s. (#98824) kr. 80

SINGH, SIMON: Big Bang. Illustr. (#122554) kr. 120

SINGHAL, G.S. ET AL: Concepts in Photobiology. Photosynthesis and Photomorphogenesis. Illustr. (#119576) kr. 300

SKOU, JENS CHR: Om heldige valg - eller hvad frøer, krabber og hajer også kan bruges til. Illustr. (#120747) kr. 150

SKOVGÅRD, DORTE og PERNILLE KALTOFT (red): Hvad er der sket med fisken? En antologi om samfundets naturrelation og naturvidenskabens krise. Multivers 2000. Illustr. 246s. (#103495) kr. 75

SMITH, A.G.: Værd at vide om tiden. Høst & Søn 1993. Illustr. Orig.bd. 87s. (#97572) kr. 65

SMOOT, GEORGE OG KEAY DAVIDSON: Big Bang. Et moderne eventyr om universets fødsel og udvikling. Illustr. (#68953) kr. 120

SOBEL, DAVA: Manden der målte længdegraden. Den sandfærdige historie om et ensomt geni der løste sin tids største videnskabelige problem. (#79502) kr. 75

STJERNFELT, FREDERIK: Formens betydning. Katastrofeteori og semiotik. Illustreret. (#104150) kr. 350

STRAGER, HANNE: Som at tilstå et mord. Darwin og idéen der forandrede verden. Illustr. (#121038) kr. 100

THOMSEN, JULIUS: Systematisk gennemførte termokemiske undersøgelsers numeriske og teoretiske resultater. Som ny. (#120592) kr. 400

THOMSON, SIR GEORGE: Hvordan tænker fysikerne? Illustr. (#20312) kr. 45

THUREN, TORSTEN: Videnskabsteori for begyndere. (#87600) kr. 80

THUREN, TORSTEN: Videnskabsteori for begyndere. (#114684) kr. 100

THYKIER, CLAUS (red): Dansk astronomi gennem firehundrede år 1-3. Rhodos 1990. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 621s. (#98033) kr. 260

TISDALL, JAMES D.: Mastering Perl for bioinformatics. (#108372) kr. 140

TUXEN, J.C.: Stjerneverdenen. En almenfattelig fremstilling af Verdenssystemet. 1872. Illustr. Helshirting. (#54573) kr. 115

TUXEN, J.C.: Sol- eller Planetsystemet. Verdenslegemernes Bevægelser, deres Stilling i Universet og physiske forhold. Populairt fremstillet. Illustr. (#118300) kr. 200

URSIN, Dr. G.F.: Populært foredrag over astronomien. Paa forfatterens forlag 1838. Med 4 kobbertavler. Andet oplag. halvshirting. (#48474) kr. 160

VENTEGODT, SØREN: Livsfilosofi der helbreder. Historier om en ny lægevidenskab. (#107094) kr. 100

WALLENQUIST, ÅKE: Astronomisk leksikon. 1974. Illustr. 241s. (#34894) kr. 80

WARBURG, ERIK: På Piazza della Minerva. Illustr. (#4811) kr. 65

WATSON, JAMES D.: Dobbeltspiralen. Illustr. (#6117) kr. 100

WATTS, ALAN: Hvordan bliver vejret? 1978. Illustr. Helshirting. (#12047) kr. 45

WEAVER, ROBERT F.: Molecular Biology. Illustr. Name on free-leaf. (#119572) kr. 350

WEAVER, WARREN: Fru Fortuna. Læren om tilfældigheder og sandsynligheder. Illustr. (#51687) kr. 120

WELLS, JONATHAN: Evolutionens ikoner. Videnskab eller myter? Illustr. (#122795) kr. 150

WESTENHOLTZ, ANDERS: Det er absolut relativt. Føre og uføre i moderne fysik. (#120117) kr. 100

WHITAKER, ANDREW: Einstein, Bohr and the quantum dilemma. (#117712) kr. 175

WHITE, MICHAEL & GRIBBIN, JOHN: Stephen Hawking. A life in science. (#105667) kr. 95

WILSON, EDWARD O.: Sammensmeltning. Kundskabernes enhed. (#52577) kr. 150

WIREN, P.R.: Materialer til handelsregning. Sally B. Salomons tryk 1875. Lidt slidt halvlæder. N.p.s. 343s. (#103532) kr. 100

WOLF, FRED ALAN: Mind and the new physics. (#117732) kr. 150

WOLFF, PETER: Højdepunkter i matematikken. (#18053) kr. 75

WRIGHT, GEORG HENRIK VON: Videnskab og fornuft. Et forsøg på orientering. (#117694) kr. 100

YUNUS, MOHAMMAD, UDAY PATHRE AND PRASANNA MOHANTY: Probing Photosynthesis. Mechanisms, regulation and adaptation. Illustr. Name on free-leaf. (#119574) kr. 300

ZEUTHEN, H. G.: Forelæsninger over Mathematikens Historie. St.p.s. Ryg og hjørner lidt slidte. (#123761) kr. 650

ØRSTED, H.C.: Theory of Force. An unpublished textbook in dynamical chemistry. (#120593) kr. 200


Tilbage til top