Historie - generelt


AABENHUS, JØRGEN: Alle tiders tanker - forestillinger om det danske. Illustr. (#51523) kr. 150

AALBÆK-NIELSEN KAI.: I tidens ånd. Bind 3. Kærlighed i det 15.-18. århundrede. Illustr. (#116097) kr. 120

AALBÆK-NIELSEN KAI.: I tidens ånd. Bind 1. Kærlighed i antikken. Illustr. (#122901) kr. 120

AALBÆK-NIELSEN KAI.: I tidens ånd. Bind 2. Kærlighed i middelalderen. Illustr. (#122902) kr. 120

AALBÆK-NIELSEN, KAI: I tidens fylde. Et opgør med historien. Gyldendal 1989. 275s. (#99151) kr. 75

AAMUND, JANE: Bag damen stod en Christian. (#35815) kr. 75

AARBØGER FOR NORDISK OLDKYNDIGHED: og historie 1972. 1974. Illustr. Helshirting (#18197) kr. 60

AARSLEFF, KLAUS: Det glemte folk (Vesten og østen-Andesbjergenes gåder) 1-2. Illustr. (#107861) kr. 160

ABSHAGEN, KARL HEINZ: Schuld und Verhängnis. Ein Viertaljahrhundert deutscher Geschichte in Augenzeugenberichten. Stuttgart 1961. Illustr. Orig.Leinen. (#57027) kr. 100

ACHEN, SVEN TITO: Danmarks kommunevåbener samt Grønlands og Færøernes. Illustr. Med dedik. (#104759) kr. 160

ACHEN, SVEN TITO OG HAXTHAUSEN, O.H.M (RED): Heraldisk Tidsskrift. Bind 1= Nr.1-10 + Bind 2 = Nr.11-20 + Bind 3 = Nr.21-30 + Bind 4 = Nr.31-40. Illustr. (#124138) kr. 2200

ADAM AF BREMEN.: Beskrivelse af øerne i Norden. Oversat og kommenteret af Allan A. Lund. Illustr. (#31031) kr. 80

ADRIANSEN, INGE & PETER DRAGSBO: Fem fyrsteslotte. Sønderborg, Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Glücksborg. Illustr. (#118063) kr. 100

ADRIANSEN, INGE, JENS AHLERS UND DIETER LOHMEIER: Hertugerne af Slesvig og Holstein. Illustr. Også på tysk. (#123893) kr. 150

AHLBERG, ALF: Marsjen mot Rom. Kampen mellem arbeiderbevegelsen og facismen i Italia. Oslo 1933. Helshirting (#62155) kr. 65

AHLBERG, ALF: Marsjen mot Rom. Kampen mellem arbeiderbevegelsen og facismen i Italia. Oslo 1933. Helshirting (#1919) kr. 80

AHLMANN, HANS W:son: Afrika. 1965. Illustr. (#1921) kr. 45

ALBECK, GUSTAV: Knytlinga. Sagaerne om danarks konger. Studier i ældre nordisk litteratur. 1946. N.p.s. (#56253) kr. 180

ALBRECTSEN, ERLING: Fynske guldfund. 1960. Illustr. Orig.bd. 102s. (#45336) kr. 65

ALBRECTSEN, ERLING: Florence of Worcesters krønike. Illustr. (#21603) kr. 110

ALBRECTSEN, ESBEN: Herredømmet over Sønderjylland 1375-1404. Studier over Hertugdømmets lensforhold og indre opbygning på dronning Margrethes tid. N.p.s. (#113192) kr. 200

ALBRECTSEN, ESBEN M.FL: Danmark-Norge 1380-1814. Bind 1: Fællesskabet bliver til 1380-1536. Bind 2: Den aristokratiske fyrstestaten 1536-1648. Bind 3: Truede tvillingriker 1648-1720. Bind 4: Nærhed og adskillelse 1720-1814. 4 bind. Illustr. (#92866) kr. 850

ALEXANDER, ROBERT J.: The Peron era. New York 1951. Orig.cloth in dw. (#64390) kr. 75

ALLAN, TONY: Vikingerne. Illustr. (#95186) kr. 115

ALLEGRO, JOHN: Skriftrullerne fra Det Døde hav. 1966/74. Illustr. (#1925) kr. 40

ALLEN, C.F. (SAMLET AF): Breve fra danske krigsmænd, skrevne til hjemmet under felttogene 1848, 1849, 1850. Lidt gulplettet. (#18407) kr. 240

ALLIN, MICHAEL: Zarafa. En girafs sande historie fra Afrikas dyb til hjertet af Paris. Borgen 1999. Illustr. Orig.bd m/smudsomslag. 232s. (#99533) kr. 65

ALMGREN, BERTIL (red): Vikingen. 1966. Illustr. Helshirting. 288s. (#18426) kr. 195

ALTENBERG, HERMANN: Um recht und nachfolge im Hause Habsburg. Europa Verlag, Wien 1966. Illustr. Orig.Leinen mit Umschlag. 381s. (#102938) kr. 65

ANDERSEN, BRITA OG PERNILLE ROHOLT (RED): Byens adelsgårde og palæer. Norden 1720-1800. Illustr. (#115347) kr. 120

ANDERSEN, DAN H.: Mandsmod og kongegunst - en biografi om Peter Wessel Tordenskiold. Illustr. (#111887) kr. 150

ANDERSEN, H. HELLMUTH: Jyllands vold. 1977. Illustr. Orig.bd. 76s. (#21642) kr. 65

ANDERSEN, JAKOB: Blodig jord. Hundredårskrigen mellem jøder og arabere. Illustr. (#109752) kr. 160

ANDERSEN, RICHARD: Fra Clemenceau til de Gaulle. 1962. (#64566) kr. 35

ANDERSEN, RUTH: I jernlænker. Christian Siegfried v. Plessens livsforløb 1646-1723. Illustr. Om den mecklenburgske adelsmand Christian Siegfried von Plessens liv og karriere under den danske enevælde som dygtig administrator, ofte tynget af opgavernes ""jernlænker"", i en årerække som finansminister under kong Christian V. (#104049) kr. 150

ANDERSEN, S.A.: Guldhornene fra Gallehus. 1945. Illustr. 62s. (#21703) kr. 50

ANDERSEN, VALD.: Hald Hovedgård 1435-1975. Niels Bugges borg. Slot og len. Kulturcenter Illustr. (#58096) kr. 120

ANDERSSON, INGVAR: Sveriges historie. 1946. Illustr (#1934) kr. 80

ANDREW, CHRISTOPHER M. and A.S. KANYA-FORSTNER: France Overseas. The Great War and the climax of Frensh Imperial Expansion. Thames and Hudson, London 1981. Orig.cloth in dw. 302p. (#91592) kr. 115

ANDRUP, OTTO (UDG): Grevinde Leonora Christinas Jammersminde. Illustr. (#18756) kr. 120

ANDRUP, OTTO (UDG): Grevinde Leonora Christinas Jammers Minde. Illustr. (#18755) kr. 150

ANDRÆ, POUL: Andræ og fællesforfatningen af 2.oktober 1855. En politisk monografi med bidrag til belysning af Andræs samtidige.+ Andræ-Hall overfor den politiske situation i efteraaret 1863. En dokumenteret fremstilling. Det nordiske forlag 1902-03. I eet halvlæder. 520s+170s. (#85100) kr. 195

ANKER, JEAN OG SVEND DAHL: Fabeldyr og andre fabelvæsener i fortid og nutid. Illustr. (#120758) kr. 100

ANTONIEWITZ, WILHELM VON: Dansk patricierslægter I. Illustr. (#42430) kr. 150

ANTONSEN, INGE MEJER: Prinsens Palais. Det kongelige palais i kalveboderne. 2 bd. Illustr. (#122028) kr. 350

APPEL, CHARLOTTE M.FL.: Mentalitet & historie. Om fortidige forestillingsverdener. Illustr. (#121251) kr. 150

ARBMAN, HOLGER: The vikings. London 1961. Illustr. Orig.cloth in dw. 212p. (#52582) kr. 65

ARENFELDT, PERNILLE & PERNILLE HASSELSTEEN:: Din hengivne Louise. Louise Rasmussens breve til Carl Berling og kronprins/kong Frederik VII, 1844-1850. Illustr. (#123648) kr. 120

ARMIN, TH.: Mexiko. Land och folk under Spaniens välde. Lidt gulplettet. (#109763) kr. 160

ARMSTRONG, KAREN: Jerusalem. Tro. Historie. Politik. (#70489) kr. 100

ARMSTRONG, KAREN: Jerusalem. Tro. Historie. Politik. Med skitser. (#118183) kr. 120

ARMSTRONG, KAREN: Jerusalem. Tro. Historie. Politik. Med skitser. N.p.s. (#118184) kr. 150

ARNSTRØM, ELLEN: Nøgle til vore middelalderkirker. Bygning og historie. 1939. Illustr. (#2386) kr. 35

ARUP, ERIK: Danmarks historie 1-3 i 4 bd. Illustr. (#1943) kr. 450

ARUP, ERIK: Rids af Danmarks historie. Til brug ved universitetsundervisning. (#123386) kr. 250

ASKGAARD, FINN: Christian IV. "Rigets væbnede arm". Tøjhusmuseet 1988. Illustr. Orig.bd. 224s. (#36710) kr. 75

ASKGAARD, FINN og ARNE STADE (red): Kampen om Skåne. Zac 1985. Illustr. 442s. (#100984) kr. 160

ASPECTS OF ESTONIAN CULTURE: Editorial board: Johannes Aavik m.fl. London 1961. Illustr. Orig.cloth. (#51019) kr. 80

AUBOYER, JEANNINE: Dagligt liv i det gamle Indien. 1968. Illustr. 343s. (#1946) kr. 50

AUBRY, OCTAVE: Sankt Helena. Napoleons fangenskab og død. Illustr. (#18974) kr. 65

AUBRY, OCTAVE: Napoleon. London 1964. Illustr. Orig.cloth. 394p. (#68018) kr. 115

AUBRY, OCTAVE: Kongen af Rom. Gyldendal 1933. Illustr. Flot halvlæder. 318s. (#87635) kr. 160

AUBRY, OCTAVE: Kejserinde Eugenie. 1954 (#1949) kr. 40

AUBRY, OCTAVE: Den franske revolution 2 bd. Jespersen og Pio 1943-53. Bd. 1 hldr. Bd. 2 heftet (#1948) kr. 95

AUCLAIR, MARCELLE: Jean Jaures. Frankrig fra Pariserkommunen til første verdenskrig. Fremad 1965. Illustr. Orig.helfablea. 331s. (#95511) kr. 85

BACH, ERIK: Danske historieskrivere. 1942. Illustr (#19021) kr. 40

BAIN, ROBERT: The Clans and the Tartans of Scotland. Enlarged and re-edited by Margaret O. MacDougall. Collins, London 1976. Illustr. Orig.cloth in dw. 320p. (#99396) kr. 100

BAIN, ROBERT: The Clans and the Tartans of Scotland. Enlarged and re-edited by Margaret O. MacDougall. Collins, London 1966. Illustr. Orig.bd. (#20520) kr. 100

BALDWIN, HANSON W.: Den første verdenskrig. (#19107) kr. 65

BALODIS, FRANCIS: Ægypten. Pyramidernes og mysteriernes land. 1947. Illustr. Halvlæder. N.p.s. (#63065) kr. 80

BALSDON, J.P.V.D.: Romerske kvinder 1-2. Deres historie og sædvaner. Rosenkilde og Baggers forlag 1964. Illustr. 174s+170s. (#19134) kr. 130

BALSLEV, BENJ.: De danske jøders historie. Ryg rep. (#111461) kr. 60

BAMM, PETER: Alexander den Store. Jespersen og Pio 1966. 252s. (#19161) kr. 60

BANG, GUSTAV: Evropas kulturhistorie i fortællinger for folket 1-2. Illustr. St.p.t. (#6415) kr. 200

BANG, J.P.: "Hurra og halleluja". Prøver af ny-tysk aand. En dukumentation. (#93269) kr. 70

BARBER, MALCOLM: Processen mod tempelridderne. (#111668) kr. 170

BARNETT, CORRELLI: The first Churchill. Marlborough, soldier and statesman. New York 1974. Illustr. Orig.cloth in dw. 288p. (#73057) kr. 115

BARNETT, CORRELLI: Ansvarets byrde 1-2. Overkammandoen under 1.verdenskrig 1914-18. Jørgen Paludans forlag 1968. Illustr. 237s+219s. (#19307) kr. 80

BARNETT, T. RATCLIFFE: Reminiscences of old Scots folk. London 1913. With ten illustrations in colour by R. Gemmell Hutchison, R.S.A. Orig.cloth. 199p. (#65877) kr. 130

BART, ISTVAN: Mary og Rudolf. Den gamle, sørgelige (og lærerige?) historie om dramaet på Mayerling fortalt på ny knap hundrede år efter. Illustr. (#21904) kr. 75

BARTHOLDY, NILS G.: Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536. Illustr. (#116811) kr. 200

BARTLETT, NANCY RUTH: A guide to the North American collections of the Danish emigration archives. (#119905) kr. 350

BARZ, PAUL: Doktor Struensee - en rebel blandt hofsnoge. Illustr. (#39938) kr. 120

BASTHOLM (RED): Den Vest-Siællandske Avis eller Slagelse før uden- og inden- og dagens Ugeblad den landske historie for vigtigste Nyeheder. 8de Aarg. no.1-105. Lidt gulplettet og med brugsspor. (#120180) kr. 1800

BASTHOLM, CHRISTIAN: Den Jødiske historie fra Jerusalems sidste Ødelæggelse indtil vore Tider tilligemed nogle Tillæg. 3 bd (#123962) kr. 600

BATTY, PETER: Huset Krupp. 1968. Illustr. (#19339) kr. 60

BAUER, R.W.: Calender for aarene 601 til 2200 efter Christie fødsel. (#15920) kr. 200

BAUER, R.W.: Calender for aarene 601 til 2200 efter Christie fødsel. (#108739) kr. 200

BAUMANN, HANS: Guld og guder fra Peru. P. Haase & Søn 1963. Illustr. Helshirting. 180s. (#19358) kr. 65

BAUMANN, HANS: Guld og guder fra Peru. P. Haase & Søn 1963. Illustr. 180s. (#1960) kr. 60

BEATTY, BILL: A treasury of australian Folk Tales and Traditions. Illustr. (#123476) kr. 150

BEAVERBROOK, Lord: Men and power 1917-1918. London 1956. Illustr. Orig.helshirting. (#47379) kr. 95

BECH, SV.CEDERGREEN: Struensee og hans tid. Illustr. (#111896) kr. 120

BECK, REINHART: Die Geschichte der Weimarer Republik im Spiegel der sowjetzonalen Geschichtsschreibung. Bonn 1965. (#49260) kr. 80

BECKER, P.W. OG S.H. PETERSEN: Dansk atlas. Udkommet 1831-35. Genudgivet med en efterskrift af John Erichsen. Illustr.+ kort. (#22043) kr. 200

BECKER, TAGE: Et vædderidt for 300 år siden. 1990. Illustr. (#14454) kr. 30

BEDIER, JOSEPH: Tyskernes forbrydelser. Fölge tyske vidnesbyrd. Studier og dokumenter angaaende krigen. 1916. 40s. (#84757) kr. 45

BEEVOR, ANTHONY: Den spanske borgerkrig 1936-1939. Illustr. (#110771) kr. 120

BEEVOR, ANTHONY: Den spanske borgerkrig 1936-1939. Illustr. (#122264) kr. 150

BEHR, EDWARD: Hirohito. Behind the myth. New York 1989. Illustr. (#36282) kr. 95

BEHRMANN, HENRIK: Kong Christian den Andens historie udarbejdet after dokumenter I-II. St.p.t. (#116874) kr. 950

BEKKER-NIELSEN, HANS (indledning): Historien om biskop Jon til Skalholt. Portræt af en middelalderbisp paa Island. Fra islandske haandskrifter. Strandbygaards Bogtrykkeri, Skjern 1964. Illustr. 43s. (#98721) kr. 65

BEKKER-NIELSEN, TØNNES M.FL.: Gads historieleksikon. Illustr. St.p.t. (#120671) kr. 150

BELLOC, HILAIRE: Napoleon Bonaparte. Billeder af hans liv. 1959. Halvlæder. (#52127) kr. 75

Belloc, Hilaire: Napoleon Bonaparte Arnold Busck 1959. 313s. (#19489) kr. 55

BENCE-JONES, MARK and HUGH MONTGOMERY-MASSINGBERD: The british aristocracy. London 1979. Orig.cloth in dw. (#57315) kr. 80

BENDER, JOHAN: Han hejsede det røde flag. Munksgaard 1980. Illustr. 78s. (#101405) kr. 45

BENDIXEN, KIRSTEN: Danmarks mønt. Illustr. (#19521) kr. 50

BENNETT, MARGOT: Spor af civilisation. 1956 (#19558) kr. 50

BENTZEN, AAGE: Israels historie. 1930. Illustr. Helshirting. 372s. (#81351) kr. 95

BERG, JACQUES: Landet Occitanien. En middelalderhistorie. (#36183) kr. 100

BERG-SØRENSEN, ANDERS & MORTEN FEILBERG GREVE (RED): Staten det er... Stat og politik - historisk, politologisk og sociologisk. Enkelte "Highlights". (#111198) kr. 100

BERGGREN, HÅKAN: De Forenede Staters historie. Illustr. (#1966) kr. 80

BERNTH, SUSANNE (RED): Danskere i Berlin. Fra Brandes til Sonnegaard - en antologi. Illustr. (#70775) kr. 95

BERNTSEN, ARENT: Danmarckis oc Norgis fructbar herlighed. Reprografisk genudgivet 1971. 652s+register. (#65099) kr. 320

BETTEX, ALBERT: Opdagelsernes eventyrlige saga. 1960. Illustr. Halvlæder. (#46883) kr. 130

BIRKEBÆK, FRANK: Norden i vikingetiden. Illustr. (#42591) kr. 120

BIRKEDAL, HOLGER: Krigen paa det stille Oceans kyst (1879-1881). Chile mod de forenede magter Peru og Bolivia. Illustr. (#109886) kr. 320

BIRKEDAL, Oberstløjtnant HOLGER: Frihedskrigen i Syd-Amerika. 1883. Illustr. I eet halvlæder. 278s+278s. (#82905) kr. 290

BIRKEDAL-BARFOD, H.P.G. (UDG): Kong Frederik den Syvendes sangkrønike. En samling digte til og om vor hedengangne konge. (#116830) kr. 250

BIRKET SMITH, S.: Leonora Christina (Ulfeldt) på Maribo kloster. Et bidrag til oplysning om hendes sidste leveår. N.p.s. (#22161) kr. 150

BIRKET-SMITH, KAJ: Fjærne folk. Kår og kultur i seks primitive samfund. 1957. Illustr. Halvpluv. (#22160) kr. 50

BISTRUP, ANNELISE M.FL. (RED): Gulnares hus. En gave til hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden på fødselsdagen, den 16.april 1990. Illustr. (#120413) kr. 150

BJERG, HANS CHR.: Dannebrog - historien om et kristent og nationalt symbol. Illustr. (#108314) kr. 100

BJØL, ERLING: Verdenshistorien efter 1945 1-3. Politikens forlag 1972-73. Illustr. Orig.halvpluv m/smudsomslag. (#6538) kr. 145

BJØL, ERLING: Politikens USA historie 1-3. Illustr. (#45522) kr. 400

BJØL, ERLING: Hvorfor krig? Illustr. (#92401) kr. 100

BJØL, ERLING: Da verden gik amok. Politik og kulturhistorie 1914-1945. Illustr. (#108835) kr. 150

BJØL, ERLING: Hvordan fred ? Illustr. (#109155) kr. 150

BJØRN, CLAUS: Den gode sag. En biografi om Christian Ditlev Frederik Reventlow. Illustr. Tilskrift på smudstitelblad. (#100979) kr. 120

BJØRN, CLAUS (RED): Det danske landbrugs historie. Bind I-IV. Illustr. Fint sæt. (#109979) kr. 600

Black, C.F. M.Fl: Chronicles of the Renaissance Illustr. (#103885) kr. 100

BLACK, CLINTON V.: History of Jamaica. Essex 1989. Illustr. (#55205) kr. 55

BLATT, FRANZ: Under vor haand og segl. 1943. Indlagt løst i omslag. (#47477) kr. 45

BLOCH, RAYMOND: Roms oprindelse. Hernov 1962. Illustr. Helfablea. 199s. (#6671) kr. 65

BLOMBERG, ANTON: Marskalk Bernadotte och hans tid 1763-1810 1-2. Stockholm 1899. Andra omarbetade upplagan. I eet halvshirting. 331s+289s. (#71001) kr. 100

BOBE, LOUIS (UDG): Charlotte Dorothea Biehl's breve om kong Christian VII. Illustr. (#99336) kr. 120

BOBÉ, LOUIS (UDG): Interiører fra Kong Frederik den Femtes Hof. Charlotte Dorothea Biehls Breve og selvbiografi. (#122012) kr. 150

BOIE, MARGARETE: Leonora Christina og Corfits Ulfeldt. (#6790) kr. 80

BOKKENHEUSER, FR.: Det var i aaret...! Spredte minder. 1909. Illustr. Halvlæder. (#22278) kr. 55

BOLANDER, ASTA GRAAH: Renæssancens Florens. Av mediciernes krønike. Oslo 1927. Illustr. Halvlæder. 281s. (#56695) kr. 115

BOLL-JOHANSEN, HANS OG MICHAEL HARBSMEIER: Europas opdagelse. Historien om en ide. Illustr. (#81984) kr. 120

BOORSTIN, DANIEL J.: De gjorde verden større. Beretningen om de store pionerer - forskere, opfindere, tænkere og opdagelsesrejsende 1-3. Bind 1 Tiden, Jorden og oceanerne. Bind 2 Naturen. Bind 3 Samfundet. Illustr. (#69884) kr. 250

BORCHSENIUS, POUL: Hjulet drejer og andre reflektioner. (#6866) kr. 70

BORCHSENIUS, POUL: Den lange vandring. Jødisk historie fra Jerusalems ødelæggelse til staten Israel. 1975. (#5372) kr. 80

BORCHSENIUS, POUL: Bag muren. Historien om ghettoen. 1957. (#59454) kr. 60

BORGERKRIGENS historie i U.S.S.R.: Under red af M. Gorki m.fl. Arbejderforlaget 1941. Illustr (#6896) kr. 100

BORGERKRIGENS historie i U.S.S.R.: Under red af M. Gorki m.fl. 1940. Orig.helshirting. (#6895) kr. 100

BOSSUET, JACQUES-BENIGNE: Discours sur L'Histoire universelle. 2 volumes. (#116077) kr. 1000

BOSWELL, JAMES: London dagbog 1762-1763. Martin 1951. Halvlæder. 335s. (#1974) kr. 100

BOSWELL, JAMES: London dagbog 1762-1763. Martin 1951. 335s. (#6944) kr. 75

BOSWELL, JAMES: Boswell i Holland 1763-1764. Oversat af J. Kastor Hansen. 1952. 354s. (#6940) kr. 65

BOTH, L.: Natur og folkeliv i Danmark 1-2. 1875-76. Illustr. I eet halvlæder. (#33071) kr. 195

BOUQUET, A.C.: Dagligliv på Kristi tid. 1955. Illustr. 228s. (#1976) kr. 50

BOURRIENNE, LOUIS ANTOINE de: Erindringer om Napoleon. 1945. Illustr. Orig.bd. (#22325) kr. 75

BOVERI, MARGRET: Forræderiet i det 20.århundrede 1-4. Det danske forlag 1962-63. (#92119) kr. 130

BOWLE, JOHN: The imperial achievement. The rise and transformation of the British Empire. London 1974. Illustr. Orig.cloth in dw. 484p. (#73125) kr. 110

BRAMSEN, BO: Ferdinand og Caroline. Illustr. (#111167) kr. 60

BRAMSEN, BO: Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 1570-1770. Politikens forlag 1952. Illustr. Halvpluv. 159s. (#7067) kr. 160

BRAMSEN, BO: Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 1570-1770. Illustr. (#1978) kr. 250

BRAMSEN, BO: Ferdinand og Caroline. En beretning om prinsen, der nødig ville være konge af Danmark. Illustr. (#40124) kr. 75

BRAMSEN, BO: Huset Glücksborg. Europas svigerfader og hans efterslægt 1-2. Nyrevideret, ajourført udgave. Illustr. (#112323) kr. 250

BRANDER, MICHAEL: The Georgian Gentleman. Saxon House, England 1973. Illustr. Orig.cloth in dw. 223p. (#88516) kr. 115

BRASK, AAGE: Kjellerup. En jysk herregård fra vikingetid til nutid. Illustr. (#113723) kr. 140

BREDSDORFF, CHR.: Paa feltfod. Breve fra en dansk soldat til hjemmet under den sidste slesvigske krig. Illustr af Alfr. Schmidt. (#50664) kr. 200

BRENT, PETER: The viking saga. London 1975. Illustr. Orig.cloth in dw. 264p. (#66376) kr. 115

BREWSTER, HUGH: Anastasias album. Illustr. (#76579) kr. 100

BRIAND DE CREVECOEUR, E.: Peder Skram. Danmarks vovehals. Illustr. N.p.s. (#7272) kr. 150

BRIAND DE CREVECOEUR, E.: Herluf Trolle. Kongens admiral og Herlufholm skolestifter. Illustr. (#83923) kr. 80

BRIAND de CREVECOEUR, E.: Havets pionerer. Menneskehedens ældst kendte eventyrsejladser. 1957. Illustr. Orig.bd (#7273) kr. 55

BRIAND DE CREVECOEUR, E.: Peder Skram. Danmarks vovehals. Illustr. (#113785) kr. 120

BRICKA, C.F. OG S.M. GJELLERUP: Den danske adel i det 61de og 17de aarhundrede. Samtlige levnetsbeskrivelser uddragne af trykte og utrykte ligprædikener. Anden samling. (#116066) kr. 200

BRIEM, EFRAIM: Kampen om det hellige land. 1945. Illustr. Halvlæder (#7282) kr. 60

BRININSTOOL, E.A.: Fighting Indian Warriors. True tales of The Wild Frontiers. Illustr. (#104797) kr. 95

BRIX, HANS: Systematiske beregninger i De danske runeindskrifter. (#119667) kr. 150

BRIX, HANS, LIS JACOSEN, NIELS MØLLER: Gorm konge og Thyra hans kone. Runernes magt. 1927. Halvshirting. (#39138) kr. 95

BRO-JØRGENSEN, J.O.: Heinrich Carl Schimmelmann. En studie i skatmesterens fortid. 1970. 252s. (#79397) kr. 75

BROCHEUX, PIERRE: Ho Chi Minh. Fra revolutionær til ikon. Illustr. (#121215) kr. 120

BROOK-SHEPHERD, GORDON: The last Habsburg. New York 1968. Illustr. Orig.cloth in dw. 358p. (#74758) kr. 95

BROWN, ANTHONY CAVE AND CHARLES B. MACDONALD: On a field of Red. The Communist International and the coming of World War II. (#122773) kr. 200

BROWN, DAVID: Det angelsaksiske England. 1979. Illustr (#7409) kr. 50

BRUGGER, KARL: Akakor-krøniken. Fortalt af Tacunca Nara, Ugha Mongulalaernes høvding. 1980. Illustr. 189s. (#1987) kr. 80

BRUUN, DANIEL: Plevna-Schipka. 1915. Illustr. Halvshirting. (#63899) kr. 100

BRØGGER, A.W. and HAAKON SHETELIG: The viking ships. Their ancestry and evolution. Oslo 1971. Illustr. Orig.cloth in dw. 191p. (#39560) kr. 160

BRØNDEGAARD, V.J.: Folk og fauna 1-3. Dansk etnozoologi. Illustr. (#105623) kr. 600

BRØNDSTED, JOHANNES: Vikingerne. 1966. Illustr. (#42936) kr. 50

BRØNDSTED, JOHANNES: Vikingerne. 1962. Illustr. N.p.s. (#7514) kr. 80

BRØNDSTED, JOHANNES: Guldhornene. 1954. Illustr. 86s. (#7512) kr. 50

BRØNDSTED, JOHANNES: Det lukkede land. Essays og rids. Gyldendal 1948. Illustr. 117s. (#90753) kr. 55

BRØNDSTED, JOHANNES: Det lukkede land. Essays og rids. Gyldendal 1948. Illustr. Pænt privat halvlæder. 117s. (#75117) kr. 95

BRØNDSTED, JOHANNES: Danmarks oldtid. I. Stenalderen. 2. Bronzealderen. 3. Jernalderen. 3 bd. + Kortmappe. Gyldendal 1966. Illustr. Orig.halvlæder. (#62986) kr. 515

BRØNDSTED, JOHANNES (RED): Vore gamle Tropekolonier 1-2. Illustr af Ib Andersen og Mads Stage. Fint sæt. (#110151) kr. 1000

BRØNDUM-NIELSEN, JOHS.: Fra Skaanes senmiddelalder. 1959 (#7531) kr. 45

BUHL, dr.FRANTS: Det israelitiske folks historie. 1936. (#57178) kr. 100

BUK-SWIENTY, TOM: Slagtebænk Dybbøl. 18. april 1864. Historien om et slag. Illustr. (#108505) kr. 140

BUK-SWIENTY, TOM: Dommedag Als. 29. juni 1864. Kampen om Danmarks eksistens. Illustr. (#113160) kr. 150

BUK-SWIENTY, TOM: Slagtebænk Dybbøl. 18. april 1864. Historien om et slag. Illustr. (#116242) kr. 120

BUK-SWIENTY, TOM: 1864. Slagtebænk Dybbøl. Illustr. (#118594) kr. 120

BUK-SWIENTY, TOM: Slagtebænk Dybbøl. 18. april 1864. Historien om et slag. Illustr. (#118717) kr. 140

BUK-SWIENTY, TOM: Slagtebænk Dybbøl. 18. april 1864. Historien om et slag. Illustr. (#122081) kr. 150

BULLOCK, ALAN: The faces of Europe. Phaidon Press, London 1980. Illustr. Orig.cloth in dw. 443p. (#98020) kr. 115

BULLOCK, ALAN: Hitler og Stalin. Beretningen om to af dette århundredes grusomste magtmennesker. 2 bd. Illustr. (#69392) kr. 160

BURCHETT, WILFRED: Vietnam krigen set indefra. Rhodos 1966. Illustr. 251s. (#94135) kr. 95

BURL, AUBREY: Great stone circles. Fables Fictions Facts. Illustr. (#108177) kr. 140

BURLAND, COTTIE: North American indian mythology. London 1965. Illustr. Helshirting. (#7658) kr. 100

BUSCH, ERNST (HERAUSGEGEBEN): Kampflieder/Battle-Songs/Canzoni di Guerra/Chansons de Guerra/Canciones de Guerra de las Brigadas Internacionales. Im Auftrage der 11. Internationalen Brigade. Illustr. Bag is worn. (#123975) kr. 500

BÆKSTED, ANDERS: Jyllands runestene. Gjellerups forlag 1948. Illustr. Orig.bd. Lille del af øverste del af ryg mangler. N.p.s. 90s. (#54840) kr. 35

BÆKSTED, ANDERS: Danske indskrifter. En indledning til studiet af dansk epigrafik. Dansk historisk fællesforening 1968. Illustr. Orig.bd. 112s+66 fig. (#38790) kr. 65

BØGGILD-ANDERSEN, C.O.: Statsomvæltningen i 1660. Kritiske studier over kilder og tradition. (#58327) kr. 225

BØGGILD-ANDERSEN, C.O.: Statsomvæltningen i 1660. Kritiske studier over kilder og tradition. Ryg lidt plettet. (#107065) kr. 160

BØGGILD-ANDERSEN, C.O. (indledn, oversættelse og oplysning): Leonora Christina. Grevinde Ulfeldts franske levnedsbeskrivelse 1673. Trykt i faksimile. Forening for boghaandværk 1958. Halvpergament. 111s. (#7746) kr. 100

CADDEO, RINALDO: Columbus' skibsjournal 1492-1493. Schultz forlag 1942. Illustr. Privat halvlæder. 272s. (#98093) kr. 130

CALLEVILLE, CATTEAU: Beskrivelse over Østersøen, i physisk, geographisk, historisk og mercantilsk henseende betragtet, tillige med udførlige bemærkninger om den østersøiske handel i almindelighed, om de ved dette hav liggende handelspladser. Fint rent eksp. (#123035) kr. 2000

CAMPE, J.H.: La découverte de l'Amerique. Ouvrage propre a l'instruction et a l'amusement de la Jeunesse, Faisant suit au nouveau Robinson, traduit de l'allemande. 2 tomes. Ornee de figures et 1 carte. (#110454) kr. 520

CARDOZO, CHRISTOPHER: Sacred legacy. Edward S. Curtis and the North American Indian. Illustr. Underlining with pencil. (#122391) kr. 200

CAREY, JOHN (red): Øjenvidner til historien. Begivenheder gennem 2.500 år fortalt af dem, der så det ske. P. Haase & Søn 1999. 2.udgave. Orig.bd. 825s. (#90495) kr. 80

CAREY, JOHN (red): Øjenvidner til historien. Begivenheder gennem 2.500 år fortalt af dem, der så det ske. 2001. Orig.bd. 825s. (#66216) kr. 80

CAREY, JOHN (RED): Øjenvidner til historien. Begivenheder gennem 2.500 år fortalt af dem, der så det ske. (#106907) kr. 115

CARLETON, WILLIAM: Træk og skildringer af det irske folkeliv. (#113626) kr. 150

CARLYLE, THOMAS: Om heroer og herodyrkelse og det heroiske i historien. 1916. Halvshirting. 246s. (#39966) kr. 95

CAROLINE MATHILDES: livshistorie. En historisk skildring. 1856. Med 8 kobbere. I et slidt helshirting. 319s. (#70201) kr. 195

CARR, E.H.: Den russiske revolution. Fra Lenin til Stalin 1917-1929. (#22497) kr. 80

CARR, RAYMOND: The Spanish Tragedy. The Civil War in Perspective. (#123288) kr. 120

CARSTENSEN, WM. OG O.LUTKEN: Tordenskiold. Populær-historisk fremstilling. Illustr. (#1995) kr. 145

CASPARI, THEODOR: Av Jotunheimens saga. Oslo u.år. Illustr. Orig. helshirting. (#22810) kr. 80

CASSE, FRITS: Boerfolket. (#118580) kr. 110

CATCHPOLE, BRIAN: The Korean war 1950-53. Illustr. (#108681) kr. 90

CHANDERNAGOR, FRANCOISE: Dronning uden krone. Erindringer af Francoise d'Aubigne marquise de Maintenon hustru til kongen af Frankrig. 1982. 396s. (#38015) kr. 75

CHAPMAN, CARL H. and ELEANOR F. CHAPMAN: Indians and archaeology of Missouri. Revised edition. Columbia 1993. Illustr. 167p. (#68140) kr. 65

CHARLESWORTH, MARY: Revolution i perspektiv. Længslen efter en bedre tilværelse. Fra 1775 til vore dage. U.år. Illustr. Helshirting. 190s. (#8099) kr. 75

CHEEK, LAWRENCE W.: A.D. 1250. Ancient peoples of the Southwest. Arizona Highways Book, Phoenix 1994. Illustr. Orig.cloth in dw. 176p. (#90144) kr. 130

CHRISTENSEN, CHR. VILLADS: Baareprøven. Dens historie og stilling i fortidens rets- og naturopfattelse. 1900. Privat halvpluv. 289s. (#82105) kr. 160

CHRISTENSEN, DAN CH.: Det moderne projekt. Teknik & kultur i Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. Illustr. (#83860) kr. 200

CHRISTENSEN, OLE H.: Storlandbrug under omformning. Uddrag af danske godsforvalterbreve 1784-1792. Landbohistorisk Selskab 1982. Orig.bd. 335s. (#96298) kr. 95

CHRISTENSEN, ROLF/ ANDERS D. HENRIKSEN: På forpost ved Dybbøl i krigen 1864. Dragonen Jens Christensen, Spjellerup og infanteristen Hans Hansen, Kyse. Illustr. (#122201) kr. 120

CHRISTENSEN, SVEND AAGE og HENNING GOTTLIEB (red): Danmark og Rusland i 500 år. 1993. Illustr. 384s. (#64910) kr. 115

CHRISTENSEN, WILLIAM: Unionskongerne og Hansestæderne 1439-1466. Fotografisk genoptryk 1974. Orig.helshirting. 451s. (#66383) kr. 105

CHRISTENSEN, WILLIAM: Missiver fra kongerne Christiern I.s og Hans's tid. 2 bd. Omslag løst på bd.1. (#116908) kr. 300

CHRISTIANSEN, JØRGEN HEGNER (RED): Gud - konge - by. Frederiksstaden 250 år - Architectura 21. Illustr. (#122196) kr. 275

CHRISTIANSEN, NIELS B.: Anselm af Canterbury (1033-1109) hans liv og meditationer. En studie i tankerigdommen i overgangen mellem det 11. og 12. århundrede. (#112854) kr. 75

CHRISTIANSEN, SOFUS: Subsistence on Bellona Island (Mungiki). A study of the cultural ecology of a Polynesian outlier in the British Solomon Islands protectorate. 1 bd + seperate maps. Reitzel 1975. Illustr. 243p+appendix. Folia geographica Danica, Tom.XIII. Summary in danish (#95903) kr. 130

CHRISTINA, LEONORA: Jammers minde. Udgivet med efterskrift af Vagn Lundgaard Simonsen. (#103981) kr. 65

CHRISTOFFERSEN, PEDER: Danmarkshistorien. En krønike fra oldtiden til nu. (#119158) kr. 225

CHURCHILL, WINSTON S.: The Island Race. London 1968. Fourth edition. Illustr. Orig.Cloth in dw. 309p. (#83459) kr. 100

CHURCHILL, WINSTON S.: Marlborough og hans tid 1-4. Hasselbalch 1949-52. Illustr. Orig.halvpluv m/smudsomslag. (#97617) kr. 450

CHURCHILL, WINSTON S.: Marlborough og hans tid 1-4. Hasselbalch 1949-52. Illustr. Orig.helfablea m/smudsomslag. (#65706) kr. 450

CHURCHILL, WINSTON S.: Den store krig 1-2. Illustr. (#8362) kr. 440

CLARK, KENNETH: Civilisation. Et personligt synspunkt. 1971. Illustr. Helshirting. (#49556) kr. 95

CLASEN, ARMIN und Dr. WALTER REHDERS: Hummelsbüttel und Poppenbüttel. Geschichte zweiter Dörfer und ihrer Höse. Die Bauerndörfer vor dem Toren Hamburgs. Hamburg 1938. Illustr. Orig.helshirting. (#49420) kr. 130

CLAUSEN, JULIUS: Frederik Christian. Hertug af Augustenborg (1765-1814). En monografisk skildring. Løs. (#58808) kr. 95

CLAUSEN, JULIUS: Af Orla Lehmanns papirer. Bidrag til Danmarks tidshistorie i det 19.aarhundrede. St.p.t. (#120659) kr. 100

CLEMMENSEN, TOVE OG MOGENS B. MACKEPRANG: Kina og Danmark 1600-1950. Kinafart og Kinamode. Illustr. (#73075) kr. 160

COHAT, YVES & HENNING DEHN-NIELSEN: Vikingerne. Havenes erobrere. Roth forlag 1993. Illustr. 191s. (#81532) kr. 65

COLLIER, PETER OG DAVID HOROWITZ: Kennedy-klanen - et amerikansk drama. Illustr. (#10662) kr. 120

COLLINS, LARRY og D. LAPIERRE: Oh Jerusalem. Om jøder og arabernes første bitre strid om den hellige stad 1947-48. 1983. 333s. (#38407) kr. 75

COMMAGER, HENRY STEELE (EDITED): The Blue and The Gray. The story of the Civil War as told by participants. Illustr. Two volumes in one. (#114051) kr. 200

CONNELL, EVAN S.: Son of the Morning Star. Custer & The Little Bighorn. Promontory Press, New York 1993. Illustr. Orig.cloth in dw. 441p. (#101025) kr. 115

COOPER, DUFF: Talleyrand. (#8571) kr. 150

COUR, L.F. LA (UDG): Mindeskrift i anledning af 250-aarsdagen for stormen paa København 10-11. februar 1659. Illustr. N.p.s. (#115924) kr. 150

COUR, VILH. la: Sjællands ældste bygder. En arkæologisk-topografisk undersøgelse. Aschehoug 1927. 324s+kort. (#96316) kr. 115

COUR, VILH. la: Elsass-Lothringen efter Annexionen. 1918. (#53965) kr. 60

COUR, VILH. LA: Danske borganlæg. Til midten af det trettende århundrede 1-2. Illustr. (#39930) kr. 300

COUR, VILH. la: Danevirkestudier. En arkæologisk-historisk undersøgelse. U.år. Illustr. (#59952) kr. 130

COUTOUVIDIS, JOHN & JAIME REYNOLDS: Poland 1939-1947. Leicester University Press 1986. Illustr. 393p. (#100783) kr. 80

COX, GEOFFREY: Madrids forsvar. 1937. (#8701) kr. 75

CRAWFORD, FRANCIS MARION: Gleanings from Venetian history. With 225 illustrations by Joseph Pennell. (#104053) kr. 225

CRESTON, DORMER: Den unge dronning Victoria. Jespersen og Pio 1953. Illustr. Halvlæder. 307s. (#90877) kr. 100

CRESTON, DORMER: Den unge dronning Victoria. 1953. Illustr (#8720) kr. 65

CRONIN, VINCENT: Ludvig XIV. 1965. Illustr. 375s. (#8745) kr. 60

CRONIN, VINCENT: Napoleon Bonaparte - mennesket og hans bedrifter. Illustr. (#108353) kr. 120

CROSSLEY-HOLLAND, KEVIN: The Norse myths. Gods of the vikings. (#105756) kr. 65

CRUMLIN-PEDERSEN, OLE: Søvejen til Roskilde. 1978. Illustr. 80s. (#38233) kr. 45

CUMMING, WILLIAM P. and HUGH F. RANKIN: The fate of a Nation. The American revolution through contemporary eyes. Phaidon Press, London 1975. Illustr. Orig.cloth in dw. 352p. (#102888) kr. 115

DAHL, FRANTZ: Frederik VI og Anders Sandøe Ørsted i 1826. En aktmæssig fremstilling. (#105968) kr. 75

DAHL, HANS FREDERIK: Hva er facisme? Et essay om facismens historie og sosiologi. (#109166) kr. 55

DAHLBERG, RASMUS: Den menneskelige faktor. Historiens svageste led. Illustr. (#100432) kr. 120

DAHLBERG, RASMUS (RED): En anden historie. Ni alternative Danmarkshistorier. Illustr. (#109994) kr. 120

DAHLBERG, RASMUS OG SUSANNE WILLERS (RED): Duer og høge. Amerikanske præsidenter fra washington til vor tid. Illustr. (#106829) kr. 200

DAHLERUP, AKSEL: Stormen paa København den 11.februar 1659. Illustr. Forstærket med tape på inderside af bind. (#55114) kr. 120

DAL, ERIK: Lejrs spejl. Vinteren 1658-59. Rosenkilde og Baggers forlag 1958. Illustr. 100s. (#8850) kr. 50

DALGÅRD, SUNE: Dansk-Norsk hvalfangst 1615-1660. En studie over Danmark-Norges stilling i europæisk merkantil expansion. (#96577) kr. 200

DAMM, ANNETTE (RED): 2000 års farvepragt. Dragter og mosaikker fra Palæstina og Jordan. Illustr. (#71110) kr. 150

DANIEL-ROPS: Israels historie i det gamle testamente. (#8898) kr. 70

DANMARKS ADELS AARBOG.: 1910-1914-1918-1933-1944-1952-1953-1954-1960-1962-1974-75-1979-81-1982-84-94-96. Illustr. Enkelte bind falmet. Pr. bind. (#106570) kr. 250

DANMARKS KIRKER.: Udgivet af Nationalmuseet. 41 originale halvlæderbind + 22 løse hefter. Illustr. (#28552) kr. 6000

DANMARKSHISTORIENS BLÅ BOG: 1680 danske mænds og kvinders levnedsløb fra Ansgar til vor tid. Udgivet af Krak. 1971. Illustr. Helfablea. 467s. (#64703) kr. 100

DANSK SOCIALHISTORIE.: Bd. 6 Sociale brydninger 1914-39. Gyldendal 1984. Illustr. 423s. (#70582) kr. 75

DANSK SOCIALHISTORIE.: Bind 1-7 + register. Illustr. (#107512) kr. 750

DANSK-ISLANDSK NÆVN: Protokol over forhandlingerne i aarene 1919-1939. 1944. (#56528) kr. 130

DANSKE KALKMALERIER: Romansk tid 1080-1175. Senromansk tid 1175-1275. Tidlig gotik 1275-1375. Gotik 1375-1475. Sengotik 1475-1500. Sengotik 1500-1536. Efter reformationen 1536-1700. Registre. 8 bd. Illustr. (#83287) kr. 700

DAVIDSEN, H. GÖSTA og VILH. MØLLER-CHRISTENSEN: Liden Kirsten og Buris. Fremad 1971. Illustr. 111s. (#27453) kr. 45

DAVIDSEN, J.: Fra vore fædres tid. Skildringer og skitser. 1884. Illustr. Orig.komp.helshirting el.halvlæder. (#3321) kr. 80

DAVIDSON, H.R.E.: Scandinavian mythology. London 1969. Illustr. Helshirting. (#23050) kr. 100

DAVIS, WILLIAM C. AND BELL I. WILEY: The Civil War. The compact edition. Fort Summer to Gettysburg. Illustr. (#121361) kr. 225

DEDIJER, VLADIMIR: Mit elskede land. Illustr. (#9068) kr. 80

DEGN, OLE: Christian 4.s kansler. Christen Friis til Kragerup (1581-1639) som menneske og politiker. Illustr. (#106013) kr. 80

DEHN-NIELSEN, HENNING: Kirker og klostre i Danmark. Illustr. (#87128) kr. 150

DEHN-NIELSEN, HENNING: Frederik 4. Tordenskiolds konge. Illustr. (#120833) kr. 95

DEKKERS, MIDAS: De kære dyr. Historien om et kærligt forhold. Bogklubben Samtid 1995. Illustr. 241s. (#68020) kr. 95

DELEURAN, CLAUS: Illustreret Danmarkshistorie for folket (8.del: Vikingetiden 3). Illustr. (#113120) kr. 250

DEN DANSKE UDENRIGSTJENESTE 1770-1970 1-2: Bind 1 1770-1919. Ved Klaus Kjølsen og Viggo Sjøqvist. Bind II 1919-1970. Ved Paul Fischer og Niels Svenningsen. Illustr. (#9119) kr. 250

DEN HELLIGE MOSE.: Fra Nationalmuseet. 1968. Illustr. N.p.s. (#23079) kr. 30

DEPPING, G.B.: Normannernes søtoge og deres nedsættelse i Frankerig i det tiende århundrede. Lidt gulplettet. (#115713) kr. 800

DET DAGLIGE BRØD.: Nationalmuseet 1976. Illustr (#9166) kr. 35

DEUTSCHER, ISAAC: Den ufuldendte revolution 1917-1967. Gyldendals Uglebøger 1967. 141s. (#9198) kr. 45

DeWEERD, HARVEY A.: President Wilson fights his war. World War I and the american intervention. New York 1968. Illustr. Orig.cloth in dw. 457p. (#73945) kr. 115

DIRCKINCK-HOLMFELD, GREGERS: Den nye Danmarkskrønike 1972-1993. Hårde tider forude. Det går ufattelig godt. Danmark dejligst. 3 bd. Illustr. (#90532) kr. 250

DITLEV AHLEFELDTS ERINDRINGER: 1617-1660. Illustr. (#108423) kr. 140

DODGE, STEPHEN C.: Christoffer Columbus og de første rejser til den nye verden. Chr. Erichsen 1992. Illustr. Orig.bd. 127s. (#62894) kr. 65

DONNELL, SUSAN: Pocahontas. Vintens Paperbacks 1995. 288s. (#87533) kr. 45

DOWNEY, FAIRFAX: Indian fighting army. Illustr. (#104798) kr. 100

DROWER, MARGARET: Nubia: A drowning land. Longmans, London 1970. Illustr. Orig.cloth. 86p. (#91888) kr. 65

DRÆBEL, BO m.fl.: Danmarks kongeslotte. U.år. Illustr. Orig.bd. (#2007) kr. 65

DUBY, GEORGES: Verdens bedste ridder. Guillaume le Marechal. (#78642) kr. 80

DUE-NIELSEN, CARSTEN M.FL: Danmark i syv sind. Tusind års dansk udenrigspolitik. Illustr. (#72871) kr. 75

DUFF, DAVID: Alexandra. Prinsesse og dronning. Schønberg 1982. Illustr. Helshirting. 281s. (#23309) kr. 80

DUKE of BEDFORD, JOHN: A silver-plated spoon. Cassell and Company Ltd., London 1959. Orig.cloth in dw. 246p. D/w a bit worn (#103502) kr. 80

DUNN, J.P.: Massacres of the mountains. A history of the Indian Wars of the Far West 1815-1875. Illustr. (#104793) kr. 100

DURSCHMIED, ERIK: Det store terningspil. Hvordan tilfældigheder og dumheder har ændret historiens gang. (#87485) kr. 120

DYBDAHL, VAGN: For jysk og for dansk historie. Jysk selskab for historie, sprog og litteratur 1866-1966. 1966. Illustr. Halvshirting. (#9664) kr. 60

DYBDAHL, VAGN og BIRGIT NÜCHEL THOMSEN (red): M.P. Bruuns dagbog 1856-74. 1961. Halvshirting. 312s. (#23326) kr. 75

DYER, FREDERICK H.: A compendium of the War of the rebellion. With a new introduction by Bell Irvin Wiley. 3 volumes. Illustr. (#104804) kr. 480

DYGGVE, EJNAR: Jellingekongernes mindesmærker. 1956. Illustr. 72s. (#66378) kr. 45

DYSON, JOHN: Columbus. For guld, Gud og ære. Illustr. (#35074) kr. 120

DØYGAARD, HEINO: 1984 - Det store nederlag. 1988. Illustr. (#20040) kr. 35

EADE, CHARLES (edited): Churchill. By his contemporaries. London 1953. Illustr. Orig.cloth. (#53409) kr. 95

EASTMAN, CHARLES A. (Ohiyesa): Indianerne og dyrefolket. 1914. Illustr. Orig.bd. 160s. (#70240) kr. 100

EASTMAN, CHARLES A. (OHIYESA): Drengeliv på prærien. Ohiyesa, en Lakota-indianer fortæller. Illustr. (#114331) kr. 90

EASTMAN, CHARLES A. (OHIYESA): Winona. Pige- og kvindeliv blandt Dakota-indianerne. Forord af Vagn Lundbye. Illustr. (#123316) kr. 100

EASTMAN, CHARLES ALEXANDER (OHIYESA): Ohiyesa. En Dakota-indianers drengeår. Illustr. Efterord af Vagn Lundbye. (#108759) kr. 100

EBBESEN, KLAUS: Gravhøjenes mennesker. Illustr. (#23337) kr. 60

EBBESEN, NIELS: Gammelt dansk land. 1. Skåne, Halland og Blekinge. 2. Sydslesvig. Skandinavisk bogforlag u.år. Illustr. 217s. (#9703) kr. 95

EBBESEN, NIELS: Gammelt dansk land. 1. Skåne, Halland og Blekinge. 2. Sydslesvig. Illustr. (#112031) kr. 150

EDELBERG, LENNART: Furer i Asiens ældgamle ansigt. Gyldendal 1961. Illustr. N.p.s. 98s. (#9714) kr. 35

EDEN, MARY og RICHARD CARRINGTON: Sengen. Forord af Poul henningsen. 1961. Illustr. Helfablea. (#59966) kr. 75

EDWARDS, I.E.S.: Ægyptens pyramider. Gads forlag 1961. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 214s. (#9731) kr. 100

EDWARDS, I.E.S.: Ægyptens pyramider. Gads forlag 1961. Illustr. 215s. (#9730) kr. 100

EGGE, PETER: Samlede folkelivsskildringer 1-2. Kristiania 1909. Halvlæder. 233s+232s. (#76089) kr. 115

EHRENREICH, BARBARA: Blood rites. Origins and history of the passions of war. London 1997. Orig.cloth in dw. 292p. (#65709) kr. 100

EILSTRUP, PER: Tordenskjold. Peter Wessel og hans tid. Illustr. (#23363) kr. 80

EISLER, RIANE: Skålen og sværdet. Kulturhistorie i et nyt kønspolitisk perspektiv. Gyldendal 1994. 292s. (#66871) kr. 95

ELGKLOU, LARS: Familien Bernadotte - en kongelig slægtskrønike. Illustr. (#90859) kr. 120

ELLEHØJ, SVEND: Studier over den ældste norrøne historieskrivning. Munksgaard 1965. 325s. (#96309) kr. 130

ELLIOT, JOHN: Ørnenes fald. 1975. Illustr. 232s. (#9902) kr. 65

ELVERSKOV, ANNE OG JENS ANKER JØRGENSEN (RED): Den hellige jomfru i Esrum. Illustr. (#110329) kr. 80

EN SVENSK: Den dansk-tyska frågan. Historiskt utkast. (#105955) kr. 100

ENEMARK, POUL: Kriseår 1448 - 1451. En epoke i nordisk unionshistorie. (#105949) kr. 80

ENGBERG, JENS: Dansk guldalder - eller oprøret i tugt- rasp- og forbedringshuset i 1817. Rhodos bogklub 1980. Illustr. 189s. (#9976) kr. 80

ENGELSTOFT, POVL og FRANTZ WILHELM WENDT: Haandbog i Danmarks politiske historie fra freden i Kiel til vore dage. 1934. Orig.helshirting (#2015) kr. 120

ENGELSTOFT, POVL og HANS JENSEN (red): Sociale studier i dansk historie efter 1857. 1930. (#36786) kr. 95

ERICHSEN, JOHN OG MIKKEL VENBORG PEDERSEN: Herregården. Menneske - Samfund - Landskab - Bygninger 1 - 4. Illustr. Bind 4 fra Nationalmuseet 2006 og indbundet i orig.helshirting m/smudsomslag. (#109871) kr. 960

ERICHSEN, JOHN OG MIKKEL VENBORG PEDERSEN: Herregården. Bind 3 Drift og landskab. Illustr. (#117899) kr. 200

ERICHSEN, JOHN OG MIKKEL VENBORG PEDERSEN: Herregården. Bind 1 Gods og samfund. Illustr. (#117900) kr. 200

ERLANGER, PHILIPPE: The age of Courts and Kings. Manners and morals 1558-1715. Weidenfeld and Nicolson, London 1967. Illustr. Orig.cloth in dw. 308p. (#88084) kr. 145

ERLING BJØL: Vor tids kulturhistorie bd. 1-3. Illustr. (#117215) kr. 225

ERMEN, EDUARD VAN OG ERIK VAN MINGROOT: Danmark og det øvrige Norden i gamle kort og stik. Illustr. (#107876) kr. 280

ERSLEV, KR.: Konge og lensmand i det sextende aarhundrede. Historiske afhandlinger bind 1. 1970. 209s+LIIIs. (#85117) kr. 80

ERSLEV, KR.: Frederik IV og Slesvig. En historisk fortolkning af Arvehyldingakterne af 1721. 1901. Halvshirting. 129s. (#67357) kr. 100

ESKELUND, LOTTE: Der var engang en kejser. Franz Josef og hans tid. Illustr. (#88120) kr. 120

ESKILDSEN, CLAUS: Die schleswigsche Grenzfrage. In Zeitgemässer Beleuchtung. Ein Beitrag zur Frage: Volk und Minderheit.+ Die schleslwigsche Frage. P. Haase & Søn 1939. Illustr. I eet halvlæder. N.p.t. 204s+35s. (#90645) kr. 160

ETTING, VIVIAN: Margrete den Første. En regent og hendes samtid. Gyldendals bogklub 1997. Illustr. Orig.bd. 296s. (#77585) kr. 100

ETTING, VIVIAN: Fra fællesskab til blodbad. Kalmarunionen 1397-1520. Illustr. (#79384) kr. 80

ETTING, VIVIAN: Fra fællesskab til blodbad. Kalmarunionen 1397-1520. Illustr. (#65554) kr. 120

EVERETT, SUSANNE: History of slavery. London 1997. Illustr. Orig.bd in dw. 252p. (#69633) kr. 130

EWALD, CARL: Danske dronninger uden krone. Sofie Amalie Moth og Christian V. (#95221) kr. 80

EWALD, CARL: Danske dronninger uden krone. Kristine Munk og Christian IV. (#92193) kr. 80

EWALD, CARL: Danske dronninger uden krone. Grevinde Danner og Frederik VII. (#95220) kr. 100

EWALD, CARL: Danske dronninger uden krone. Anna Sofie Reventlow og Frederik IV. (#97944) kr. 100

EXQUEMELIN, ALEXANDRE OLIVIER: Bogen om de amerikanske sørøvere. Illustr. (#23483) kr. 115

FABER, HARALD: Danske og norske i London og deres kirker. 1915. Illustr. Helshirting. 236s. (#67849) kr. 100

FABRICIUS, KNUD: Griffenfeld. Illustr. (#23494) kr. 150

FAGAN, BRIAN M.: Kongeriger af guld og jade. Amerika før Columbus. Illustr. (#65505) kr. 140

FALCONER, JOHN: Under Indiens himmel. Fotografier fra det 19.århundrede. Gennem lidt under hundrede fotografier tilsammen vises et kalejdoskopisk billede af et Indien, der i vid udstrækning er forsvundet i dag, og den historisk udvikling af fotografiet i Indien belyses. (#121918) kr. 170

FALK, VICTOR v.: Kaptain Dreyfus. Virkelighedsfortælling 1-2. 1904. Illustr. I eet halvshirting. (#23504) kr. 100

FAVRHOLDT, DAVID M.FL. (RED): Som kongerne bød. Fra Trelleborg til enevælde. Illustr. (#120578) kr. 120

FELDBÆK, OLE: Slaget på Reden. Illustr. (#85478) kr. 120

FELDBÆK, OLE: Slaget på Reden. Illustr. (#65688) kr. 100

FELDBÆK, OLE: Dansk neutralitetspolitik under krigen 1778-1783. Studier i regeringens prioritering af politiske og økonomiske interesser. (#105948) kr. 80

FELDBÆK, OLE: Gyldendals bog om Danmarks historie. Illustr. (#123425) kr. 100

FENGER, OLE: Gammeldansk ret. Dansk rets historie i oldtid og middelalder. (#48581) kr. 50

FENGER, OLE: Fejde og mandebod. Studier over slægtsansvaret i germansk og gammeldansk ret. Juristforbundets forlag 1971. 582s. (#55343) kr. 260

FERNANDEZ-ARMESTO, FELIPE: Årtusindet. De seneste tusind års historie. Illustr. (#111701) kr. 100

FERNANDEZ-ARMESTO, FELIPE: Årtusindet. De seneste tusind års historie. Gyldendals bogklubber 1998. Illustr. Orig.bd. 830s. (#100966) kr. 80

FETT, HARRY: Vandringer gjennem revolutionens Paris. Oslo 1929. Illustr. Halvshirting. (#23572) kr. 75

FETT, HARRY: Fritz og hans verden. Aschehoug, Oslo 1932. Illustr. Helshirting. 491s. (#93879) kr. 100

FICH, A.H.E.: Några blad om danska statens nutid og framtid.+ Omrids af den dansk-tydske strids politiske historie. Dedik på omslag. (#117050) kr. 300

FILIP AF NOVARA: Kejser Frederik 2.s korstog og kampene med ibelinerne. (#63965) kr. 100

FINK, TROELS: Ustabil balance. Dansk udenrigs- og forsvarspolitik 1894-1905. Universitetsforlaget i Aarhus 1961. Illustr. Helshirting. 253s. (#10468) kr. 80

FINK, TROELS: Spillet om dansk neutralitet 1905-1909. L.C.F. Lütken og dansk udenrigs- og forsvarspolitik. Universitetsforlaget i Aarhus 1959. Orig.bd. 341s. (#73519) kr. 80

FINK, TROELS: Spillet om dansk neutralitet 1905-1909. 1970. Illustr. Orig.bd (#2021) kr. 95

FINSEN, HELGE: Baalbek. Et byggeri fra vor tidsregnings første århundrede. 1971. Illustr. Orig.bd. 65s. (#23582) kr. 60

FINSEN, HELGE og HILMAR ØDUM: Kamp om vadestederne. Middelalder-krige omkring Herlufsholm-Næstved. Særtryk 1968. Illustr. 30s. (#103217) kr. 35

FISCHBACH, GUSTAV: Die Belagerung von Strassburg. Der Krieg von 1870. Aquarellen und Zeichnungen von E. Schweitzer. Back a bit worn. (#111793) kr. 400

FISCHER, DAVID HACKETT: Paul Revere's ride. Illustr. (#124193) kr. 150

FISCHER, LOUIS: Lenin 1-2. Illustr. (#10509) kr. 80

FISCHER, LOUIS: Lenin 1-2. 1967. Illustr. Helfablea. 283s+285s. (#2023) kr. 130

FJELLMAN, MARGIT: Victoria. Sveriges drottning. Albert Bonnier, Stockholm 1980. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 225s. (#90891) kr. 65

FJELSTRUP, AUG.: Skilsmisseprocessen imellem kong Kristian den Syvende og dronning Karoline Matilde. Illustr. (#10529) kr. 65

FJELSTRUP, AUG.: Guldmagere i Danmark i det XVII. aarhundrede. Efter skrevne og trykte kilder. Omslag rep. (#98011) kr. 150

FLEISCHMANN, HECTOR: Napoleons kvindelige spion. (#70147) kr. 100

FLEISCHMANN, HECTOR: Les femmes et la terreur. Paris 1910. Illustr. Halfleather. (#58039) kr. 160

FLEMMING, CARL: En kvinde af folket. Lehnsgrevinde af Danner og Kong Frederik VII. Lidt gulplettet. (#119590) kr. 140

FLORESCU, RADU AND RAYMOND T. MCNALLY: Dracula. A biography of Vlad the Impaler 1431-1476. Illustr. (#122338) kr. 150

FLORNOY, BERTRAND: Inkafolket. En kultur der forsvandt. Hasselbalch 1956. Illustr. 197s. (#98813) kr. 65

FLORNOY, BERTRAND: Inkafolket. En kultur der forsvandt. Illustr. N.p.s. (#2025) kr. 90

FOCK, NIELS: Waiwai. Religion and society of an amazonian tribe. 1963. Illustr. (#64001) kr. 160

FOERSTER, WOLFGANG: Prinz Friedrich Karl von Preussen. Denkwürdigkeiten uas seinem Leben 1-2. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1910. Illustr. Orig.Halbleder. 377s+556s. (#91788) kr. 195

FOLK.: Dansk etnografisk tidsskrift. Vol. 2 1960, vol. 10 1968, vol. 24 1982. Illustr. Pr.stk (#10610) kr. 35

FOLSACH, KJELD VON M.FL. (RED): Sultan, Shah og Stormogul. Den islamiske verdens historie og kultur. Illustr. (#69673) kr. 200

Forshufvud, Sten: Hvem myrdede Napoleon? 1Illustr (#10655) kr. 60

FORTUNE, ROBERT: A journey to the tea countries of China including Sung-Lo and the Bohea Hills with a short notice of the East India Company's tea plantations in the Himalaya mountains. Mildmay Books, London 1987. Illustr. Orig.cloth in dw. 398p. (#102287) kr. 95

FOSS, GRETHE: Anna Komnena. Øst og vest under første korstog. Berlingske leksikon bibliotek 1981. 179s. (#10680) kr. 75

FOTOGRAFERNES ROM.: Pius IX's tid. Fotografier 1846-78 fra danske og romerske samlinger. Thorvaldsens Museum 1977. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 478s. (#23803) kr. 130

FRANKE, HERBERT W.: Fundene fortæller. Moderne arkæologiske og geologiske dateringsmetoder. 1963. Illustr (#10753) kr. 55

FRANKLIN, JOHN HOPE: From slavery to freedom. A history of negro americans. New York 1967. Illustr. Third edition. Orig.cloth in dw. 686p. (#68143) kr. 160

FRANKRIGS HISTORIE: Fortalt for alle. 8 bind. Henrik Koppels forlag 1924-28. Illustr. Smukt halvlæder med rygforgyldning. (#85783) kr. 800

FRASER, ANTONIA: Mary Queen of Scots. Illustr. (#23839) kr. 100

FRASER, RONALD: Blood of Spain. An oral history of the spanish civil war. (#122768) kr. 120

FRIDERICIA, J.A.: Aktstykker til oplysning om Stavnsbaandets historie. 1888 (#10777) kr. 105

FRIDERICIA, J.A.: Adelsvældens sidste dage. Danmarks historie fra Christian IV's død til enevældens indførelse (1648-1660). Retrografisk genudgivet og forlagt af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. (#109486) kr. 120

FRIEDELL, EGON: Kulturhistorie. Kulturstrømninger fra Den sorte død til Første verdenskrig. 3 bd. N.p.s. (#24215) kr. 200

FRIEDELL, EGON: Kulturhistorie. Kulturstrømninger fra Den sorte død til Første verdenskrig. 3 bd. Illustr. (#112753) kr. 250

FRIIS, ANNE (udv.): Oberst Hutchinson memoirer. 1962. Udg. af Selskabet til historiske kildeskrifters oversættelse XIII 13. (#2029) kr. 55

FRIIS, ANNE (udvalg og oversættelse): John Evelyns dagbog. 1955. Illustr. (#23883) kr. 60

FRIIS, ASTRID: Kansler Johan Friis' første aar. Historisk afhandlinger bind 2. 1970. 246s. (#85116) kr. 65

FRIIS, J.J.F.: Svenskerne paa Lolland. Chr. Steen & Søns forlag 1863. Samtidigt halvlæder. 229s. (#92336) kr. 130

FRISCH, HARTVIG: Fra Brest-Litowsk til Rapallo. Europas politiske historie 1917-1922 1-2. Illustr. (#10938) kr. 200

FRISCH, HARTVIG: Fra Brest-Litowsk til Rapallo. Europas politiske historie 1917-1922 1-2. 1935-36. Illustr. (#20837) kr. 115

FROBENIUS, LEO: Kulturgeschichte Afrikas. Prolegomena zu einer historischen Gestaltlehre. Zürich 1954. Illustr. Orig.linen. N.p.s. (#50611) kr. 100

FROISSARTS KRØNIKE 1-2.: I udvalg ved Robert L. Hansen. Schønberg 1923-24. 278s+334s. (#38397) kr. 195

FRY, PLANTAGENET SOMERSET: Illustreret verdens historie. Illustr. Tilskrift på friblad. (#96784) kr. 120

FUENTES, CARLOS: Det begravede spejl. Tanker om Spanien og Den ny verden. Illustr. (#69456) kr. 150

FULFORD, ROGER (EDITED BY): Dearest child. Letters between Queen Victoria and the Princess Royal. Illustr. (#109648) kr. 140

FUNCH, EGON: Husarerne i Glostrup eller Obersten i præstegården. Fra den engelske invasion på Sjælland 1807. Glostrup 1997. Illustr. Orig.bd. 60s. (#83956) kr. 60

FUNDAMENTAL HISTORIE: Alfabetisk opslagsbog. 1973. 544s. (#70788) kr. 65

FUSSING, HANS H.: Herremand og fæstebonde. Studier i dansk landbrugshistorie om kring 1600. Arnold Busck 1942. 518s. (#103200) kr. 100

FUSSING, HANS H.: Herremand og fæstebonde. Studier i dansk landbrugshistorie om kring 1600. Arnold Busck 1973. Orig.helshirting. 518s. (#98908) kr. 100

GABRIELSEN, SVEN: De forhistoriske tider i Danmark. 1948. Illustr. Orig.bd (#11045) kr. 80

GAD, CARL: Middelalderen. Et stykke kulturhistorie. Illustr. (#59151) kr. 100

GAD, TUE OG BODIL: Rejsen til Jakobsland. Illustr. (#2033) kr. 80

GAD, TUE og BODIL: At gavne og fornøje - en læsebog fra middelalderen 1991. Illustr. 148s. (#42669) kr. 75

GADS: Historieleksikon. Illustr. (#96668) kr. 150

GADS: Historieleksikon. Illustr. (#113379) kr. 150

GALLO, MAX: Napoleon 4 bind (Den første march/På ærens mark. Austerlitz/Kejseren over alle konger/Skt.Helenas skygge). (#60369) kr. 400

GALLO, MAX: Cæsar. Imperator. (#106985) kr. 120

GALLO, MAX: Mussolini's Italy. Twenty years of the Fascist Era. (#122786) kr. 225

GARNER, H.N.: Konge, Knees og Bisp. Venden og Danmark - naboer gennem 1200 år. Illustr. (#42855) kr. 65

GARNER, H.N.: De venders. Wormianum 1972. Illustr. Orig.bd. 174s. (#66374) kr. 75

GARNER, H.N.: Atlas over de danske klostre. Illustr. (#21152) kr. 150

GATES, DAVID: The Spanish Ulcer. A history of the Peninsular War. Illustr. (#114180) kr. 200

GEERKE, H.P.: Fra Ludvig XIV's hof. Aschehoug 1942. Illustr. Halvlæder. 244s. (#11202) kr. 65

GEERKE, H.P.: Fra Ludvig XIV's hof. Aschehoug 1942. Illustr. 244s. (#11201) kr. 40

GEISTBECK, DR. ALOIS: Bilder-Atlas zur Geographie der aussereuropäischen Erdteile. Mit beschreibenden Text. Illustr. (#105328) kr. 115

GEJL, IB (red): For venner som kan tale og tie. Folketingsmand Anders Tanges breve til købmand Rasmus Winckler 1873-83. 1968. Orig.bd. 235s. (#65651) kr. 80

GEJL, IB (udg): J.C.H. Fischers politiske dagbøger. 1852-56. 1872-75. Universitetsforlaget i Aarhus 1966. Orig.bd. 283s. (#87622) kr. 75

GEOGRAPHICA: Det store verdensatlas med landefakta. Revideret udgave. Illustr. (#106590) kr. 150

GEORGIAN SCRAPBOOK.: Annotated by A. H. Phillips. London 1949. Illustr. Helshirting. Lettere blyantsindstreget . (#11262) kr. 80

GIBSON, HUGH: En diplomats dagbog. Illustr. (#123634) kr. 100

GIESSING, H.P.: Kong Frederik den Sjettes regjeringshistorie. H.J. Bing & Søn 1850. I eet samtidigt halvlæder. 400s+406s+XIIIs. Lidt gulplettet (#98072) kr. 130

GILBERT, MARTIN: Jøder. Jødernes historie i det 20.århundrede i tekst og billeder. Illustr. (#111480) kr. 160

GISLASON, BJARNI M.: De islandske håndskrifter stadig aktuelle. (#11362) kr. 65

GISLASON, BJARNI M.: Danmark-Island. Historisk mellemværende og håndskriftsagen. (#68141) kr. 70

GIØDESEN, P.F.: Iver Huitfeldt. Med kort. (#116852) kr. 150

GJERØ, SIMON ROM: Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960. Illustr. (#121293) kr. 175

GLEBE-MØLLER, JENS: Struensees vej til skafottet - fornuft og åbenbaring i Oplysningstiden. (#111920) kr. 70

GLOB, P.V.: Højfolket. Bronzealderens mennesker bevaret i 3000 år. 1971. Illustr. Helshirting. (#49880) kr. 75

GLOB, P.V. (red): Danefæ. 1980. Illustr. Helshirting. (#25331) kr. 95

GOODENOUGH, SIMON: Tactical genius in battle. London 1979. Illustr. Edited and introduced by Len Deighton. Helshirting. (#17716) kr. 80

GOODRICH, L.CARRINGTON: Kinas historie. Haases facetbøger 1966. Illustr. 288s. (#11494) kr. 65

GORDON, HAROLD J.: Hitler and the Beer Hall Putsch. Illustr. (#122788) kr. 300

GORMAN, HERBERT: Maria Stuart. Illustr. (#11536) kr. 115

GRAAE, G.FR.A.: 48 og 64. Efterladte dagbogsoptegnelser.+ Mellem krigene (1851-1864). Efterladte optegnelser og breve. (#117055) kr. 225

GRAHAM, COLONEL W.A.: The Custer myth. A source book of Custeriana. Illustr. (#104650) kr. 130

GRAHAM, STEPHEN: Peter den Store. 1932. Illustr. Halvlæder. 288s. (#70152) kr. 100

GRANDJEAN, LOUIS E. (RED): Frederik IIs søret. Et erhvervshistorisk kulturbillede fra 1561. Illustr. (#101418) kr. 80

GRANDJEAN, POUL BREDO: Det Danske Rigsvaaben. Illustr. (#112688) kr. 300

GRANDJEAN, POUL BREDO: Dansk Heraldik. Illustr. (#112689) kr. 375

GRANDJEAN, POUL BREDO: Danske Købstæders Segl indtil 1660. I orig.omslag. (#117921) kr. 250

GRANT, JOHN: Vikingetidens guder og helte. Sesam 2001. Illustr. Orig.bd. 128s. (#85416) kr. 75

GRANZOTTO, GIANNI: Christopher Columbus. Gyldendal 1987. 300s. (#56931) kr. 65

GRAVLUND, THORKILD: Kongesagn. Genfortalt efter Sakse. Slesvigsk Forlag 1926. 57s. (#42987) kr. 60

GRAVLUND, THORKILD: Danerloven. De danske middelalderlove i skildringer. 1925. 255s. (#52081) kr. 80

GREY, IAN: Katarina den Store. 1968. Illustr. Helfablea. 304s. (#73842) kr. 80

GREY, IAN: Katarina den Store. 1968. Illustr. 304s. (#11755) kr. 60

GRINNELL, GEORGE BIRD: The Cheyenne Indians. Their history and ways of life. Illustr. (#124293) kr. 250

GROSSMANN, VLADIMIR: Det gamle Rusland og det nye. (#96129) kr. 150

GROTEFEND, Dr.H. (entworfen): Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hannover 1948. Halvpluv. (#50945) kr. 115

GRÜN, ROBERT (RED.): Christopher Columbus. Rejsen til den ny verden. Columbus skibsjournal og andre samtidige optegnelser. 1492. Illustreret. (#104411) kr. 80

GRØNLUND, DAVID: Historisk efterretning om de i Ribe Bye for hexerie forfulgte og brændte mennesker. Genudgivet af historisk samfund for Ribe Amt. (#85037) kr. 150

GUDMUNDSSON, VALTYR: Island i fristadstiden. 1924. Illustr (#11877) kr. 45

GUERNSEY, ALFRED and HENRY M. ALDEN: Harper's pictorial history of the Civil War. New York n.d. Illustr. Orig.cloth in dw. 836p. (#76638) kr. 260

GUIZOT: Den europæiske civilisations historie fra det romerske riges fald til den franske revolution. (#116231) kr. 300

GUNNARSON, G. og A.N.NENAROKOV: Rusland 1917. Revolutionen måned for måned. 1967. Illustr. 296s. (#11908) kr. 60

GURNEY, JASON: Crusade in Spain. Readers Union, Newton Abbot 1976. Illustr. Orig.cloth. 189p. About the civil war in Spain. (#84817) kr. 80

GUTH, PAUL: Jeg, Josephine Kejserinde af Frankrig. Forum 1985. 283s. (#60501) kr. 75

GÜNTELBERG, A.: Niels Juel. En historisk skildring. H. Hagerup 1897. Illustr. Orig.bd. 192s. (#41747) kr. 65

HACKETT, FRANCIS: Frans I. 1936. Illustr (#11979) kr. 80

HALICZ, EMANUEL: Danish neutrality during the Crimean War (1853-1856). Denmark between the Hammer and the Anvil. Med dedik til statsminister Anker Jørgensen. (#106835) kr. 160

HALL, S.C.: Tales of Irish life and Character. Edinburgh 1909. With sixteen reproductions from the painting of Erskine Nicol, R.S.A. (#64254) kr. 100

HALL, TREVOR: The golden age of royalty. Photography from 1858-1930. Exeter Books, New York 1983. Illustr. Orig.cloth in dw. 139p. (#90863) kr. 100

HAMMERICH, FR.: Danmark i Valdemarernes tid (1157-1375) 2 bd. 1847-48. Halvlæder. (#58907) kr. 195

HAMMERICH, PAUL: Undtagelsen. En krønike om jøderne i Norden frem til 2.verdenskrig. Gyldendal 1992. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 385s. (#95236) kr. 130

HAMMERICH, PAUL: Undtagelsen. En krønike om jøderne i Norden frem til 2.verdenskrig. Gyldendals bogklub 1993. Illustr. Orig.bd. 385s. (#63227) kr. 100

HAMMERICH, PAUL: En Danmarkskrønike 1945-1972. 6 bd. 1990-91. 2.udgave. Illustr. (#82914) kr. 320

HAMMERICH, PAUL: En Danmarkskrønike 1945-1972. 6 bd. Gyldendals bogklub 1985. Illustr. (#43067) kr. 290

HAMMERICH, PAUL: En Danmarkskrønike 1945-1972. 3 bd. 1976. Illustr. Orig.helshirting. 599s+666s+735s. (#68100) kr. 385

HAMMERICH, PAUL: En Danmarkskrønike 1945-1972. 3 bd. 1981. Illustr. Orig.halvshirting. (#61199) kr. 320

HAMPSON, NORMAN: Den franske revolution. Den sociale udvikling historisk belyst. (#12098) kr. 90

HAMPSON, NORMAN: Den franske revolution. Den sociale udvikling historisk belyst. (#106579) kr. 115

HANKEY, Lord: Diplomacy by conference. Studies in Public Affairs 1920-1946. London 1946. Orig.cloth. (#64359) kr. 80

HANNESTAD, KNUD: Korstogene. Et møde mellem to kulturer. Illustr. (#2039) kr. 75

HANSEN, C. RISE: Christian 2.s arkiv. Dets opdagelse i München og den tidligste udgivelse af aktstykker derfra. Dansk videnskabs forlag 1958. Orig.helshirting. 91s. (#96501) kr. 50

HANSEN, C.E.: Algier. Et hundredaar under Tricoloren. En studie i fransk kolonialhiatorie. 1930. Illu str (#12177) kr. 35

HANSEN, FREDERIK: Nyt magazin for ungdommen; indeholdene: udførlige skildringer af jordklodens forskjellige folkeslag's levemaade, sæder, skikke og frembringelser. Indeholder 12 ud af 16 kolorede kobbere. (#117225) kr. 500

HANSEN, HANS-OLE: Mand og hus. 1964. Illustr. (#9831) kr. 60

HANSEN, HARRY: The Civil War. Bonanza Books, New York 1961. Orig.cloth in dw. 672p. (#101071) kr. 95

HANSEN, J.: Fra diplomatiens verden. Optegnelser fra aarene 1864-67. Gyldendal 1875. 140s. Lidt løs (#95665) kr. 50

HANSEN, MARIANNE HJORDT (RED): Breve fra Amerika. Danske udvandrerbreve 1874-1922. Illustr. (#104727) kr. 120

HANSEN, NIELS: Fra Henrik VIIIs dage. Skildringer fra det sekstende aarhundredes England. Illustr. (#108609) kr. 120

HANSEN, NORMAN HALL: Billeder fra enevældens historie. 1949. 112s. (#67359) kr. 50

HANSEN, SVEND AAGE: Adelsvældens grundlag. 1964. Med nogle tilskrivninger og understregninger. 345s. (#44127) kr. 130

HANSSON, PREBEN: Trelleborgenes ukendte fortid. Hvem anlagde dem og hvorfor? Illustr. (#93706) kr. 100

HARDER, THOMAS: Italien. Fra Mazzini til Bossi. Illustr. (#51306) kr. 100

HARDER, THOMAS: Italien. Fra Mazzini til Bossi. Illustr. (#112006) kr. 80

HARDING, MERETE (red): Navne i Danmarkshistorien. Gyldendal 2004. Illustr. Orig.bd. 349s. Med CD (#99032) kr. 100

HARRISON, BRIAN: Sydøstasiens historie. 1969. Illustr. (#2043) kr. 50

HART, B.H.LIDDELL: T.E. Lawrence i Arabien og efter. 1938. Illustr. Flot privat halvlæder. (#64995) kr. 180

HART, B.H.LIDDELL: T.E. Lawrence i Arabien og efter. Gyldendal 1938. Illustr. Orig.halvlæder. 380s. (#12419) kr. 100

HARTLEY, CECIL B.: Life of Daniel Boone. The great western hunter and pioneer. Philadelphia 1865. Illustr. Orig.komp.helshirting. Bind lidt slidt. (#12426) kr. 160

HARTMANN, GODFRED: Kongens børn. Gyldendal 1981. Illustr. 362s. (#25082) kr. 75

HARTMANN, GODFRED: Christian. En skitse til et portræt. 1977. Illustr. Helshirting. 359s. (#25093) kr. 95

HARTMANN, GODFRED: Christian. En skitse til et portræt. 1977. Illustr. (#25092) kr. 75

HARTMANN, GODFRED: Christian. En skitse til et portræt. 1978. Illustr. Halvshirting. 359s. (#25091) kr. 75

HASE, RAGNHILD FIEBIG-VON AND URSULA LEHMKUHL (EDITED BY): Enemy images in american history. (#107228) kr. 120

HASLIP, JOAN: Marie Antoinette - dronningen der endte på guillotinen. Politikens forlag 1989. Illustr. 348s. (#51772) kr. 80

HASSRICK, ROYAL B.: Cowboys and Indians: An Illustrated History. Illustr. (#118576) kr. 175

HASSØ, ARTHUR G.: Historiske oversigtstabeller 1500-1936. (#12484) kr. 60

HEDEGAARD, E.O.A.: Krigen på Sjælland 1807. Illustr. (#111595) kr. 150

HEDEGAARD, OLE A.: Leding og landeværn. Middelalderens danske forsvar. Illustr. (#116849) kr. 150

HEDEGAARD, OLE A. (FORORD): Fra front til kantonnemet i 1864. Breve fra kaptajn Marius Hedemann til hans hustru. Illustr. (#115609) kr. 80

HEDEGAARD, OLE A. (FORORD): Fra front og kantonnement i 1864. Breve fra kaptajn Marius Hedemann til hans husrtru. Illustr. (#115610) kr. 80

HEDIN, SVEN: Ein Volk in Waffen. Leipzig 1915. Illustr. 190s. (#84748) kr. 65

HEDIN, SVEN: Chiang Kai-Shek. Marskalk av Kina. Stockholm 1939. Illustr. Orig.helshirting. (#57768) kr. 145

HEGERMANN-LINDENCRONE, LILLIE: Fra det andet Kejserdømmes og Communens dage. Illustr. (#68800) kr. 80

HEGERMANN-LINDENCRONE, LILLIE: Fra det andet Kejserdømmes og Communens dage. Breve af. Illustr. (#118992) kr. 140

HEIBERG, STEFFEN: Enhjørningen Corfitz Ulfeldt. Gyldendal 1993. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. N.p.s. 284s. (#65582) kr. 100

HEIBERG, STEFFEN: Christian 4. Monarken, mennesket og myten. Illustr. (#105980) kr. 120

HEIBERG, STEFFEN (RED): Danske dronninger i tusind år. Illustr. (#81970) kr. 150

HEINBERG, AAGE: Fantaster. (#12693) kr. 100

HELLEBERG, MARIA: Louise længe leve. En biografi om grevinde Danner. (#49933) kr. 65

HELMER-PETERSEN, P.: Et diktatoremne Saint-Just. 1942. 163s. (#36191) kr. 65

HELMER-PETERSEN, P.: Et diktatoremne Saint-Just. (#120735) kr. 100

HEMMING, JOHN: Red gold. The conquest of the Brazilian Indians. Cambridge, Massachusetts 1978. Illustr. Orig.cloth in dw. 677p. (#82907) kr. 130

HENRIKSEN, A.D.: Skæbner i Struenseetiden. Agent Hans Holck, som blev de fattiges tolk og sygekassens patriark. Helfrich Peter Sturz, Struenseetidens generalpostdirektør. Illustr. (#56365) kr. 60

HEROES OF THE DAWN: Celtic myth. Myth and mankind. London 1996. Illustr. Orig.bd in dw. (#60904) kr. 75

HERRMANN, RICHARD: Victoria - mennesket bag dronningen. Illustr. N.p.s. (#31727) kr. 115

HERRMANN, RICHARD: Maria Stuart - dronning uden krone. Illustr. (#84565) kr. 100

HERRMANN, RICHARD: Henrik 8. - i krig og kærlighed. Illustr. (#49824) kr. 100

HERRMANN, RICHARD: Elizabeth 1. - en jomfru på Englands krone. Illustr. (#51782) kr. 120

HEYD, GUNTHER: Paris 1870-71 par Moulins. Illustrerede skildringer fra belejringen 1870/71. Illustr. (#2049) kr. 100

HIBBERT, CHRISTOPHER: The Court of St. James's. The Monarch at work from Victoria to Elizabeth II. New York 1983. Illustr. (#47404) kr. 50

HIBBERT, CHRISTOPHER: Benito Mussolini. En biografi. Illustr. (#24227) kr. 65

HIER SPRICHT DIBELIUS.: Eine Dokumentation. Berlin 1960. Illustr. Orig.bd. (#37638) kr. 130

HILDEBRAND, KLAUS: Deutsche Aussenpolitik 1933-1945. Kalkül oder Dogma? Stuttgart 1971. Lettere blyantsindstreget. (#49256) kr. 60

HILLINGSØ, KJELD: Broderstrid. Danmark mod Sverige 1657-60. Illustr. (#116835) kr. 150

HINDENBURG, Generalfeltmarskal von: Mit liv. 1920. (#23635) kr. 80

HINDENBURG, GENERALFELTMARSKAL VON: Mit liv. (#114193) kr. 140

HINDLEY, GEOFFREY: A history of roads. Peter Davies, London 1971. Illustr. Orig.cloth in dw. 158s. (#86903) kr. 95

HJELHOLT, HOLGER: Arvefølgesag og forfatningsforhold i det danske monarki ved midten af 19. århundrede. Fr. v. Pechlins virksomhed for monarkiets opretholdelse ca. 1845-51. Illustr. (#105950) kr. 65

HJORT, KIRSTEIN: Gunhild Kongemors saga. (#121049) kr. 90

HJORTH, POUL LINDEGÅRD: Karl Magnus' krønike. + Filologiske studier over Karl Magnus' krønike. 1960-65. 375s+335s. (#82181) kr. 225

HJORTH, POUL LINDEGÅRD: Filologiske studier over Karl Magnus' krønike. 1965. 335s. (#63346) kr. 115

HOCHHUTH, ROLF und HANS-HEINRICH KOCH (herausgegeben): Kaisers Zeiten. Bilder einer Epoche. München 1973. Illustr. Orig.Leinen. (#52690) kr. 145

HOCHSCHILD, ADAM: Kong Leopolds arv. En fortælling om grådighed, terror og heroisme i kolonitidens Afrika. Illustr. (#123220) kr. 150

HOGAN, JAMES FRANCIS (UDG): Kongen af Island eller beretningen om Jørgen Jürgensen. Illustr. (#13210) kr. 75

HOLBØLL, C.TH.: Dronning Margrete. 1968. Illustr. 260s. (#73291) kr. 75

HOLCH, MOGENS: K.Ø. Holch. Landets sidste kgl. borgmester. 1986. Illustr. Helfablea. 200s. (#82412) kr. 95

HOLM, HARALD (meddelt af): Af Christen Kolds dagbog paa Smyrnarejsen. 1944. Illustr. (#25411) kr. 50

HOLST, WILHELM: Felttogene 1848, 1849 og 1850. Med et forord af Ebbe Kløvedal Reich. Strandbergs forlag 1999. Illustr. 217s. (#66598) kr. 80

HOLSTEN, Baron H. BERNER SCHILDEN: Minder om familien Bryske. U.år. Illustr. (#17788) kr. 35

HOLSTEN, H. BERNER SCHILDEN: Gravmæler fra den Gøye'ske familiekreds. 1943. Illustr. (#17964) kr. 35

HOLT, PAUL: Historiske årstalsliste. med slægtsoversigter. (#116813) kr. 60

HOLT, PAUL OG MIKAEL HOLT: Historiske årstal. (#71247) kr. 85

HORN, FR. WINKEL (OVERSÆTTELSE): Nordiske heltesagaer. (#114877) kr. 200

HORNE, ALISTAIR: Verdun 1916. Illustr. (#78910) kr. 160

HORNE, ALISTAIR: Verdun 1916. Gyldendal 1966. Illustr. 353s. (#13429) kr. 115

HORNE, ALISTAIR: Paris' fald. Belejringen og kommunen 1870-71. Aschehoug 1969. 455s. (#13428) kr. 75

HORNEMANN, JØRGEN: Danmarks statsmand. A.P. Bernstoff og hans samtid. Illustr. (#59495) kr. 150

HORTZSCHANSKY, GÜNTER: Illustrierte Geschichte der deutschen Novemberrevolution 1918/1919. Illustr. (#115936) kr. 250

HOUGH, RICHARD: Myteriet på Potemkin. 1970. Illustr. Helfablea (Edito). 194s. (#13467) kr. 60

HOURANI, ALBERT: De arabiske folks historie. Illustr. (#88681) kr. 150

HOURANI, ALBERT: De arabiske folks historie. Illustr. (#65526) kr. 150

HOWARD, KEBLE: Heltedaaden ved Zeebrügge og "Vindictive". Med den officielle beretning om operationerne ved Zeebrügge og Ostende. 1918. Illustr. Ryg slidt. (#29675) kr. 65

HOWARD, MICHAEL: Krigene i Europas historie. Krigsførelsens sammenhæng med den sociale, økonomiske og teknologiske udvikling. (#13955) kr. 75

HOWARTH, DAVID: Trafalgar. The Nelson touch. New York 1969. Illustr. Orig.cloth in dw. 254p. (#73950) kr. 95

HUBER, ALBERT: Als Fremdenlegionär in Marokko. Zürich 1935. (#25532) kr. 35

HULTMAN, HARALD: Prinsen av Vasa. Den siste Gustavianen. Albert Bonnier, Stockholm 1976. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 287s. (#90893) kr. 85

HVASS, LONE: Mennesker i en landsby. 1977. Illustr. Orig.bd. 39s. (#66365) kr. 50

HVIDT, KRISTIAN: Folkestyret i tiår og tegninger 1849-1999. Illustr. (#62951) kr. 75

HVIDT, KRISTIAN: Flugten til Amerika eller Drivkræfter i masseudvandringen fra Danmark 1868-1914. Universitetsforlaget i Aarhus 1971. Illustr. 555s. (#15810) kr. 195

HVIDT, KRISTIAN: Europa 1000 års historie. Illustr. (#108335) kr. 120

HVIDT, KRISTIAN: De om os. 39 fremmede ser på Danmark fra år 845 til 2001. Illustr. (#109077) kr. 120

HVIDT, KRISTIAN: Europa 1000 års historie. Illustr. (#113383) kr. 100

HVIDT, MARIE: Frederik IV. En letsindig alvorsmand. Illustr. (#90809) kr. 120

HVIDTFELDT, ARILD: Menneskenes udbredelse. 1973. Illustr. (#42395) kr. 40

HVIDTFELDT, ARILD: Latinamerika. Politikens forlag 1974. Illustr. Halvfablea. 579s. (#39792) kr. 80

HØIRIS, OLE OG THOMAS LEDET: Oplysningens verden. Ide, historie, videnskab og kunst. Illustr. (#95916) kr. 250

HØIRIS, OLE OG THOMAS LEDET: Oplysningens verden. Ide, historie, videnskab og kunst. Illustr. (#120754) kr. 250

HØJLAND, MOGENS: Jarlen af Bothwell. Danmarks berømteste fange. Illustr. Tilskrift på smudstitelblad. (#114681) kr. 120

HØJRIS, RENE: Churchill. Århundredets person. Forlaget Roger 1999. Illustr. 298s. (#98259) kr. 80

HØYER, ALFRED: Fra Sinai til Sion. Israels og Judas ældste historie indtil rigernes adskillelse. Kultur-Religion-Sagn. 1930. Illustr (#13723) kr. 80

INDENFOR MURENE: Jødisk liv i Danmark 1684-1984. Illustr. (#98106) kr. 240

INNES OF LEARNEY, SIR THOMAS: The Tartans of the Clans and Families of Scotland. Illustr. (#120796) kr. 140

IRWIN, JOHN T.: American hieroglyphics. The symbol of the Egyptian hieroglyphics in the american renaissance. (#107238) kr. 120

JACOBSEN, HELGE SEIDELIN: Fra stenalderen til fællesmarkedet. En Danmarkshistorie i lommeformat. Høst & Søn 1987. Illustr. 144s. (#98884) kr. 50

JACOBSEN, J.P.: Gregor af tours. Frankerkrøniken 1-2 (1.-10. Bog). (#122960) kr. 500

JACOBSEN, P.B.: Bidrag til Personal- og Tids-historien i Danmark i det 16de aarhundrede. 1844. Halvshirting u/rygtitel. N.p.s. (#59186) kr. 65

JACQUIN, PHILIPPE: "Rødhuderne". Nordamerikas indianere. 1993. Illustr. 159s. (#48812) kr. 60

JAHNKE, CARSTEN & JES FABRICIUS MØLLER (UDGIVET AF): 1864 - og historiens lange skygger. Illustr. På dansk og tysk. (#121357) kr. 200

JAMES, Admiral Sir W.M.: The durable monument. Horatio Nelson. London 1948. Illustr. Orig.cloth in dw. 312p. (#67324) kr. 80

JAMES, LAWRENCE: The rise and fall of the British Empire. St. Martin's Press, New York 1994. Illustr. 704p. (#101021) kr. 100

JANKOVICH, MIKLOS: Pferde, Reiter, Völkerstürme. München ohne Jahre. Illustr. Orig.Leinen. 260s. (#79429) kr. 145

JANSSON, TORKEL: Agrarsamhällets förändring och landskommunal organisation. En konturteckning av 1800-talets Norden. Uppsala 1987. Med dedik. (#60802) kr. 80

JENSEN, BENT: Zarmoder blandt zarmordere. Enkekejserinde Dagmar og Danmark 1917-1928. Illustr. (#57999) kr. 70

JENSEN, BENT: Den ny Ruslandshistorie. Illustr. (#80974) kr. 100

JENSEN, BENT: Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965. Illustr. (#100679) kr. 250

JENSEN, BENT: Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965. Illustr. (#97501) kr. 250

JENSEN, BERNARD ERIC: Kulturarv - et identitetspolitisk konfliktfelt. Illustr. (#118709) kr. 120

JENSEN, FLEMMING og JØRGEN MIKKELSEN: Skælskør-egnen under Englandskrigen 1801-1814. 1992. Illustr. 46s. (#88134) kr. 45

JENSEN, GRETHE: Danmarkshistoriens Hvor skete det. Illustr. (#76704) kr. 110

JENSEN, HANS: Napoleon den Store. Illustr. N.p.t. (#26006) kr. 110

JENSEN, HANS: Frankrig efter 1815. 1927. Illustr. Halvlæder. 390s. (#26004) kr. 95

JENSEN, HANS: Dansk jordpolitik 1757-1919. Første del: Udviklingen af statsregulering og bondebeskyttelse indtil 1810. Anden del: Fæstevæsenets afvikling og jordlovgivningen i perioden 1810-1919 Gyldendal 1936-45. 252s+483s. (#36787) kr. 160

JENSEN, HANS: Chr.D. Reventlows liv og gerning. Frederiksberg Bogtrykkeri 1938. 224s. (#98190) kr. 75

JENSEN, HANS: Dansk-Norsk vekselvirkning i det 18. aarhundrede. (#116894) kr. 90

JENSEN, HENRIK: Ofrets århundrede. (#81715) kr. 120

JENSEN, JØRGEN: Rav. Nordens guld. Illustr. (#120195) kr. 90

JENSEN, KURT VILLADS: Politikens bog om korstogene. Illustr. (#108600) kr. 150

JENSEN, KURT VILLADS: Politikens bog om korstogene. Illustr. (#119502) kr. 150

JENSEN, KURT VILLADS: Politikens bog om korstogene. Illustr. (#121247) kr. 150

JENSEN, LASSE BO: Fremmed og fordærvet. Om fordomme og fjendebilleder i historien. Samleren 1999. N.p.s. 119s. (#96379) kr. 50

JENSEN, NIELS JØRN (UDG): Nyt fra Vestfronten. Marine Jensen og sønners breve fra 1. Verdenskrig. Illustr. (#116187) kr. 150

JENSEN, Oberst N.P.: Den fransk-tyske krig 1870-1871. Det nordiske forlag 1896. Illustr. Halvlæder. 488s+bilag. Med lette brugsspor (#38993) kr. 130

JENSEN, Oberst N.P.: Den fransk-tyske krig 1870-1871. Det nordiske forlag 1895. Illustr. Halvlæder. 488s. (#26147) kr. 160

JENSEN, OBERST N.P.: Den fransk-tyske krig 1870-1871. Illustr. (#104237) kr. 130

JENSEN, POUL: Presse, penge & politik 1839-48. Den sidste enevoldskonges forhold til konservative pressekredse - især i København. 1971. Illustr. (#15939) kr. 100

JEPPESEN, TORBEN GRØNGAARD: Middelalderlandsbyens opståen. Kontinuitet og brud i den fynske agrarbebyggelse mellem yngre jernalder og tidlig middelalder. 1981. Illustr. 164s. (#66367) kr. 100

JEPSEN, HANS LYNGBY: Korset og nymånen. Normannerne i Syden. Illustr. (#42140) kr. 150

JEPSEN, JØRGEN GRUNNET: En nation bliver til. Den Nordamerikanske frihedskrig 1775-83. 1976. Illustr. 351s. (#13968) kr. 65

JESSEN, NIS: Livet i stammerne. De nordamerikanske indianere 1. Munksgaard 1971. Illustr. Orig.bd. 87s. (#84534) kr. 50

JOHANNESSEN, KÅRE: Politikens bog om Danmarks vikingetid. Illustr. (#114496) kr. 120

JOHANNESSON, GÖSTA: Skånes historia. Illustr. (#106011) kr. 100

JOHANSEN, BØRGE V.: Og rask igennem larm og spil. Middelalderens krønikeskrivere fortæller. 1987. Illustr. 165s. (#67228) kr. 50

JOHANSEN, J. PRYTZ: Maori og Zuni. To naturfolk og deres religion. 1962. Illustr. 331s. (#80924) kr. 95

JOHNSON, PAUL: Verdens historie. Fra 1917-1980 1-2. Gyldendal 1985. Illustr. 458s+499s. (#92229) kr. 100

JOHNSON, PAUL: Verdens historie. Fra 1917-1980 1-2. Gyldendal 1985. Illustr. Orig.helshirting. 458s+499s. (#71652) kr. 145

JOHNSON, PAUL: Verdens historie. Fra 1917-1980 1-2. Gyldendal 1986. Illustr. 458s+499s. (#19334) kr. 100

JONASSEN, GERMANN H.W.: Stiftamtmænd og amtmænd i kongeriget Danmark 1848-1922. Biografier og portrætter. Illustr. (#23255) kr. 225

JONES, GWYN: A history of the vikings. London 1973. Illustr. 504p. (#66392) kr. 75

JONG, ERICA: Hekse. Illustr. N.p.s. (#76597) kr. 150

JONSSON, FINNUR: Floamannasaga. N.p.t. (#110923) kr. 80

JONSSON, FINNUR: Vatsdælasaga 1-2. Omslag lidt slidt på hefte 2. (#110922) kr. 100

JOSEPHY, Jr., ALVIN M.: The indian heritage of America. Middlesex 1975. Illustr. 399p. (#76847) kr. 55

JOSEPHY, Jr., ALVIN M.: The American heritage book of Indians. Introduction by John F. Kennedy. Simon and Schuster, New York 1961. Illustr. Orig.cloth. 424p. (#89551) kr. 130

JUDSKE LOWBOG: Den rette Jüdske Lowbog/Som er offuer seet Corrigerit oc forbedrit/effter det Exemplar/som anno MDLXXXX er udgangen De nu paa ny Igjen oplagt Cum Gratia & Priuilegio Serenissimæ Regiæ Majestatis. Prentet i Kiøbenhaffn/Aff Peder Haake/Paa Jørgen Holsts Bogf. 1642. Nyere flot hellæder. Enkelte noter i margien, ellers flot eksp (#102410) kr. 3715

JULLIAN, PHILIPPE: Edward and the Edwardians. New York 1967. Illustr. Orig.cloth in dw. 312p. (#74756) kr. 65

JÜRGENSEN, JØRGEN: Brudstykker af en selvbiografi. En eventyrers og straffefanges erindringer fra København, London, Island og Tasmanien, med refleksioner over ret, straf, fængsler, deportation og kolonisering. Illustr. (#119250) kr. 150

JØRGENSEN, A.D.: Peter Schumacher Griffenfeld 1-2. Illustr. (#62890) kr. 250

JØRGENSEN, A.D.: 30 fortællinger af Nordens historie. 1998. Illustr. Orig.bd. 417s. (#77062) kr. 80

JØRGENSEN, A.D.: 30 fortællinger af Nordens historie. 1981. Illustr. Orig.bd. 374s. (#70413) kr. 75

JØRGENSEN, CARSTEN: Fra Bjelkes Alle til Barcelona. Danske frivillige i Spanien 1936-39. Illustr. (#80492) kr. 100

JØRGENSEN, HARALD: En enevoldskonges hofholdning. Studier over livet ved Frederik VI.s hof 1808-39. Illustr. (#120347) kr. 120

JØRGENSEN, HARALD: Fra Christiansborg til Amalienborg. En begivenhedsrig periode i den danske hofforvaltnings historie 1784-1808. Illustr. (#121010) kr. 150

JØRGENSEN, HARALD OG FRIDLEV SKRUBBELTRANG: Det Classenske Fideicommis gennem 150 aar. Illustr. (#59680) kr. 550

JØRGENSEN, JENS ANKER OG BENTE THOMSEN: Gyldendals bog om danske klostre. Illustr. (#109830) kr. 200

JØRGENSEN, JOHAN: Henrik Müller. En studie over enevældens etablering i Danmark. 1966. (#64111) kr. 100

JØRGENSEN, JOHAN: Rentemester Henrik Müller. En studie over enevældens etalering i Danmark. (#116517) kr. 120

JØRGENSEN, JØRN: Tiderne skifter. Kildehistoriske studier over Høm og Vetterlev kirkesognes historie i middelalderen indtil 1574. Illustr. (#69584) kr. 90

JØRGENSEN, MOGENS SCHOU (red): Guld fra Nordvestsjælland. 1975. Illustr. Helfablea. (#58153) kr. 145

KAARSTED, TAGE: Storbritannien og Danmark 1914-1920. Odense Universitetsforlag 1975. Illustr. 249s. (#63884) kr. 80

KAARSTED, TAGE: Regeringskrisen 1957. Trekantsregeringens tilblivelse. 1964 el.1969. Illustr. (#2064) kr. 65

KAARSTED, TAGE: Admiralen. Andreas de Richelieu. Forretningsmand og politiker i Siam og Danmark. Gyldendals bogklub 1991. Illustr. Orig.bd. 273s. (#27663) kr. 95

KABELL, SØREN K.: America før Columbus særlig de civiliserede stater. Bearbejdelse af forskellige ældre og nyere værker. 1892. Illustr. Helshirting. (#39568) kr. 100

KANE, HARNETT T.: The Bayous of Louisiana. New York 1949. Illustr. Orig.cloth. N.p.s. (#51689) kr. 80

KAPLAN, KAREL: Report on murder of the General Secretary. Illustr. (#122770) kr. 150

KATZ, ROBERT: The fall of the House of Savoy. A study in the relevance of the commonplace or the vulgarity of history. New York 1971. Illustr. Orig.cloth in dw. 439p. (#72402) kr. 160

KAUS, GINA: Katharina den Store. 1935. Illustr. Halvshirting. (#14166) kr. 80

KAY, F. GEORGE: The shameful trade. Frederick Muller, London 1967. Illustr. Orig.cloth in dw. 218p. (#83883) kr. 80

KEJSERINDE EUGENIES: Memoirer 1-2. Gyldendal 1920. Illustr. Pænt halvlæder. 335s+394s. (#79028) kr. 130

Kejserinde Eugenies: Memoirer 1-2 Illustr (#26353) kr. 100

KELLER, WERNER/POUL BORCHSENIUS: Spredt blandt folkeslagene 1-4. Illustr. (#26803) kr. 200

KETCHUM, RICHARD M.: The winter soldiers. George Washington and the way to independence. Macdonald, London 1973. Illustr. Orig.cloth in dw. 435p. (#100952) kr. 100

KIDDER, J.EDWARD: Japan før buddhismen. 1966. Illustr. Helfablea (#14204) kr. 65

KINSLEY, D.A.: Favor the bold. Custer: The Civil War Years. Illustr. (#104640) kr. 80

KINSLEY, D.A.: Favor the bold. Custer: The Civil Indian fighter. Illustr. (#104794) kr. 80

KIRCHNER, WALTHER: The rise of the baltic question. Delaware 1954. Orig.cloth. (#51173) kr. 95

KIRKEBY, ANKER M.FL.: Verdenskrigen paa nært hold. Krigskroniker fra Politiken. Med dedik. (#124065) kr. 120

KJELDSTADLI, KNUT: Fortiden er ikke hvad den har været - en indføring i historiefaget. (#123409) kr. 120

KJERSGAARD, ERIK: Møde med Danmarkshistorien. Illustr. (#86408) kr. 80

KJERSGAARD, ERIK: Danmark. Historisk billedbog 1-4. 1969-71. Illustr. Orig.bd. (#27005) kr. 160

KJERSGAARD, ERIK: Danmarkshistorie. Illustr. (#121150) kr. 100

KJÆR, HANS: Vor oldtids mindesmærker. Gyldendal 1925. Illustr. Halvlæder. 195s. (#27028) kr. 80

KJÆR, HANS: Vor oldtids mindesmærker. Gyldendal 1925. Illustr. 195s. (#14257) kr. 60

KJÆRGAARD, STEN WIJKMAN: De, som søgte men intet fandt. En bog om søslanger, momstre og fabellande. Illustr. (#80434) kr. 100

KJÆRGAARD, THORKILD: Konjunkturer og afgifter. C.D. Reventlows betænkning af 11.februar 1788 om hoveriet. Landbohistorisk Selskab 1980. Orig.helshirting m/smudsomslag. 287S. Med dedik (#54780) kr. 130

KJÆRGAARD, THORKILD: Konjunkturer og afgifter. C.D. Reventlows betænkning af 11.februar 1788 om hoveriet. Illustr. (#107182) kr. 120

KJØLSEN, F. HAMMER: Rokokogreven D'Esneval og Christian VI's etiopiske projekt. Illustr. (#68902) kr. 100

KJØLSEN, F. HAMMER: Fra Rokokotiden til vore dage. 1973. (#27066) kr. 40

KJØLSEN, F. HAMMER: Capitain F. L. Norden og hans rejse til Ægypten 1737-38. Illustr. (#14268) kr. 175

KJØLSEN, KLAUS OG VIGGO SJØQVIST: Den danske udenrigstjeneste 1770-1970 1-2. Illustr. Lidt stødt øverst på ryg i bind 1. (#27067) kr. 160

KJØLSEN, KLAUS OG VIGGO SJØQVIST: Den danske udenrigstjeneste 1770-1970 1-2. Illustr. (#119538) kr. 250

KLEIN, V.: Italiens politiske historie i renæssancetiden. En sammentrængt fremstilling navnlig til brug for rejsende. 1904. Halvlæder. 132s. (#79521) kr. 80

KLINDT-JENSEN, OLE: Vikingernes verden. Hasselbalch 1969. Illustr. Helshirting. 237s. (#14279) kr. 160

KLINDT-JENSEN, OLE: Rejse i vikingetiden. 1971. Illustr. Helshirting. (#45931) kr. 40

KLINDT-JENSEN, OLE: Rejse i vikingetiden. 1971. Illustr. (#27104) kr. 35

KLINDT-JENSEN, OLE (udv): Berømte fund fra vikingetiden. 1977. Illustr. (#27105) kr. 50

KNUDSEN, ANNE: En ø i historien. Korsika. Historisk antropologi 1730-1914. (#82486) kr. 150

KNUDSEN, J.F.C.: Danmarks kamp for Slesvig i aarene 1848 og 1849. Efter nogle frivilliges papirer, beskreven af F.K.. Illustr+litograferede kort. N.p.t. (#101572) kr. 400

KNUDSEN, JOHANNES: Lucidarius. En folkebog fra middelalderen. Illustr. N.p.t. (#27237) kr. 100

KNUDSEN, MOGENS: Dr. Johnson og hans England. 1964. Illustr. 179s. (#27244) kr. 40

KNYTLINGE SAGA.: Knud den Store, Knud den Hellige deres mænd, deres slægt. (#27255) kr. 110

KOCH, HAL: Konstantin den Store. N.p.s. (#11750) kr. 50

KOCH-OLSEN, IB: Danmarks Kulturhistorie 1-2 - tiden indtil 1600/tiden efter 1600 Illustr. (#43014) kr. 200

KOEHN, HENRY: Sylt. Eine Wanderung durch die Natur- und Kulturwelt der Insel. Hamburg 1951. Illustr (#51238) kr. 50

KOFOED, K.H.: Bornholms Politiske Historie fra 1848 til vore dage. 5 bind. Illustr. (#104704) kr. 355

KOFOED-PETERSEN, OTTO: De gamle ægyptere læste-. 1953. N.p.s. (#27304) kr. 40

KOLDING, JON JENSEN: En ny Danmarksbeskrivelse 1594. Oversat og kommenteret af Allan A. Lund. 1980. Illustr. Orig.bd. 142s. (#62173) kr. 65

KONSTANTIN FRA KOSTENEC.: Den serbiske despot Stefan Lazarevics liv og levned. (#27344) kr. 95

Konstantin-Hansen, Thora: Valdeserne i Italien i fortid og nutid Illustr. (#103947) kr. 50

KORNERUP, J:: Kongehøiene i Jellinge. Deres undersøgelse efter kong Frederik VII's befaling i 1861. Med 5 kemitypier i texten. (#111972) kr. 960

KORNGOLD, RALPH: Robespierre. Le premier des dictateurs modernes. Paris 1936. Halvlæder. 348s. (#76135) kr. 160

KORT og KORTTEGNING.: Kortets 4000-årige historie fra de første primitive lertavler til moderne korttegning med luftfotografi og salelitter. 1970. Illustr. Orig.bd. 63s. (#14392) kr. 50

KRAG, ANNE HEDEAGER (RED): Dragt og magt. Illustr. (#109726) kr. 120

KRAG, HELEN OG MARGIT WARBURG (RED): Der var engang...amol iz geven...Jødisk kultur og historie i det gamle Østeuropa. Illustr. (#119063) kr. 150

KRARUP, PER: Rom. Historie og hverdag. Forum 1973. Illustr. Helshirting. 216s. (#14425) kr. 80

KREUTZMANN, JØRGEN: Når retsind fører ordet. Mathias Mygind. En sønderjyde i 1. Verdenskrig. Dokumentarroman fra Østfronten baseret på breve og dagbøger. Illustr. (#77432) kr. 175

KRISTENSEN, BENT EGAA: Historisk metode. En indføring i historieforskningens grundlæggende principper. (#123408) kr. 150

KRISTENSEN, EVALD: De forenede stater. Landet og folket. 1921. Illustr. Orig.helshirting. (#51696) kr. 80

KRISTENSEN, PER NIELS: Bønder og bebyggelse. Befolknings- og bebyggelsesudvikling, ejendomsforholdene og ugedagsbøndernes antal i Fugelse Herred i det 16. og 17. århundrede. Odense Universitetsforlag 1977. 243s. (#86428) kr. 75

KROCKOW, Dr. MARTIN: Vom Novemberstaat zum Grossdeutschen Reich. Breslau 1939. Orig.Leinen. 363s. (#73356) kr. 195

KROGSGAARD, H.H.E.: Fædrelandskjærlighed. 1977. Illustr. Orig.bd. 41s. (#67772) kr. 60

KROMAN, ERIK: Det danske rige i den ældre vikingetid. Illustr. Med dedik. (#59838) kr. 120

KROMAN, ERIK: Det danske rige i den ældre vikingetid. Illustr. (#115453) kr. 90

KRYGER, KARIN: Allegori og borgerdyd. Studier i det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820. Illustr. Signeret. (#117228) kr. 200

KRYPTERING/CRYPTOGRAPHY: Ronald W. Clark: The man who broke Purple. The life of the world's greatest cryptologist. Weidenfeld and Nicolson, London 1977. Illustr. Orig.cloth in dw. 212p. (#93293) kr. 100

KRYPTERING/CRYPTOGRAPHY: Ladislas Farago: The broken seal. "Operation Magic" and the secret road to Pearl Harbor. Random House, New York 1967. Orig.cloth in dw. 439p. Few underlinings (#93294) kr. 100

KRYPTERING/CRYPTOGRAPHY: Herbert S. Zim: Codes and secret writing. William Morrow & Company, Inc., New York 1948. Illustr. Orig.cloth in dw. 154p. (#93290) kr. 80

KRYPTERING/CRYPTOGRAPHY: Fred B. Wrixon: Codes, ciphers and secret languages. Bonanza Books, New York 1989. Illustr. Orig.cloth in dw. 266p. (#93291) kr. 145

KRYPTERING/CRYPTOGRAPHY: Bruce Norman: Secret warfare. The battle of codes and ciphers. David & Charles, Newton Abbot 1973. Illustr. Orig.cloth in dw. 187p. (#93289) kr. 95

KÄHLER, INGEBORG OG JØRN OTTO HANSEN (RED): For hundrede år siden: Danmark og Tyskland 1864-1900. 2 bd. Illustr. (#107810) kr. 160

KØBENHAVNS LAVSARKIVER: Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Københavns stadsarkiv og landsarkivet for Sjælland m.m. (#57424) kr. 150

KÅLUND, P.E. KRISTIAN: Bidrag til en historisk-topografisk beskrivelse af Island. II. 1. Nord-Fjærdingen. II. 2. Østfjærdingen. Bidrag fra ældre kilder. Tillæg. Registre. Gyldendal 1879-82. Med 9 litograferede kort. 521s. Omslag slidte og løs i heftning (#96741) kr. 1665

L'ALBUM DE LA GUERRE: Historie photographique et documentaire reconstituee cronologiquement a l'aide de cliches et de dessins publies par "L'illustration" de 1914 a 1921. 2 volumes. Paris 1926. Illustr. Orig.full-leather. (#71214) kr. 705

LADURIE, EMMANUEL LE ROY: Montaillou. En middelalderlandsby og dens mennesker 1-2. (#104922) kr. 120

LADURIE, EMMANUEL LE ROY: Montaillou. En middelalderlandsby og dens mennesker 1-2. (#106318) kr. 160

LAGERQVIST, LARS O.: Sverige och dess regenter under 1000 år. Albert Bonnier, Stockholm 1982. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 400s. (#90861) kr. 100

LAMB, CHARLES: The book of the ranks and dignities of British Society. Including an introduction note by Clement Shorter. Cambridge 1924. Illustr. Orig.bd. (#27753) kr. 80

LANGBERG, HARALD: Dødens teater. Revolutionen 1772. (om Struensee). Illustr. St.p.s. (#79485) kr. 70

LANGE, JOHAN: Værn og våben i kirker og klostre. Illustr. (#85382) kr. 120

LANGE, OLE: Jorden er ikke større... H.N. Andersen, ØK og storpolitiken 1914-37. Gyldendal 1988. Illustr. Orig.bd m/smudsomslag. 296s. (#101932) kr. 130

LANGE, OLE: Jorden er ikke større... H.N. Andersen, ØK og storpolitiken 1914-37. Illustr. (#103767) kr. 80

LANGE-NIELSEN, SISSEL: Enhjørningen og rosen. Page ved Christian VII's hof. Høst & Søn 1996. 226s. (#101609) kr. 65

LANGELAND, A.ST.: Kina-Japan og Korea. Politikens forlag 1977. Illustr. Halvpluv. (#27818) kr. 80

LANGELAND-MATHIESEN, AAGE: Det kongelige kjøbenhavnske skydeselskab og danske broderskab 1334-1934. 2 bd. Illustr. (#103959) kr. 770

LANGEN, ULRIK: Det sorteste hjerte. Historien om et dybt fald i enevældens København. (#123224) kr. 110

LANGEN, ULRIK: Den afmægtige - en biografi om Christian 7. Illustr. (#123794) kr. 120

LANGSLET, LARS ROAR: Den glemte konge. Christian VIII - konge af Norge, konge af Danmark. Illustr. (#112874) kr. 120

LARSEN, ASGER NØRGAARD: Den fjerklædte slange - en bog om Mexicos indianerkultur. Centrum 1984. Illustr. 127s. (#39740) kr. 60

LARSEN, ASGER NØRGAARD: Athaulf. En fortælling om goter-kongens storhed og fald. Illustr. (#27850) kr. 50

LARSEN, AXEL: Daniel Rantzau. Historisk skildring. H. Hagerup 1898. Illustr. Privat halvlæder. 189s. (#98747) kr. 65

LARSEN, MOGENS TROLLE (red): Over hegnet. 1990. Illustr. N.p.t. (#27885) kr. 45

LARSEN, VILHELM (RED): 6.juli 1849-1899. Festskrift i anledning af Fredericia-Slagets halvtredsaarsdag. Illustr. N.p.s. (#110962) kr. 120

LASSEN, AKSEL: Fald og fremgang. Træk af befolkningsudviklingen i Danmark 1645-1960. Universitetsforlaget i Aarhus 1965. Illustr. Orig.bd. 565s. (#3802) kr. 100

LASSEN, AKSEL og OLE KARUP PEDERSEN: Slægtens spor. Dagligdag og drama i landsbyen fra reformationen til genforeningen - Elleve slægtled i krig og fred, i national, social og økonomisk kamp. 1963. Illustr. (#27932) kr. 60

LAURING, KÅRE: Rejsen til Madagascar. Illustr. (#18899) kr. 100

LAURING, KÅRE: Byen brænder. Københavns brand 1728. Illustr. (#109145) kr. 120

LAURING, PALLE: Om dueller. 1961. Illustr. (#27999) kr. 45

LAURING, PALLE: Hvad skal vi med historien? - og andre essays. 1995. 206s. (#76662) kr. 60

LAURING, PALLE: Her skete det. 2 Nørrejylland. Schønberg 1968. Illustr. 403s. (#28003) kr. 55

LAURING, PALLE: Her skete det. 1 Sjælland. Schønberg 1966. Illustr. 263s. (#28015) kr. 50

LAURING, PALLE: Fjern og nær set gennem Illustreret Tidende. 1966. Illustr. Helshirting. (#47463) kr. 65

LAURING, PALLE: Dronninger og andre kvinder i Danmarkshistorien. (#50368) kr. 100

LAURING, PALLE: Danmarkshistoriens her skete det. 1997/99. Illustr. Orig.bd. 593s. (#70163) kr. 100

LAURING, PALLE: Danmarks konger. 1979. Helshirting. 221s. (#62852) kr. 100

LAURING, PALLE: Danmarks konger. Høst & Søn 1990. 221s. (#50379) kr. 65

LAURING, PALLE: Danmarks historie. Efterskrift ved Henning Dehn-Nielsen. 1998. Illustr. Orig.bd. 330s. (#76118) kr. 80

LAURING, PALLE: Danmarks historie 1-2. Illustr. (#27994) kr. 120

LAURING, PALLE: Danmarks historie. 1968. Illustr. N.p.s. (#27987) kr. 80

LAURING, PALLE: Danelagen. Danmark i England. Illustr. (#22500) kr. 120

LAURING, PALLE: 1848-1864. Illustr. (#58872) kr. 150

LAURING, PALLE: Danske konger og dronninger. (#123263) kr. 100

LAUTRUP, CHARLES: Frits og hans løjtnant. Erindringer fra krigen 1864. (#116046) kr. 110

LAVER, JAMES: The age of optimism 1848-1914. New York 1966. Illustr. Orig.cloth in dw. 272p. (#68138) kr. 100

LAWRENCE, T.E.: Visdommens syv søjler. Illustr. (#36369) kr. 300

LAWRENCE, T.E.: Oprøret i ørkenen. Illustr. (#56417) kr. 120

LAWRENCE, T.E.: Oriental assembly. Edited by A.W. Lawrence. Illustr. (#107140) kr. 100

LAWRENCE, T.E.: Oprøret i ørkenen. Illustr. (#116244) kr. 120

LAWRENCE, T.E.: Oprøret i ørkenen. Illustr. (#120287) kr. 150

LEDUC, SAINT-GERMAIN: Den virkelige Madame Sans-Gene. Therese Figueurs liv i felten som dragon ved 15de og 9de regiment 1793-1815. Gyldendal 1895. Privat halvlæder. 227s. (#98760) kr. 80

LEHMANN, JOHANNES: Rejsebreve fra Grevinde Danner. Poul Kristensen, Herning 1972. Illustr. Privat halvlæder m/orig.omslag. 164s. (#97123) kr. 75

LEHMANN, JOHANNES: Firenzes ukronede konger. Historien om de tre Medicier. 1976/77. Illustr. (#48245) kr. 80

LEHMANN, JOHANNES: Bernadotterne. 1962. Illustr. 160s. (#28117) kr. 60

LEHMANN, JOHANNES: Rejsebreve fra Grevinde Danner.+ Grevinde Danners sidte aar. Illustr. N.p.s. (#110834) kr. 120

LEHMANN, ORLA: Den græske Thronfølgesag 1863. 1970. Illustr. (#42766) kr. 50

LERCHE, ANNA OG MARCUS MANDAL: En kongelig familie. Historien om Christian 9. og hans europæiske efterslægt. Illustr. (#120073) kr. 120

LIDEGAARD, MADS: Da danerne blev kristne. Illustr. (#122299) kr. 120

LIEBGOTT, NIELS-KNUD: Middelalderens emaljekunst. Illustr. (#115483) kr. 90

LIISBERG, H.C.BERING: Napoleon. Ernst Bojesens kunstforlag 1895. Illustr. Orig.komp.helshirting. 211s. (#99361) kr. 80

LIISBERG, H.C.BERING: Napoleon. 1894. Illustr. Halvlæder. (#48275) kr. 100

LIISBERG, H.C.BERING: General-Kaptainen eller En Konge til søs. Billeder i historisk ramme fra Christian IV's ungdom. St.p.s. (#123536) kr. 200

LIND, H.D.: Kong Kristian den Fjerde og hans mænd paa Bremerholm. (#116919) kr. 200

LIND, H.D.: Underslæb paa Bremerholmen under Korfits Ulfeldts finansstyrelse. Foromslag mangler. (#118290) kr. 50

LINDBLOM, JOHAN F.: Blandt Ethiopiens stammer. Gads forlag 1958. Illustr. 155s. (#93784) kr. 65

LINDE, PETER: Pavedømmets minder i Danmark. 1950. Illustr. 78s. (#28474) kr. 50

LINDEBERG, LARS: De så det ske. Englandskrigene 1801-14. Illustr. (#17565) kr. 80

LINDGREN, MALIN: Europas svigerbørn. Den glücksborgske familiesaga fra Christian IX til Margrethe II. Høst & Søn 1996. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 173s. (#39212) kr. 100

LINDGREN, MALIN: Dagligdag i Danmark 1945-2000. 3 bd. Høst & Søn 2001. Illustr. Orig.bd. 289s+297s+282s. (#101988) kr. 225

LINDGREN, MALIN: Dagligdag i Danmark 1945-2000. 3 bd. Illustr. (#76700) kr. 200

LINDHOLM, STIG: Indianerne der altid tabte. 1978. Illustr. (#41732) kr. 55

LINDQVIST, HERMAN: Madame de Pompadour. Iintelligens, skønhed, magt. Illustr. N.p.s. (#109735) kr. 150

LINDQVIST, HERMAN: Napoleon. Illustr. (#110153) kr. 140

LINDSAY, JACK: Skriften på væggen. Pompejis sidste dage. Arnold Busck 1962. Illustr. 288s. (#14822) kr. 50

LINDSAY, JACK: A short history of culture. From prehistory to the renaissance. New York 1963. Illustr. Orig.cloth in dw. 439p. (#80653) kr. 95

LINVALD, AXEL: Christian VIII. Før Eidsvoldgrundloven. Illustr. (#24331) kr. 90

LINVALD, AXEL: Christian Frederik og Norge 1814. De store beslutninger mellem Kielfreden og Eidsvoldmødet januar-februar. På dansk. Signeret. (#35170) kr. 100

LIPS, EVA: De er alle sammen indianere. 1979. Illustr. Orig.bd. 238s. (#28559) kr. 100

LIVERSAGE, TONI: Kelterne i Europa. Kunst, religion og historie. Illustr. (#50626) kr. 120

LIVERSAGE, TONI: Den store gudinde. Om kvindefigurer gennem 25.000 år. Illustr. (#72235) kr. 110

LOBEDANZ, ARNOLD: Heltene fra Napoleonstiden. Efter ældre og nyere kilder. Gyldendal 1896. Illustr. Helshirting. 239s. (#41759) kr. 75

LOCKHART, R.H. BRUCE: Aabenhjertige erindringer. Gyldendal 1933. Privat halvlæder. 361s. (#96147) kr. 100

LONGFORD, ELIZABETH: Wellington. Pillar of State. Harper & Row, Publishers, New York 1972. Illustr. Orig.cloth in dw. 472p. (#100785) kr. 130

LONGFORD, ELIZABETH: Wellington. Pillar of State. Illustr. (#107057) kr. 160

LOOMIS, STANLEY: Marie-Antoinette og grev Fersen. En dronnings liv og skæbne. 1974. Illustr. Helfablea. 336s. (#28658) kr. 65

LOWZOW, MARIE ANTOINETTE VON: Saint-Germain. Den mystiske greve. Hans liv og karakter belyst gennem samtidens udtalelser og dokumenter. Illustr. N.p.s. (#114222) kr. 120

LUDWIG, EMIL: Napoleon 1-2. Jespersen og Pio 1932. Illustr. I eet halvlæder. 262s+221s. (#99332) kr. 100

LUDWIG, EMIL: Napoleon 1-2. Jespersen og Pio 1932. Illustr. (#28700) kr. 65

LUND MADSEN: Juristen for folkets domstol. Kulturhistoriske strejftog til belysning af juristernes stilling i det folkelige omdømme gennem tiderne. 1942. (#28744) kr. 65

LUND, ALLAN A.: Tekster fra middelalder og renæssance. Illustr. (#57904) kr. 80

LUND, ALLAN A.: Magi og hekseri. Fra den romerske oldtid til og med middelalderen. Illustr. (#108638) kr. 160

LUND, HENRIK: Flygtninge og indvandrere 1850-1980. Illustr. (#111136) kr. 100

LUND, NIELS: De danske vikinger i England. Røvere og bønder. (#28726) kr. 55

LUNDBYE, VAGN: Her ligger min yucca frugt. Berg 1972. 150s. (#82192) kr. 80

LUNDBYE, VAGN: Indianske skyggebilleder. Nordamerikanske indianere i det 19. århundrede. Illustr. (#124206) kr. 300

LUNDBYE, VAGN (PÅ DANSK OG FORORD): Høvding Seattles Tale. Illustr af Esben Hanefelt Kristensen. (#116272) kr. 110

LUNDBYE, VAGN (RED): Alt er liv 1-2. En samling om det indianske menneske. Illustr. (#58251) kr. 140

LUNDGREEN-NIELSEN, KAY: Tro eller blændværk? Danmark og Den spanske Borgerkrig. 1936-39. En undersøgelse af den danske presses og den danske regerings holdning. Illustr. (#106842) kr. 175

LYNGBY, THOMAS: Den sentimentale patriotisme. Slaget på Reden og H.C. Knudsens patriotiske handlinger. 2001. Illustr. (#59983) kr. 95

LYONS, MARVIN: Nicholas II. The last Tsar. Illustr. (#111427) kr. 130

LÜTKEN, D.D.: Om midlerne til at fremme Landbye-Communernes tarv. Et prisskrift. Ryg lidt slidt. (#123042) kr. 100

LÜTKEN, MATHILDE: Potentia. Diplomatiske principper og forhandlinger fremviste. Med en beretning om Niels Gröns forhold til udenrigsministrene Deuntzer, Raben-Levetzau og Ahlefeldt-Laurvig, samt til forhandlingerne om De Dansk-Vestindiske Øers salg. (#124062) kr. 250

LÜTKEN, O.: Nordsø-eskadren og Kampen om Helgoland d. 9.maj 1864. Illustr. (#56742) kr. 300

LØGSTRUP, BIRGIT: Jorddrot og offentlig administrator. Godsejerstyret inden for skatte- og udskrivningsvæsenet i det 18. århundrede. Gads forlag 1983. Illustr. Orig.helshirting. 479s. (#83288) kr. 130

LØGSTRUP, BIRGIT: Dommer og administrator. Herredsfogden 1790-1868. Illustr. (#60395) kr. 150

MAC, GEORG REINHOLD: Karl Marx. Liv og værk 1-3. Illustr. Ganske få indstregninger. (#93489) kr. 120

MACAULAY, THOMAS BABINGTON: Essays. Historiske og kritiske afhandlinger 1-2. (#118675) kr. 250

MACCAULAY, THOMAS BABINGTON: Essays. Historiske og kritiske afhandlinger 1-2. Schubothes boghandel 1879. Privat halvlæder. 405s+387s. (#100205) kr. 160

MACDONELL, A.G.: Napoleon og hans marskaller. Arnold Busck 1962. 253s. (#14998) kr. 65

MACKWORTH-PRAED, BEN: The book of Kells. Illustr. (#60930) kr. 60

MADELIN, LOUIS: Revolutionen. 1924. Illustr. Halvlæder. (#62968) kr. 100

MADSEN, KARL: Studier fra Sverig. Illustr. (#122726) kr. 120

MADSEN, VERNER: Peder Hansen - en dansk koloniembedsmands historie. Illustr. (#39884) kr. 80

MADSEN, VILHELM: Biskop Absalon. Fædrelandets fader. I 800-aaret for hans fødsel. N.p.s. (#39991) kr. 120

MAGNUSS, GUNNAR M.: Virkid i Nordri 1-3 (Hernam Islands/Pribylisarin/Sæfarendur). Illustr. N.p.s. (#108040) kr. 400

MAINE, BASIL: Our ambassador king. His Majesty King Edward VIII's life of devotion and service as Prince of Wales. London u.år. Illustr. Helshirting. (#41064) kr. 60

MAK, GEERT: Min fars århundrede. Originaltitel: De eeuw van mijn vader - oversat af Tove Dueholm Nielsen - Forfatteren fortæller sin families historie gennem tre generationer og beretter derigennem Hollands historie i det 20. århundrede: livet på landet omkring 1900, 1. verdenskrig, mellemkrigstidens elendighed og afsavn, Rotterdams ødelæggelse, tyskernes besættelse og Hollands tilblivelse som som europæisk mønsterland. (#104447) kr. 200

MALATERRA, GODFRED: Normannernes bedrifter i Syditalien. (#66351) kr. 120

MALAYA, BOOKS about: Skeat, Walter William and Charles Otto Blagden: Pagan Races of the Malay Peninsula. 2 volumes. London 1906. Illustr. Nice newer private binding. 724p+855p. (#69919) kr. 1600

MALAYA, BOOKS about: Phillips, J.S.: Malay adventure. London 1937. Illustrated by Stanislaus Brien. Orig.cloth. A few annotations. 231p. (#69928) kr. 80

MALAYA, BOOKS about: Evans, Ivor H.N.: Studies in religion, folk-lore, & custom in British North Borneo and the Malay Peninsula. Cambridge 1923. Orig.cloth. 299p. (#69929) kr. 355

MALLING, OVE (SAMLEDE AF): Store og gode handlinger af danske, norske og holstenere. (#44954) kr. 175

MALMKJÆR, POUL: Det kan jo smutte. Små og store bommerter i menneskehedens historie. Haase og Søns forlag 1996. Illustr. 128s. (#47207) kr. 45

MANCHESTER, WILLIAM: The glory and the dream. A narrative history of America 1932-1972. 2 vol. Little, Brown and Company, Boston 1974. Orig.cloth. 1697p. (#88982) kr. 160

MANNIX, DANIEL P. og MALCOLM COWLEY: Den atlantiske slavehandels historie. Black cargo. Niels Bings forlag 1966. Illustr. 298s. (#39546) kr. 100

MARBOTS, General: Erindringer fra Napoleonstiden i uddrag. 1910. Illustr. Helshirting. (#58094) kr. 65

MARBOTS, General: Erindringer fra Napoleonstiden. I forkortet form oversat efter originalens 22.oplag af Arnold Lobedanz. 1896. Lidt slidt halvlæder. Lidt gulplettet. 636s. (#78574) kr. 100

MARCU, VALERIU: Machiavelli. Magtens skole. (#29131) kr. 80

MARCUS, AAGE (udvalg): Danske levnedsbøger fra det 19.aarhundrede. 1955. (#29137) kr. 40

MAREK, GEORGE R.: The Eagles die. Franz Joseph, Elisabeth, and their Austria. London 1975. Illustr. Orig.cloth in dw. 532p. (#80655) kr. 115

MARGRETHE af VALOIS: (La Reine Margot) Memoirer. Oversat og annoteret af Robert L. Hansen. Munksgaard 1967. Illustr. 201s. (#90876) kr. 55

MARIE, Dronning af Rumænien: Mit livs historie. Berlingske forlag 1946. Illustr. Halvlæder. 476s. (#50408) kr. 130

MARKHAM, FELIX: Napoleon. Fremad 1966. Illustr. 323s (#29170) kr. 60

MARSZALEK, JOHN F.: Sherman. A soldier's passion for order. The Free Press, New York 1993. Illustr. Orig.cloth in dw. 635p. (#100766) kr. 160

MARTENSEN-LARSEN, FLORIAN: Brød til Norge. Krigen mod England 1807-14 og Norges forsyning med brødkorn fra Nordjylland. Illustr. Med dedik. (#113855) kr. 150

MARTIN, JOHN: Tonga Islands. William Mariner's account. Vava'u Press, Tonga 1991. 399s. (#103345) kr. 65

MASON, PHILIP: The men who ruled India. Rypa & Co., Calcutta 1997. Illustr. 368p. (#100737) kr. 65

MASSIE, ROBERT K.: Katarina den Store. Portræt af en kvinde. Illustr. (#119272) kr. 175

MASSON, FR.: Napoleon og kvinderne. H. Hagerup 1896. Illustr. Halvlæder. 292s. (#100317) kr. 75

MATHIASSEN, JØRGEN: Hans Egede Schack som jurist og politiker. Dokumentation og dokumenter. Illustr. N.p.s. (#99704) kr. 95

MAUROIS, ANDRE: Edward VII og hans tid. Gyldendals norske forlag 1934. Lidt slidt orig.helshirting. N.p.s. 309s. (#93382) kr. 60

MCDIARMID, LUCY: The irish art of controversy. Illustr. (#108084) kr. 120

McDOWELL, BART: The american cowboy in life and legend. Washington 1972. Illustr. Orig.cloth. 207p. (#47936) kr. 80

MCGUIRE, BRIAN PATRICK: Den første europæer. Bernard af Clairvaux. Illustr. (#119444) kr. 150

McLUHAN, T.C.: Touch the earth. A self-portrait of Indian existence. Promontory Press, New York 1971. Illustr. Orig.cloth in dw. 185p. (#84531) kr. 115

MEIDELL, FR.: Fra enevældens dæmring i Danmark. En paa kildeskrifter støttet historisk undersøgelse. 1884. Privat halvshirting. 196s. (#83422) kr. 95

MEISNER, MORTEN: Grevinde Danner - en oprørsk kvinde. Illustr. (#36727) kr. 120

MEJBORG, R.: Festskrift i anledning af hundredaarsdagen for Stavnsbaandets løsning. Den 20 juni 1888. 1888. Illustr. Halvlæder. (#36366) kr. 160

MENNINGER, KARL: Zahlwort und Ziffer. Eine Kulturgeschichte der Zahl. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1958. Illustr. Orig.Leinen mit Umschlag. 314s. (#93626) kr. 195

MENTZ, SØREN (RED): Kampen i Kongedybet. Slaget på Reden. Illustr. (#111891) kr. 115

MEYER, JOHANN JAKOB: Sexual life in ancient India 1-2. A study in the comparative history of indian culture. London 1930. Orig.cloth. 590p. (#69937) kr. 290

MICHELET, ELSE: En anden historie. 1982. Illustr (#2079) kr. 50

MIKUSCH, DAGOBERT VON: Mustafa Kemal. Et verdensriges undergang - En nationalstats fødsel. Illustr. (#119682) kr. 225

MILTON, GILES: Samurai William. Eventyreren der åbnede Japan. Illustr. (#109591) kr. 140

MINNEY, R.J.: Viscount Addison: Leader of the Lords. London 1958. Illustr. Helshirting. (#45105) kr. 65

MIQUEL, ANDRÉ: Kriger og digter Usama, en syrisk prins på korstogenes tid. (#12231) kr. 90

MITFORD, NANCY: Solkongen. Ludvig XIV og Versailles. Spektrum 1967. Illustr. Halvshirting. 244s. (#20010) kr. 95

MITFORD, NANCY: Madame de Pompadour. Grafisk forlag 1955. Illustr. Halvpluv. 246s. (#29555) kr. 75

MOFFAT, ALISTAIR: The sea kingdoms. The story of Celtic Britain and Ireland. Illustr. (#106960) kr. 70

MOLBECH, C.: Uddrag af biskop Jens Bircherods historisk-biographiske dagbøger for aarene 1658-1708, udgivne efter beslutning af det Kongelige Danske Selskab for fædrelandets historie og sprog og af dets samlinger. 1846. Samtidigt lidt slidt helshirting. Mindre vandskjold i margen i sidste halvdel af bogen. (#68665) kr. 515

MOLBECH, O.C.: Indianerliv. Et døende folks saga. 1911. Orig.bd. 248s. (#67044) kr. 65

MOLTKE, ELSE: Napoleon og Talleyrand. Hernov 1981. Illustr. N.p.s. 237s. (#68371) kr. 65

MOLTKE, ELSE: Carl Johan Bernadotte. Hernov 1977. Illustr. 171s. (#90855) kr. 75

Moltke, Else: Carl Johan Bernadotte Illustr (#103760) kr. 85

MOLTKE, ELSE: Carl Johan Bernadotte. Illustr. Signeret. (#105727) kr. 100

MOLTKE, ELSE: Napoleon og Talleyrand. Illustr. Signeret. (#105728) kr. 100

MOMIGTIANO, E.: Cromwell. Monarken uden krone. Hirschprung 1944. Illustr. 210s. (#92196) kr. 60

MONAGHAN, JAY (editor): The book of the American West. New York 1963. Illustr. Helshirting. (#47420) kr. 160

MONRAD, PAUL: London og dansk-engelske forhold under Napoleonskrigene 1793-1815. 1973. Illustr. (#29647) kr. 50

MONTGOMERY AF ALAMEIN: Krigens historie. Illustr. (#15356) kr. 120

MOORE, HENRIETTA AND MEGAN VAUGHAN: Cutting down trees. Gender, nutrition, and agricuktural change in the northern province of Zambia 1890-1990. Illustr. (#109335) kr. 115

MOREL, E.D.: Czarismen og krigen. Med en indledning af Georg Brandes. 1918. (#55817) kr. 55

MORGAN, Professor J.H.: Den tyske hær. Tyske grusomheder i Frankrig. V. Pios boghandel-Povl Branner 1915. 30s. (#84756) kr. 40

MORTENSEN, MORTEN DYSSEL OG ADAM PAULSEN (RED): Tyskland og Europa i det 20. århundrede. (#123175) kr. 110

MOSCOW, HENRY: Rusland under Zarerne. 1964. Illustr. Helshirting. 153s. (#58235) kr. 75

MOTLEY, JOHN LOTHROP: Opstanden i Nederlandene og Grundlæggelsen af den hollandske republik 1-3. 1881-82. Lidt slidt halvlæder. Indstreget. (#66498) kr. 260

MOYNAHAN, BRIAN: Britiske billeder. Det engelske imperium gennem det seneste århundrede. Illustr. (#76810) kr. 200

MOYNAHAN, BRIAN: Russiske billeder 1894-1994. En fotografisk historie om de sidste 100 år i Rusland. Illustr. (#109075) kr. 200

MUELLER, J.H.: Weisse Städte schwarze Zelte. Als Agent in Irak. Zürich 1940. Illustr. Orig.Leinen. (#57680) kr. 115

MUNKIDS, USAMA IBN: De lærerige eksemplers bog (Kitabu-L-Itibari). Gyldendal 1950. Oversat i uddrag af Ove Chr. Krarup. 171s. (#37246) kr. 75

MUNTHE af MORGENSTIERNE, O.v.: Feltmarskal Michael Numsen og hans tid. Levin & Munksgaard 1938. Illustr. 136s. (#91653) kr. 75

MURPHY, ROBERT: Vitus Bering - en dansker i tsarens tjeneste. Illustr. (#122321) kr. 100

MURRAY, MARGARET: Heksenes gud. Illustr. (#15434) kr. 100

MURRAY, MARGARET A.: The splendour that was Egypt. A general survey of Egyptian culture and civilisation. London 1951. Illustr. Helshirting. Lidt blyantsindstreget. (#42469) kr. 65

MUSCHG, WALTER (EINLEITENDER TEXT VON): Die Schweizer Bilderchroniken des 15./16.Jahrhunderts. Illustr. (#71259) kr. 200

MYLIUS, EINAR DE: I krig for Zaren. Erindringer fra et liv uden for den slagne landevej. Illustr. (#115918) kr. 150

MÜLLER, P.L.: Kampene om Kolding under felttoget 1849. Illustr. Løs og bagomslag mangler. (#117089) kr. 100

MØLLER JENSEN, JANUS (RED): Broderliste, broderskab, korstog. Bidrag til opklaringen af en gåde fra dansk højmiddelalder. (#109168) kr. 120

MØLLER, ANDERS MONRAD: Københavns handelsflåde 1814-1832. En historisk statistisk detailundersøgelse. Akademisk forlag 1974. 113s. (#60510) kr. 65

MØLLER, ERIK: Skandinavisk stræben og svensk politik omkring 1860. U.år. (#58322) kr. 100

MØLLER, JAN: Frederik 7. En kongeskæbne. Sesam 1994. Illustr. 254s. (#69092) kr. 75

MØLLER, JAN: 1807 - en by i flammer. Sesam 1982. Illustr. Orig.bd. 63s. (#16650) kr. 50

MØLLER, JAN: 1807 - København i flammer. Illustr. (#123029) kr. 100

MØLLER, KAI FRIIS: Victoria Regia eller den store udstilling i Krystalpaladset 1851. 1950. Illustr. Orig.bd. (#29970) kr. 60

MØLLER, MORTEN: De glemtes hær. Danske frivillige i den Spanske Borgerkrig. Illustr. (#123886) kr. 175

MØLLER-CHRISTENSEN, VILHELM: Bogen om Æbelholt kloster. Illustr. St.p.s/t. (#102217) kr. 150

MØLLER-PEDERSEN, POUL-ERIK: Kejservalsen. De nyeste afsløringer af Mayerlingdramaet 1889. Illustr. (#63235) kr. 100

MØLLER-PEDERSEN, POUL-ERIK: I tronens skygge. Kvindeskæbner omkring Østrig-Ungarns kejsertrone. Chr. Erichsen 1991. Illustr. 60s. (#39843) kr. 50

MØRCH, SØREN: 24 statsministre. 24 fortællinger om magten i Danmark i det tyvende århundrede og en kort forklaring på, hvor den 25. er blevet af. Illustr. (#97687) kr. 110

MØRCH, SØREN: 25 statsministre. 25 fortællinger om magten i Danmark i det tyvende århundrede. Illustr. (#71168) kr. 150

MØRCH, SØREN: Store forandringer - 61 fortællinger om, hvordan verden blev moderne. Illustr. (#112834) kr. 120

MØRCH, SØREN: Verden som den er. Fem historier om, hvordan det gik til, at verden blev moderne. Illustr. (#110218) kr. 80

MØRCH, SØREN (RED): Det europæiske hus. bind 6: Hjem til Europa. Illustr. (#88673) kr. 120

MØRCH, SØREN (RED): Det europæiske hus. bind 5: Den moderne tid. Illustr. (#88671) kr. 120

MØRCH, SØREN (RED): Det europæiske hus. 6 bd. Illustr. Fint sæt. (#84558) kr. 500

MØRCH, SØREN (RED): Det europæiske hus. bind 3: Den kristne middelalder. Illustr. (#110555) kr. 120

MÖRNER, MAGNUS: Latinamerika. En historisk oversigt. 1959. Enkelte indstregninger (#2085) kr. 60

NANCKE-KROGH, SØREN: Shamanens hest. Tro og magt hos vikingerne. Illustr. (#113187) kr. 300

NAPOLEON DEN STORE.: Med 96 illustrationer. 1859. Halvlæder. (#30045) kr. 80

NEALE, J.E.: Dronning Elisabeth. 1934. Illustr. Halvlæder. (#30082) kr. 65

NEALE, J.E.: Dronning Elisabeth. 1934. Illustr. (#52772) kr. 55

NEERBEK, HANS: Søstrenes slot. Hvidøres historie gennem tiderne. Illustr. (#30168) kr. 75

NEERBEK, HANS: De rejste mod Blåtårn. Illustr. (#119180) kr. 140

NEHRU, J.: På sporet af Indien. Centrum 1989. 434s. (#75235) kr. 100

NEIHARDT, JOHN G.: Black Elk taler...En medicin-mand fra Oglala Sioux indianerstammen beskriver sit liv. (#100657) kr. 110

NEIIENDAM, ROBERT: Grevinde Danner. Politikens forlag 1973. Illustr. 310s. (#100943) kr. 60

NEIIENDAM, ROBERT: Grevinde Danner. Politikens forlag 1970. Illustr. 310s. (#36965) kr. 60

NEIIENDAM, ROBERT: Bogen om grevinde Danner. En historisk redegørelse for et besynderligt liv. 1956. Illustr. (#2089) kr. 60

NEUMANN, ROBERT: Struensee. Læge, diktatur, favorit og armesynder. Povl Branners forlag 1936. Illustr. 354s. (#30117) kr. 60

NEUMANN, SIGMUND: Die Parteien der Weimarer Republik. Stuttgart 1965. Lettere blyantsindstreget. (#49252) kr. 55

NIELSEN, AXEL: Specier. Kroner. Kurant. Eb studie over den faldende rigsdalerværdi i Danmark i tiden 1671-1726. 1973. 168s. (#68947) kr. 65

NIELSEN, EDUARD: Grundrids af Israels historie. 1966. 2.udgave. 199s. (#77228) kr. 65

NIELSEN, ELLEN: Ny søgen efter forhistoriens mennesker M/K. 1994. 111s. (#75213) kr. 60

NIELSEN, FLEMMING CHR.: Troldenes krig. Vikingetroens hemmelige kamp fra Harald Blåtand til i dag. Illustr. (#44129) kr. 80

NIELSEN, HERLUF: Kronologi. 1962. Helshirting. 89s. (#37077) kr. 50

NIELSEN, KAY: Danmarks konger og dronninger. Illustr. (#40849) kr. 150

NIELSEN, O.: Gamle jydske tingsvidner. Samlede og udgivne, med oplysninger, register og ordliste. Dansk historisk håndbogsforlag 1977. Orig.helshirting. 171s. (#96190) kr. 60

NIELSEN, O. (UDG): Kong Valdemar den Andens Jordebog. (#115405) kr. 300

NIKOLAOS, Prins af Grækenland: Erindringer fra et halvt aarhundrede. Gyldendal 1929. Illustr. Halvpluv eller halvshirting. 246s. (#52312) kr. 80

NILSSON, MARTIN P:N.: Primitiv kultur. 1925. Illustr. (#15651) kr. 75

NOLHAC, PIERRE de: Ludvig XV og Marie Leczinska. Studier fra det franske hof. Aschehoug 1905. Halvlæder. 231s. (#56857) kr. 80

NORDBERG, MICHAEL: Renæssancens virkelighed. 1400-tallets Italien - myter og realitet. Illustr. (#49204) kr. 140

NORDBERG, MICHAEL: Den dynamiske middelalder. Illustr. (#104740) kr. 100

NORDENS HISTORIE: 1397-1997. 10 essays. DR Multimedie 1997. Illustr. Orig.bd. 304s. (#102107) kr. 80

NORDENSTRENG, ROLF: Vikingafärderna. Stockholm 1926. Andra upplagan. Illustr. 207s. (#66387) kr. 65

NORLING-CHRISTENSEN, HANS: Bronzealderhjælmene fra Viksø. 1946. Illustr. (#30560) kr. 35

NORN, OTTO: At se det usynlige. Mysteriekult og ridderidealer. Illustr. (#114061) kr. 150

NORN, OTTO: Christian III's Borge. Plancher. Illustr. (#115805) kr. 150

NORVIN, WILLIAM: Københavns universitet i middelalderen. 1929. (#43893) kr. 80

NOTOVITSCH, NIKOLAJ: Kejser Aleksander III og hans omgivelser. (#122728) kr. 140

NOUGIER, LOUIS-RENE AND ROMAIN ROBERT: The cave of Rouffiignac. Illustr. (#107040) kr. 115

NYBORG, EBBE: Fanden på væggen. Illustr. (#41663) kr. 80

NYGAARD, ANDERS: Sneens land. Introduktion til Tibets historie og religion. Illustr. (#120545) kr. 100

NYROP, KRISTOFFER: Kysset og dets historie. 1897. Privat papirbind m/skindtitel. 190s. (#58192) kr. 130

NYROP, KRISTOFFER: Kysset og dets historie. (#112944) kr. 200

NØRLUND, N.E: Danmarks Kortlægning. En historisk Fremstilling: Første bind (det udkomne). (#119149) kr. 700

NØRLUND, NIELS: Lykkens befordring. Kræfterne i den amerikanske revolution. 1976. Illustr. 123s. (#30683) kr. 50

NØRLUND, POUL: Trelleborg. Gyldendal 1957. Illustr. 37s. (#30685) kr. 35

NØRREGAARD, GEORG: Danmark mellem øst og vest 1824-39. Gyldendal 1969. 309s. (#91711) kr. 65

NØRRETRANDERS, BJARNE: Den russiske revolution. 1967. 86s. (#47018) kr. 35

NØRRETRANDERS, BJARNE (oversat): Ivan den Skrækkelige. Brevveksling med Fyrst Kurbskij 1564-1579. Munksgaard 1959. Illustr. 140s. (#13878) kr. 55

O'NEIL, PAUL: The Old West. The rivermen. Illustr. (#116474) kr. 150

OHIYESA: Winona - En indianerpige og andre fortællinger. Illustr. (#86569) kr. 80

OHIYESA: Indianerne og dyrefolket. Bogan 1978. Illustr. 165s. (#86568) kr. 65

OHRT, F.: Gamle tiders Finland. Skildringer fra Finlands historie indtil 1809. 1932. Illustr. 213s. (#75176) kr. 95

OLRIK, HANS: Ridderliv og korstogkultur. Illustr (#15802) kr. 120

OLRIK, HANS: Absalon 2 bd. Illustr. N.p.s. (#15800) kr. 250

OLRIK, JØRGEN: Sakses Danesaga I-IV. Oldtid og ældste middelalder. Svensønnernes, borgerkrigenes, Absalons og Valdemars tid (1076-1185). (#30811) kr. 250

OLRIK, JØRGEN: Sakses Danesaga I-IV. Oldtid og ældste middelalder. Svensønnernes, borgerkrigenes, Absalons og Valdemars tid (1076-1185). (#121696) kr. 200

OLRIK, JØRGEN (OVERSAT AF): Sakses Danesaga I-V. Fra Dan til Ingeld. Fra Sigerslægten til Sven Estridsøns død. + Svensønnernes og borgerkrigenes tid (1076-1157). Absalons og Valdemars tid (1157-1185). Illustr. (#39911) kr. 275

OLSEN, ANNE LISBETH OG NIELS PETER STILLING: Et nyt liv. Den danske udvandring til Nordamerika i billeder og breve. Illustr. (#23201) kr. 100

OLSEN, GUNNAR: Hovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden 1525-1774. Rosenkilde og Baggers forlag 1957. 400s. (#96470) kr. 80

OLSEN, HENNING ROVSING: Døden i festdragt. Historien om hofmanden Enevoldt Brandt og hans venskab med Struensee og Caroline Mathilde. (#111965) kr. 110

OLSEN, LARS FRIIS: Men da tyskerne kom. En folkebog. Illustr. (#37850) kr. 55

OLSEN, OLAF: I Jacob Madsens fodspor. Biskop C.T. Engelstofts fynske kirkebeskrivelser. 1970. Illustr. (#38901) kr. 60

OLSEN, OLAF: Da Danmark blev til. Illustr. (#75223) kr. 70

OLSEN, OLAF: Christian IVs tugt- og børnehus. Wormianum 1978. Anden forøgede udgave. Illustr. Orig.bd. 126s. (#31027) kr. 60

OLSEN, OLAF/OLE CRUMLIN-PEDERSEN: Vikingeskibene i Roskilde fjord. 1962. Illustr. (#17127) kr. 35

OLSEN, OLAF/OLE CRUMLIN-PEDERSEN: Fem vikingeskibe fra Roskilde fjord. 1969. Illustr. Orig.bd. 133s. (#36985) kr. 65

OLSEN, RIKKE AGNETE: Riddertid og romantik. Illustr. Lidt indstreget. (#76696) kr. 75

OLSEN, RIKKE AGNETE: (Oversat og kommenteret) Sjællanske krønike. Wormianum 1981. Illustr. Orig.bd. 111s. (#52844) kr. 65

OLSEN, RIKKE AGNETE: Kongerækken. Illustr. (#103627) kr. 120

OLSEN, RIKKE AGNETE: Hunden i historien. Illustr. (#66988) kr. 80

OLSEN, RIKKE AGNETE: Danmark i verden Bind 1 (Da riget var ungt). Illustr. (#93851) kr. 100

OLSEN, RIKKE AGNETE: Danmark i verden 1-2 (Da riget var ungt+Magten og æren). Illustr. (#76695) kr. 140

OLSEN, RIKKE AGNETE: Borge i Danmark. Illustr. (#75228) kr. 120

OLSEN, RIKKE AGNETE: Borge i Danmark. Illustr. (#40258) kr. 150

OLSEN, RIKKE AGNETE: 41 fortællinger om folk i fædrelandets historie. Lindhardt og Ringhof 2005. Illustr. Orig.bd. 328s. (#99091) kr. 75

OLSEN, RIKKE AGNETE: 41 fortællinger om folk i fædrelandets historie. Lindhardt og Ringhof 2004. Illustr. Orig.bd. 328s. (#97821) kr. 75

OLSEN, RIKKE AGNETE: Danmark i verden bind 2-4-5-7 (Stor i Norden/Magtens tinde/Kronens fald/Herre i Norden). Illustr. Pr.stk. (#105264) kr. 50

OLSEN, RIKKE AGNETE: Sjællandske Krønike. Illustr. (#113494) kr. 90

OLSEN, RIKKE AGNETE: Riddertid og romantik. Illustr. (#120305) kr. 110

OLSEN, RIKKE AGNETE: Danmark i verden 1-4 (Riget skabes/Stor i Norden/Brødrenes trone/Magtens tinde) Illustr. (#120743) kr. 250

OMNIBUS-BØGER: Den første verdenskrig. Skildringer fra krigen i Vest og i den nære Orient. (#94315) kr. 65

OMNIBUS-BØGER: Den første verdenskrig. Skildringer fra krigen i Vest og i den nære Orient. (#71102) kr. 75

ONCKEN, Dr. WILHELM: Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreiches und der Befreiungskriege. 2 bind. Berlin 1884-86. Illustr. Halvlæder. N.p.s. (#48290) kr. 320

ORIEUX, JEAN: Katarina af Medici eller den sorte dronning 1-2. Illustr. (#86405) kr. 120

OWEN, FRANK: Tempestuous journey. Lloyd Georg his life and times. London 1954. Illustr. Helshirting. (#47151) kr. 100

PADE, ERLING: Milevognen og andre ældre opmålingssystemer. 1976. Illustr. Orig.bd. 153s. (#35166) kr. 95

PALEOLOGUE, MAURICE: Alexander den Første. En gaadefuld tsar. 1942. Illustr. Halvshirting. 230s. (#20103) kr. 80

PALUDAN-MÜLLER, C.: De første konger af den Oldenborgske slægt. Omrids og tanker til forståelse af Danmarks historie i overgangen fra middelalderen til den nyere tid. 1971. Helshirting. 634s. (#81815) kr. 130

PALUDAN-MÜLLER, C.: De første konger af den Oldenborgske slægt. Omrids og tanker til forståelse af Danmarks historie i overgangen fra middelalderen til den nyere tid. (#46006) kr. 250

PALUDAN-MÜLLER, C.: Grevens feide skildret efter tryke og utrykte kilder 1-2. (#116561) kr. 250

PALUDAN-MÜLLER, J.: Gullands forhold til Danmark og Sverrig i det 14., 15. og 16. aarhundrede. (#116824) kr. 140

PAPE, FINN W.: Hos stormogulen Akbar. Illustr. (#19933) kr. 100

PARKER, ISAAC C.: Hell on the border. A history of the great United States Criminal Court at Fort Smith and the crimes and the criminals in the Indian Territory and the trials and punishment therefor before the honor. Illustr. (#119446) kr. 300

PAULSEN, JØRGEN: Augustenborg. Slottet-Flækken-Fyrstehuset. Gads forlag 1981. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 219s. (#31186) kr. 80

PEARSON, HESKETH: Charles II. His life and likeness. London 1961. Illustr. Orig.cloth in dw. 274p. (#73360) kr. 80

PEDERSEN, ERIK HELMER: Pionererne. Politikens forlag 1986. Illustr. Helshirting. 337s. (#31216) kr. 100

PEDERSEN, ERIK HELMER: Drømmen om Amerika. Illustr. (#31218) kr. 100

PEDERSEN, HENRIK: De danske landbrug. Fremstillet paa grundlag af forarbejderne til Christian V's matrikel 1688 (#119128) kr. 140

PEDERSEN, OLE: I alle de riger og lande. Holger Danskes krønike. 1993. Illustr. 184s. (#68073) kr. 65

PEDERSEN, OLE KRARUP: Udenrigsminister P. Munchs opfattelse af Danmarks stilling i international politik. Gads forlag 1970. 650s. (#81810) kr. 65

PEDERSEN, OLE KRARUP: Udenrigsminister P. Munchs opfattelse af Danmarks stilling i international politik. Gads forlag 1970. Orig.helshirting. 650s. (#79507) kr. 100

PEDERSEN, SUNE CHRISTIAN: På liv og død. Duellens historie i Danmark. Illustr. (#110846) kr. 150

PEPYS, SAMUEL: Dagbog 1633-1703. Sekretær i admiralitetet under Karl II og Jacob II af England. 1972. Illustr. (#64779) kr. 100

PEPYS, SAMUEL: Dagbog 1633-1703. Sekretær i admiralitetet under Karl II og Jacob II af England. 1943/1959. Illustr. (#31303) kr. 75

PEPYS, SAMUEL: Dagbog 1633-1703. Sekretær i admiralitetet under Karl II og Jacob II af England. Illustr. (#114077) kr. 140

PERNOUD, REGINE: Kvinden på katedralernes tid. (#69453) kr. 90

PETERSEN, ARTHUR: Tyge Brahe. 1924. Illustr. Orig.bd. 207s. (#51690) kr. 60

PETERSEN, ARTHUR: Stavnsbaandet. Træk af bondestandens historie. 1938. (#31327) kr. 55

PETERSEN, HENNING (RED): Da spaniolerne kom. Krig og kulturmøde 1808. Illustr. (#121494) kr. 150

PETERSEN, IB DAMGAARD: Et internationalt systems sammenbrud. Forholdet mellem magterne 1870-1940. Munksgaard 1969. Orig.helshirting. 346s. (#13953) kr. 95

PETERSEN, MARGRETHE: Kongedatteren Leonora Cheistina. En levnedsskildring med Zahrtmanns billeder. Illustr. (#31367) kr. 80

PETERSEN, MARGRETHE: Kongedatteren Leonora Cheistina. En levnedsskildring med Zahrtmanns billeder. Illustr. (#108765) kr. 150

PETERSEN, MORTEN (RED): Oprørere - skæbnefortællinger om danmarkshistoriens tolv største rebeller. Illustr. (#104605) kr. 100

PETERSEN, N.M.: Danmarks historie i hedenold 1-3. 1854-55. Andet oplag. Lidt slidt halvlæder. 416s+401s+376s. (#83488) kr. 290

PETERSEN, N.M. (ved): Historiske fortællinger om Islændernes færd hjemme og ude. Udgivne af Det kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. S.L. Møllers Bogtrykkeri 1839-44. Flot halvlæder. 320s+368s+388s+338s. Lidt gulplettet (#94526) kr. 1410

PETERSEN, N.M. (ved): Historiske fortællinger om Islændernes færd hjemme og ude. Fjerde udgave ved Verner Dahlerup og F. Jonsson. Gyldendal 1923-26. Halvlæder. 269s+330s+276s+228s. (#97743) kr. 290

PETERSEN, NIELS (RED.): Betænkninger fra Christian VIII's tid om styrelsen af det danske monarki. (#105977) kr. 100

PETERSEN, ÅGE: Claudius Madsen. Soldat og journalist. Illustr. (#110005) kr. 75

PETRI, AXEL: Den forsvundne franske tronfølger. Illustr. (#24322) kr. 60

PLOETZ, KARL: Auszug aus der geschichte. (#118965) kr. 200

POINCANARD, JEAN: Barbarkvinder. Et fransk øjenvidnes afsløringer af haarrejsende tyske tilstande. (#73381) kr. 225

POINCANARD, JEAN: Barbarkvinder. Et fransk øjenvidnes afsløringer af haarrejsende tyske tilstande. (#122490) kr. 150

POLITIKENS RUSLANDSHISTORIE 1-4.: 1. Indtil 1689 Rigets oprindelse. 2. 1689-1917 Reformer og revolution. 3. Sovjetstaten 1917-1982. 4. Imperiets sammenbrud 1982-1992. Illustr. (#65942) kr. 600

POLITIKENS VERDENSHISTORIE: Bind 2 Anders Hagen: Historiens rødder. Illustr. St.p.t. (#104523) kr. 80

POMPEJI: Erster Band. Erste Abtheilung enthaltend die öffentlichen Gebäude, Anstalten u.s.w. Zweiter Band. Erste Abtheilung ethaltend die Gebäude, Anstalten u.s.w. Mit 193 Abbildungen. Wasserrand in erste Band. (#123963) kr. 1000

PORSMOSE, ERLAND: Den regulerede landby. Studier over bebyggelsesudviklingen på Fyn i tiden fra ca. 1700 til ca. 1000 e.Kr. fødsel I-II. Odense Universitetsforlag 1981. 550s. (#96568) kr. 130

POULSEN, BJØRN: Land-By-Marked. To økonomiske landskaber i 1400-tallets Slesvig. Illustr. (#75527) kr. 140

POULSEN, KAREN-LYKKE: Det fortryllede øje. Myter og konflikter i Kongernes dal. Illustr. (#11256) kr. 80

POWELL, T. G. E.: The Celts. Illustr. Name om free-leaf. (#106336) kr. 115

PRANGE, KNUD: Heraldisk nøgle til Nyt Dansk Adelslexicon. Illustr. Med plastyomslag og spor af tapemærker. (#112690) kr. 250

PRESCOTT, WILLIAM-H.: History of the conquest of Peru. With a preliminary view of the civilization of the Incas, volume 1-2. London 1855. Half-leather. 344p+370p. (#79696) kr. 160

PRIESTLEY, J.B.: Englænderne. 1978. Illustr. (#28201) kr. 80

PRINCELL, J.G.: Huvuddragen av Judarnas historia från babylonska fångenskapen till Jerusalems förstöring. Jönköping 1924. Halvshirting. 660s. (#77189) kr. 80

PRIOR, ROBIN OG TREVOR WILSON: Første Verdenskrig 1914-1918. Illustr. (#118193) kr. 150

PRYTZ, SIGNE: Frederik VII og Nordsjælland. Publikation V. 1966. Illustr. Helpluv. 112s. (#65228) kr. 60

PURCELL, HUGH: The Spanish Civil War. Illustr. (#104596) kr. 80

PYE, MICHAEL: Ved verdens ende. Hvordan Nordsøens vikinger, handelsfolk og fromme mænd forandrede vores historie. Illustr. (#123985) kr. 120

PÖRTNER, RUDOLF: Die Wikinger-Saga. Düsseldorf 1971. Illustr. Helshirting. (#18001) kr. 60

RABEN-LEVETZAU, FREDERIK: Danmarks aktive adel. Historie, myter og realiteter. Illustr. (#80618) kr. 150

RADFORD, KEN: Tales of witches & sorcery. London 1989. Illustr. Orig.bd. 207p. (#76536) kr. 60

RADZINSKY, EDVARD: Den sidste Tsar. Illustr. (#63241) kr. 100

RAHBEK, JUST: Dansk militærpolitik. Fra tronskiftet i 1839 til krigens udbrud i 1848. (#65844) kr. 120

RAMKLINT, ULLA BRITTA: Familien Medici. De smukke mennesker i Firenze. Illustr. (#122445) kr. 120

RAMSKOU, TH: Vikingerne som ingeniører. Illustr. (#110496) kr. 75

RAMSKOU, THORKILD: Vikingetiden. Skibet, sværdet og vægten. 1962/65. Illustr. 110s. (#31779) kr. 50

RAMSKOU, THORKILD: Vikingernes handel. Illustr. (#37078) kr. 50

RAMSKOU, THORKILD: Noget om hår og skæg. 1976. Illustr. 56s. (#68115) kr. 45

RAMSKOU, THORKILD: Fra vikingerne hverdag. 1981. Illustr af Bo Bojesen. 117s. (#69389) kr. 55

RANKE, LEOPOLD von: Arsprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792. Leipzig 1875. Halbleder. (#57731) kr. 100

RASCH, AA. og P.P. SVEISTRUP: Asiatisk kompagni i den florissante periode 1772-1792. Gyldendal 1948. Illustr. St.p.s. 347s. (#56243) kr. 80

RASMUSSEN, ANDERS BO: I krig for Lincoln. Dansk blod i den amerikanske borgerkrig. Illustr. (#119552) kr. 150

RASMUSSEN, ANDERS HOLM: Ideologi og virkelighed hos Harvig Frisch. (#118091) kr. 60

RASMUSSEN, CARSTEN PORSKROG M.FL. (RED): De slesvigske hertuger. Illustr. (#109164) kr. 350

RASMUSSEN, EBBE GERT: Skuddet. En bog om Villum Clausen og de dramatiske hændelser under den bornholmske opstand i 1658. Illustr. (#122912) kr. 100

RASMUSSEN, FINN: Guldhornenes tydning. Illustr. (#115461) kr. 150

RASMUSSEN, HOLGER: Ret og straf i Danmark. Dansk Folkemuseums samling af retsantikviteter. Illustr. (#49765) kr. 55

RASMUSSEN, HOLGER: Hattens rette brug. Hue, hat og hætte i kulturhistorien. Illustr. (#45389) kr. 140

RASMUSSEN, HOLGER: Birgitte Gøyes enkestand 2bd. 1974. Illustr. N.p.s. (#58771) kr. 60

RASMUSSEN, HOLGER: En husmand i treårskrigen 1848-50. Illustr. (#122141) kr. 100

RASMUSSEN, M. (VED): Lovbog for Landmanden eller den danske Bondes Pligter og Rettigheder fra Vuggen til Graven. Lette brugsspor. Med 2 tillæg. (#115902) kr. 250

RASMUSSEN, M. (VED): Lovbog for Landmanden eller den danske Bondes Pligter og Rettigheder fra Vuggen til Graven.. Lette brugsspor. (#123669) kr. 200

RAVN, L.S.: Lærerne under sprogreskripterne 1851-1864. Illustr. (#105951) kr. 80

RAYNAL, ABBE (THOMAS FRANCOIS GUILLAUME): Anecdotes historiques, militaires et politiques de L'Europe. 3 volumes. (#116078) kr. 1500

REED, JOHN: Storm over Mexico. Illustr. (#37312) kr. 80

REED, JOHN: 10 dage der rystede verden. (#16324) kr. 95

REHTWISCH, THEODOR: Geschichte der Freiheitskriege in den Jahren 1812-1815. 2 bd. Illustr. Gute erhalten. (#111642) kr. 480

REISER, CARL FRIEDERICH: Ildebrands-, levneds- og forfølgelses-historie udgivet paany med oplysninger, tillæg og en efterskrift af O. Nielsen. (#109778) kr. 120

REITER, PAUL J.: Christiern 2. Personlighed, sjæleliv og livsdrama. 1971. Illustr. 211s. (#16341) kr. 80

RERUP, LORENZ (udg): Aage Friis' samling verørende Systemskiftet i 1901. 1970. Helshirting. (#63895) kr. 60

RESEN, PEDER HANSEN: Atlas Danicus III, B: Bornholm. Illustr. (#96313) kr. 150

RESKE-NIELSEN, ERIK: Verdens historie siden 1945. 1970. Illustr. Helshirting. (#62178) kr. 60

RESKE-NIELSEN, ERIK: Republik og Francostyre 1931-1948. Illustr. (#2105) kr. 120

RESKE-NIELSEN, ERIK: Den spanske borgerkrig. Gyldendals Uglebøger 1962. Illustr. 187s. (#2104) kr. 65

RESTON, JAMES: Warriors of God. Richard the Lionheart and Saladin in the Third Crusade. Illustr. (#107394) kr. 120

RETZ, KARDINAL DE: Erindringer 1-3. I udvalg og oversættelse ved Robert L. Hansen. Illustr. (#43092) kr. 150

REY-HENNINGSEN, MARISA: Den frugtsommelige abbedisse. Kvinder og magt i middelalderen. Illustr. (#43473) kr. 75

REYBROUCK, DAVID VAN: Congo. Historien om Afrikas hjerte. (#120805) kr. 200

RICHARDSON, ROBERT G.: Larrey. Napoleons feltlæge. Illustr. (#32451) kr. 65

RICHTER, WERNER: Bismarck. Macdonald, London 1964. Illustr. Orig.cloth in dw. 420p. (#100990) kr. 75

RITTER, GERHARD A. und SUSANNE MILLER (herausgegeben): Die deutsche Revolution 1918-1919. Frankfurt 1968. (#49296) kr. 50

ROBERTS, ANDREW: Eminent Churchillians. London 1994. Illustr. Orig.cloth in dw. 354p. (#80752) kr. 130

ROCHETERIE, MAXIME de la: Histoire de Marie-Antoinette 1-2. Paris 1905. Illustr. Halfcalf. (#57739) kr. 195

ROESDAHL, ELSE: Vikingernes verden. Vikingerne hjemme og ude. Illustr. (#96704) kr. 115

ROESDAHL, ELSE: Vikingernes verden. Vikingerne hjemme og ude. Gyldendal 1989. Illustr. 335s. (#85111) kr. 95

ROESDAHL, ELSE (RED): Dagligliv i Danmarks middelalder - en arkæologisk kulturhistorie. Illustr. (#61873) kr. 160

ROHDE, H.P.: Johan Bülow paa Sanderumgaard. 1961. Illustr. Halvshirting. (#32583) kr. 60

ROHRBACH, Dr. PAUL: Deutsche Kolonialwirtschaft. I. Band: Südwest-Afrika. Buchverlag der "Hilfe", Berlin 1907. Illustr. Orig.Leinen. 510s. (#96974) kr. 160

ROMANOFF, ROMAN: Der var et rigt hus, et lykkeligt hus. Erindringer af Roman Romanoff, prins af Rusland 1896-1919. Illustr. Smudsomslag lidt slidt. (#20384) kr. 150

ROMANOFF, ROMAN: Det var et rigt hus, et lykkeligt hus. Illustr. (#123552) kr. 100

ROSENØRN, STIG/KARSTEN LINDHARDT: Dansk vejr i 100 år. Lademann 1994. Illustr. Orig.bd. 207s. (#53256) kr. 65

ROUSSEL, AAGE: Danmarks middelalderborge. Illustr. (#56240) kr. 50

ROWSE, A.L.: Aanden i Englands historie. Fremad 1946. 168s. (#32745) kr. 45

ROYLE, TREVOR: The Kitchener enigma. Michael Joseph ltd., London 1985. Illustr. Orig.cloth in dw. 436p. (#100726) kr. 130

RUBIN, MARCUS: 1807-14. Studier til Københavns og Danmarks historie (#110903) kr. 120

RUBIN, MARCUS: Frederik VI's tid. Fra Kielerfreden til kongens død. Økonomiske og historiske studier. P.G. Philipsens forlag 1895. Halvlæder. 640s. (#97744) kr. 130

RUBOW, PAUL V.: Solkongen. Ludvig XIV af Frankrig. Illustr. (#32765) kr. 75

RUBOW, PAUL V.: Napoleon III. En diktator fra 1848. Gyldendal 1948. Illustr. 134s. (#2106) kr. 45

RUD, MOGENS: Bayeux-tapetet og slaget ved det grå æbletræ. 1983. Illustr. Orig.bd. 103s. (#32768) kr. 75

RUGAARD, D.C.: Nordisk personalhistorisk folke-kalender. (#120573) kr. 150

RUGE, Dr. WOLFGANG: Deutschland von 1917 bis 1933 (Von der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution bis zum Ende der Weimarer Republik). Berlin 1967. Orig.bd. (#49250) kr. 80

RUGOFF, MILTON: Marco Polos eventyr i Kina. Illustr. (#34974) kr. 110

RUIZ, RAMON EDUARDO: Triumphs and tragedy. A history of the Mexican people. New York 1992. Orig.cloth in dw. 512p. (#68154) kr. 115

RUSHMORE, HELEN: Regngudens hævn. Illustr. (#32817) kr. 50

RUSSELL, FRANCIS: The shadow of Blooming Grove. Warren G. Harding in his times. New York 1968. Orig.cloth in dw. 691p. (#74011) kr. 115

RYBNER, SVEND: Bag Madrids barrikader. Illustr. (#106342) kr. 150

RØSOCH, HENRY og BJØRGULV HAUGE: Krøniken om Grensen 1 og Stortorvets gjæstgiveri. Oslo u.år. Helshirting. 55s. (#79731) kr. 50

SACHAR, HOWARD M.: The emergence of the Middle East 1914-1924. Allen Lane The Penquin Press, London 1970. With maps. Orig.cloth in dw. 518p+XXIXp. (#84929) kr. 115

SACHAR, HOWARD M.: The course of modern jewish history. London 1958. Orig.cloth in dw. (#58334) kr. 100

SACKVILLE-WEST, V.: Jeanne D'Arc. 1985. 259s. (#47366) kr. 80

SALISBURY, HARRISON E.: Den lange march. Den ufortalte historie. Gyldendal 1986. Illustr. N.p.s. 470s. (#50654) kr. 100

SALOMONSSON, PER: Sovjetunionens historie 1917-1967. 1967. 384s. (#63878) kr. 65

SAMLEALBUM.: Danmarks Riges Grundlov stadfæstet den 5 Juni 1915. Den grundlovgivende Rigsdag. 180 Portrætter. Grundlovens tekst og 180 indklæbede portrætsamlemærker af folke- og landstingsmedlemmer. (A) (#56737) kr. 200

SANDERSON, WM.: Scottish life and character. London 1904. Painted by H.J. Dobson, R.S.W. Orig.cloth. 159p. (#65875) kr. 100

SANDVIG, ANDERS: De sandvigske samlinger i tekst og billeder. Fra Ættegården til Husmannsplassen. Et bidrag til Gudbrandsdalens kulturhistorie. Oslo 1928. Illustr. Orig.helshirting. 271s. (#82249) kr. 160

SARAJA, VILJO: Det frikøbte land. Om Finlandskrigen. (#123633) kr. 90

SARFATTI, MARGHERITA G.: Mussolini. Illustr. (#119681) kr. 120

SAVAGE, KATHARINE: Afrikas historie. Syd for Sahara. 1963. Illustr. (#33098) kr. 55

SAXO: Saxos danmarks historie. Oversat af Peter Zeeberg. Illustr af Maja Lisa Engelhardt. (#103153) kr. 175

SAXO GRAMMATICUS: Danmarks krønike. Forord af Palle Lauring. Illustr af Louis Moe. (#76530) kr. 150

SAXO GRAMMATICUS: Danmarks krønike 1-2. Oversat af Dr. Fr. Winkel Horn. Illustr af Louis Moe. (#57927) kr. 200

SAXTORPH, J. WILLIAM: De to store verdenskrige. Fra Sarajevo til Hiroshima. Politikens forlag 1977. Illustr. Orig.helfablea. 640s. (#39608) kr. 95

SAXTORPH, NIELS (GENFORTALT): Vikingernes helte. Sagn om de nordiske guder. (#121546) kr. 150

SCAVENIUS, ANNA SOFIE: Diplomatfrue ved Zarhoffet. Erindringer mange steder fra. Illustr. (#49134) kr. 110

SCHACK, OTTO DIDRIK: Grænsesind. Optegnelser fra årene 1913-49. Illustr. (#59084) kr. 120

SCHEEN, ROLF: Flådens ran. Tabet af den dansk-norske flåde 1807. Illustr. (#108262) kr. 140

SCHIERN, FREDERIK: Europas folkestammer. Historiske undersøgelser og omrids. Første deel. 1851. Trist halvshirting. (#44041) kr. 130

SCHINDLER, PETER: Genfortalt: Marietta og Giovanni's Italienshistorie. 1962. Illustr. (#33258) kr. 50

SCHINDLER, PETER: Filip Neri og Rom's reformator. 1966. Illustr. (#40087) kr. 65

SCHIØLER, ANNA KOCH: Romanovernes Rusland 1914-1918. 1927. Illustr. Privat halvshirting. Lidt indstreget. (#64122) kr. 95

SCHIØLER, THORKILD: Roman and islamic water-lifting wheels. Odense university press 1973. Illustr. 200p. (#98864) kr. 130

SCHMIDT, JØRGEN W.: Oh, du Zion i vest. Den danske Mormon-emigration 1850-1900. Illustr. (#16748) kr. 120

SCHMIDT, KARL: Napoleon I og Det spanske kongehus. En række meddelelser særlig vedrørende begivenhederne i efteraaret 1807 og foraaret 1808. 1905. Illustr. 339s. (#7671) kr. 95

SCHMIDT, KARL: Efter Waterloo - fra Paris til St. Helena. + Napoleon paa St. Helena. Illustr. (#109901) kr. 160

SCHMIDT, KARL: Napoleons hjemkomst fra Elba. 1ste-20de marts 1815.+ De hundrede dage - Waterloo. Illustr. (#109902) kr. 180

SCHMIDT, KARL: Napoleon I og Det spanske kongehus. En række meddelelser særlig vedrørende begivenhederne i efteraaret 1807 og foraaret 1808.+ Napoleons barndom og ungdom. Illustr. (#109903) kr. 160

SCHMIDT, POVL og JØRGEN GLEERUP: Livsrum og oplevelsesformer. Kulturhistorisk billedrække 1700-1900. 1982. Illustr. (#37095) kr. 50

SCHNEIDER, DIETER/RUDOLF KUDA: Arbeiterräte in der Novemberrevolution. Ideen, Wirkungen, Dokumente. Frankfurt 1968. (#49303) kr. 50

SCHNEIDER, WOLF: Fra Babylon til Brasilia. Byen og mennesket gennem tiderne. Jespersen og Pio 1961. Illustr. 358s. (#8043) kr. 80

SCHNITLER, oberst GUDMUND: Verdenskrigen 1914-1918. 1939. Med kort. (#41047) kr. 65

SCHOENER, ALLON (edited): The American Jewish album 1654 to present. New York 1983. Illustr. Orig.cloth. (#60498) kr. 195

SCHOM, ALAN: One hundred days. Napoleon's road to Waterloo. Michael Joseph ltd., London 1993. Illustr. Orig.cloth in dw. 398p. (#100729) kr. 115

SCHOUSGAARD, AAGE: Jeanne D'Arc. 1929. Illustr. (#36213) kr. 55

SCHREIBER, HERMANN og GEORG: Gådeskrifter og orakelsprog. Forsvundne byer. 1956. Illustr (#16773) kr. 45

SCHREIBER, HERMANN OG GEORG: Forsvundne byer 1-3 (Stormflod og flammehav/Sølv fra Atlantis - guld fra Ofir/Gådeskrifter og orakelsprog). Illustr. (#8763) kr. 150

SCHRØDER, FRITZ: Bomber over Barcelona. Schønberg 1939. Illustr. 138s. (#2115) kr. 100

SCHRØDER, HANS A.: Glücksborgerne. En slægtshistorie fortalt gennem Europas frimærker. Illustr. (#90869) kr. 100

SCHYTHE, J.C.: Hekla og dets sidste udbrud den 2den september 1845. En monographi. Bianco Lunos Bogtrykkeri 1847. Med 10 plader lithographerede tegninger og kort. Bogen er løs, omslag slidt i kanten og bagomslag mangler (#90962) kr. 1250

SCHÜTTE, GUDMUND: Dansk tunge i tusind aars væxt. Strejflys over modersmålets liv og strid. Første del: Fra urtiden til og med reformationen. Illustr. (#120803) kr. 120

SCOCOZZA, BENITO: Politikens bog om danske monarker. Illustr. (#57879) kr. 115

SCOCOZZA, BENITO: Klassekampen i Danmarks historie. Feudalismen. (#10018) kr. 90

SCOCOZZA, BENITO: Christian 4. Politikens forlag 1987. Illustr. Helshirting. 288s. (#80770) kr. 115

SCOCOZZA, BENITO: Christian 4. 1988. Illustr. N.p.s. 288s. (#59418) kr. 95

SCOCOZZA, BENITO: Mordbranden. En historie om nabostrid på Christian 4.s tid. Illustr. (#105323) kr. 50

SCOCOZZA, BENITO & GRETHE JENSEN: Danmarkshistoriens Hvem, hvad og hvornår. Politikens etbinds Danmarkshistorie. Illustr. (#91389) kr. 140

SCOCOZZA, BENITO & GRETHE JENSEN: Danmarkshistoriens Hvem, hvad og hvornår. Politikens etbinds Danmarkshistorie. Illustr. (#77587) kr. 165

SCOCOZZA, BENITO & GRETHE JENSEN: Politikens etbinds Danmarkshistorie. Illustr. (#108479) kr. 175

SECHER, V.A. (UDG): Kong Christian den Femtis danske lov. Ved justitsministeriets foranstaltning. (#60700) kr. 135

SECHER, V.A. (UDG): Kong Christian den Femtis danske lov. Ved justitsministeriets foranstaltning. (#109067) kr. 150

SEJDELIN, H.C.P.: Diplomatarium Flensborgense. Samling af aktstykker til staden Flensborgs historie indtil aaret 1559. Flot eksp. (#116557) kr. 900

SESTOFT, LEIF: Drømmen om Danmark. Det danske Flensborgs blomstring og fald 1830-1875.. Illustr. (#124201) kr. 120

SETH, RONALD: Spies at work. A history of espionage. Peter Owen, London 1954. Illustr. Orig.cloth in dw. 234p. (#90664) kr. 80

SETON-WATSON, HUGH: Eastern Europe between the wars 1918-1941. Cambridge 1946. Orig.cloth. A few underlinings. 443p. (#67234) kr. 80

SHANNON, RICHARD: The crisis of imperialism 1865-1915. (#112541) kr. 165

SHAUGHNESSY, EDWARD L.: China. The land of the heavenly dragon. Illustr. (#108117) kr. 140

SHAUGHNESSY, EDWARD L. (RED): Kina. Dragens rige. Illustr. (#115820) kr. 150

SHERMER, DAVID: World War I. London 1973. Illustr. Orig.cloth. (#63469) kr. 100

SIEBER, FRIEDRICH (Herausgegeben): Wendische Sagen. Jena 1925. Illustr. Verlegereinband. (#49664) kr. 50

SIEBURG, FRIEDRICH: Robespierre. Illustr. (#34883) kr. 90

SIEVERS, LEO: Juden in Deutschland. Die geschichte einer 2000 jährigen Tragödie. Hamburg 1981. Illustr. Helshirting. (#38986) kr. 130

SIEVERTS, WILLIAM (RED): Hekseri og overtro gennem tiderne. Illustr. (#58662) kr. 120

SIGSGAARD, JENS: Amerika, U.S.A.s Historie fortalt for Ungdommen. Illustr. Signeret. (#116471) kr. 100

SIGURDSSON, SIGURDUR: Landbrug og landboforhold i Island. Danmarks indsats for det islandske landbrugs udvikling. Munksgaard 1940. Illustr. 247s. (#96315) kr. 100

SILBER, J.C.: De andre vaaben. 1940. 199s. (#67874) kr. 80

SIMON, KATE: Fifth Avenue. A very social history. New York 1978. Illustr. Orig.cloth in dw. (#62681) kr. 95

SIMONSEN, HENRIK BREDMOSE: Kampen om danskheden. Tro og nationalitet i de danske kirkesamfund i Amerika. 1990. Illustr. 256s. (#79504) kr. 100

SINGH, GANDA: A brief account of The Sikh people. Madras 1956. 109p. (#100672) kr. 50

SITWELL, EDITH: Fanfare for Elisabeth. Gyldendal 1949. Illustr. 208s. (#91584) kr. 60

SJÖBERG, RAGNAR: Mrs. Fitzherbert och George IV. Lars Hökerbergs Bokförlag, Stockholm 1926. Illustr. 288s. (#90879) kr. 65

SJØQVIST, VIGGO: Peter Vedel 1823-1911. Illustr. (#39979) kr. 65

SKAU, LAURIDS: Peter Hiort Lorenzen. Et bidrag til den dansk-slesvigske sags historie. (#115504) kr. 250

SKELTON, R.A.: Decorative printed maps of the 15th to 18th centuries. London 1965. Illustr. Orig.cloth. (#52595) kr. 130

SKOBELEFF: Boernes frihedskamp. 1902. Illustr. Orig.bd. (#8064) kr. 80

SKODSHØJ, HAR. (RED.): Hedens opdyrkning i Danmark. Illustr. (#107945) kr. 160

SKOVMAND, ROAR (RED): Jægerspris slot og Kong Frederik den Syvendes stiftelse. Illustr. (#113344) kr. 225

SKOVMAND, SVEN: Den danske historie. Fra 1918 til 1984. 1985. Illustr. (#24405) kr. 45

SKOVMAND, SVEN: Politikens verdenshistorie. Illustr. (#116648) kr. 120

SKRAM, ERIK: Hinsides grænsen. Erindringer fra Sønderjylland efter 1864 med forord og kommentarer af Inge Adriansen og Jørgen Slettebo. Illustr. (#21987) kr. 90

SKYUM-NIELSEN, NIELS: Vikingerne i Paris. Beretninger fra 9. århundrede. Illustr. (#60123) kr. 90

SMITH, AARON: The atrocities of the Pirates. Illustr. (#103990) kr. 80

SMITH, NING og JOHANNES THOMSEN: 10 års kritisk historieforskning. 1984. Illustr. 224s. (#83243) kr. 75

SMITH, WHITNEY: Den store flagbog. Alverdens flag gennem tiderne. Illustr. (#50663) kr. 200

SMUCKARN, SNIT/KENNON BREAZEALE: A culture in search of survival. The Phuan of Thailand and Laos. Yale University Press, New Haven and London 1988. 279p. (#102156) kr. 100

SMURTHWAITE, DAVID: The complete guide to the battlefields of Britain. With ordnance survey maps. London 1995. Illustr. (#58099) kr. 65

SMUTS, J.C.: Jan Christian Smuts. Illustr. (#118015) kr. 175

SNEUM, GUNNAR: Guldhornene. Den hedenske billedbibel. 1982. Illustr. Orig.bd. (#43838) kr. 80

SOLOVEYTCHIK, GEORGE: Potemkin. Jespersen og Pio 1942. Illustr. Privat helpluv. 279s. (#89015) kr. 95

SOLOVEYTCHIK, GEORGE: Potemkin. Illustr. (#24538) kr. 140

SOMMER, ROBIN LANGLEY: The history of the U.S. Marshals. The proud story of America's legendary lawmen. Illustr. (#104786) kr. 115

SORDO, ENRIQUE: Cordoba. Sevilla. Granada. Minder fra Maurertiden. Illustr. (#2121) kr. 120

SORENSEN, THEODORE C.: Kennedy 1-2. 1965. (#23607) kr. 85

SOUTHERN, R.W.: Ridder og klerk. Middelalderen i støbeskeen. Illustr. (#81982) kr. 115

SOUTHERN, R.W.: Ridder og klerk. Middelalderen i støbeskeen. Illustr. (#24646) kr. 100

SPEAR, PERCIVAL: The Nabobs. A study of the social life of the english in eighteenth century India. London 1963. Illustr. (#58723) kr. 40

SPENCE, JONATHAN D.: The search for modern China. Hutchinson & Co., London 1990. Illustr. Orig.cloth in dw. 876p. (#100870) kr. 160

SPENCE, JONATHAN D. OG ANNPING CHIN: Kinesiske billeder. En fotografisk historie om de sidste 100 år i Kina. Illustr. (#98095) kr. 160

SPENCE, JONATHAN D. OG ANNPING CHIN: Kinesiske billeder. En fotografisk historie om de sidste 100 år i Kina. Illustr. (#118574) kr. 150

STANGERUP, HELLE: Saxo. Hans værk. Hans verden. Illustr. (#99108) kr. 200

STARCKE, VIGGO: Danmark i verdenshistorien. Danmarks historie udadtil fra stenalder til middelalder. 1946. Illustr. Orig.bd. (#63821) kr. 100

STATLER, OLIVER: Shimoda story. Tokyo 1972. Illustr. (#37724) kr. 65

STAUR, CARSTEN: Skilleveje. Dans udenrigspolitik i 250 år. Illustr. (#124230) kr. 175

STEENSBERG, AXEL: Oldtidslevn i New Guineas hverdag. 1973. Illustr. (#38797) kr. 45

STEENSBERG, AXEL: Borups bønder. Et sjællandsk agrarsamfund i vikingetid og middelalder. 1983. Illustr. 127s. (#83312) kr. 75

STEENSBERG, AXEL OG J.L. ØSTERGAARD CHRISTENSEN: Store Valby. Historisk-arkæologisk undersøgelse af en nedlagt landsby på Sjælland 1-3. Illustr. (#82245) kr. 450

STEENSTRUP, JOHANNES C.H.R.: Den danske bonde og friheden. Gads forlag 1912. Orig.helshirting. 216s. (#98201) kr. 50

STEENSTRUP, JOHANNES C.H.R.: Den danske bonde og friheden. (#107235) kr. 80

STEENSTRUP, JOHANNES C.H.R.: Bonden og universitetet. (#107236) kr. 40

STEENSTRUP, NORMAN V.: Gælisk sang. 1965. Illustr. Med stor dedik. 23s. (#68698) kr. 50

STEGNER, PAGE: Winning the Wild West. The Epic Saga of the American Frontier 1800-1899. Illustr. (#122248) kr. 150

STENDER-PETERSEN, AD.: Grundlinjerne i Sovjetunionens udenrigspolitik 1917-1941. 1946. (#2127) kr. 95

STERN, PHILIP VAN DOREN: Secret Missions of the Civil War. First-hand accounts by men and women who risked their lives in underground activities for the North and the South. (#111360) kr. 120

STIELERS: Hand - Atlas.100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten. Neunte Auflage. Sehr gutes stand. (#124133) kr. 1200

STILES, T.J.: Jesse James. Last rebel of the Civil War. Illustr. (#109603) kr. 140

STILLING, NIELS PETER AND ANNE LISBETH OLSEN: A new life. Danish emigration to North America as described by the emigrants themselves in letters 1842-1946. Illustr. (#120699) kr. 150

STORCK, H.: Dansk vaabenbog. Afbildninger til A. Thiset og P.L. Wittrups Nyt dansk adelslexikon. Illustr. (#112691) kr. 2800

STORRS, RONALD: Orientations. Illustr. A bit loose. With a fine dedication to Per Federspiel from the author. (#114385) kr. 450

STRACHEY, LYTTON: Store Victorianere. Illustr. (#105244) kr. 100

STRACHEY, LYTTON: Dronning Elisabeth og jarlen af Essex. Illustr. (#17230) kr. 200

STRINDBERG, AUGUST: Svenska folket i helg och söken, i krig och fred, hemma och ute eller Ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia. 2 bd. Illustr. (#123911) kr. 300

STURLASON, SNORRE: Kongesagaer. Oversat af Gustav Storm. Nationaludgave (2den udgave). Illustr. (#120266) kr. 200

STURLASØNS, SNORRE: Olav den Helliges saga. (#17260) kr. 140

STURLASØNS, SNORRE: Norges konge-krønike. Fordansket af Nik.Fred.Sev. Grundtvig. 1865. Anden udgave. Lidt slidt halvlæder. 847s. (#70218) kr. 195

STURLASØNS, SNORRE: Kongesagaer. Oversat af Anne Holtsmark og Didrik Arup Seip. Oslo 1959. Illustr. Orig.helshirting. 762s. (#78946) kr. 100

STURLASØNS, SNORRE: Kongesagaer. Oversat af Dr. Gustav Storm. Illustr. (#105573) kr. 145

STÜRMER, MICHAEL: Det tyske århundrede. Illustr. (#121174) kr. 175

SULZBERGER, C.L.: A long row of candles. Memoirs & Diaries 1934-1954. New York 1969. Illustr. Orig.cloth in dw. 1061p. (#73949) kr. 145

SUMMERS, ANTHONY og TOM MANGOLD: Blev Tsar familien myrdet? Chr. Erichsen 1978. Illustr. 380s. (#13829) kr. 100

SVALESEN, LEIF: Slaveskibet Fredensborg og dansk-norsk slavehandel i 1700-tallet. Forord af Erik Gøbel. Illustr. (#65511) kr. 200

SVANE, GUNNAR (oversat): Kozma. Prebyterens traktat mod de bulgarske kættere (Bogomilerne). Munksgaard 1971. 142s. (#93869) kr. 50

SVANE, GUNNAR (oversat): Konstantinos (Kyrillos) og Methodios, slavernes apostle. Syv Kyrillomethodianske tekster. Munksgaard 1969. 231s. (#101262) kr. 75

SVANSTRÖM, IVAN: Torparna. LTs förlag, Stockholm 1975. Illustr. Orig.bd. 171s. (#88106) kr. 55

SVANSTRÖM, RAGNAR: Kejser Wilhelm II. 1979. Illustr. Helshirting. 302s. (#33648) kr. 65

SVERIGES RIDDERSKAP: och adels kalender 1950. 1949. Illustr. Orig.komp.bd. 1266s. (#82104) kr. 130

SVERIGES RIDDERSKAP: Och adels kalender 1931. Illustr. (#33686) kr. 200

SWIFT, MICHAEL & GEORGE GRANT: Defining moments. The Civil War. Illustr. (#110737) kr. 120

SYMONDS, RICHARD: The making of Pakistan. Faber and Faber, London 1950. Orig.cloth in dw. 227p. (#93805) kr. 75

SØLVARA. HANS ANDRIAS: Klaksvikar søga 1-2 (af 3 bd). Illustr. (#118322) kr. 300

SØNDERHOLM, ERIK: Kongsfærd og bonderejse. En islandsk bonde i København 1876. 1974. Illustr. 211s. (#4238) kr. 50

SØRENSEN, BENT: Jensen og verdenskrigen. En fortælling om en dreng fra Løgstør, der under Første Verdenskrig trådte ind i den australske hær og vandt Victoriakorset. Illustr. (#120436) kr. 140

SØRENSEN, KURT RISSKOV (RED): Nyborg Slot. Kongeborg, fæstning og museum. Illustr. (#121793) kr. 150

SØRENSEN, PAUL: Visby. Topografi og historie. 1935. Illustr. 69s. (#71330) kr. 50

TAMM, DITLEV: Christian den Fjerdes kanslere. 1987. Illustr. Helshirting. 175s. (#61764) kr. 75

TAMM, DITLEV: Dødens triumf - mennesket og døden i Vesteuropa fra middelalderen. til vore dage Illustr. (#113045) kr. 100

TAMM, DITLEV (RED): Danske og norske lov i 300 år. Festskriftet er udgivet i anledning af 300året for udstedelsen af Christian V's Danske Lov. Illustr. St.p.s. (#63650) kr. 250

TANDRUP, LEO: Svensk agent ved Sundet. Toldkommissær og agent i Helsingør Anders Svenssons depecher til Gustav II Adolf og Axel Oxenstierna 1621-1626. 1971. Illustr. Orig.helshirting. 694s. (#65943) kr. 145

TANDRUP, LEO: Den prostituerede muse. Hovedtendenser i 80'ernes nordiske historieskrivning og -fortælling. Utidssvarende analyser til belysning af kulturkrisen og historiens metodik. 1987. Illustr. 195s. (#83252) kr. 80

TANDRUP, LEO: Christian IV i krig og kærlighed. Om fyrsten, folket og den fristende forførelse fra renæssancen til i dag. 1988. Illustr. 242s. (#79522) kr. 80

TANDRUP, LEO: Drømmen om kærligheden og kejsertronen. Et historisk spil om Christian IV og Kirsten Munk. Illustr. (#113613) kr. 90

TANDRUP, LEO: Mod triumf eller tragedie I-II. Illustr. (#116506) kr. 200

TARLE, EUGEN: Napoleon. 1969. 396s. (#65229) kr. 40

TAYLOR, A.J.P.: Første verdenskrig. Illustr. (#33088) kr. 75

TAYLOR, A.J.P.: Bismarck. The man and the statesman. Illustr. N.p.s. (#112614) kr. 110

TERRAINE, JOHN: Trafalgar. 1976. Illustr. Helshirting. (#41171) kr. 80

TETZLAFF, MARIE: Lillefar fyrste. Katarina den Srores breve til Potjomkin. Gads forlag 1997. 213s. (#93493) kr. 65

TETZLAFF, MARIE: Katarina den Store. Kvinden, magten og kærligheden. 1995. 3.oplag. Illustr. 333s. (#69735) kr. 80

TETZLAFF, MARIE: Katarina den Store. Kvinden, magten og kærligheden. 1996. Illustr. Helfablea. 333s. (#48179) kr. 75

THE STORY: of the British people in pictures. London 1959. Illustr. Orig.helshirting. (#42602) kr. 60

THIEDECKE, JOHNNY: Gud vil det. Korstogstiden 1100-1300. Illustr. (#98866) kr. 100

THIERRY, AMEDEE: Die Søhne und Nachfolger Attila's. Schilderungen aus der Geschichte des sechsten Jahrhunderts. Leipzig 1855. Halvlæder. (#47535) kr. 100

THISTLETHWAITE, FRANK: Eksperimentet Amerika. De forenede Staters fortid og nutid. 1955. Illustr. Halvlæder. N.p.s. 373s. (#77605) kr. 100

THOMAS, CHARLES G.: Johannesburg in arms 1895-96. Being the observations of a casual spectator. London 1896. Illustr. (en illustr mangler). Orig.helshirting. Med indklæbede avisuddrag. (#49361) kr. 100

THOMAS, HUGH: Den spanske borgerkrig 1-2. Fremad 1962. Illustr. Helfablea. 247s+256s. (#17461) kr. 240

THOMAS, HUGH: Den spanske borgerkrig 1-2. Illustr. (#2131) kr. 275

THOMPSON, JULIAN: 1916 Verdun og Somme. Eksklusivt samlerobjekt fra 1.Verdenskrig. Incl. 4 DVD´er samt stort opslagsværk med sjældne dokumenter og effekter. Med forord af K.G.H. Hillingsø. Indeholder mere end 200 fotos og 17 kort over slagmarker i farver. Samt mere end 35 faksimile-genstande fra 1. Verdenskrig (Kort, dagbøger, breve, skitser, hemmelige memos og rapporter, plakater og brochurer. (#119648) kr. 300

THOMSEN, BIRGIT NÜCHEL m.fl.: Samspillet mellem organisationer og stat. Studier inden for indenrigsministeriets og handelsministeriets område 1879-1950. 1987. Illustr. Orig.bd. 435s. (#75553) kr. 120

THOMSEN, FREDE: Madame Recamier og hendes venner. Et tidsbillede. Det nordiske forlag 1903. Privat halvlæder. 251s. (#99341) kr. 75

THOMSEN, RUDI: Stormogulernes Indien. Gyldendal 1989. Illustr. 192s. (#34087) kr. 65

THOMSEN, THOMAS: Jens med guldklumpen. 110 skillingsviser om Amerika og udvandringen 1830-1914. 1982. Illustr. Orig.bd. (#36463) kr. 80

THOMSON, DAVID: Verdenshistorien 1914-1961. Det danske forlag 1965. 243s. (#34090) kr. 50

THOMSON, ERIK: Baltisches Erbe. Fünfundsechzig Beiträge in Berichten und Selbsteugnissen. Frankfurt 1964. Illustr. Orig.Linen. (#51166) kr. 80

THORDEMAN, BENGT: Invasionen paa Gotland 1361. 1946. Illustr. 194s. (#15999) kr. 75

THORDEMAN, BENGT: Invasionen paa Gotland 1361. Illustr. N.p.s. (#112654) kr. 140

THORNSOHN, STIG: Dineh. Om Navajoer indianernes historier. Illustr. (#115974) kr. 120

THORSEN, P.G.: Den söndervissingske runesten. Bianco Lunos Bogtrykkeri 1839. Orig.papbind. St.p.s. 31s. (#66389) kr. 100

THORSEN, P.G.: Die dem jutischen Low verwandten Stadechte für Schleswig, Flensburg, Apenrade und Hadersleben. Mit einem Nachtrage: Thord Degns Artikel und die Skraa der St. Knuds Gilde in Flensburg. N.p.s. (#112564) kr. 150

THORSTEINSSON, TH.: Sagen mod Jeanne D'Arc. Med dedik. (#48702) kr. 55

THORSØE, ALEX.: Kong Frederik den Syvendes regering. Et bidrag til Den danske stats historie fra 1848-1863. 2 bd. 1884. Halvlæder. (#60522) kr. 305

THORSØE, ALEX.: Fra Frederik den Sjettes hofkredse.+ Fra Wienerkongressens dage. Blade af Prins Ferdinands ungdomshistorie.+ Interiører fra det danske hof. Af en hofmands erindringer. (#110404) kr. 160

THORSØE, ALEX.: Fra Frederik den Sjettes hofkredse. (#123124) kr. 100

THORVILDSEN, KNUD: Ladby-skibet. Nordiske fortidsminder. 1957. Illustr. 121s+5 tavler. (#23234) kr. 160

THRANE, L.E.: Det sidste skud af den oldenborgske stamme. 1909. Illustr. Halvpluv. N.p.t. 151s. (#79728) kr. 75

THÅLIN-BERGMAN, LENA (red): O forna tiders kvinnor. Helsingborg 1975. Illustr. 200s. (#80828) kr. 45

TIDSSKRIFT: For to skilling. Nr. 1 Løverdagen den 7de October 1854 til Nr. 25 Løverdagen den 24de Marts 1855. Illustr. (#123402) kr. 250

TILLYARD, STELLA: Aristokrater. Fire søstre, fire skæbner. Caroline, Emily, Louisa og Sarah Lennox 1723-1826. 1996. Illustr. Orig.bd. 478s. (#60261) kr. 100

TILLYARD, STELLA: Aristokrater. Fire søstre, fire skæbner. Caroline, Emily, Louisa og Sarah Lennox 1723-1826. 1996. Illustr. (#51388) kr. 115

TISDALL, E.E.P.: Kejserinde Dagmar. Prinsesse af Danmark. Kejserinde af Rusland. Reitzel 1958. Illustr. 284s. (#15820) kr. 100

TISDALL, E.E.P.: Den forbløffende Dronning Alexandra. Dansk prinsesse. Engelsk dronning. Reitzel 1955. Illustr. 237s. (#37807) kr. 80

TISDALL, E.E.P.: Alexandra. Prinsesse af Danmark. Dronning af England. Sesam 2005. Illustr. 317s. (#94942) kr. 95

TISDALL, E.E.P.: Alexandra. Dansk prinsesse. Engelsk dronning. Sesam 2004. Illustr. 317s. (#91438) kr. 80

TISDALL, E.E.P.: Dagmar. Prinsesse af Danmark. Kejserinde af Rusland. Illustr. (#106427) kr. 120

TISDALL, E.E.P.: Alexandra. Prinsesse af Danmark. Dronning af England. Illustr. (#106426) kr. 120

TOFT, L.F.: En journalist fra revolutionstiden. Le Pere Duchesne. 1894. Halvshirting. (#47564) kr. 65

TOLDBERG, HELGE: Den danske rimkrønike I-III (I Ghementrykket 1495 med variantapparat II Danske fragmenter III Nedertysk oversættelse (Københavns-håndskriftet)). (#96556) kr. 250

TOLSTOY, NIKOLAI: Stalin's Secret War. (#122785) kr. 175

TOMPKINS, STUART RAMSAY: Russia through the ages. From the Scythians to the Soviets. New York 1940. Illustr. Orig.cloth. 799p. (#80675) kr. 100

TRAUTNER-KROMANN, HANNE: Skjold og sværd. Jødisk polemik mod kristendommen og de kristne i Frankrig og Spanien fra 1100-1500. 1990. 236s. (#75534) kr. 95

TRENKER, LUIS: Der Rebell. Ein Freiheitsroman aus den Bergen Tirols. Berlin 1935. Illustr. Orig.Leinen. (#59958) kr. 100

TROELS-LUND: Dagligt liv i Norden i det sekstende aarhundrede. 7 bd. Gyldendal 1968-69. Illustr. Orig.helfablea m/smudsomslag. (#90382) kr. 450

TROYAT, HENRI: Katarina den Store. Biografisk roman 1979. Illustr. Helshirting. 355s. (#62881) kr. 95

TROYAT, HENRI: Katarina den Store. Biografisk roman. Illustr. (#114252) kr. 120

TSCHUDI, CLARA: Napoleons søn. Kongen af Rom. Fangen i Wien. 1911. Illustr. Halvlæder el.halvshirting. (#34416) kr. 80

TSCHUDI, CLARA: Hofliv i det attende og nittende aarhundrede. Den ældste tid (1750-1837) 1-3. 1915. Illustr. Halvshirting. (#34417) kr. 160

TSCHUDI, CLARA: Dronninger, keiserinder og kongernes moder. Det intime liv ved Europas hoffer i det attende og nittende aarhundrede. I. Den ældre tid 1750-1836 2 bd. II. Den nyere tid 1811-1907. 3 bd. Gyldendal 1907-08. Illustr. Privat halvlæder. (#98794) kr. 290

TSCHUDI, CLARA: Ludwig den Anden. Konge af Bayern.+ Ludwig den Andens sidste dage. Illustr. (#120915) kr. 250

TSCHUDI, CLARA:: Napoléons Moder. Illustr. (#115861) kr. 120

TUCHMAN, BARBARA: The first salute. A view of the American revolution. Alfred A. Knopf, New York 1988. Illustr. Orig.cloth in dw. 347p. (#101050) kr. 115

TUCHMAN, BARBARA: The first salute. A view of the American revolution. London 1989. Illustr. Orig.cloth in dw. 347p. (#65990) kr. 75

TUCHMAN, BARBARA: Et fjernt spejl. Det stormfulde 14. århundrede 1-2. Illustr. (#51869) kr. 160

TURNBULL, STEPHEN: The book of the Medieval Knight. London 1995. Illustr. Orig.bd in dw. 192p. (#75575) kr. 100

TURNER, HENRY ASHBY: Stresemann - Republikaner aus Vernunft. Berlin 1968. Helshirting. (#49264) kr. 100

TYGESEN, PETER: Congo - formoder jeg. Fortællinger fra drømmeland. Illustr. (#81886) kr. 150

TYGESEN, PETER: Congo - formoder jeg. Fortællinger fra drømmeland. (#120205) kr. 100

TÄGIL, SVEN & VICTOR BROCKDORFF: Grænseland. En historisk rejse i skånsk-danske grænseområder. Illustr. (#110822) kr. 120

UDGIVEN AF INDBYDERNE TIL MØDET: Stenographisk beretning om forhandlingerne ved Mødet i Casino den 28de Marts 1863. Lette brugsspor. (#116123) kr. 140

ULAM, ADAM B.: Russia's failed revolutions. From the Decembrists to the Dissidents. New York 1981. Orig.cloth in dw. 453p. (#80750) kr. 145

UXKULL, BORIS: Arme og amour. En dagbog fra Napoleonstiden. Spektrum 1966. Illustr. 311s. (#17741) kr. 55

VALENTIN, HUGO: Problemet Palæstina. (#119673) kr. 75

VARDER, HOLGER: Mennesker, myter og guder. Østerlandenes sagn og historie. Reitzel 1962. Illustr. 136s. (#17758) kr. 45

VARMOSE, POUL ERIK BALLE: Magtkamp og forsoning 1070-1500. 1985. Illustr. (#17225) kr. 45

VAUPELL, OTTO: Rigskansler Grev Griffenfeld. Et bidrag til Nordens historie i det 17de hundredeaar 1-2. 1880-82. Med plancher. I eet halvlæder. 206s+184s+216s+117s. (#76607) kr. 195

VEDEL, ANDERS SØRENSEN: Den Danske Krønicke. Saxo-oversættelse 1575. Udgivet i facsimile. (#111947) kr. 200

VEDEL, VALDEMAR: By og borger i middelalderen. Et forsøg i kulturpsykologi. 1901. Illustr. Halvlæder. 448s. (#67762) kr. 100

VELLEV, JENS (RED): Romanske stenarbejder 1-4. Illustr. Lille hak i ryg på bind 1. (#66397) kr. 450

VERRIER, ANTHONY: The road to Zimbabwe 1890-1980. Jonathan Cape, London 1986. Illustr. Orig.cloth in dw. 364p. (#91300) kr. 115

VERRILD, A. HYATT AND RUTH: America's ancient civilizations. Illustr. Name on free-leaf. D/w a bit worn. (#106335) kr. 120

VIKINGERNE I ENGLAND OG HJEMME I DANMARK.: Nationalmuseet. 1981. Illustr. (#17802) kr. 65

VILLADSEN, VILLADS: De danske bønders historie. 1944. Illustr. Halvshirting. (#4320) kr. 50

VIOLA, HERMAN J.: The Indian Legacy of Charles Bird King. Illustr. (#104648) kr. 115

VOLDUM, J.: Den sidste skanse. 1909. (#35042) kr. 30

VOLDUM, J.: Den sidste skanse. 1909. (#34714) kr. 30

VOLKOGONOV, DMITRIJ: Trotsky. The eternal revolutionary. Illustr. (#106837) kr. 200

VOLLMER, JOHN E.: In the presence of The Dragon Throne. Ch'ing Dynasty Costume (1644-1911) in The Royal Ontario Museum. Toronto 1977. Illustr. (#44244) kr. 45

WAAGENAAR, SAM: Mordet på Mata Hari. Illustr. (#35793) kr. 100

WALKER, STANLEY: Texas. New York 1962. Illustr. Orig.half-cloth. (#58170) kr. 80

WALLICH, P.H.: Literære arbeider og mærkelige breve af Napoleon. (#112565) kr. 175

WAMBERG, BODIL: Leonora Christina. Dronning af Blåtårn. Gyldendals bogklub 1992. Illustr. Orig.bd m/smudsomslag. 296s. (#86367) kr. 65

WAMBERG, BODIL: Leonora Christina. Dronning af Blåtårn. Aschehoug 2005. 3.udgave. Illustr. 296s. (#34935) kr. 80

WAMBERG, BODIL: Grevinden - et portræt af Grevinde Danner. Illustr. (#87754) kr. 90

WAMBERG, BODIL: Christian IV - en mand under indflydelse. Gads forlag 1993. Illustr. 328s. (#58087) kr. 75

WAMBERG, BODIL: Leonora Christina. Dronning af Blåtårn. Illustr. (#107164) kr. 100

WANDEL, C.F.: Danske handelsforsøg paa levanten i det attende aarhundrede. (#113625) kr. 200

WATSON, FRANCIS: Caterina de Medici og Bartholomæusnatten. 1937. Illustr. Helshirting. (#64443) kr. 80

WATSON, WILLIAM: Kina før han dynastiet. 1964. Illustr. 288s. (#35242) kr. 55

WATT, W. MONTGOMERY: The majesty that was Islam. The Islamic world 661-1100. London 1976. Illustr. (#35247) kr. 65

WEALE, PUTNAM: Aabenhjærtige breve fra Peking. (#106692) kr. 115

WEBER, THOMAS: Hitlers første verdenskrig. Illustr. (#123237) kr. 100

WEGENER, C.F.: Doctor C.F. Wegener's liden krønike on kong Frederik og den danske bonde. Til meningmands nytte og fornøielse udgiven af det kongelige Danske Landhuusholdningsselskab. 1843. Trist halvlæder. Lidt vandskjoldet. 270s. (#76679) kr. 100

WEIBULL, CURT: Dronning Christina. 1969. Illustr. Helfablea (#17890) kr. 55

WEISS, ANDRE: Tysklands krænkelse af Belgiens og Luxemburgs neutralitet. Studier og dokumenter angaaende krigen. 1915. 38s. (#84759) kr. 40

WEIZMANN, CHAIM: Memoiren. Das Werden des Staates Israel. London 1951. Illustr. Helshirting. (#38984) kr. 100

WELLARD, JAMES: The great Sahara. London 1964. Illustr. Helshirting. (#42812) kr. 65

WELVERT, EUGENE: Lendemains revolutionnaires. Les Regicides. Paris n.d. Halfcalf. (#57737) kr. 160

WENDT, FRANTZ: Danmarks historie 1939-1978. Særudgave af Danmarks Historie 14. 1978. Illustr. Helfablea. (#39845) kr. 80

WERLAUFF, E.C.: Erindringer om Guldhornstyveriet den 4de Mai 1802. 1970. Fotografisk genoptryk fra 1858. Orig.bd. (#37089) kr. 35

WESTERBY, KRISTIAN: Krigens gud. Religion og kultur. U.år. (#35450) kr. 45

WET, GENERAL CHR.R. DE.: Boernes kamp med englænderne. Illustr. (#111378) kr. 120

WET, GENERAL CHR.R. DE.: Boernes kamp med englænderne. Illustr. (#119503) kr. 165

WHEELER, MORTIMER: Indien og Parkistan indtil Asoka. 1965. Illustr. St.p.fr. (#35482) kr. 55

WHEELER, MORTIMER: Indien og Parkistan indtil Asoka. 1965. Illustr. Helpluv. (#35481) kr. 60

WHITTLE, TYLER: Bertie. Albert Edward, Prince of Wales. London 1974. Orig.cloth in dw. 327p. (#80743) kr. 65

WIESENTHAL, SIMON: Christofer Columbus. Inkvisition og jødedom. 1973. Illustr. 196s. (#50043) kr. 55

WIKBERG, SVEN: Wilhelm af Oranien. En forkæmper for tolerance og national frihed. 1939. Illustr. 176s. (#75864) kr. 80

WILKENSCHILDT, MERETE: Kongeligt leksikon. Lindhardt og Ringhof 2000. Illustr. 277s. (#99725) kr. 100

WILKINSON, CLENNELL: Nelson. U.år. Illustr. (#35577) kr. 65

WILLERSLEV, RICHARD: Studier i dansk industrihistorie 1850-1880. 1978. Orig.helshirting. 301s. (#98909) kr. 100

WILLIAMS, ALBERT RHYS: Through the Russian revolution. Boni and Liveright Publishers, New York 1921. Illustr in b/w and colour. Orig.cloth. 311p. (#21483) kr. 385

WILLIAMS, ALBERT RHYS: Journey in to revolution. Petrograd, 1917-1918. Chicago 1969. Orig.cloth in dw. 346p. (#73689) kr. 115

WILLIAMS, GARETH M.FL. (RED): Viking Illustr. (#121240) kr. 200

WILLIAMS, JAY: Jeanne D'Arc. Illustr. (#35196) kr. 90

WILTON, ROBERT: Den russiske kejserfamilies sidste dage fra den 15.marts 1917 til natten mellem den 16. og 17.juli 1918. Illustr. (#16626) kr. 150

WILTON, ROBERT: Den russiske kejserfamilies sidste dage fra den 15.marts 1917 til natten mellem den 16. og 17.juli 1918 Illustr. (#120315) kr. 160

WINDFELD-HANSEN, IVAR: Den franske revolution i memoireudtog. Ludvig XVI og Marie Antoinette + De revolutionære. (#104239) kr. 100

WINDFELD-HANSEN, IVAR: Den franske revolution i memoireudtog. Ludvig XVI og Marie Antoinette + De revolutionære.. (#112470) kr. 150

WINDING, KJELD: Frihandelsproblemet i Danmark 1855-1863. En undersøgelse af 1863-tariffens tilblivelse. 1959. (#56241) kr. 115

WINDING, KJELD: Danmarks historie. Illustr. (#18011) kr. 75

WINDING, KJELD: Danmark for hundrede aar siden - og nu. 1940. Illustr. (#35198) kr. 45

WOEL, CAI M.: General de Meza. Tegninger af Peter Holm. Nr.226/400 eksp. (#117082) kr. 65

WOLDEN-RÆTHINGE, ANNE: En familie og dens dronning. 1996. Illustr. (#49510) kr. 60

WORSAAE, J.J.A.: Minder om de danske og nordmændene i England, Skotland og Irland. Illustr. Pænt eksp med få gulpletter. (#103948) kr. 260

WOYTINSKY, W.S.: Stormy passage. A personal history through teo russian revolutions to democracy and freedom: 1905-1960. New York 1961. Illustr. Orig.cloth in dw. 550p. (#73947) kr. 100

WULFF, D.H.: Nøgle til almanakken. En ledsager til hvert års almanak. Arnold Busck 1985. 85s. (#30854) kr. 55

WULFF, HENRIK R. OG THOMAS WULFF (RED): En Løjtnant fra 1864. Illustr. (#115704) kr. 70

YOUNG, JAMES RANKIN: Historien om De Forenede Staters krig med Spanien og samtlige kampe tillands og tilvands. 1898. Illustr. Orig.helshirting. 467s. Med lette brugsspor (#92708) kr. 195

ZALEWSKI, BARBARA (RED): Under kronen. Historien om den Kongelige husholdning og Hofleverandørerne gennem 800 år. Illustr. (#114128) kr. 300

ZEIGLER, WILBUR GLEASON: Story of the earthquake and fire. San Francisco 1906. Illustr. (#16251) kr. 160

ZERLANG, MARTIN: 1914. Illustr. (#117188) kr. 200

ZIEGLER, MATTHES: Der Deutsche im Baltikum. Für die Jugend zusammengestellt. Berlin 1934. Illustr. (#51164) kr. 65

ZIEGLER, WILHELM: Volk ohne Führung. Das Ende des Zweiten Reiches. Hamburg 1941. Orig.Leinen. 309s. (#91697) kr. 100

ZIMMERMANN, WILHELM: Der grosse deutsche Bauernkrieg. Illustr. (#111107) kr. 160

ØRSTED, PETER: Danmark før Danmark. Romerne og os. Illustr. (#116567) kr. 120

ØSTERGAARD, BENT: Indvandrernes danmarkshistorie. 1983. Illustr. Orig.bd. 263s. (#858) kr. 100

ÅBERG, ALF: Striden om Skåne. Illustr. (#65831) kr. 100


Tilbage til top