Historie - generelt


AABENHUS, JØRGEN: Alle tiders tanker - forestillinger om det danske. Illustr. (#51523) kr. 150

AALBÆK-NIELSEN KAI.: I tidens ånd. 4 bd. Bind 1. Kærlighed i antikken. Bind 2. Kærlighed i middelalderen. Bind 3. Kærlighed i det 15.-18. århundrede. Bind 4. Kærlighed i det 19.-20 århundrede. Illustr. (#116201) kr. 700

AALBÆK-NIELSEN KAI.: I tidens ånd. Bind 2. Kærlighed i middelalderen. Bind 3. Kærlighed i det 15.-18. århundrede. Bind 4. Kærlighed i det 19.-20 århundrede. Illustr. Pr.stk. (#116097) kr. 175

AALBÆK-NIELSEN, KAI: I tidens fylde. Et opgør med historien. Gyldendal 1989. 275s. (#99151) kr. 90

AAMUND, JANE: Bag damen stod en Christian. (#35815) kr. 90

AARBØGER FOR NORDISK OLDKYNDIGHED: og historie 1972. 1974. Illustr. Helshirting (#18197) kr. 75

AARSLEFF, KLAUS: Det glemte folk (Vesten og østen-Andesbjergenes gåder) 1-2. Illustr. (#107861) kr. 200

ABBA, GIUSEPPE CESARE: Under vaaben. Dagbogsoptegnelser af en af Garibaldis tusind. 1913. 168s. (#79925) kr. 90

ABSHAGEN, KARL HEINZ: Schuld und Verhängnis. Ein Viertaljahrhundert deutscher Geschichte in Augenzeugenberichten. Stuttgart 1961. Illustr. Orig.Leinen. (#57027) kr. 120

ACHEN, SVEN TITO: Danmarks kommunevåbener samt Grønlands og Færøernes. Illustr. Med dedik. (#104759) kr. 200

ADAM AF BREMEN.: Beskrivelse af øerne i Norden. Oversat og kommenteret af Allan A. Lund. Illustr. (#31031) kr. 100

ADRIANSEN, INGE: Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-2000. Bind I-II. Illustr. (#119817) kr. 300

ADRIANSEN, INGE & PETER DRAGSBO: Fem fyrsteslotte. Sønderborg, Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Glücksborg. Illustr. (#118063) kr. 100

AHLBERG, ALF: Marsjen mot Rom. Kampen mellem arbeiderbevegelsen og facismen i Italia. Oslo 1933. Helshirting (#62155) kr. 80

AHLBERG, ALF: Marsjen mot Rom. Kampen mellem arbeiderbevegelsen og facismen i Italia. Oslo 1933. Helshirting (#1919) kr. 100

AHLMANN, HANS W:son: Afrika. 1965. Illustr. (#1921) kr. 55

AHNFELT, ARVID (udg): Kong Christian VIII's dagbog fra regenttiden i Norge. Efter kongens franske originalhaandskrift. 1883. Orig.komp.helshirting. 206s. Fint eksp. (#83407) kr. 160

ALBECK, GUSTAV: Knytlinga. Sagaerne om danarks konger. Studier i ældre nordisk litteratur. 1946. N.p.s. (#56253) kr. 220

ALBRECTSEN, ERLING: Fynske guldfund. 1960. Illustr. Orig.bd. 102s. (#45336) kr. 80

ALBRECTSEN, ERLING: Florence of Worcesters krønike. Illustr. (#21603) kr. 110

ALBRECTSEN, ERLING (OVERSAT OG KOMMENTERET): Dudo. Normandiets historie under de første hertuger. (#18378) kr. 110

ALBRECTSEN, ESBEN: Herredømmet over Sønderjylland 1375-1404. Studier over Hertugdømmets lensforhold og indre opbygning på dronning Margrethes tid. N.p.s. (#113192) kr. 200

ALEXANDER, ROBERT J.: The Peron era. New York 1951. Orig.cloth in dw. (#64390) kr. 90

ALLAN, TONY: Vikingerne. Illustr. (#95186) kr. 140

ALLEGRO, JOHN: Skriftrullerne fra Det Døde hav. 1966/74. Illustr. (#1925) kr. 50

ALLEN, C.F. (SAMLET AF): Breve fra danske krigsmænd, skrevne til hjemmet under felttogene 1848, 1849, 1850. Lidt gulplettet. (#18407) kr. 300

ALLIN, MICHAEL: Zarafa. En girafs sande historie fra Afrikas dyb til hjertet af Paris. Borgen 1999. Illustr. Orig.bd m/smudsomslag. 232s. (#99533) kr. 80

ALMGREN, BERTIL (red): Vikingen. 1966. Illustr. Helshirting. 288s. (#18426) kr. 240

ALTENBERG, HERMANN: Um recht und nachfolge im Hause Habsburg. Europa Verlag, Wien 1966. Illustr. Orig.Leinen mit Umschlag. 381s. (#102938) kr. 80

ANDERSEN, BRITA OG PERNILLE ROHOLT (RED): Byens adelsgårde og palæer. Norden 1720-1800. Illustr. (#115347) kr. 120

ANDERSEN, DAN H.: Mandsmod og kongegunst - en biografi om Peter Wessel Tordenskiold. Illustr. (#111887) kr. 150

ANDERSEN, H. HELLMUTH: Jyllands vold. 1977. Illustr. Orig.bd. 76s. (#21642) kr. 80

ANDERSEN, JAKOB: Blodig jord. Hundredårskrigen mellem jøder og arabere. Illustr. (#109752) kr. 200

ANDERSEN, JØRGEN: The witch on the wall. Medieval erotic sculpture in the British Isles. Illustr. (#18657) kr. 150

ANDERSEN, RICHARD: Fra Clemenceau til de Gaulle. 1962. (#64566) kr. 40

ANDERSEN, RUTH: I jernlænker - Christian Siegfried v. Plessens livsforløb 1646-1723. Ill. (nogle i farver) - University of Southern Denmark studies in history and social sciences - Om den mecklenburgske adelsmand Christian Siegfried von Plessens liv og karriere under den danske enevælde som dygtig administrator, ofte tynget af opgavernes ""jernlænker"", i en årerække som finansminister under kong Christian V (#104049) kr. 150

ANDERSEN, S.A.: Guldhornene fra Gallehus. 1945. Illustr. 62s. (#21703) kr. 60

ANDERSSON, INGVAR: Sveriges historie. 1946. Illustr (#1934) kr. 100

ANDREES ALLGEMEINER HANDATLAS: In 91 Haupt- und 86 Nebenkarten. Illustr. (#111357) kr. 450

ANDREW, CHRISTOPHER M. and A.S. KANYA-FORSTNER: France Overseas. The Great War and the climax of Frensh Imperial Expansion. Thames and Hudson, London 1981. Orig.cloth in dw. 302p. (#91592) kr. 140

ANDRUP, OTTO (UDG): Grevinde Leonora Christinas Jammersminde. Illustr. (#18756) kr. 150

ANDRÆ, POUL: Andræ og fællesforfatningen af 2.oktober 1855. En politisk monografi med bidrag til belysning af Andræs samtidige.+ Andræ-Hall overfor den politiske situation i efteraaret 1863. En dokumenteret fremstilling. Det nordiske forlag 1902-03. I eet halvlæder. 520s+170s. (#85100) kr. 240

ANKER, JEAN OG SVEND DAHL: Fabeldyr og andre fabelvæsener i fortid og nutid. Illustr. Med dedik. (#76766) kr. 120

ANKER, JEAN OG SVEND DAHL: Fabeldyr og andre fabelvæsener i fortid og nutid. Illustr. (#120758) kr. 100

ANTONIEWITZ, WILHELM VON: Dansk patricierslægter I. Illustr. (#42430) kr. 150

ARBMAN, HOLGER: The vikings. London 1961. Illustr. Orig.cloth in dw. 212p. (#52582) kr. 80

ARMIN, TH.: Mexiko. Land och folk under Spaniens välde. Lidt gulplettet. (#109763) kr. 200

ARMSTRONG, KAREN: Jerusalem. Tro. Historie. Politik. (#70489) kr. 100

ARMSTRONG, KAREN: Jerusalem. Tro. Historie. Politik. Med skitser. (#118183) kr. 120

ARMSTRONG, KAREN: Jerusalem. Tro. Historie. Politik. Med skitser. N.p.s. (#118184) kr. 150

ARNSTRØM, ELLEN: Nøgle til vore middelalderkirker. Bygning og historie. 1939. Illustr. (#2386) kr. 40

ASKGAARD, FINN: Kampen om Østersøen. Et bidrag til nordisk søkrigshistorie på Carl X Gustafs tid 1654-60. Illustr. (#100986) kr. 250

ASKGAARD, FINN: Christian IV. "Rigets væbnede arm". Tøjhusmuseet 1988. Illustr. Orig.bd. 224s. (#36710) kr. 90

ASKGAARD, FINN og ARNE STADE (red): Kampen om Skåne. Zac 1985. Illustr. 442s. (#100984) kr. 200

ASPECTS OF ESTONIAN CULTURE: Editorial board: Johannes Aavik m.fl. London 1961. Illustr. Orig.cloth. (#51019) kr. 100

ATKIN, RONALD: Revolution! Mexico 1910-20. The John Day Company, New York 1970. Illustr. Orig.cloth in dw. 354p. (#100890) kr. 130

AUBOYER, JEANNINE: Dagligt liv i det gamle Indien. 1968. Illustr. 343s. (#1946) kr. 60

AUBRY, OCTAVE: Sankt Helena. Napoleons fangenskab og død. Illustr. (#18974) kr. 80

AUBRY, OCTAVE: Napoleon. London 1964. Illustr. Orig.cloth. 394p. (#68018) kr. 140

AUBRY, OCTAVE: Kongen af Rom. Gyldendal 1933. Illustr. Flot halvlæder. 318s. (#87635) kr. 200

AUBRY, OCTAVE: Kejserinde Eugenie. Jespersen og Pio 1938. Illustr. Orig.hellæder. St.p.s. 340s. (#93381) kr. 120

AUBRY, OCTAVE: Kejserinde Eugenie. 1954 (#1949) kr. 50

AUBRY, OCTAVE: Den franske revolution 2 bd. Jespersen og Pio 1943-53. Bd. 1 hldr. Bd. 2 heftet (#1948) kr. 115

AUCLAIR, MARCELLE: Jean Jaures. Frankrig fra Pariserkommunen til første verdenskrig. Fremad 1965. Illustr. Orig.helfablea. 331s. (#95511) kr. 105

AUCLAIR, MARCELLE: Jean Jaures. Frankrig fra Pariserkommunen til første verdenskrig. Fremad 1965. Illustr. 331s. (#1952) kr. 75

BACH, ERIK: Danske historieskrivere. 1942. Illustr (#19021) kr. 45

BAIN, ROBERT: The Clans and the Tartans of Scotland. Enlarged and re-edited by Margaret O. MacDougall. Collins, London 1976. Illustr. Orig.cloth in dw. 320p. (#99396) kr. 120

BAIN, ROBERT: The Clans and the Tartans of Scotland. Enlarged and re-edited by Margaret O. MacDougall. Collins, London 1966. Illustr. Orig.bd. (#20520) kr. 120

BALDWIN, HANSON W.: Den første verdenskrig. (#19107) kr. 65

BALODIS, FRANCIS: Ægypten. Pyramidernes og mysteriernes land. 1947. Illustr. Halvlæder. N.p.s. (#63065) kr. 100

BALSDON, J.P.V.D.: Romerske kvinder 1-2. Deres historie og sædvaner. Rosenkilde og Baggers forlag 1964. Illustr. 174s+170s. (#19134) kr. 160

BALSLEV, BENJ.: De danske jøders historie. Ryg rep. (#111461) kr. 70

BAMM, PETER: Alexander den Store. Jespersen og Pio 1966. 252s. (#19161) kr. 75

BANG, GUSTAV: Evropas kulturhistorie i fortællinger for folket 1-2. Illustr. St.p.t. (#6415) kr. 200

BANG, GUSTAV: Brydningstider i Europas historie. 1945. (#21849) kr. 40

BARBER, MALCOLM: Processen mod tempelridderne. (#111668) kr. 170

BARNETT, CORRELLI: The first Churchill. Marlborough, soldier and statesman. New York 1974. Illustr. Orig.cloth in dw. 288p. (#73057) kr. 140

BARNETT, CORRELLI: Ansvarets byrde 1-2. Overkammandoen under 1.verdenskrig 1914-18. Jørgen Paludans forlag 1968. Illustr. 237s+219s. (#19307) kr. 100

BARNETT, T. RATCLIFFE: Reminiscences of old Scots folk. London 1913. With ten illustrations in colour by R. Gemmell Hutchison, R.S.A. Orig.cloth. 199p. (#65877) kr. 160

BART, ISTVAN: Mary og Rudolf. Den gamle, sørgelige (og lærerige?) historie om dramaet på Mayerling fortalt på ny knap hundrede år efter. Illustr. (#21904) kr. 75

BARTHOLDY, NILS G.: Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536. Illustr. (#116811) kr. 350

BARTLETT, NANCY RUTH: A guide to the North American collections of the Danish emigration archives. (#119905) kr. 350

BARZ, PAUL: Doktor Struensee - en rebel blandt hofsnoge. Illustr. (#39938) kr. 120

BASTHOLM (RED): Den Vest-Siællandske Avis eller Slagelse før uden- og inden- og dagens Ugeblad den landske historie for vigtigste Nyeheder. 8de Aarg. no.1-105. Lidt gulplettet og med brugsspor. (#120180) kr. 1800

BASTHOLM, E.: Sygdomme i Danmarks middelalder. Let blyantsindstreget. (#20561) kr. 120

BATTISCOMBE, GEORGINA: Queen Alexandra. Boston 1969. Illustr. Orig.cloth in dw. 336p. (#74117) kr. 120

BATTY, PETER: Huset Krupp. 1968. Illustr. (#19339) kr. 75

BAUER, R.W.: Calender for aarene 601 til 2200 efter Christie fødsel. (#15920) kr. 200

BAUER, R.W.: Calender for aarene 601 til 2200 efter Christie fødsel. (#108739) kr. 200

BAUMANN, HANS: Guld og guder fra Peru. P. Haase & Søn 1963. Illustr. Helshirting. 180s. (#19358) kr. 80

BAUMANN, HANS: Guld og guder fra Peru. P. Haase & Søn 1963. Illustr. 180s. (#1960) kr. 70

BEAVERBROOK, Lord: Men and power 1917-1918. London 1956. Illustr. Orig.helshirting. (#47379) kr. 115

BECK, REINHART: Die Geschichte der Weimarer Republik im Spiegel der sowjetzonalen Geschichtsschreibung. Bonn 1965. (#49260) kr. 100

BECKER, P.W. OG S.H. PETERSEN: Dansk atlas. Udkommet 1831-35. Genudgivet med en efterskrift af John Erichsen. Illustr.+ kort. (#22043) kr. 200

BECKER, TAGE: Et vædderidt for 300 år siden. 1990. Illustr. (#14454) kr. 35

BEDIER, JOSEPH: Tyskernes forbrydelser. Fölge tyske vidnesbyrd. Studier og dokumenter angaaende krigen. 1916. 40s. (#84757) kr. 55

BEEVOR, ANTHONY: Den spanske borgerkrig 1936-1939. Illustr. (#110771) kr. 200

BEHR, EDWARD: Hirohito. Behind the myth. New York 1989. Illustr. (#36282) kr. 115

BEHRMANN, HENRIK: Kong Christian den Andens historie udarbejdet after dokumenter I-II. St.p.t. (#116874) kr. 950

BEKKER-NIELSEN, HANS (indledning): Historien om biskop Jon til Skalholt. Portræt af en middelalderbisp paa Island. Fra islandske haandskrifter. Strandbygaards Bogtrykkeri, Skjern 1964. Illustr. 43s. (#98721) kr. 80

BEKKER-NIELSEN, TØNNES M.FL.: Gads historieleksikon. Illustr. St.p.t. (#120671) kr. 150

BELLOC, HILAIRE: Napoleon Bonaparte. Billeder af hans liv. 1959. Halvlæder. (#52127) kr. 90

Belloc, Hilaire: Napoleon Bonaparte Arnold Busck 1959. 313s. (#19489) kr. 65

BENCE-JONES, MARK and HUGH MONTGOMERY-MASSINGBERD: The british aristocracy. London 1979. Orig.cloth in dw. (#57315) kr. 100

BENDER, JOHAN: Han hejsede det røde flag. Munksgaard 1980. Illustr. 78s. (#101405) kr. 55

BENDIXEN, KIRSTEN: Danmarks mønt. Illustr. (#19521) kr. 60

BENGTSSON, TOMMY, CAMERON CAMPBELL, JAMES Z. LEE, et al: Life under pressure. Mortalioty and living in Europe and Asia, 1700-1900. The Mit Press, Massachusetts 2004. Orig.cloth in dw. 531p. (#102709) kr. 120

BENNETT, MARGOT: Spor af civilisation. 1956 (#19558) kr. 60

BENTZEN, AAGE: Israels historie. 1930. Illustr. Helshirting. 372s. (#81351) kr. 115

BERG, ANNE MARGRETE, LIS FROST OG ANNE OLSEN (RED): Kvindfolk 1-2. En danmarkshistorie fra 1600 til 1980. Illustr. (#8611) kr. 250

BERG, JACQUES: Landet Occitanien. En middelalderhistorie. (#89013) kr. 110

BERG-SØRENSEN, ANDERS & MORTEN FEILBERG GREVE (RED): Staten det er... Stat og politik - historisk, politologisk og sociologisk. Enkelte "Highlights". (#111198) kr. 120

BERGGREN, HÅKAN: De Forenede Staters historie. Illustr. (#1966) kr. 100

BERNTH, SUSANNE (RED): Danskere i Berlin. Fra Brandes til Sonnegaard - en antologi. Illustr. (#70775) kr. 115

BERNTSEN, ARENT: Danmarckis oc Norgis fructbar herlighed. Reprografisk genudgivet 1971. 652s+register. (#65099) kr. 400

BETTEX, ALBERT: Opdagelsernes eventyrlige saga. 1960. Illustr. Halvlæder. (#46883) kr. 160

BIRKEBÆK, FRANK: Norden i vikingetiden. Illustr. (#42591) kr. 120

BIRKEBÆK, FRANK M.FL: Absalon. Fædrelandets fader. Illustr. (#53500) kr. 150

BIRKEDAL, HOLGER: Krigen paa det stille Oceans kyst (1879-1881). Chile mod de forenede magter Peru og Bolivia. Illustr. (#109886) kr. 400

BIRKEDAL, Oberstløjtnant HOLGER: Frihedskrigen i Syd-Amerika. 1883. Illustr. I eet halvlæder. 278s+278s. (#82905) kr. 360

BIRKEDAL-BARFOD, H.P.G. (UDG): Kong Frederik den Syvendes sangkrønike. En samling digte til og om vor hedengangne konge. (#116830) kr. 250

BIRKET SMITH, S.: Leonora Christina (Ulfeldt) på Maribo kloster. Et bidrag til oplysning om hendes sidste leveår. N.p.s. (#22161) kr. 150

BIRKET-SMITH, KAJ: Fjærne folk. Kår og kultur i seks primitive samfund. 1957. Illustr. Halvpluv. (#22160) kr. 60

BISTRUP, ANNELISE M.FL. (RED): Gulnares hus. En gave til hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden på fødselsdagen, den 16.april 1990. Illustr. (#120413) kr. 150

BJERG, HANS CHR.: Dannebrog - historien om et kristent og nationalt symbol. Illustr. (#108314) kr. 120

BJERG, HANS CHRISTIAN OG OLE L. FRANTZEN: Danmark i krig. Illustr. (#111250) kr. 200

BJØL, ERLING: Verdenshistorien efter 1945 1-3. Politikens forlag 1972-73. Illustr. Orig.halvpluv m/smudsomslag. (#6538) kr. 180

BJØL, ERLING: Politikens USA historie 1-3. Illustr. (#45522) kr. 400

BJØL, ERLING: Da verden gik amok. Politik og kulturhistorie 1914-1945. Illustr. (#108835) kr. 150

BJØRKE, SVEND, HENNING F. KIÆR, J.W. GORDON NORRIE: Krigen 1864. Den anden slesvigske krig i politisk og krigshistorisk belysning.+ Plancher. (#66009) kr. 400

BJÖRLIN, GUSTAF: Sveriges krig i Tyskland. Åren 1805-1807. Med tre kartor. (#116524) kr. 250

BJØRN, CLAUS (RED): Det danske landbrugs historie. Bind I-IV. Illustr. Fint sæt. (#109979) kr. 800

BJØRN, CLAUS m.fl.: Christen Hansens dagbog. Elstrup 1766-1810. Fra Als og Sundeved - Bind 64. Landbohistorisk Selskab 1986. Illustr. 96s. (#96318) kr. 60

Black, C.F. M.Fl: Chronicles of the Renaissance Illustr. (#103885) kr. 120

BLACK, CLINTON V.: History of Jamaica. Essex 1989. Illustr. (#55205) kr. 65

BLATT, FRANZ: Under vor haand og segl. 1943. Indlagt løst i omslag. (#47477) kr. 55

BLOCH, RAYMOND: Roms oprindelse. Hernov 1962. Illustr. Helfablea. 199s. (#6671) kr. 80

BLOM, FRANS: Mayalandets erobring. Illustr. (#6674) kr. 150

BLOMBERG, ANTON: Marskalk Bernadotte och hans tid 1763-1810 1-2. Stockholm 1899. Andra omarbetade upplagan. I eet halvshirting. 331s+289s. (#71001) kr. 120

BLÜDNIKOW, BENT: Immigranter. De østeuropæiske jøder i København 1905-1920. Illustr. (#65989) kr. 150

BOBE, LOUIS: Moritz Hartmann MDCLVI-MDCXCV. Dansk og venetiansk orlogskaptajn, Ridder af San Marco og Gouverneur i Trankebar. Danmarks forbindelser med republiken Venedig. Illustr. Ryg rep. (#104634) kr. 175

BOBE, LOUIS (udg): Interiører fra kong Christian den Syvendes hof. Efter Charlotte Dorothea Biehls breve. (#56851) kr. 140

BOIE, MARGARETE: Leonora Christina og Corfits Ulfeldt. (#6790) kr. 95

BOKKENHEUSER, FR.: Det var i aaret...! Spredte minder. 1909. Illustr. Halvlæder. (#22278) kr. 65

BOLANDER, ASTA GRAAH: Renæssancens Florens. Av mediciernes krønike. Oslo 1927. Illustr. Halvlæder. 281s. (#56695) kr. 140

BOLL-JOHANSEN, HANS OG MICHAEL HARBSMEIER: Europas opdagelse. Historien om en ide. Illustr. (#81984) kr. 120

BOORSTIN, DANIEL J.: De gjorde verden større. Beretningen om de store pionerer - forskere, opfindere, tænkere og opdagelsesrejsende 1-3. Bind 1 Tiden, Jorden og oceanerne. Bind 2 Naturen. Bind 3 Samfundet. Illustr. (#69884) kr. 400

BORCHSENIUS, POUL: Hjulet drejer og andre reflektioner. (#6866) kr. 70

BORCHSENIUS, POUL: Den lange vandring. Jødisk historie fra Jerusalems ødelæggelse til staten Israel. 1975. (#5372) kr. 100

BORCHSENIUS, POUL: Bag muren. Historien om ghettoen. 1957. (#59454) kr. 70

BORGERKRIGENS historie i U.S.S.R.: Under red af M. Gorki m.fl. Arbejderforlaget 1941. Illustr (#6896) kr. 120

BORGERKRIGENS historie i U.S.S.R.: Under red af M. Gorki m.fl. 1940. Orig.helshirting. (#6895) kr. 120

BOSSUET, JACQUES-BENIGNE: Discours sur L'Histoire universelle. 2 volumes. (#116077) kr. 1000

BOSWELL, JAMES: London dagbog 1762-1763. Martin 1951. Halvlæder. 335s. (#1974) kr. 120

BOSWELL, JAMES: London dagbog 1762-1763. Martin 1951. 335s. (#6944) kr. 90

BOSWELL, JAMES: Boswell i Holland 1763-1764. Oversat af J. Kastor Hansen. 1952. 354s. (#6940) kr. 80

BOTH, L.: Natur og folkeliv i Danmark 1-2. 1875-76. Illustr. I eet halvlæder. (#33071) kr. 240

BOUQUET, A.C.: Dagligliv på Kristi tid. 1955. Illustr. 228s. (#1976) kr. 60

BOURRIENNE, LOUIS ANTOINE de: Erindringer om Napoleon. 1945. Illustr. Orig.bd. (#22325) kr. 90

BOVERI, MARGRET: Forræderiet i det 20.århundrede 1-4. Det danske forlag 1962-63. (#92119) kr. 160

BOWLE, JOHN: The imperial achievement. The rise and transformation of the British Empire. London 1974. Illustr. Orig.cloth in dw. 484p. (#73125) kr. 135

BRAMSEN, BO: Ferdinand og Caroline. Illustr. (#111167) kr. 70

BRAMSEN, BO: Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 1570-1770. Politikens forlag 1952. Illustr. Halvpluv. 159s. (#7067) kr. 200

BRAMSEN, BO: Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 1570-1770. Illustr. (#1978) kr. 250

BRAMSEN, BO: Ferdinand og Caroline. En beretning om prinsen, der nødig ville være konge af Danmark. Illustr. (#40124) kr. 90

BRAMSEN, BO: Ferdinand og Caroline. Illustr. (#7055) kr. 65

BRAMSEN, BO: Huset Glücksborg. Europas svigerfader og hans efterslægt 1-2. Nyrevideret, ajourført udgave. Illustr. (#112323) kr. 250

BRANDER, MICHAEL: The Georgian Gentleman. Saxon House, England 1973. Illustr. Orig.cloth in dw. 223p. (#88516) kr. 140

BRASK, AAGE: Kjellerup. En jysk herregård fra vikingetid til nutid. Illustr. (#116570) kr. 120

BRASK, AAGE: Kjellerup. En jysk herregård fra vikingetid til nutid. Illustr. (#113723) kr. 140

BREDSDORFF, ASTA: Sørøver og havforsker. William Dampier 1652-1715. Illustr. (#1981) kr. 120

BREDSDORFF, ASTA: Forræderi og skæbne. Sir Walter Raleigh (1552-1618). 1988. 225s. (#22356) kr. 80

BREDSDORFF, CHR.: Paa feltfod. Breve fra en dansk soldat til hjemmet under den sidste slesvigske krig. Illustr af Alfr. Schmidt. (#50664) kr. 200

BREGNSBO, MICHAEL OG KURT VILLADS JENSEN: Det danske imperium. Storhed og fald. Illustr. (#115464) kr. 200

BRENT, PETER: The viking saga. London 1975. Illustr. Orig.cloth in dw. 264p. (#66376) kr. 140

BREWSTER, HUGH: Anastasias album. Illustr. (#76579) kr. 100

BRIAND DE CREVECOEUR, E.: Peder Skram. Danmarks vovehals. Illustr. N.p.s. (#7272) kr. 150

BRIAND DE CREVECOEUR, E.: Herluf Trolle. Kongens admiral og Herlufholm skolestifter. Illustr. (#83923) kr. 80

BRIAND de CREVECOEUR, E.: Havets pionerer. Menneskehedens ældst kendte eventyrsejladser. 1957. Illustr. Orig.bd (#7273) kr. 65

BRIAND DE CREVECOEUR, E.: Peder Skram. Danmarks vovehals. Illustr. (#113785) kr. 120

BRIEM, EFRAIM: Kampen om det hellige land. 1945. Illustr. Halvlæder (#7282) kr. 75

BRININSTOOL, E.A.: Fighting Indian Warriors. True tales of The Wild Frontiers. Illustr. (#104797) kr. 115

BRIX, HANS: Systematiske beregninger i De danske runeindskrifter. (#119667) kr. 150

BRIX, HANS, LIS JACOSEN, NIELS MØLLER: Gorm konge og Thyra hans kone. Runernes magt. 1927. Halvshirting. (#39138) kr. 115

BRO, THYGE C.: Ibn Battuta. En arabisk rejsende fra det 14. århundrede. Illustr. (#111512) kr. 150

BRO-JØRGENSEN, J.O.: Heinrich Carl Schimmelmann. En studie i skatmesterens fortid. 1970. 252s. (#79397) kr. 90

BROADFOOT, BARRY: The pioneer years 1895-1914. Memories of settlers who opened the West. PaperJacks, Ontario 1983. Illustr. 403p. (#102840) kr. 90

BROBY-JOHANSEN, R.: Dagens dont gennem årtusinderne. Fremad 1970. Illustr. Helshirting. 323s. (#1983) kr. 120

BROOK-SHEPHERD, GORDON: The last Habsburg. New York 1968. Illustr. Orig.cloth in dw. 358p. (#74758) kr. 115

BROWN, DAVID: Det angelsaksiske England. 1979. Illustr (#7409) kr. 60

BROWN, DEE: Begrav mit hjerte ved Wounded Knee. Illustr. (#7410) kr. 200

BRUGGER, KARL: Akakor-krøniken. Fortalt af Tacunca Nara, Ugha Mongulalaernes høvding. 1980. Illustr. 189s. (#1987) kr. 100

BRUUN, CHR.: Curt Sivertsen Adelaer. En historisk undersøgelse. Gyldendal 1871. Med portræt og afbildning af hans gravmonument. Halvlæder. St.p.s. 508s. Lidt gulplettet (#103447) kr. 240

BRUUN, DANIEL: Plevna-Schipka. 1915. Illustr. Halvshirting. (#63899) kr. 120

BRUUN, DANIEL: Krige gennem aartusinder I-V. Illustr. Flot sæt. (#7460) kr. 350

BRUUN, DANIEL: Fra krigens tid. Uddrag af breve og memoirer fra 1864. Med skitser af Otto Bache. St.p.t. (#118581) kr. 100

BRØGGER, A.W. and HAAKON SHETELIG: The viking ships. Their ancestry and evolution. Oslo 1971. Illustr. Orig.cloth in dw. 191p. (#39560) kr. 200

BRØNDEGAARD, V.J.: Folk og fauna 1-3. Dansk etnozoologi. Illustr. (#105623) kr. 750

BRØNDSTED, JOHANNES: Vikingerne. 1966. Illustr. (#42936) kr. 60

BRØNDSTED, JOHANNES: Vikingerne. 1962. Illustr. N.p.s. (#7514) kr. 100

BRØNDSTED, JOHANNES: Guldhornene. 1954. Illustr. 86s. (#7512) kr. 60

BRØNDSTED, JOHANNES: Det lukkede land. Essays og rids. Gyldendal 1948. Illustr. 117s. (#90753) kr. 65

BRØNDSTED, JOHANNES: Det lukkede land. Essays og rids. Gyldendal 1948. Illustr. Pænt privat halvlæder. 117s. (#75117) kr. 115

BRØNDSTED, JOHANNES: Danmarks oldtid. I. Stenalderen. 2. Bronzealderen. 3. Jernalderen. 3 bd. + Kortmappe. Gyldendal 1966. Illustr. Orig.halvlæder. (#62986) kr. 640

BRØNDSTED, JOHANNES (RED): Vore gamle Tropekolonier 1-2. Illustr af Ib Andersen og Mads Stage. Fint sæt. (#110151) kr. 1000

BRØNDUM-NIELSEN, JOHS.: Fra Skaanes senmiddelalder. 1959 (#7531) kr. 55

BRÅTEN, JENS: Kimbrerne - historie, teorier og myter om Himmerlands kimbrere. Illustr. (#59840) kr. 100

BUHL, dr.FRANTS: Det israelitiske folks historie. 1936. (#57178) kr. 120

BUK-SWIENTY, TOM: Slagtebænk Dybbøl. 18. april 1864. Historien om et slag. Illustr. (#108505) kr. 140

BUK-SWIENTY, TOM: Dommedag Als. 29. juni 1864. Kampen om Danmarks eksistens. Illustr. (#113160) kr. 150

BUK-SWIENTY, TOM: Slagtebænk Dybbøl. 18. april 1864. Historien om et slag. Illustr. (#116242) kr. 120

BUK-SWIENTY, TOM: 1864. Slagtebænk Dybbøl. Illustr. (#118594) kr. 120

BUK-SWIENTY, TOM: Slagtebænk Dybbøl. 18. april 1864. Historien om et slag. Illustr. (#118717) kr. 140

BULLOCK, ALAN: The faces of Europe. Phaidon Press, London 1980. Illustr. Orig.cloth in dw. 443p. (#98020) kr. 140

BULLOCK, ALAN: Hitler og Stalin. Beretningen om to af dette århundredes grusomste magtmennesker. 2 bd. Illustr. (#69392) kr. 200

BURCHETT, WILFRED: Vietnam krigen set indefra. Rhodos 1966. Illustr. 251s. (#94135) kr. 115

BURL, AUBREY: Great stone circles. Fables Fictions Facts. Illustr. (#108177) kr. 170

BURLAND, COTTIE: North American indian mythology. London 1965. Illustr. Helshirting. (#7658) kr. 120

BÆKSTED, ANDERS: Jyllands runestene. Gjellerups forlag 1948. Illustr. Orig.bd. Lille del af øverste del af ryg mangler. N.p.s. 90s. (#54840) kr. 40

BÆKSTED, ANDERS: Danske indskrifter. En indledning til studiet af dansk epigrafik. Dansk historisk fællesforening 1968. Illustr. Orig.bd. 112s+66 fig. (#38790) kr. 80

BØDKER, LAURITS: Danmark gennem tiderne set med fremmede øjne. 1948. Illustr (#7738) kr. 55

BØGGILD-ANDERSEN, C.O.: Statsomvæltningen i 1660. Kritiske studier over kilder og tradition. (#58327) kr. 225

BØGGILD-ANDERSEN, C.O.: Statsomvæltningen i 1660. Kritiske studier over kilder og tradition. Ryg lidt plettet. (#107065) kr. 200

BØGGILD-ANDERSEN, C.O. (indledn, oversættelse og oplysning): Leonora Christina. Grevinde Ulfeldts franske levnedsbeskrivelse 1673. Trykt i faksimile. Forening for boghaandværk 1958. Halvpergament. 111s. (#7746) kr. 120

CADDEO, RINALDO: Columbus' skibsjournal 1492-1493. Schultz forlag 1942. Illustr. Privat halvlæder. 272s. (#98093) kr. 160

CADDEO, RINALDO: Columbus' skibsjournal 1492-1493. Illustr. (#7800) kr. 150

CAMPE, J.H.: La découverte de l'Amerique. Ouvrage propre a l'instruction et a l'amusement de la Jeunesse, Faisant suit au nouveau Robinson, traduit de l'allemande. 2 tomes. Ornee de figures et 1 carte. (#110454) kr. 650

CANTOR, NORMAN F.: The Jewish experience. An illustrated history of Jewish culture and society including short stories, novels, biographies, memoirs and other first-person accounts. New York 1996. Illustr. Orig.cloth in dw. 488p. (#65495) kr. 140

CAREY, JOHN (red): Øjenvidner til historien. Begivenheder gennem 2.500 år fortalt af dem, der så det ske. P. Haase & Søn 1999. 2.udgave. Orig.bd. 825s. (#90495) kr. 100

CAREY, JOHN (red): Øjenvidner til historien. Begivenheder gennem 2.500 år fortalt af dem, der så det ske. 2001. Orig.bd. 825s. (#66216) kr. 100

CAREY, JOHN (RED): Øjenvidner til historien. Begivenheder gennem 2.500 år fortalt af dem, der så det ske. (#106907) kr. 140

CARLETON, WILLIAM: Træk og skildringer af det irske folkeliv. (#113626) kr. 150

CARLYLE, THOMAS: Om heroer og herodyrkelse og det heroiske i historien. Gyldendal 1916. Halvlæder. 246s. (#71727) kr. 120

CARLYLE, THOMAS: Om heroer og herodyrkelse og det heroiske i historien. 1916. Halvshirting. 246s. (#39966) kr. 115

CAROLINE MATHILDES: livshistorie. En historisk skildring. 1856. Med 8 kobbere. I et slidt helshirting. 319s. (#70201) kr. 240

CARRINGTON, RICHARD: Mermaids and mastodons. A book of natural and unnatural history. London 1961. Illustr. Orig.bd. (#64557) kr. 100

CARSTENSEN, WM. OG O.LUTKEN: Tordenskiold. Populær-historisk fremstilling. Illustr. (#1995) kr. 180

CASPARI, THEODOR: Av Jotunheimens saga. Oslo u.år. Illustr. Orig. helshirting. (#22810) kr. 100

CASSE, FRITS: Boerfolket. (#118580) kr. 110

CASTENSCHIOLD, C.: Indtryk og minder fra Dybbøl. (#93268) kr. 95

CATCHPOLE, BRIAN: The Korean war 1950-53. Illustr. (#108681) kr. 110

CATTON, BRUCE: Grant takes command. (#104647) kr. 135

CATTON, BRUCE: Grant moves south. (#104796) kr. 135

CHANDERNAGOR, FRANCOISE: Dronning uden krone. Erindringer af Francoise d'Aubigne marquise de Maintenon hustru til kongen af Frankrig. 1982. 396s. (#38015) kr. 90

CHAPMAN, CARL H. and ELEANOR F. CHAPMAN: Indians and archaeology of Missouri. Revised edition. Columbia 1993. Illustr. 167p. (#68140) kr. 80

CHARLESWORTH, MARY: Revolution i perspektiv. Længslen efter en bedre tilværelse. Fra 1775 til vore dage. U.år. Illustr. Helshirting. 190s. (#8099) kr. 90

CHEEK, LAWRENCE W.: A.D. 1250. Ancient peoples of the Southwest. Arizona Highways Book, Phoenix 1994. Illustr. Orig.cloth in dw. 176p. (#90144) kr. 160

CHRISTENSEN, AKSEL E.: Vikingetidens Danmark. Paa oldhistorisk baggrund. (#67915) kr. 100

CHRISTENSEN, CHR. VILLADS: Baareprøven. Dens historie og stilling i fortidens rets- og naturopfattelse. 1900. Privat halvpluv. 289s. (#82105) kr. 200

CHRISTENSEN, DAN CH.: Det moderne projekt. Teknik & kultur i Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. Illustr. (#83860) kr. 400

CHRISTENSEN, OLE H.: Storlandbrug under omformning. Uddrag af danske godsforvalterbreve 1784-1792. Landbohistorisk Selskab 1982. Orig.bd. 335s. (#96298) kr. 115

CHRISTENSEN, SVEND AAGE og HENNING GOTTLIEB (red): Danmark og Rusland i 500 år. 1993. Illustr. 384s. (#64910) kr. 140

CHRISTENSEN, VILLADS: Jesuiterstaten i Paraguay. En kristlig-social republik. 1909. Illustr. Helshirting. N.p.s (#8231) kr. 55

CHRISTENSEN, WILLIAM: Unionskongerne og Hansestæderne 1439-1466. Fotografisk genoptryk 1974. Orig.helshirting. 451s. (#66383) kr. 130

CHRISTENSEN, WILLIAM: Missiver fra kongerne Christiern I.s og Hans's tid. 2 bd. Omslag løst på bd.1. (#116908) kr. 300

CHRISTIANSEN, NIELS B.: Anselm af Canterbury (1033-1109) hans liv og meditationer. En studie i tankerigdommen i overgangen mellem det 11. og 12. århundrede. (#112854) kr. 75

CHRISTIANSEN, SOFUS: Subsistence on Bellona Island (Mungiki). A study of the cultural ecology of a Polynesian outlier in the British Solomon Islands protectorate. 1 bd + seperate maps. Reitzel 1975. Illustr. 243p+appendix. Folia geographica Danica, Tom.XIII. Summary in danish (#95903) kr. 160

CHRISTINA, LEONORA: Jammers minde. Udgivet med efterskrift af Vagn Lundgaard Simonsen. (#63572) kr. 65

CHRISTOFFERSEN, PEDER: Danmarkshistorien. En krønike fra oldtiden til nu. (#119158) kr. 225

CHURCHILL, WINSTON S.: The Island Race. London 1968. Fourth edition. Illustr. Orig.Cloth in dw. 309p. (#83459) kr. 120

CHURCHILL, WINSTON S.: Marlborough og hans tid 1-4. Hasselbalch 1949-52. Illustr. Orig.halvpluv m/smudsomslag. (#97617) kr. 560

CHURCHILL, WINSTON S.: Marlborough og hans tid 1-4. Hasselbalch 1949-52. Illustr. Orig.helfablea m/smudsomslag. (#65706) kr. 560

CHURCHILL, WINSTON S.: Den store krig 1-2. Illustr. (#8362) kr. 440

CHURCHILL, WINSTON S.: A history of the English-speaking peoples 1-4. Volume 1 is second edition, volume 2-4 are first edition. (#22887) kr. 650

CLARK, KENNETH: Civilisation. Et personligt synspunkt. 1971. Illustr. Helshirting. (#49556) kr. 115

CLASEN, ARMIN und Dr. WALTER REHDERS: Hummelsbüttel und Poppenbüttel. Geschichte zweiter Dörfer und ihrer Höse. Die Bauerndörfer vor dem Toren Hamburgs. Hamburg 1938. Illustr. Orig.helshirting. (#49420) kr. 160

CLAUSEN, H.C.: Kejserinde Dagmar. Prinsesse af Danmark. Storfyrstinde af Finland. Illustr. (#81115) kr. 120

CLAUSEN, JULIUS: Frederik Christian. Hertug af Augustenborg (1765-1814). En monografisk skildring. Løs. (#58808) kr. 95

CLAUSEN, JULIUS: Af Orla Lehmanns papirer. Bidrag til Danmarks tidshistorie i det 19.aarhundrede. St.p.t. (#120659) kr. 100

CLEMMENSEN, TOVE OG MOGENS B. MACKEPRANG: Kina og Danmark 1600-1950. Kinafart og Kinamode. Illustr. (#73075) kr. 200

CLEZIO, J.M.G. LE: Den mexikanske drøm eller den afbrudte tanke. (#50523) kr. 150

COHAT, YVES & HENNING DEHN-NIELSEN: Vikingerne. Havenes erobrere. Roth forlag 1993. Illustr. 191s. (#81532) kr. 80

COLLIER, PETER OG DAVID HOROWITZ: Kennedy-klanen - et amerikansk drama. Illustr. (#10662) kr. 150

COLLINS, LARRY og D. LAPIERRE: Oh Jerusalem. Om jøder og arabernes første bitre strid om den hellige stad 1947-48. 1983. 333s. (#38407) kr. 90

COMMAGER, HENRY STEELE (EDITED): The Blue and The Gray. The story of the Civil War as told by participants. Illustr. Two volumes in one. (#114051) kr. 200

CONNELL, EVAN S.: Son of the Morning Star. Custer & The Little Bighorn. Promontory Press, New York 1993. Illustr. Orig.cloth in dw. 441p. (#101025) kr. 140

COOPER, DUFF: Talleyrand. (#8571) kr. 150

COUR, L.F. LA (UDG): Mindeskrift i anledning af 250-aarsdagen for stormen paa København 10-11. februar 1659. Illustr. (#8632) kr. 250

COUR, L.F. LA (UDG): Mindeskrift i anledning af 250-aarsdagen for stormen paa København 10-11. februar 1659. Illustr. N.p.s. (#115924) kr. 150

COUR, VILH. la: Sjællands ældste bygder. En arkæologisk-topografisk undersøgelse. Aschehoug 1927. 324s+kort. (#96316) kr. 140

COUR, VILH. la: Kender de graabonden? Historiske smaarids. 1941. (#64948) kr. 40

COUR, VILH. la: Elsass-Lothringen efter Annexionen. 1918. (#53965) kr. 75

COUR, VILH. LA: Danske borganlæg. Til midten af det trettende århundrede 1-2 Illustr. (#39930) kr. 400

COUR, VILH. la: Danevirkestudier. En arkæologisk-historisk undersøgelse. U.år. Illustr. (#59952) kr. 160

COUTOUVIDIS, JOHN & JAIME REYNOLDS: Poland 1939-1947. Leicester University Press 1986. Illustr. 393p. (#100783) kr. 100

COX, GEOFFREY: Madrids forsvar. 1937. (#8701) kr. 90

CRAMER-PETERSEN, LARS: Danmarks skæbnetime. En beretning om svenskekrigene 1657-60. Illustr. Med dedik. (#103095) kr. 140

CRAWFORD, FRANCIS MARION: Gleanings from Venetian history. With 225 illustrations by Joseph Pennell. (#104053) kr. 280

CRESTON, DORMER: Den unge dronning Victoria. Jespersen og Pio 1953. Illustr. Halvlæder. 307s. (#90877) kr. 120

CRESTON, DORMER: Den unge dronning Victoria. 1953. Illustr (#8720) kr. 80

CRONIN, VINCENT: Ludvig XIV. 1965. Illustr. 375s. (#8745) kr. 75

CRONIN, VINCENT: Napoleon Bonaparte - mennesket og hans bedrifter. Illustr. (#108353) kr. 150

CROSSLEY-HOLLAND, KEVIN: The Norse myths. Gods of the vikings. (#105756) kr. 80

CRUMLIN-PEDERSEN, OLE: Søvejen til Roskilde. 1978. Illustr. 80s. (#38233) kr. 55

CUMMING, WILLIAM P. and HUGH F. RANKIN: The fate of a Nation. The American revolution through contemporary eyes. Phaidon Press, London 1975. Illustr. Orig.cloth in dw. 352p. (#102888) kr. 140

CURTIS, EDWARD S: Portraits from North American Indian life. Illustr. (#104803) kr. 360

DAHL, FRANTZ: Frederik VI og Anders Sandøe Ørsted i 1826. En aktmæssig fremstilling. (#105968) kr. 90

DAHL, HANS FREDERIK: Hva er facisme? Et essay om facismens historie og sosiologi. (#109166) kr. 65

DAHLBERG, RASMUS: Den menneskelige faktor. Historiens svageste led. Illustr. (#100432) kr. 120

DAHLBERG, RASMUS (RED): En anden historie. Ni alternative Danmarkshistorier. Illustr. (#109994) kr. 120

DAHLBERG, RASMUS OG PER H. HANSEN (RED): Anvendt historie. En bog om og til historikeren Søren Mørch. Illustr. (#119664) kr. 140

DAHLBERG, RASMUS OG SUSANNE WILLERS (RED): Duer og høge. Amerikanske præsidenter fra washington til vor tid. Illustr. (#106829) kr. 250

DAHLERUP, AKSEL: Stormen paa København den 11.februar 1659. Illustr. Forstærket med tape på inderside af bind. (#55114) kr. 120

DAL, ERIK: Lejrs spejl. Vinteren 1658-59. Rosenkilde og Baggers forlag 1958. Illustr. 100s. (#8850) kr. 60

DALGÅRD, SUNE: Dansk-Norsk hvalfangst 1615-1660. En studie over Danmark-Norges stilling i europæisk merkantil expansion. (#96577) kr. 200

DAMM, ANNETTE (RED): 2000 års farvepragt. Dragter og mosaikker fra Palæstina og Jordan. Illustr. (#71110) kr. 150

DAMSHOLT, NANNA: Kvindebilledet i dansk højmiddelalder. Borgen 1985. 338s. (#102221) kr. 100

DANIEL-ROPS: Israels historie i det gamle testamente. 1953. Halvshirting el. heftet. (#8898) kr. 75

DANMARKS ADELS AARBOG.: 1906-1910-1912-1914-1916-1918-1920-1925-1926-1933-1944-1952-1953-1954-1960-1962-1974-75-1979-81-1982-84-1994-96. Illustr. Enkelte bind falmet. Pr. bind. (#106570) kr. 250

DANMARKS ADELS AARBOG.: Anden aargang. Illustr. (#115406) kr. 550

DANMARKS KIRKER.: Udgivet af Nationalmuseet. 41 originale halvlæderbind + 22 løse hefter. Illustr. (#28552) kr. 9000

DANMARKSHISTORIENS BLÅ BOG: 1680 danske mænds og kvinders levnedsløb fra Ansgar til vor tid. Udgivet af Krak. 1971. Illustr. Helfablea. 467s. (#64703) kr. 120

DANSK SOCIALHISTORIE.: Bd. 6 Sociale brydninger 1914-39. Gyldendal 1984. Illustr. 423s. (#70582) kr. 90

DANSK SOCIALHISTORIE.: Bind 1-7 + register. Illustr. (#107512) kr. 750

DANSK-ISLANDSK NÆVN: Protokol over forhandlingerne i aarene 1919-1939. 1944. (#56528) kr. 160

DANSKE KALKMALERIER: Romansk tid 1080-1175. Senromansk tid 1175-1275. Tidlig gotik 1275-1375. Gotik 1375-1475. Sengotik 1475-1500. Sengotik 1500-1536. Efter reformationen 1536-1700. Registre. 8 bd. Illustr. (#83287) kr. 1280

DARY, DAVID: Cowboy culture. A saga of five centuries. Illustr. (#106995) kr. 150

DAVIDSEN, H. GÖSTA og VILH. MØLLER-CHRISTENSEN: Liden Kirsten og Buris. Fremad 1971. Illustr. 111s. (#27453) kr. 55

DAVIDSEN, J.: Fra vore fædres tid. Skildringer og skitser. 1884. Illustr. Orig.komp.helshirting el.halvlæder. (#3321) kr. 100

DAVIDSON, H.R.E.: Scandinavian mythology. London 1969. Illustr. Helshirting. (#23050) kr. 120

DEDIJER, VLADIMIR: Mit elskede land. Illustr. (#9068) kr. 80

DEGN, OLE: Christian 4.s kansler. Christen Friis til Kragerup (1581-1639) som menneske og politiker. Illustr. (#106013) kr. 100

DEHN-NIELSEN, HENNING: Kirker og klostre i Danmark. Illustr. (#87128) kr. 150

DEHN-NIELSEN, HENNING: Frederik 4. Tordenskiolds konge. Illustr. (#120833) kr. 95

DEKKERS, MIDAS: De kære dyr. Historien om et kærligt forhold. Bogklubben Samtid 1995. Illustr. 241s. (#68020) kr. 115

DELEURAN, CLAUS: Illustreret Danmarkshistorie for folket (8.del: Vikingetiden 3). Illustr. (#113120) kr. 250

DEN DANSKE UDENRIGSTJENESTE 1770-1970 1-2: Bind 1 1770-1919. Ved Klaus Kjølsen og Viggo Sjøqvist. Bind II 1919-1970. Ved Paul Fischer og Niels Svenningsen. Illustr. (#9119) kr. 250

DEN HELLIGE MOSE.: Fra Nationalmuseet. 1968. Illustr. N.p.s. (#23079) kr. 35

DEN JYSKE HISTORIKER: Kyst, vand og borgerstand. 1993. Illustr. 156s. (#80615) kr. 60

DEPPING, G.B.: Normannernes søtoge og deres nedsættelse i Frankerig i det tiende århundrede. Lidt gulplettet. (#115713) kr. 800

DET DAGLIGE BRØD.: Nationalmuseet 1976. Illustr (#9166) kr. 40

DET FARLIGE LIV.: Sygdom, samfund og lægekunst. Nationalmuseet 1978. Illustr (#9175) kr. 40

DETHLEFSEN, HENRIK OG HENRIK LUNDBAK (RED): Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Illustr. Navn på inderside af bind. (#116652) kr. 250

DEUTSCHER, ISAAC: Den ufuldendte revolution 1917-1967. Gyldendals Uglebøger 1967. 141s. (#9198) kr. 55

DeWEERD, HARVEY A.: President Wilson fights his war. World War I and the american intervention. New York 1968. Illustr. Orig.cloth in dw. 457p. (#73945) kr. 140

DIRCKINCK-HOLMFELD, GREGERS: Den nye Danmarkskrønike 1972-1993. Hårde tider forude. Det går ufattelig godt. Danmark dejligst. 3 bd. Illustr. (#90532) kr. 250

DITLEV AHLEFELDTS ERINDRINGER: 1617-1660. Illustr. (#108423) kr. 170

DOBB, MAURICE: Omrids af Europas historie fra lensvældets fald til femårsplanernes tid. Monde 1932. Helpluv (#9344) kr. 100

DODGE, STEPHEN C.: Christoffer Columbus og de første rejser til den nye verden. Chr. Erichsen 1992. Illustr. Orig.bd. 127s. (#62894) kr. 80

DOLLINGER, HANS: Der erste Weltkrieg in Bildern und Dokumenten. Wissenschaftliche Beratung: Dr. Hans-Adolf Jacobsen. Verlag Kurt Desch, München 1965. Illustr. Orig.Leinen mit Umschlag. 432s. (#90657) kr. 200

DONNELL, SUSAN: Pocahontas. Vintens Paperbacks 1995. 288s. (#87533) kr. 55

DOWNEY, FAIRFAX: Indian fighting army. Illustr. (#104798) kr. 120

DROWER, MARGARET: Nubia: A drowning land. Longmans, London 1970. Illustr. Orig.cloth. 86p. (#91888) kr. 80

DRÆBEL, BO m.fl.: Danmarks kongeslotte. U.år. Illustr. Orig.bd. (#2007) kr. 80

DUBY, GEORGES: Verdens bedste ridder. Guillaume le Marechal. (#78642) kr. 80

DUE-NIELSEN, CARSTEN M.FL: Danmark i syv sind. Tusind års dansk udenrigspolitik. Illustr. (#72871) kr. 90

DUE-NIELSEN, CARSTEN M.FL. (RED): Dansk Udenrigspolitiks historie. Bind 5 I blokopdelingens tegn 1945-1972. Illustr. (#120475) kr. 200

DUE-NIELSEN, CARSTEN M.FL. (RED): Dansk Udenrigspolitiks historie. Bind 4 Overleveren 1914-1945. Illustr. (#119440) kr. 200

DUE-NIELSEN, CARSTEN M.FL. (RED): Dansk Udenrigspolitiks historie. Bind 2 Revanche og neutralitet 1648-1814. Illustr. (#119662) kr. 200

DUFF, DAVID: Alexandra. Prinsesse og dronning. Schønberg 1982. Illustr. Helshirting. 281s. (#23309) kr. 100

DUKE of BEDFORD, JOHN: A silver-plated spoon. Cassell and Company Ltd., London 1959. Orig.cloth in dw. 246p. D/w a bit worn (#103502) kr. 100

DUNN, J.P.: Rødhuder og blegansigter. Indianerkrigene i det vestlige Amerika og deres baggrund 1-2. Illustr. Snit lidt plettet. (#83409) kr. 160

DUNN, J.P.: Massacres of the mountains. A history of the Indian Wars of the Far West 1815-1875. Illustr. (#104793) kr. 120

DURSCHMIED, ERIK: Det store terningspil. Hvordan tilfældigheder og dumheder har ændret historiens gang. (#87485) kr. 120

DYBDAHL, VAGN: For jysk og for dansk historie. Jysk selskab for historie, sprog og litteratur 1866-1966. 1966. Illustr. Halvshirting. (#9664) kr. 75

DYBDAHL, VAGN og BIRGIT NÜCHEL THOMSEN (red): M.P. Bruuns dagbog 1856-74. 1961. Halvshirting. 312s. (#23326) kr. 90

DYER, FREDERICK H.: A compendium of the War of the rebellion. With a new introduction by Bell Irvin Wiley. 3 volumes. Illustr. (#104804) kr. 600

DYGGVE, EJNAR: Jellingekongernes mindesmærker. 1956. Illustr. 72s. (#66378) kr. 55

DYSON, JOHN: Columbus. For guld, Gud og ære. Illustr. (#35074) kr. 150

DØYGAARD, HEINO: 1984 - Det store nederlag. 1988. Illustr. (#20040) kr. 40

EADE, CHARLES (edited): Churchill. By his contemporaries. London 1953. Illustr. Orig.cloth. (#53409) kr. 115

EASTMAN, CHARLES A. (Ohiyesa): Indianerne og dyrefolket. 1914. Illustr. Orig.bd. 160s. (#70240) kr. 120

EASTMAN, CHARLES A. (OHIYESA): Drengeliv på prærien. Ohiyesa, en Lakota-indianer fortæller. Illustr. (#114331) kr. 90

EASTMAN, CHARLES ALEXANDER (OHIYESA): Ohiyesa. En Dakota-indianers drengeår. Illustr. Efterord af Vagn Lundbye. (#108759) kr. 100

EBBESEN, KLAUS: Gravhøjenes mennesker. Illustr. (#23337) kr. 70

EBBESEN, NIELS: Gammelt dansk land. 1. Skåne, Halland og Blekinge. 2. Sydslesvig. Skandinavisk bogforlag u.år. Illustr. 217s. (#9703) kr. 115

EBBESEN, NIELS: Gammelt dansk land. 1. Skåne, Halland og Blekinge. 2. Sydslesvig. Illustr. (#112031) kr. 150

EDELBERG, LENNART: Furer i Asiens ældgamle ansigt. Gyldendal 1961. Illustr. N.p.s. 98s. (#9714) kr. 40

EDEN, MARY og RICHARD CARRINGTON: Sengen. Forord af Poul henningsen. 1961. Illustr. Helfablea. (#59966) kr. 90

EDWARDS, I.E.S.: Ægyptens pyramider. Gads forlag 1961. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 214s. (#9731) kr. 120

EDWARDS, I.E.S.: Ægyptens pyramider. Gads forlag 1961. Illustr. 215s. (#9730) kr. 120

EGGE, PETER: Samlede folkelivsskildringer 1-2. Kristiania 1909. Halvlæder. 233s+232s. (#76089) kr. 140

EHRENREICH, BARBARA: Blood rites. Origins and history of the passions of war. London 1997. Orig.cloth in dw. 292p. (#65709) kr. 120

EILSTRUP, PER: Tordenskjold. Peter Wessel og hans tid. Illustr. (#23363) kr. 100

EISLER, RIANE: Skålen og sværdet. Kulturhistorie i et nyt kønspolitisk perspektiv. Gyldendal 1994. 292s. (#66871) kr. 115

ELLEHØJ, SVEND: Studier over den ældste norrøne historieskrivning. Munksgaard 1965. 325s. (#96309) kr. 160

ELLEHØJ, SVEND (red): Christian IVs verden. 1988. Illustr. Orig.bd. N.p.s. 472s. (#76716) kr. 160

ELLIOT, JOHN: Ørnenes fald. 1975. Illustr. 232s. (#9902) kr. 80

ELLKIER-PEDERSEN, SIGV.: Bogen om Rytterskoletavlerne. En undersøgelse i 250-året (1721-1971). Illustr.. (#117778) kr. 120

ELVERSKOV, ANNE OG JENS ANKER JØRGENSEN (RED): Den hellige jomfru i Esrum. Illustr. (#110329) kr. 100

EN SVENSK: Den dansk-tyska frågan. Historiskt utkast. (#105955) kr. 120

ENEMARK, POUL: Kriseår 1448 - 1451. En epoke i nordisk unionshistorie. (#105949) kr. 100

ENGBERG, JENS: Dansk guldalder - eller oprøret i tugt- rasp- og forbedringshuset i 1817. Rhodos bogklub 1980. Illustr. 189s. (#9976) kr. 100

ENGBERG, POUL: Nationalisme eller Folke-lighed. (#120458) kr. 90

ENGELSTOFT, LAURIDS og AUGUST von KOTZEBUE: Paris 1800. Udvalgt og indledet af Jørgen Bang. 1966. Illustr. (#64654) kr. 60

ENGELSTOFT, POVL og FRANTZ WILHELM WENDT: Haandbog i Danmarks politiske historie fra freden i Kiel til vore dage. 1934. Orig.helshirting (#2015) kr. 145

ENGELSTOFT, POVL og HANS JENSEN (red): Sociale studier i dansk historie efter 1857. 1930. (#36786) kr. 115

ERICHSEN, JOHN OG MIKKEL VENBORG PEDERSEN: Herregården. Menneske - Samfund - Landskab - Bygninger 1 - 4. Illustr. Bind 4 fra Nationalmuseet 2006 og indbundet i orig.helshirting m/smudsomslag. (#109871) kr. 1200

ERICHSEN, JOHN OG MIKKEL VENBORG PEDERSEN: Herregården. Bind 3 Drift og landskab. Illustr. (#117899) kr. 200

ERICHSEN, JOHN OG MIKKEL VENBORG PEDERSEN: Herregården. Bind 1 Gods og samfund. Illustr. (#117900) kr. 200

ERIKSSON, ARVID: Sejre og nederlag paa Europas slagmarker. 1941. Illustr. Halvpluv. 194s. (#77198) kr. 75

ERLANGER, PHILIPPE: The age of Courts and Kings. Manners and morals 1558-1715. Weidenfeld and Nicolson, London 1967. Illustr. Orig.cloth in dw. 308p. (#88084) kr. 180

ERLING BJØL: Vor tids kulturhistorie bd. 1-3. Illustr. (#117215) kr. 225

ERMEN, EDUARD VAN OG ERIK VAN MINGROOT: Danmark og det øvrige Norden i gamle kort og stik. Illustr. (#107876) kr. 350

ERSLEV, KR.: Konge og lensmand i det sextende aarhundrede. Historiske afhandlinger bind 1. 1970. 209s+LIIIs. (#85117) kr. 100

ERSLEV, KR.: Frederik IV og Slesvig. En historisk fortolkning af Arvehyldingakterne af 1721. 1901. Halvshirting. 129s. (#67357) kr. 120

ERSLEV, KR.: Erik af Pommern, hans kamp for Sønderjylland og Kalmarunionens Opløsning. (#105952) kr. 115

ESKELUND, LOTTE: Der var engang en kejser. Franz Josef og hans tid. Illustr. (#88120) kr. 120

ESKELUND, LOTTE: Der var engang en kejser. Franz Josef og hans tid. Bogklubben Samtid 1995. Illustr. 422s. (#23461) kr. 100

ESKILDSEN, CLAUS: Die schleswigsche Grenzfrage. In Zeitgemässer Beleuchtung. Ein Beitrag zur Frage: Volk und Minderheit.+ Die schleslwigsche Frage. P. Haase & Søn 1939. Illustr. I eet halvlæder. N.p.t. 204s+35s. (#90645) kr. 200

ESMANN, FRANK (RED): Amerikanske præsidenter fra George Washington til Bill Clinton. Illustr. (#120480) kr. 120

ETTING, VIVIAN: Margrete den Første. En regent og hendes samtid. Gyldendals bogklub 1997. Illustr. Orig.bd. 296s. (#77585) kr. 120

ETTING, VIVIAN: Fra fællesskab til blodbad. Kalmarunionen 1397-1520. Illustr. (#79384) kr. 100

ETTING, VIVIAN: Fra fællesskab til blodbad. Kalmarunionen 1397-1520. Illustr. (#65554) kr. 150

EVERETT, SUSANNE: History of slavery. London 1997. Illustr. Orig.bd in dw. 252p. (#69633) kr. 160

EWALD, CARL: Danske dronninger uden krone. Kristine Munk og Christian IV. (#92193) kr. 80

EXQUEMELIN, ALEXANDRE OLIVIER: Bogen om de amerikanske sørøvere. Illustr. (#23483) kr. 140

FABER, HARALD: Danske og norske i London og deres kirker. 1915. Illustr. Helshirting. 236s. (#67849) kr. 120

FABRICIUS, KNUD: Griffenfeld. Illustr. (#23494) kr. 150

FAGAN, BRIAN M.: Kongeriger af guld og jade. Amerika før Columbus. Illustr. (#65505) kr. 175

FALK, VICTOR v.: Kaptain Dreyfus. Virkelighedsfortælling 1-2. 1904. Illustr. I eet halvshirting. (#23504) kr. 120

FARGE, OLIVER LA: A Pictorial History of the American Indian. Illustr. (#104610) kr. 100

FAVRHOLDT, DAVID M.FL. (RED): Som kongerne bød. Fra Trelleborg til enevælde. Illustr. (#120578) kr. 120

FELDBÆK, OLE: Slaget på Reden. Illustr. (#65688) kr. 150

FELDBÆK, OLE: Dansk neutralitetspolitik under krigen 1778-1783. Studier i regeringens prioritering af politiske og økonomiske interesser. (#105948) kr. 100

FELDBÆK, OLE OG OLE JUSTESEN: Kolonierne i Asien og Afrika. Illustr. (#52047) kr. 140

FENGER, OLE: Gammeldansk ret. Dansk rets historie i oldtid og middelalder. (#48581) kr. 60

FENGER, OLE: Fejde og mandebod. Studier over slægtsansvaret i germansk og gammeldansk ret. Juristforbundets forlag 1971. 582s. (#55343) kr. 320

FERNANDEZ-ARMESTO, FELIPE: Årtusindet. De seneste tusind års historie. Illustr. (#111701) kr. 120

FERNANDEZ-ARMESTO, FELIPE: Årtusindet. De seneste tusind års historie. Gyldendals bogklubber 1998. Illustr. Orig.bd. 830s. (#100966) kr. 100

FETT, HARRY: Vandringer gjennem revolutionens Paris. Oslo 1929. Illustr. Halvshirting. (#23572) kr. 90

FETT, HARRY: Fritz og hans verden. Aschehoug, Oslo 1932. Illustr. Helshirting. 491s. (#93879) kr. 120

FICH, A.H.E.: Några blad om danska statens nutid og framtid.+ Omrids af den dansk-tydske strids politiske historie. Dedik på omslag. (#117050) kr. 300

FILIP AF NOVARA: Kejser Frederik 2.s korstog og kampene med ibelinerne. (#63965) kr. 100

FILIPOWIAK, WLADYSLAW: Wolin - Jomsborg. En Vikingetids-Handelsby i Polen. Illustr. (#105700) kr. 50

FINK, TROELS: Ustabil balance. Dansk udenrigs- og forsvarspolitik 1894-1905. Universitetsforlaget i Aarhus 1961. Illustr. Helshirting. 253s. (#10468) kr. 100

FINK, TROELS: Spillet om dansk neutralitet 1905-1909. L.C.F. Lütken og dansk udenrigs- og forsvarspolitik. Universitetsforlaget i Aarhus 1959. Orig.bd. 341s. (#73519) kr. 100

FINK, TROELS: Spillet om dansk neutralitet 1905-1909. 1970. Illustr. Orig.bd (#2021) kr. 115

FINK, TROELS: Estruptidens politiske historie 1875-1894 1-2. Illustr. (#60476) kr. 200

FINN, MICHAEL: Martial Arts. A complete illustrated history. Illustr. (#110336) kr. 170

FINNICH, H.E.: Dansk Legionær Hæfte 1-3. Illustr. Hæfte1. En danskers oplevelser fra Fremmedlegionen, fortalt med hans egne ord. Hæfte 2. Dansk fremmedlegionær i Marokko, Hæfte 3. Dansk fremmedlegionær i Tonkin. Vietnam. Omslag løse. (#120832) kr. 250

FINSEN, HANS CARL M.FL.: Tyskland. En kulturhistorie. Illustr. (#111521) kr. 200

FINSEN, HELGE: Baalbek. Et byggeri fra vor tidsregnings første århundrede. 1971. Illustr. Orig.bd. 65s. (#23582) kr. 75

FINSEN, HELGE og HILMAR ØDUM: Kamp om vadestederne. Middelalder-krige omkring Herlufsholm-Næstved. Særtryk 1968. Illustr. 30s. (#103217) kr. 40

FISCHBACH, GUSTAV: Die Belagerung von Strassburg. Der Krieg von 1870. Aquarellen und Zeichnungen von E. Schweitzer. Back a bit worn. (#111793) kr. 500

FISCHER, LOUIS: Lenin 1-2. Illustr. (#10509) kr. 100

FISCHER, LOUIS: Lenin 1-2. 1967. Illustr. Helfablea. 283s+285s. (#2023) kr. 160

FJELLMAN, MARGIT: Victoria. Sveriges drottning. Albert Bonnier, Stockholm 1980. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 225s. (#90891) kr. 80

FJELSTRUP, AUG.: Skilsmisseprocessen imellem kong Kristian den Syvende og dronning Karoline Matilde. 1968. Illustr. 160s. (#10529) kr. 60

FJELSTRUP, AUG.: Guldmagere i Danmark i det XVII. aarhundrede. Efter skrevne og trykte kilder. Omslag rep. (#98011) kr. 150

FLEISCHMANN, HECTOR: Napoleons kvindelige spion. (#70147) kr. 100

FLEISCHMANN, HECTOR: Les femmes et la terreur. Paris 1910. Illustr. Halfleather. (#58039) kr. 200

FLEMMING, CARL: En kvinde af folket. Lehnsgrevinde af Danner og Kong Frederik VII. Lidt gulplettet. (#119590) kr. 140

FLORNOY, BERTRAND: Inkafolket. En kultur der forsvandt. Hasselbalch 1956. Illustr. 197s. (#98813) kr. 80

FLORNOY, BERTRAND: Inkafolket. En kultur der forsvandt. 1956. Illustr. Halvshirting el.helfablea. (#2025) kr. 100

FOCK, NIELS: Waiwai. Religion and society of an amazonian tribe. 1963. Illustr. (#64001) kr. 200

FOERSTER, WOLFGANG: Prinz Friedrich Karl von Preussen. Denkwürdigkeiten uas seinem Leben 1-2. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1910. Illustr. Orig.Halbleder. 377s+556s. (#91788) kr. 240

FOLK.: Dansk etnografisk tidsskrift. Vol. 2 1960, vol. 10 1968, vol. 24 1982. Illustr. Pr.stk (#10610) kr. 40

FOLSACH, KJELD VON M.FL. (RED): Sultan, Shah og Stormogul. Den islamiske verdens historie og kultur. Illustr. (#69673) kr. 250

FONNESBECH-WULLF, BENEDICTE M.FL.: Hellere Fanden selv end Erik på tronen! Konflikten mellem Jens Grand og Erik Menved 1294-1302. Illustr. (#120215) kr. 200

Forshufvud, Sten: Hvem myrdede Napoleon? 1Illustr (#10655) kr. 75

FORTUNE, ROBERT: A journey to the tea countries of China including Sung-Lo and the Bohea Hills with a short notice of the East India Company's tea plantations in the Himalaya mountains. Mildmay Books, London 1987. Illustr. Orig.cloth in dw. 398p. (#102287) kr. 115

FOSS, GRETHE: Anna Komnena. Øst og vest under første korstog. Berlingske leksikon bibliotek 1981. 179s. (#10680) kr. 90

FOTOGRAFERNES ROM.: Pius IX's tid. Fotografier 1846-78 fra danske og romerske samlinger. Thorvaldsens Museum 1977. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 478s. (#23803) kr. 160

FRANKE, HERBERT W.: Fundene fortæller. Moderne arkæologiske og geologiske dateringsmetoder. 1963. Illustr (#10753) kr. 65

FRANKLIN, JOHN HOPE: From slavery to freedom. A history of negro americans. New York 1967. Illustr. Third edition. Orig.cloth in dw. 686p. (#68143) kr. 200

FRANKRIGS HISTORIE: Fortalt for alle. 8 bind. Henrik Koppels forlag 1924-28. Illustr. Smukt halvlæder med rygforgyldning. (#85783) kr. 1000

FRASER, ANTONIA: Mary Queen of Scots. London 1969/73. Illustr. Helshirting. (#23839) kr. 120

FRASER, ANTONIA: Marie Antoinette. Rejsen. En biografi. Illustr. (#119298) kr. 140

FRIDERICIA, J.A.: Det syttende og attende aarhundredes historie. Tredie udgave ved Aage Friis. 1966. 515s. (#10778) kr. 100

FRIDERICIA, J.A.: Aktstykker til oplysning om Stavnsbaandets historie. 1888 (#10777) kr. 130

FRIDERICIA, J.A.: Adelsvældens sidste dage. Danmarks historie fra Christian IV's død til enevældens indførelse (1648-1660). 1975. Retrografisk genudgivet og forlagt af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. Helshirting. 550s+LXVIIs. (#39688) kr. 120

FRIDERICIA, J.A.: Adelsvældens sidste dage. Danmarks historie fra Christian IV's død til enevældens indførelse (1648-1660). Retrografisk genudgivet og forlagt af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. (#109486) kr. 150

FRIDERICIA, J.A.: Udsigt over den politiske historie fra 1848 til 1914. (#116563) kr. 120

FRIEDELL, EGON: Kulturhistorie. Kulturstrømninger fra Den sorte død til Første verdenskrig. 3 bd. N.p.s. (#24215) kr. 200

FRIEDELL, EGON: Kulturhistorie. Kulturstrømninger fra Den sorte død til Første verdenskrig. 3 bd. Illustr. (#112753) kr. 250

FRIIS, AAGE: Bismarck. Ungdomstiden 1815-1848. 1909. Illustr. Halvpluv. (#23889) kr. 80

FRIIS, AAGE: Bernstofferne og Danmark. Bidrag til den danske stats politiske og kulturelle udviklingshistorie 1750-1835. 2 bind. Det nordiske forlag 1903. Illustr. Privat halvpluv. 447s+429s. (#85089) kr. 220

FRIIS, AAGE: Andreas Peter Bernstoff og Ove Høegh Guldberg. Bidrag til den guldbergske tids historie (1772-1780). (#41065) kr. 175

FRIIS, AAGE (UDG): D.G. Monrads deltagelse i begivenhederne 1864. En efterladt redegørelse. (#85101) kr. 160

FRIIS, ANNE (udv.): Oberst Hutchinson memoirer. 1962. Udg. af Selskabet til historiske kildeskrifters oversættelse XIII 13. (#2029) kr. 65

FRIIS, ANNE (udvalg og oversættelse): John Evelyns dagbog. 1955. Illustr. (#23883) kr. 75

FRIIS, ASTRID: Kansler Johan Friis' første aar. Historisk afhandlinger bind 2. 1970. 246s. (#85116) kr. 80

FRIIS, J.J.F.: Svenskerne paa Lolland. Chr. Steen & Søns forlag 1863. Samtidigt halvlæder. 229s. (#92336) kr. 160

FRISCH, HARTVIG: Fra Brest-Litowsk til Rapallo. Europas politiske historie 1917-1922 1-2. Illustr. (#10938) kr. 250

FRISCH, HARTVIG: Fra Brest-Litowsk til Rapallo. Europas politiske historie 1917-1922 1-2. 1935-36. Illustr. (#20837) kr. 140

FRISCH, HARTVIG: Europas kulturhistorie 1-2. 1928. Illustr. Helshirting. (#10935) kr. 160

FROBENIUS, LEO: Kulturgeschichte Afrikas. Prolegomena zu einer historischen Gestaltlehre. Zürich 1954. Illustr. Orig.linen. N.p.s. (#50611) kr. 120

FROISSARTS KRØNIKE 1-2.: I udvalg ved Robert L. Hansen. Schønberg 1923-24. 278s+334s. (#38397) kr. 240

FUENTES, CARLOS: Det begravede spejl. Tanker om Spanien og Den ny verden. Illustr. (#69456) kr. 300

FULFORD, ROGER (EDITED BY): Dearest child. Letters between Queen Victoria and the Princess Royal. Illustr. (#109648) kr. 175

FUNCH, EGON: Husarerne i Glostrup eller Obersten i præstegården. Fra den engelske invasion på Sjælland 1807. Glostrup 1997. Illustr. Orig.bd. 60s. (#83956) kr. 75

FUND OG FORSKNING.: I Det kongelige biblioteks samlinger. XXIV 1979-80. 1980. Illustr (#11015) kr. 75

FUNDAMENTAL HISTORIE: Alfabetisk opslagsbog. 1973. 544s. (#70788) kr. 80

FURET, FRANCOIS/DENIS RICHET: Den franske revolution 1-2. Forum 1988. Illustr. 546s. (#58124) kr. 160

FUSSING, HANS H.: Herremand og fæstebonde. Studier i dansk landbrugshistorie om kring 1600. Arnold Busck 1942. 518s. (#103200) kr. 120

FUSSING, HANS H.: Herremand og fæstebonde. Studier i dansk landbrugshistorie om kring 1600. Arnold Busck 1973. Orig.helshirting. 518s. (#98908) kr. 120

GABRIELSEN, SVEN: De forhistoriske tider i Danmark. 1948. Illustr. Orig.bd (#11045) kr. 100

GAD, CARL: Middelalderen. Et stykke kulturhistorie. Illustr. (#59151) kr. 120

GAD, TUE OG BODIL: Rejsen til Jakobsland. Illustr. (#2033) kr. 100

GAD, TUE og BODIL: At gavne og fornøje - en læsebog fra middelalderen 1991. Illustr. 148s. (#42669) kr. 90

GADS: Historieleksikon. Illustr. (#96668) kr. 150

GADS: Historieleksikon. Illustr. (#113379) kr. 150

GALEANO, EDUARDO: Ildens erindring. I.Oprindelserne + II.Ansigterne og maskerne. 1983-85. 307s+293s. (#43836) kr. 180

GALEANO, EDUARDO: Ildens erindring. II.Ansigterne og maskerne. 1985. 293s. (#80412) kr. 80

GALLO, MAX: Napoleon 4 bind (Den første march/På ærens mark. Austerlitz/Kejseren over alle konger/Skt.Helenas skygge). (#60369) kr. 400

GALLO, MAX: Cæsar. Imperator. (#106985) kr. 150

GALSTER, JON: Helleristningernes tale... i Norden og Amerika. Broncealderens skriftsprog tydet af professor Barry Fell, USA.. Illustr. (#109665) kr. 100

GARNER, H.N.: Konge, Knees og Bisp. Venden og Danmark - naboer gennem 1200 år. Illustr. (#42855) kr. 80

GARNER, H.N.: De venders. Wormianum 1972. Illustr. Orig.bd. 174s. (#66374) kr. 90

GATES, DAVID: The Spanish Ulcer. A history of the Peninsular War. Illustr. (#114180) kr. 200

GEBHARDI, L.A. og WILHELM ERNST CHRISTIANI: Kongerigerne Danmarks og Norges samt hertugdømmene Slesvig og Holsteens historie undtil vore dage. Første bind af kongeriget Norge.+ Fjerde bind af Hertugdømmene Slesvig og Holsteens historie. Christian Iversens forlag, Odense 1777-81. Med et portræt og et kort. Samtidigt hellæder (rimelig stand). (#91167) kr. 800

GEERKE, H.P.: Fra Ludvig XIV's hof. Aschehoug 1942. Illustr. Halvlæder. 244s. (#11202) kr. 80

GEERKE, H.P.: Fra Ludvig XIV's hof. Aschehoug 1942. Illustr. 244s. (#11201) kr. 50

GEISTBECK, DR. ALOIS: Bilder-Atlas zur Geographie der aussereuropäischen Erdteile. Mit beschreibenden Text. Illustr. (#105328) kr. 140

GEJL, IB (red): For venner som kan tale og tie. Folketingsmand Anders Tanges breve til købmand Rasmus Winckler 1873-83. 1968. Orig.bd. 235s. (#65651) kr. 100

GEJL, IB (udg): J.C.H. Fischers politiske dagbøger. 1852-56. 1872-75. Universitetsforlaget i Aarhus 1966. Orig.bd. 283s. (#87622) kr. 90

GEORGIAN SCRAPBOOK.: Annotated by A. H. Phillips. London 1949. Illustr. Helshirting. Lettere blyantsindstreget . (#11262) kr. 100

GIES, FRANCES and JOSEPH: Women in the Middle Ages. New York 1980. Illustr. (#59293) kr. 65

GIESSING, H.P.: Kong Frederik den Sjettes regjeringshistorie. H.J. Bing & Søn 1850. I eet samtidigt halvlæder. 400s+406s+XIIIs. Lidt gulplettet (#98072) kr. 160

GIGAS, EMIL: Erasmus fra Rotterdam og Spanien. En kulturhistorisk studie. V. Pios boghandel-Povl Branner 1922. 99s. (#93696) kr. 60

GILBERT, MARTIN: Jøder. Jødernes historie i det 20.århundrede i tekst og billeder. Illustr. (#111480) kr. 200

GISLASON, BJARNI M.: De islandske håndskrifter stadig aktuelle. (#11362) kr. 65

GISLASON, BJARNI M.: Danmark-Island. Historisk mellemværende og håndskriftsagen. (#68141) kr. 70

GIØDESEN, P.F.: Iver Huitfeldt. Med kort. (#116852) kr. 150

GLEBE-MØLLER, JENS: Struensees vej til skafottet - fornuft og åbenbaring i Oplysningstiden. (#111920) kr. 85

GLOB, P.V.: (Red) Danefæ. 1980. Illustr. Helshirting. (#2035) kr. 105

GLOB, P.V.: Højfolket. Bronzealderens mennesker bevaret i 3000 år. 1971. Illustr. Helshirting. (#49880) kr. 90

GLOB, P.V. (red): Danefæ. 1980. Illustr. Helshirting. (#25331) kr. 115

GOODENOUGH, SIMON: Tactical genius in battle. London 1979. Illustr. Edited and introduced by Len Deighton. Helshirting. (#17716) kr. 100

GOODRICH, L.CARRINGTON: Kinas historie. Haases facetbøger 1966. Illustr. 288s. (#11494) kr. 80

GORMAN, HERBERT: Maria Stuart. Illustr. (#11536) kr. 140

GRAAE, G.FR.A.: 48 og 64. Efterladte dagbogsoptegnelser.+ Mellem krigene (1851-1864). Efterladte optegnelser og breve. (#117055) kr. 225

GRAHAM, COLONEL W.A.: The Custer myth. A source book of Custeriana. Illustr. (#104650) kr. 160

GRAHAM, STEPHEN: Peter den Store. 1932. Illustr. Halvlæder. 288s. (#70152) kr. 120

GRANDJEAN, LOUIS E. (RED): Frederik IIs søret. Et erhvervshistorisk kulturbillede fra 1561. Illustr. (#101418) kr. 80

GRANDJEAN, POUL BREDO: Det Danske Rigsvaaben. Illustr. (#112688) kr. 300

GRANDJEAN, POUL BREDO: Dansk Heraldik. Illustr. (#112689) kr. 375

GRANDJEAN, POUL BREDO: Danske Købstæders Segl indtil 1660. I orig.omslag. (#117921) kr. 250

GRANT, JOHN: Vikingetidens guder og helte. Sesam 2001. Illustr. Orig.bd. 128s. (#85416) kr. 90

GRANZOTTO, GIANNI: Christopher Columbus. Gyldendal 1987. 300s. (#56931) kr. 80

GRAVLUND, THORKILD: Kongesagn. Genfortalt efter Sakse. Slesvigsk Forlag 1926. 57s. (#42987) kr. 75

GRAVLUND, THORKILD: Danerloven. De danske middelalderlove i skildringer. 1925. 255s. (#52081) kr. 100

GREY, IAN: Katarina den Store. 1968. Illustr. Helfablea. 304s. (#73842) kr. 100

GREY, IAN: Katarina den Store. 1968. Illustr. 304s. (#11755) kr. 75

GROSSE, RUDOLF: Sølvkarret fra Gundestrup - en gåde fra den keltiske kunst. Et vidnesbyrd om lutrings- og indvielsesvejen hos kelterne. 1966. Illustr. Orig.helshirting. N.p.t. (#45650) kr. 100

GROSSMANN, VLADIMIR: Det gamle Rusland og det nye. (#96129) kr. 150

GROTEFEND, Dr.H. (entworfen): Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hannover 1948. Halvpluv. (#50945) kr. 140

GRÜN, ROBERT (RED.): Christopher Columbus. Rejsen til den ny verden. Columbus skibsjournal og andre samtidige optegnelser. 1492. Illustreret. (#104411) kr. 100

GRØNLUND, DAVID: Historisk efterretning om de i Ribe Bye for hexerie forfulgte og brændte mennesker. Genudgivet af historisk samfund for Ribe Amt. (#85037) kr. 120

GUDMUNDSSON, VALTYR: Island i fristadstiden. 1924. Illustr (#11877) kr. 55

GUEDALLA, PHILIP: Det andet kejserdømme. 1933. Illustr. Halvpluv. (#24800) kr. 90

GUERNSEY, ALFRED and HENRY M. ALDEN: Harper's pictorial history of the Civil War. New York n.d. Illustr. Orig.cloth in dw. 836p. (#76638) kr. 320

GUERZONIS, GIUSEPPE: Garibaldi's liv og heltegjerninger. Ryg lidt slidt. (#120083) kr. 200

GUIZOT: Den europæiske civilisations historie fra det romerske riges fald til den franske revolution. (#116231) kr. 300

GULOWSEN, I.: Gyldenløvefeiden 1675-1679. (#116930) kr. 400

GUNNARSON, G. og A.N.NENAROKOV: Rusland 1917. Revolutionen måned for måned. 1967. Illustr. 296s. (#11908) kr. 70

GURNEY, JASON: Crusade in Spain. Readers Union, Newton Abbot 1976. Illustr. Orig.cloth. 189p. About the civil war in Spain. (#84817) kr. 100

GUTH, PAUL: Jeg, Josephine Kejserinde af Frankrig. Forum 1985. 283s. (#60501) kr. 90

GÜNTELBERG, A.: Niels Juel. En historisk skildring. H. Hagerup 1897. Illustr. Orig.bd. 192s. (#41747) kr. 80

HACKETT, FRANCIS: Frans I. 1936. Illustr (#11979) kr. 100

HALICZ, EMANUEL: Danish neutrality during the Crimean War (1853-1856). Denmark between the Hammer and the Anvil. Med dedik til statsminister Anker Jørgensen. (#106835) kr. 200

HALL, HENNING: På gennemrejse - en fortælling om jøderne i Randers... (#106380) kr. 170

HALL, S.C.: Tales of Irish life and Character. Edinburgh 1909. With sixteen reproductions from the painting of Erskine Nicol, R.S.A. (#64254) kr. 120

HALL, TREVOR: The golden age of royalty. Photography from 1858-1930. Exeter Books, New York 1983. Illustr. Orig.cloth in dw. 139p. (#90863) kr. 120

HAMMER, OTTO CHR.: Vesterhavsøernes forsvar i aaret 1864. Med kort. (#116854) kr. 200

HAMMERICH, FR.: Danmark i Valdemarernes tid (1157-1375) 2 bd. 1847-48. Halvlæder. (#58907) kr. 240

HAMMERICH, PAUL: Undtagelsen. En krønike om jøderne i Norden frem til 2.verdenskrig. Gyldendal 1992. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 385s. (#95236) kr. 160

HAMMERICH, PAUL: Undtagelsen. En krønike om jøderne i Norden frem til 2.verdenskrig. Gyldendals bogklub 1993. Illustr. Orig.bd. 385s. (#63227) kr. 120

HAMMERICH, PAUL: En Danmarkskrønike 1945-1972. 6 bd. Gyldendal 1983. Illustr. (#86030) kr. 400

HAMMERICH, PAUL: En Danmarkskrønike 1945-1972. 6 bd. 1990-91. 2.udgave. Illustr. (#82914) kr. 400

HAMMERICH, PAUL: En Danmarkskrønike 1945-1972. 6 bd. Gyldendals bogklub 1985. Illustr. (#43067) kr. 360

HAMMERICH, PAUL: En Danmarkskrønike 1945-1972. 3 bd. 1976. Illustr. Orig.helshirting. 599s+666s+735s. (#68100) kr. 480

HAMMERICH, PAUL: En Danmarkskrønike 1945-1972. 3 bd. 1981. Illustr. Orig.halvshirting. (#61199) kr. 400

HAMPSON, NORMAN: Den franske revolution. Den sociale udvikling historisk belyst. (#12098) kr. 110

HAMPSON, NORMAN: Den franske revolution. Den sociale udvikling historisk belyst. (#106579) kr. 140

HANKEY, Lord: Diplomacy by conference. Studies in Public Affairs 1920-1946. London 1946. Orig.cloth. (#64359) kr. 100

HANNESTAD, KNUD: Korstogene. Et møde mellem to kulturer. Illustr. (#2039) kr. 75

HANSEN, C. RISE: Hoveriet på Ringsted kloster 1570-1620. Dansk videnskabs forlag 1968. Helshirting. 365s. (#96452) kr. 120

HANSEN, C. RISE: Christian 2.s arkiv. Dets opdagelse i München og den tidligste udgivelse af aktstykker derfra. Dansk videnskabs forlag 1958. Orig.helshirting. 91s. (#96501) kr. 60

HANSEN, C.E.: Algier. Et hundredaar under Tricoloren. En studie i fransk kolonialhiatorie. 1930. Illu str (#12177) kr. 40

HANSEN, FREDERIK: Nyt magazin for ungdommen; indeholdene: udførlige skildringer af jordklodens forskjellige folkeslag's levemaade, sæder, skikke og frembringelser. Indeholder 12 ud af 16 kolorede kobbere. (#117225) kr. 500

HANSEN, HANS-OLE: Mand og hus. 1964. Illustr. (#9831) kr. 75

HANSEN, HARRY: The Civil War. Bonanza Books, New York 1961. Orig.cloth in dw. 672p. (#101071) kr. 115

HANSEN, J.: Fra diplomatiens verden. Optegnelser fra aarene 1864-67. Gyldendal 1875. 140s. Lidt løs (#95665) kr. 60

HANSEN, K.: Det danske landbrugs historie 1-5 i 4 bind. Gads forlag 1925-45. Illustr. Orig.halvlæder. (#96571) kr. 1200

HANSEN, NIELS: Fra Henrik VIIIs dage. Skildringer fra det sekstende aarhundredes England. Illustr. (#108609) kr. 150

HANSEN, NORMAN HALL: Billeder fra enevældens historie. 1949. 112s. (#67359) kr. 60

HANSEN, SVEND AAGE: Adelsvældens grundlag. 1964. Med nogle tilskrivninger og understregninger. 345s. (#44127) kr. 160

HARDER, THOMAS: Italien. Fra Mazzini til Bossi. Illustr. (#51306) kr. 120

HARDER, THOMAS: Italien. Fra Mazzini til Bossi. Illustr. (#112006) kr. 100

HARDING, MERETE (red): Navne i Danmarkshistorien. Gyldendal 2004. Illustr. Orig.bd. 349s. Med CD (#99032) kr. 120

HARRISON, BRIAN: Sydøstasiens historie. 1969. Illustr. (#2043) kr. 60

HART, B.H.LIDDELL: T.E. Lawrence i Arabien og efter. 1938. Illustr. Flot privat halvlæder. (#64995) kr. 220

HART, B.H.LIDDELL: T.E. Lawrence i Arabien og efter. Gyldendal 1938. Illustr. Orig.halvlæder. 380s. (#12419) kr. 120

HARTLEY, CECIL B.: Life of Daniel Boone. The great western hunter and pioneer. Philadelphia 1865. Illustr. Orig.komp.helshirting. Bind lidt slidt. (#12426) kr. 200

HARTMANN, GODFRED: Kongens børn. Gyldendal 1981. Illustr. 362s. (#25082) kr. 90

HARTMANN, GODFRED: Gustav III og Stockholm. Et strejftog i det Gustavianske. 1974. Illustr. 179s. (#12429) kr. 55

HARTMANN, GODFRED: Christian. En skitse til et portræt. 1977. Illustr. Helshirting. 359s. (#25093) kr. 115

HARTMANN, GODFRED: Christian. En skitse til et portræt. 1977. Illustr. (#25092) kr. 90

HARTMANN, GODFRED: Christian. En skitse til et portræt. 1978. Illustr. Halvshirting. 359s. (#25091) kr. 90

HASE, RAGNHILD FIEBIG-VON AND URSULA LEHMKUHL (EDITED BY): Enemy images in american history. (#107228) kr. 150

HASLIP, JOAN: Marie Antoinette - dronningen der endte på guillotinen. Politikens forlag 1989. Illustr. 348s. (#51772) kr. 100

HASSRICK, ROYAL B.: Cowboys and Indians: An Illustrated History. Illustr. (#118576) kr. 175

HASSØ, ARTHUR G.: Historiske oversigtstabeller 1500-1936. (#12484) kr. 75

HATHAWAY, NANCY: Native american portraits 1862-1918. Illustr. (#116698) kr. 140

HECKSCHER, ELI F.: Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa. Första delen: Före frihetstiden. Första boken. Första delen: Före frihetstiden. Andra boken. Stockholm 1935-36. Illustr. Orig.helshirting. (#42322) kr. 560

HEDEGAARD, E.O.A.: Krigen på Sjælland 1807. Illustr. (#111595) kr. 150

HEDEGAARD, JAN (UDVALGT): Churchill citater. Ordrigt, åndrigt og nedrigt. Illustr. (#119494) kr. 150

HEDEGAARD, OLE A.: Leding og landeværn. Middelalderens danske forsvar. Illustr. (#116849) kr. 150

HEDEGAARD, OLE A. (FORORD): Fra front til kantonnemet i 1864. Breve fra kaptajn Marius Hedemann til hans hustru. Illustr. (#115609) kr. 80

HEDEGAARD, OLE A. (FORORD): Fra front og kantonnement i 1864. Breve fra kaptajn Marius Hedemann til hans husrtru. Illustr. (#115610) kr. 80

HEDIN, SVEN: Ein Volk in Waffen. Leipzig 1915. Illustr. 190s. (#84748) kr. 80

HEDIN, SVEN: Chiang Kai-Shek. Marskalk av Kina. Stockholm 1939. Illustr. Orig.helshirting. (#57768) kr. 180

HEGERMANN-LINDENCRONE, LILLIE: Fra det andet Kejserdømmes og Communens dage. 1949. Illustr. 214s. (#68800) kr. 80

HEGERMANN-LINDENCRONE, LILLIE: Fra det andet Kejserdømmes og Communens dage. Breve af. Illustr. (#118992) kr. 140

HEIBERG, STEFFEN: Enhjørningen Corfitz Ulfeldt. Illustr. (#85040) kr. 100

HEIBERG, STEFFEN: Enhjørningen Corfitz Ulfeldt. Gyldendal 1993. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. N.p.s. 284s. (#65582) kr. 120

HEIEN, BIRTHE (ved): Sørøveren eller den berygtede fribytter og kaperkaptajn John Norcross levned og oplevelser, dels beskrevet af ham selv i hans fængsel i Kastellet i København dels oplyst gennem de over ham holdte forhør og sndre originale brevskaber. Wormianum 1978. Illustr. Orig.bd. 178s. (#12679) kr. 70

HEINBERG, AAGE: Fantaster. (#12693) kr. 100

HELK, VELLO: Estlands historie - kort fortalt. Illustr. (#110765) kr. 110

HELLEBERG, MARIA: Louise længe leve. En biografi om grevinde Danner. (#49933) kr. 65

HELLEBERG, MARIA: Fremmede naboer. En europæisk erfaring rigere. Polens historie. Gyldendal 1992. 144s. (#77886) kr. 100

HELMER-PETERSEN, P.: Et diktatoremne Saint-Just. 1942. 163s. (#36191) kr. 80

HELMER-PETERSEN, P.: Et diktatoremne Saint-Just. (#120735) kr. 100

HEMMING, DAN: Guldhornenes tale. Danmarks riges ældste historie fra jætten Find til Svend Estridsen. Dansk historisk håndbogsforlag 1979. Illustr. Orig.helfablea m/smudsomslag. 303s. (#25195) kr. 120

HEMMING, DAN: Guldhornenes tale. Danmarks riges ældste historie fra jætten Find til Svend Estridsen. Illustr. (#110253) kr. 100

HEMMING, JOHN: Red gold. The conquest of the Brazilian Indians. Cambridge, Massachusetts 1978. Illustr. Orig.cloth in dw. 677p. (#82907) kr. 160

HENRICHSEN, CARSTEN L. (OVERSAT AF): Adam af Bremen. De Hamburgske ærkebispers historie og Nordens beskrivelse. (#110470) kr. 175

HERDAL, HARALD: Trællene i Norden. Illustr. (#12115) kr. 60

HEROES OF THE DAWN: Celtic myth. Myth and mankind. London 1996. Illustr. Orig.bd in dw. (#60904) kr. 90

HERRMANN, RICHARD: Victoria - mennesket bag dronningen. Illustr. N.p.s. (#31727) kr. 140

HERRMANN, RICHARD: Maria Stuart - dronning uden krone. Illustr. (#84565) kr. 100

HERRMANN, RICHARD: Henrik 8. - i krig og kærlighed. Illustr. (#49824) kr. 120

HERZEN, ALEXANDER:: En Russers Memoirer eller Statsfængslet og Sibirien.+ Ny følge. Alexander Herzen (1812-1870), russisk godejersøn, stud. fysik ved Moskvas universitet. Pga. af sine politiske aktiviteter blev han flere gange bortvist og arresteret. 1847 forlod han Rusland og vendte aldrig tilbage. Hans revolutionære tanker blev smuglet ind i Rusland og fik stor indflydelse på den politiske opinionsdannelse. (#112215) kr. 500

HEYD, GUNTHER: Paris 1870-71 par Moulins. Illustrerede skildringer fra belejringen 1870/71. Illustr. (#2049) kr. 100

HIBBERT, CHRISTOPHER: The Court of St. James's. The Monarch at work from Victoria to Elizabeth II. New York 1983. Illustr. (#47404) kr. 60

HIBBERT, CHRISTOPHER: Benito Mussolini. En biografi. Illustr. (#24227) kr. 80

HIER SPRICHT DIBELIUS.: Eine Dokumentation. Berlin 1960. Illustr. Orig.bd. (#37638) kr. 160

HILDEBRAND, KLAUS: Deutsche Aussenpolitik 1933-1945. Kalkül oder Dogma? Stuttgart 1971. Lettere blyantsindstreget. (#49256) kr. 75

HINDENBURG, Generalfeltmarskal von: Mit liv. 1920. (#23635) kr. 100

HINDENBURG, GENERALFELTMARSKAL VON: Mit liv. (#114193) kr. 140

HINDLEY, GEOFFREY: A history of roads. Peter Davies, London 1971. Illustr. Orig.cloth in dw. 158s. (#86903) kr. 115

HJELHOLT, HOLGER: Arvefølgesag og forfatningsforhold i det danske monarki ved midten af 19. århundrede. Fr. v. Pechlins virksomhed for monarkiets opretholdelse ca. 1845-51. Illustr. (#105950) kr. 80

HJORTH, POUL LINDEGÅRD: Karl Magnus' krønike. + Filologiske studier over Karl Magnus' krønike. 1960-65. 375s+335s. (#82181) kr. 280

HJORTH, POUL LINDEGÅRD: Filologiske studier over Karl Magnus' krønike. 1965. 335s. (#63346) kr. 140

HOCHHUTH, ROLF und HANS-HEINRICH KOCH (herausgegeben): Kaisers Zeiten. Bilder einer Epoche. München 1973. Illustr. Orig.Leinen. (#52690) kr. 180

HOGAN, JAMES FRANCIS (UDG): Kongen af Island eller beretningen om Jørgen Jürgensen. Illustr. (#13210) kr. 75

HOLBØLL, C.TH.: Dronning Margrete. 1968. Illustr. 260s. (#73291) kr. 90

HOLCH, MOGENS: K.Ø. Holch. Landets sidste kgl. borgmester. 1986. Illustr. Helfablea. 200s. (#82412) kr. 115

HOLM, HARALD (meddelt af): Af Christen Kolds dagbog paa Smyrnarejsen. 1944. Illustr. (#25411) kr. 60

HOLST, WILHELM: Felttogene 1848, 1849 og 1850. Med et forord af Ebbe Kløvedal Reich. Strandbergs forlag 1999. Illustr. 217s. (#66598) kr. 100

HOLSTEN, Baron H. BERNER SCHILDEN: Minder om familien Bryske. U.år. Illustr. (#17788) kr. 40

HOLSTEN, H. BERNER SCHILDEN: Gravmæler fra den Gøye'ske familiekreds. 1943. Illustr. (#17964) kr. 40

HOLT, JENS (oversat af): Kilder til hittiternes historie. Munksgaard 1951. 328s. (#40324) kr. 120

HOLT, PAUL: Historiske årstalsliste. med slægtsoversigter. (#116813) kr. 60

HORN, FR. WINKEL (OVERSÆTTELSE): Nordiske heltesagaer. (#114877) kr. 200

HORNBERG, Dr.EIRIK: Hvorfor kæmper Finland. 1942. + Prof. Kaarlo Hilden: Murmanbanen. (#13423) kr. 45

HORNE, ALISTAIR: Verdun 1916. Illustr. (#78910) kr. 200

HORNE, ALISTAIR: Verdun 1916. Gyldendal 1966. Illustr. 353s. (#13429) kr. 140

HORNE, ALISTAIR: Paris' fald. Belejringen og kommunen 1870-71. Aschehoug 1969. 455s. (#13428) kr. 90

HORTZSCHANSKY, GÜNTER: Illustrierte Geschichte der deutschen Novemberrevolution 1918/1919. Illustr. (#115936) kr. 250

HOUGH, RICHARD: Myteriet på Potemkin. 1970. Illustr. Helfablea (Edito). 194s. (#13467) kr. 75

HOURANI, ALBERT: De arabiske folks historie. Illustr. (#88681) kr. 150

HOURANI, ALBERT: De arabiske folks historie. Illustr. (#65526) kr. 150

HOWARD, KEBLE: Heltedaaden ved Zeebrügge og "Vindictive". Med den officielle beretning om operationerne ved Zeebrügge og Ostende. 1918. Illustr. Ryg slidt. (#29675) kr. 80

HOWARD, MICHAEL: Krigene i Europas historie. Krigsførelsens sammenhæng med den sociale, økonomiske og teknologiske udvikling. (#13955) kr. 75

HOWARTH, DAVID: Trafalgar. The Nelson touch. New York 1969. Illustr. Orig.cloth in dw. 254p. (#73950) kr. 115

HUBER, ALBERT: Als Fremdenlegionär in Marokko. Zürich 1935. (#25532) kr. 40

HULTMAN, HARALD: Prinsen av Vasa. Den siste Gustavianen. Albert Bonnier, Stockholm 1976. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 287s. (#90893) kr. 105

HVASS, LONE: Mennesker i en landsby. 1977. Illustr. Orig.bd. 39s. (#66365) kr. 60

HVIDT, KRISTIAN: Folkestyret i tiår og tegninger 1849-1999. Gyldendal 1999. Illustr. 253s. (#62951) kr. 80

HVIDT, KRISTIAN: Flugten til Amerika eller Drivkræfter i masseudvandringen fra Danmark 1868-1914. Universitetsforlaget i Aarhus 1971. Illustr. 555s. (#15810) kr. 240

HVIDT, KRISTIAN: Europa 1000 års historie. Illustr. (#108335) kr. 120

HVIDT, KRISTIAN: De om os. 39 fremmede ser på Danmark fra år 845 til 2001. Illustr. (#109077) kr. 150

HVIDT, KRISTIAN: Europa 1000 års historie. Illustr. (#113383) kr. 100

HVIDT, MARIE: Frederik IV. En letsindig alvorsmand. Illustr. (#90809) kr. 120

HVIDTFELDT, ARILD: Mexicos fald. Bernadino de Sahaguns 12.bog. (#75506) kr. 85

HVIDTFELDT, ARILD: Menneskenes udbredelse. 1973. Illustr. (#42395) kr. 50

HVIDTFELDT, ARILD: Latinamerika. Politikens forlag 1974. Illustr. Halvfablea. 579s. (#39792) kr. 100

HØFFDING, NIELS: Friheden eller døden. Den franske revolution. Illustr. (#36577) kr. 100

HØIRIS, OLE OG THOMAS LEDET: Oplysningens verden. Ide, historie, videnskab og kunst. Illustr. (#95916) kr. 250

HØIRIS, OLE OG THOMAS LEDET: Oplysningens verden. Ide, historie, videnskab og kunst. Illustr. (#120754) kr. 250

HØJRIS, RENE: Churchill. Århundredets person. Forlaget Roger 1999. Illustr. 298s. (#98259) kr. 100

HØYER, ALFRED: Fra Sinai til Sion. Israels og Judas ældste historie indtil rigernes adskillelse. Kultur-Religion-Sagn. 1930. Illustr (#13723) kr. 100

INDENFOR MURENE: Jødisk liv i Danmark 1684-1984. Illustr. (#98106) kr. 300

INNES OF LEARNEY, SIR THOMAS: The Tartans of the Clans and Families of Scotland. Illustr. (#120796) kr. 140

IRWIN, JOHN T.: American hieroglyphics. The symbol of the Egyptian hieroglyphics in the american renaissance. (#107238) kr. 150

IRWIN, ROBERT: Af begær efter viden. Orientalisterne og deres fjender. (#118808) kr. 150

JACOBSEN, HELGE SEIDELIN: Fra stenalderen til fællesmarkedet. En Danmarkshistorie i lommeformat. Høst & Søn 1987. Illustr. 144s. (#98884) kr. 60

JACOBSEN, LIS og ERIK MOLTKE: Danmarks runeindskrifter. Lommeudgave. Munksgaard 1942. N.p.t. 152s. (#25846) kr. 80

JACOBSEN, P.B.: Bidrag til Personal- og Tids-historien i Danmark i det 16de aarhundrede. 1844. Halvshirting u/rygtitel. N.p.s. (#59186) kr. 80

JACQUIN, PHILIPPE: "Rødhuderne". Nordamerikas indianere. 1993. Illustr. 159s. (#48812) kr. 75

JAMES, Admiral Sir W.M.: The durable monument. Horatio Nelson. London 1948. Illustr. Orig.cloth in dw. 312p. (#67324) kr. 100

JAMES, LAWRENCE: The rise and fall of the British Empire. St. Martin's Press, New York 1994. Illustr. 704p. (#101021) kr. 120

JANKOVICH, MIKLOS: Pferde, Reiter, Völkerstürme. München ohne Jahre. Illustr. Orig.Leinen. 260s. (#79429) kr. 180

JANSSON, TORKEL: Agrarsamhällets förändring och landskommunal organisation. En konturteckning av 1800-talets Norden. Uppsala 1987. Med dedik. (#60802) kr. 100

JENSEN, BENT: Den ny Ruslandshistorie. Illustr. (#80974) kr. 115

JENSEN, BENT: Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965. Illustr. (#100679) kr. 250

JENSEN, BENT: Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965. Illustr. (#97501) kr. 250

JENSEN, BERNARD ERIC: Kulturarv - et identitetspolitisk konfliktfelt. Illustr. (#118709) kr. 120

JENSEN, BIRGIT BJERRE: Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system 1660-1730. Illustr. (#75573) kr. 120

JENSEN, FLEMMING og JØRGEN MIKKELSEN: Skælskør-egnen under Englandskrigen 1801-1814. 1992. Illustr. 46s. (#88134) kr. 55

JENSEN, GRETHE: Danmarkshistoriens Hvor skete det. Illustr. (#76704) kr. 110

JENSEN, HANS: Frankrig efter 1815. 1927. Illustr. Halvlæder. 390s. (#26004) kr. 115

JENSEN, HANS: Dansk jordpolitik 1757-1919. Første del: Udviklingen af statsregulering og bondebeskyttelse indtil 1810. Anden del: Fæstevæsenets afvikling og jordlovgivningen i perioden 1810-1919 Gyldendal 1936-45. 252s+483s. (#36787) kr. 200

JENSEN, HANS: Dansk jordpolitik 1757-1919. Anden del: Fæstevæsenets afvikling og jordlovgivningen i perioden 1810-1919. 1945. 483s. (#81366) kr. 100

JENSEN, HANS: Chr.D. Reventlows liv og gerning. Frederiksberg Bogtrykkeri 1938. 224s. (#98190) kr. 90

JENSEN, HANS: Dansk-Norsk vekselvirkning i det 18. aarhundrede. (#116894) kr. 90

JENSEN, HENRIK: Krigen 1914-1918 - og hvordan den forandrede verden. Illustr. (#120868) kr. 140

JENSEN, JØRGEN: Nordens guld. En bog om oldtidens rav, mennesker og myter. Gyldendal 1982. Illustr. 187s. (#2055) kr. 140

JENSEN, JØRGEN: Rav. Nordens guld. Illustr. (#120195) kr. 120

JENSEN, KURT VILLADS: Politikens bog om korstogene. Illustr. (#108600) kr. 150

JENSEN, KURT VILLADS: Politikens bog om korstogene. Illustr. (#119502) kr. 150

JENSEN, LASSE BO: Fremmed og fordærvet. Om fordomme og fjendebilleder i historien. Samleren 1999. N.p.s. 119s. (#96379) kr. 60

JENSEN, NIELS: For Dannebrogs ære. Danske frivillige i Estland og Letlands frihedskamp 1919. Illustr. (#116192) kr. 150

JENSEN, NIELS JØRN (UDG): Nyt fra Vestfronten. Marine Jensen og sønners breve fra 1. Verdenskrig. Illustr. (#116187) kr. 150

JENSEN, OBERST N.P.: Den første slesvigske krig 1848-50. Med kort. Ryg lidt slidt. (#13936) kr. 350

JENSEN, Oberst N.P.: Den fransk-tyske krig 1870-1871. Det nordiske forlag 1896. Illustr. Halvlæder. 488s+bilag. Med lette brugsspor (#38993) kr. 160

JENSEN, Oberst N.P.: Den fransk-tyske krig 1870-1871. Det nordiske forlag 1895. Illustr. Halvlæder. 488s. (#26147) kr. 200

JENSEN, OBERST N.P.: Den fransk-tyske krig 1870-1871. Illustr. (#104237) kr. 160

JENSEN, POUL: Presse, penge & politik 1839-48. Den sidste enevoldskonges forhold til konservative pressekredse - især i København. 1971. Illustr. (#15939) kr. 120

JEPPESEN, TORBEN GRØNGAARD: Middelalderlandsbyens opståen. Kontinuitet og brud i den fynske agrarbebyggelse mellem yngre jernalder og tidlig middelalder. 1981. Illustr. 164s. (#66367) kr. 120

JEPSEN, HANS LYNGBY: Korset og nymånen. Normannerne i Syden. Illustr. (#42140) kr. 150

JEPSEN, JØRGEN GRUNNET: Vor tids kulturhistorie. Biografier. 1979. Illustr. Helshirting. (#46376) kr. 100

JEPSEN, JØRGEN GRUNNET: En nation bliver til. Den Nordamerikanske frihedskrig 1775-83. 1976. Illustr. 351s. (#13968) kr. 80

JESPERSEN, LEON OG ASGER SVANE KNUDSEN: Stænder og magtstat. De politiske brydninger i 1648 og 1660. (#114040) kr. 120

JESSEN, NIS: Livet i stammerne. De nordamerikanske indianere 1. Munksgaard 1971. Illustr. Orig.bd. 87s. (#84534) kr. 60

JOHANNESSON, GÖSTA: Skånes historia. Illustr. (#106011) kr. 120

JOHANSEN, BØRGE V.: Og rask igennem larm og spil. Middelalderens krønikeskrivere fortæller. 1987. Illustr. 165s. (#67228) kr. 60

JOHANSEN, HANS CHR.: Dansk økonomisk politik i årene efter 1784. Bind I: Reformår 1784-88. Bind 2: Krigsfinansieringsproblemer 1789-93. (#105959) kr. 160

JOHANSEN, J. PRYTZ: Maori og Zuni. To naturfolk og deres religion. 1962. Illustr. 331s. (#80924) kr. 115

JOHNSON, PAUL: Verdens historie. Fra 1917-1980 1-2. Gyldendal 1985. Illustr. 458s+499s. (#92229) kr. 120

JOHNSON, PAUL: Verdens historie. Fra 1917-1980 1-2. Gyldendal 1985. Illustr. Orig.helshirting. 458s+499s. (#71652) kr. 180

JOHNSON, PAUL: Verdens historie. Fra 1917-1980 1-2. Gyldendal 1986. Illustr. 458s+499s. (#19334) kr. 120

JONASSEN, GERMANN H.W.: Stiftamtmænd og amtmænd i kongeriget Danmark 1848-1922. Biografier og portrætter. Illustr. (#23255) kr. 225

JONES, GWYN: A history of the vikings. London 1973. Illustr. 504p. (#66392) kr. 90

JONG, ERICA: Witches. Illustr. (#101157) kr. 150

JONG, ERICA: Hekse. Illustr. N.p.s. (#76597) kr. 200

JONG, ERICA: Hekse. Illustr. (#61196) kr. 250

JONSSON, FINNUR: Floamannasaga. N.p.t. (#110923) kr. 100

JONSSON, FINNUR: Vatsdælasaga 1-2. Omslag lidt slidt på hefte 2. (#110922) kr. 120

JOSEPHY, Jr., ALVIN M.: The indian heritage of America. Middlesex 1975. Illustr. 399p. (#76847) kr. 65

JOSEPHY, Jr., ALVIN M.: The American heritage book of Indians. Introduction by John F. Kennedy. Simon and Schuster, New York 1961. Illustr. Orig.cloth. 424p. (#89551) kr. 160

JUDSKE LOWBOG: Den rette Jüdske Lowbog/Som er offuer seet Corrigerit oc forbedrit/effter det Exemplar/som anno MDLXXXX er udgangen De nu paa ny Igjen oplagt Cum Gratia & Priuilegio Serenissimæ Regiæ Majestatis. Prentet i Kiøbenhaffn/Aff Peder Haake/Paa Jørgen Holsts Bogf. 1642. Nyere flot hellæder. Enkelte noter i margien, ellers flot eksp (#102410) kr. 4640

JULLIAN, PHILIPPE: Edward and the Edwardians. New York 1967. Illustr. Orig.cloth in dw. 312p. (#74756) kr. 80

JÜRGENSEN, JØRGEN: Brudstykker af en selvbiografi. En eventyrers og straffefanges erindringer fra København, London, Island og Tasmanien, med refleksioner over ret, straf, fængsler, deportation og kolonisering. Illustr. (#119250) kr. 150

JØRGENSEN, A.D.: Peter Schumacher Griffenfeld 1-2. Illustr. (#62890) kr. 250

JØRGENSEN, A.D.: Bidrag til Nordens historie i middelalderen. 1871. Halvlæder. 288s. (#26539) kr. 80

JØRGENSEN, A.D.: 30 fortællinger af Nordens historie. 1998. Illustr. Orig.bd. 417s. (#77062) kr. 100

JØRGENSEN, A.D.: 30 fortællinger af Nordens historie. 1981. Illustr. Orig.bd. 374s. (#70413) kr. 90

JØRGENSEN, CARSTEN: Fra Bjelkes Alle til Barcelona. Danske frivillige i Spanien 1936-39. Arnold Busck 1986. Illustr. 230s. (#80492) kr. 180

JØRGENSEN, CARSTEN: Fra Bjelkes Alle til Barcelona. Danske frivillige i Spanien 1936-39. Illustr. Med dedik. (#108148) kr. 250

JØRGENSEN, HARALD: Lokaladministrationen i Danmark. Oprindelse og historisk udvikling indtil 1970. Illustr. (#60394) kr. 200

JØRGENSEN, HARALD: En enevoldskonges hofholdning. Studier over livet ved Frederik VI.s hof 1808-39. Illustr. (#120347) kr. 120

JØRGENSEN, HARALD OG FRIDLEV SKRUBBELTRANG: Det Classenske Fideicommis gennem 150 aar. Illustr. (#59680) kr. 550

JØRGENSEN, JENS ANKER OG BENTE THOMSEN: Gyldendals bog om danske klostre. Illustr. (#109830) kr. 200

JØRGENSEN, JOHAN: Henrik Müller. En studie over enevældens etablering i Danmark. 1966. (#64111) kr. 120

JØRGENSEN, JOHAN: Rentemester Henrik Müller. En studie over enevældens etalering i Danmark. (#116517) kr. 120

JØRGENSEN, MOGENS SCHOU (red): Guld fra Nordvestsjælland. 1975. Illustr. Helfablea. (#58153) kr. 180

KAARSTED, TAGE: Storbritannien og Danmark 1914-1920. Odense Universitetsforlag 1975. Illustr. 249s. (#63884) kr. 100

KAARSTED, TAGE: Regeringskrisen 1957. Trekantsregeringens tilblivelse. 1964 el.1969. Illustr. (#2064) kr. 80

KAARSTED, TAGE: Flåden under første verdenskrig. Universitetsforlaget i Aarhus 1976. Illustr. 240s. (#2062) kr. 80

KAARSTED, TAGE: Admiralen. Andreas de Richelieu. Forretningsmand og politiker i Siam og Danmark. Gyldendals bogklub 1991. Illustr. Orig.bd. 273s. (#27663) kr. 115

KAARSTED, TAGE: Storbritannien og Danmark 1914-1920. Illustr. Med dedik plus langt brev. (#116519) kr. 225

KAARSTED, TAGE: Flåden under første verdenskrig. Illustr. Med dedik. (#116520) kr. 120

KABELL, SØREN K.: America før Columbus særlig de civiliserede stater. Bearbejdelse af forskellige ældre og nyere værker. 1892. Illustr. Helshirting. (#39568) kr. 120

KANE, HARNETT T.: The Bayous of Louisiana. New York 1949. Illustr. Orig.cloth. N.p.s. (#51689) kr. 100

KARLSSON, GUNNAR: Iceland's 1100 years. The history of a marginal society. (#105807) kr. 120

KASSER, RODOLPHE AND GREGOR WURST: The Gospel of Judas. Together with the letter of Peter to Philip, James, and a book of Allogenes from Codex Tchacos. Critical edition. Illustr. (#108150) kr. 200

KATHARINA DEN STORES: erindringer 1729-1759. 1955. Illustr. (#26742) kr. 90

KATHARINA DEN STORES: Erindringer 1729-1759. (#14159) kr. 50

KATZ, PER: Jøderne i Danmark i det 17.århundrede. Illustr. (#99798) kr. 100

KATZ, ROBERT: The fall of the House of Savoy. A study in the relevance of the commonplace or the vulgarity of history. New York 1971. Illustr. Orig.cloth in dw. 439p. (#72402) kr. 200

KAUS, GINA: Katharina den Store. 1935. Illustr. Halvshirting. (#14166) kr. 100

KAY, F. GEORGE: The shameful trade. Frederick Muller, London 1967. Illustr. Orig.cloth in dw. 218p. (#83883) kr. 100

KEJSERINDE EUGENIES: Memoirer 1-2. Gyldendal 1920. Illustr. Pænt halvlæder. 335s+394s. (#79028) kr. 160

Kejserinde Eugenies: Memoirer 1-2 Illustr (#26353) kr. 120

KELLER, WERNER/POUL BORCHSENIUS: Spredt blandt folkeslagene 1-4. Illustr. (#26803) kr. 250

KETCHUM, RICHARD M.: The winter soldiers. George Washington and the way to independence. Macdonald, London 1973. Illustr. Orig.cloth in dw. 435p. (#100952) kr. 120

KIDDER, J.EDWARD: Japan før buddhismen. 1966. Illustr. Helfablea (#14204) kr. 80

KINSLEY, D.A.: Favor the bold. Custer: The Civil War Years. Illustr. (#104640) kr. 100

KINSLEY, D.A.: Favor the bold. Custer: The Civil Indian fighter. Illustr. (#104794) kr. 100

KIRCHNER, WALTHER: The rise of the baltic question. Delaware 1954. Orig.cloth. (#51173) kr. 115

KJERSGAARD, ERIK: Møde med Danmarkshistorien. Illustr. (#86408) kr. 100

KJERSGAARD, ERIK: Danmark. Historisk billedbog 1-4. 1969-71. Illustr. Orig.bd. (#27005) kr. 200

KJÆR, HANS: Vor oldtids mindesmærker. Gyldendal 1925. Illustr. Halvlæder. 195s. (#27028) kr. 100

KJÆR, HANS: Vor oldtids mindesmærker. Gyldendal 1925. Illustr. 195s. (#14257) kr. 75

KJÆR, ULLA OG POUL GRINDER-HANSEN: Kirkerne i Danmark. Den katolske tid. Indtil 1536.+ Den protestantiske tid efter 1536. Illustr. (#83170) kr. 200

KJÆRGAARD, STEN WIJKMAN: De, som søgte men intet fandt. En bog om søslanger, momstre og fabellande. Illustr. (#80434) kr. 120

KJÆRGAARD, THORKILD: Konjunkturer og afgifter. C.D. Reventlows betænkning af 11.februar 1788 om hoveriet. Landbohistorisk Selskab 1980. Orig.helshirting m/smudsomslag. 287S. Med dedik (#54780) kr. 160

KJÆRGAARD, THORKILD: Konjunkturer og afgifter. C.D. Reventlows betænkning af 11.februar 1788 om hoveriet. Illustr. (#107182) kr. 150

KJØLSEN, F. HAMMER: Rokokogreven D'Esneval og Christian VI's etiopiske projekt. Illustr. (#68902) kr. 100

KJØLSEN, F. HAMMER: Fra Rokokotiden til vore dage. 1973. (#27066) kr. 50

KJØLSEN, F. HAMMER: Capitain F. L. Norden og hans rejse til Ægypten 1737-38. Illustr. (#14268) kr. 175

KJØLSEN, KLAUS OG VIGGO SJØQVIST: Den danske udenrigstjeneste 1770-1970 1-2. Illustr. Lidt stødt øverst på ryg i bind 1. (#27067) kr. 200

KJØLSEN, KLAUS OG VIGGO SJØQVIST: Den danske udenrigstjeneste 1770-1970 1-2. Illustr. (#119538) kr. 250

KLAUSEN, INGER-LISE: Dagmar. Zarina fra Danmark. Illustr. (#86805) kr. 150

KLAUSEN, INGER-LISE: Alexandra af Wales. Prinsesse fra Danmark. Illustr. (#86806) kr. 150

KLEIN, V.: Italiens politiske historie i renæssancetiden. En sammentrængt fremstilling navnlig til brug for rejsende. 1904. Halvlæder. 132s. (#79521) kr. 100

KLINDT-JENSEN, OLE: Vikingernes verden. Hasselbalch 1969. Illustr. Helshirting. 237s. (#14279) kr. 200

KLINDT-JENSEN, OLE: Rejse i vikingetiden. 1971. Illustr. Helshirting. (#45931) kr. 45

KLINDT-JENSEN, OLE: Rejse i vikingetiden. 1971. Illustr. (#27104) kr. 40

KLINDT-JENSEN, OLE (udv): Berømte fund fra vikingetiden. 1977. Illustr. (#27105) kr. 60

KNUDSEN, ANNE: En ø i historien. Korsika. Historisk antropologi 1730-1914. (#82486) kr. 150

KNUDSEN, J.F.C.: Danmarks kamp for Slesvig i aarene 1848 og 1849. Efter nogle frivilliges papirer, beskreven af F.K.. Illustr+litograferede kort. N.p.t. (#101572) kr. 400

KNUDSEN, JOHANNES: Lucidarius. En folkebog fra middelalderen. Illustr. N.p.t. (#27237) kr. 100

KNUDSEN, MOGENS: Dr. Johnson og hans England. 1964. Illustr. 179s. (#27244) kr. 50

KNYTLINGE SAGA.: Knud den Store, Knud den Hellige deres mænd, deres slægt. (#27255) kr. 110

KOEHN, HENRY: Sylt. Eine Wanderung durch die Natur- und Kulturwelt der Insel. Hamburg 1951. Illustr (#51238) kr. 60

KOFOED, K.H.: Bornholms Politiske Historie fra 1848 til vore dage. 5 bind. Illustr. (#104704) kr. 440

KOFOED-PETERSEN, OTTO: De gamle ægyptere læste-. 1953. N.p.s. (#27304) kr. 45

KOLDING, JON JENSEN: En ny Danmarksbeskrivelse 1594. Oversat og kommenteret af Allan A. Lund. 1980. Illustr. Orig.bd. 142s. (#62173) kr. 80

KONSTANTIN FRA KOSTENEC.: Den serbiske despot Stefan Lazarevics liv og levned. (#27344) kr. 95

Konstantin-Hansen, Thora: Valdeserne i Italien i fortid og nutid Illustr. (#103947) kr. 60

KORNERUP, J:: Kongehøiene i Jellinge. Deres undersøgelse efter kong Frederik VII's befaling i 1861. Med 5 kemitypier i texten. (#111972) kr. 1200

KORNGOLD, RALPH: Robespierre. Le premier des dictateurs modernes. Paris 1936. Halvlæder. 348s. (#76135) kr. 200

KORT og KORTTEGNING.: Kortets 4000-årige historie fra de første primitive lertavler til moderne korttegning med luftfotografi og salelitter. 1970. Illustr. Orig.bd. 63s. (#14392) kr. 60

KRABBE, LUDVIG: Frankrig 1870-1940. Den tredje republiks politiske historie. 1945. Illustr. (#27384) kr. 100

KRAG, ANNE HEDEAGER (RED): Dragt og magt. Illustr. (#109726) kr. 150

KRAG, HELEN OG MARGIT WARBURG (RED): Der var engang...amol iz geven...Jødisk kultur og historie i det gamle Østeuropa. Illustr. (#45256) kr. 150

KRAG, HELEN OG MARGIT WARBURG (RED): Der var engang...amol iz geven...Jødisk kultur og historie i det gamle Østeuropa. Illustr. (#119063) kr. 150

KRARUP, PER: Rom. Historie og hverdag. Forum 1973. Illustr. Helshirting. 216s. (#14425) kr. 100

KREUTZMANN, JØRGEN: Når retsind fører ordet. Mathias Mygind. En sønderjyde i 1. Verdenskrig. Dokumentarroman fra Østfronten baseret på breve og dagbøger. Illustr. (#77432) kr. 175

KRISTENSEN, EVALD: De forenede stater. Landet og folket. 1921. Illustr. Orig.helshirting. (#51696) kr. 100

KRISTENSEN, PER NIELS: Bønder og bebyggelse. Befolknings- og bebyggelsesudvikling, ejendomsforholdene og ugedagsbøndernes antal i Fugelse Herred i det 16. og 17. århundrede. Odense Universitetsforlag 1977. 243s. (#86428) kr. 90

KROCKOW, Dr. MARTIN: Vom Novemberstaat zum Grossdeutschen Reich. Breslau 1939. Orig.Leinen. 363s. (#73356) kr. 240

KROGSGAARD, H.H.E.: Fædrelandskjærlighed. 1977. Illustr. Orig.bd. 41s. (#67772) kr. 70

KROMAN, ERIK: Det danske rige i den ældre vikingetid. Illustr. Med dedik. (#59838) kr. 150

KROMAN, ERIK: Det danske rige i den ældre vikingetid. Illustr. (#115453) kr. 120

KRYGER, KARIN: Allegori og borgerdyd. Studier i det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820. Illustr. Signeret. (#117228) kr. 200

KRYPTERING/CRYPTOGRAPHY: Ronald W. Clark: The man who broke Purple. The life of the world's greatest cryptologist. Weidenfeld and Nicolson, London 1977. Illustr. Orig.cloth in dw. 212p. (#93293) kr. 120

KRYPTERING/CRYPTOGRAPHY: Ladislas Farago: The broken seal. "Operation Magic" and the secret road to Pearl Harbor. Random House, New York 1967. Orig.cloth in dw. 439p. Few underlinings (#93294) kr. 120

KRYPTERING/CRYPTOGRAPHY: Herbert S. Zim: Codes and secret writing. William Morrow & Company, Inc., New York 1948. Illustr. Orig.cloth in dw. 154p. (#93290) kr. 100

KRYPTERING/CRYPTOGRAPHY: Fred B. Wrixon: Codes, ciphers and secret languages. Bonanza Books, New York 1989. Illustr. Orig.cloth in dw. 266p. (#93291) kr. 180

KRYPTERING/CRYPTOGRAPHY: Bruce Norman: Secret warfare. The battle of codes and ciphers. David & Charles, Newton Abbot 1973. Illustr. Orig.cloth in dw. 187p. (#93289) kr. 115

KÄHLER, INGEBORG OG JØRN OTTO HANSEN (RED): For hundrede år siden: Danmark og Tyskland 1864-1900. 2 bd. Illustr. (#107810) kr. 200

KÅLUND, P.E. KRISTIAN: Bidrag til en historisk-topografisk beskrivelse af Island. II. 1. Nord-Fjærdingen. II. 2. Østfjærdingen. Bidrag fra ældre kilder. Tillæg. Registre. Gyldendal 1879-82. Med 9 litograferede kort. 521s. Omslag slidte og løs i heftning (#96741) kr. 2080

L'ALBUM DE LA GUERRE: Historie photographique et documentaire reconstituee cronologiquement a l'aide de cliches et de dessins publies par "L'illustration" de 1914 a 1921. 2 volumes. Paris 1926. Illustr. Orig.full-leather. (#71214) kr. 880

LADEMANNS VERDENSHISTORIE.: Historie og kultur. 6 bind. 1982. Illustr. Helshirting. (#45895) kr. 240

LADURIE, EMMANUEL LE ROY: Montaillou. En middelalderlandsby og dens mennesker 1-2. (#104922) kr. 150

LADURIE, EMMANUEL LE ROY: Montaillou. En middelalderlandsby og dens mennesker 1-2. (#106318) kr. 200

LAGERQVIST, LARS O.: Sverige och dess regenter under 1000 år. Albert Bonnier, Stockholm 1982. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 400s. (#90861) kr. 120

LAMB, CHARLES: The book of the ranks and dignities of British Society. Including an introduction note by Clement Shorter. Cambridge 1924. Illustr. Orig.bd. (#27753) kr. 100

LANGBERG, HARALD: Dødens teater. Revolutionen 1772. (om Struensee). Illustr. St.p.s. (#79485) kr. 70

LANGE, JOHAN: Værn og våben i kirker og klostre. Illustr. (#85382) kr. 150

LANGE, OLE: Jorden er ikke større... H.N. Andersen, ØK og storpolitiken 1914-37. Gyldendal 1988. Illustr. Orig.bd m/smudsomslag. 296s. (#101932) kr. 160

LANGE, OLE: Jorden er ikke større... H.N. Andersen, ØK og storpolitiken 1914-37. Illustr. (#103767) kr. 100

LANGE-NIELSEN, SISSEL: Enhjørningen og rosen. Page ved Christian VII's hof. Høst & Søn 1996. 226s. (#101609) kr. 80

LANGELAND, A.ST.: Kina-Japan og Korea. Politikens forlag 1977. Illustr. Halvpluv. (#27818) kr. 80

LANGELAND, A.ST. og HAAKON HOLMBOE: Indien og Sydøstasien. Politikens forlag 1971/77. Illustr. Halvpluv. (#27820) kr. 80

LANGELAND-MATHIESEN, AAGE: Det kongelige kjøbenhavnske skydeselskab og danske broderskab 1334-1934. 2 bd. Illustr. (#103959) kr. 960

LANGSLET, LARS ROAR: Den glemte konge. Christian VIII - konge af Norge, konge af Danmark. Illustr. (#112874) kr. 150

LARSEN, ASGER NØRGAARD: Drømmen om det ukendte. En beretning om goternes vandring gennem Europa. Illustr. (#27848) kr. 75

LARSEN, ASGER NØRGAARD: Den fjerklædte slange - en bog om Mexicos indianerkultur. Centrum 1984. Illustr. 127s. (#39740) kr. 70

LARSEN, ASGER NØRGAARD: Athaulf. En fortælling om goter-kongens storhed og fald. Illustr. (#27850) kr. 60

LARSEN, AXEL: Dansk-Norske heltehistorier 1-2. Gyldendal 1893-96. Illustr. Orig.komp.bd. N.p.s. 159s+184s+156s+179s. (#14620) kr. 180

LARSEN, AXEL: Daniel Rantzau. Historisk skildring. H. Hagerup 1898. Illustr. Privat halvlæder. 189s. (#98747) kr. 80

LARSEN, MOGENS TROLLE (red): Over hegnet. 1990. Illustr. N.p.t. (#27885) kr. 55

LARSEN, VILHELM (RED): 6.juli 1849-1899. Festskrift i anledning af Fredericia-Slagets halvtredsaarsdag. Illustr. N.p.s. (#110962) kr. 150

LASSEN, AKSEL: Fald og fremgang. Træk af befolkningsudviklingen i Danmark 1645-1960. Universitetsforlaget i Aarhus 1965. Illustr. Orig.bd. 565s. (#3802) kr. 120

LASSEN, AKSEL og OLE KARUP PEDERSEN: Slægtens spor. Dagligdag og drama i landsbyen fra reformationen til genforeningen - Elleve slægtled i krig og fred, i national, social og økonomisk kamp. 1963. Illustr. (#27932) kr. 70

LAURING, KÅRE: Rejsen til Madagascar. Illustr. (#18899) kr. 100

LAURING, PALLE: Om dueller. 1961. Illustr. (#27999) kr. 55

LAURING, PALLE: Hvad skal vi med historien? - og andre essays. 1995. 206s. (#76662) kr. 75

LAURING, PALLE: Her skete det. 2 Nørrejylland. Schønberg 1968. Illustr. 403s. (#28003) kr. 65

LAURING, PALLE: Her skete det. 1 Sjælland. Schønberg 1966. Illustr. 263s. (#28015) kr. 60

LAURING, PALLE: Fjern og nær set gennem Illustreret Tidende. 1966. Illustr. Helshirting. (#47463) kr. 80

LAURING, PALLE: Dronninger og andre kvinder i Danmarkshistorien. (#50368) kr. 100

LAURING, PALLE: Dronninger og andre kvinder i Danmarkshistorien. Høst & Søn 1989/92. 210s. (#27989) kr. 80

LAURING, PALLE: Danmarkshistoriens her skete det. 1997/99. Illustr. Orig.bd. 593s. (#70163) kr. 120

LAURING, PALLE: Danmarks konger. 1979. Helshirting. 221s. (#62852) kr. 120

LAURING, PALLE: Danmarks konger. Høst & Søn 1990. 221s. (#50379) kr. 80

LAURING, PALLE: Danmarks historie. Efterskrift ved Henning Dehn-Nielsen. 1998. Illustr. Orig.bd. 330s. (#76118) kr. 100

LAURING, PALLE: Danmarks historie. 1968. Illustr. N.p.s. (#27987) kr. 100

LAURING, PALLE: Danmark i Skåne. Illustr. (#28016) kr. 140

LAURING, PALLE: Danelagen. Danmark i England. Illustr. (#22500) kr. 150

LAURING, PALLE: Her skete det. 1 Sjælland. 2 Nørrejylland. Skagen til ribe. 3 Øerne (ikke Sjælland). 3 bd. Illustr. (#112419) kr. 175

LAUTRUP, CHARLES: Frits og hans løjtnant. Erindringer fra krigen 1864. (#116046) kr. 110

LAVER, JAMES: The age of optimism 1848-1914. New York 1966. Illustr. Orig.cloth in dw. 272p. (#68138) kr. 120

LAWRENCE, T.E.: Visdommens syv søjler. (#100641) kr. 200

LAWRENCE, T.E.: Oprøret i ørkenen. Illustr. (#56417) kr. 120

LAWRENCE, T.E.: Oriental assembly. Edited by A.W. Lawrence. Illustr. (#107140) kr. 120

LAWRENCE, T.E.: Oprøret i ørkenen. Illustr. (#116244) kr. 120

LAWRENCE, T.E.: Oprøret i ørkenen. Illustr. (#120287) kr. 150

LEDUC, SAINT-GERMAIN: Den virkelige Madame Sans-Gene. Therese Figueurs liv i felten som dragon ved 15de og 9de regiment 1793-1815. Gyldendal 1895. Privat halvlæder. 227s. (#98760) kr. 100

LEHMANN, JOHANNES: Vittorino da Feltre og Frydenbo. Kostskolen i renæssancens Mantua. Poul Kristensen, Herning 1980. Illustr. 27s. (#96053) kr. 55

LEHMANN, JOHANNES: Rejsebreve fra Grevinde Danner. Poul Kristensen, Herning 1972. Illustr. Privat halvlæder m/orig.omslag. 164s. (#97123) kr. 90

LEHMANN, JOHANNES: Firenzes ukronede konger. Historien om de tre Medicier. 1976/77. Illustr. (#48245) kr. 100

LEHMANN, JOHANNES: Bernadotterne. 1962. Illustr. 160s. (#28117) kr. 75

LEHMANN, JOHANNES: Rejsebreve fra Grevinde Danner.+ Grevinde Danners sidte aar. Illustr. N.p.s. (#110834) kr. 150

LEHMANN, ORLA: Den græske Thronfølgesag 1863. 1970. Illustr. (#42766) kr. 60

LERCHE, ANNA OG MARCUS MANDAL: En kongelig familie. Historien om Christian 9. og hans europæiske efterslægt. Illustr. (#120073) kr. 120

LIEBGOTT, NIELS-KNUD: Middelalderens emaljekunst. Illustr. (#115483) kr. 90

LIISBERG, H.C.BERING: Napoleon. Ernst Bojesens kunstforlag 1895. Illustr. Orig.komp.helshirting. 211s. (#99361) kr. 100

LIISBERG, H.C.BERING: Napoleon. 1894. Illustr. Halvlæder. (#48275) kr. 120

LIISBERG, H.C.BERING: Napoleon. 1894. Illustr. Orig.bd. Lidt slidt. (#14789) kr. 80

LIISBERG, H.C.BERING: Den store revolution 1789-1799. Illustr. (#28432) kr. 160

LIISBERG, H.C.BERING: Christian IV. Danmarks og Norges konge. For krigshistoriens vedkommende bearbejdet af Axel Larsen, captain. 1890-91. Illustr. Orig.komp.bd. N.p.s. (#64814) kr. 180

LIND, H.D.: Nogle bidrag til Søkvæsthusets historie i kong Kristian den Femtes tid. N.p.s. (#116826) kr. 95

LIND, H.D.: Kong Kristian den Fjerde og hans mænd paa Bremerholm. (#116919) kr. 200

LIND, H.D.: Underslæb paa Bremerholmen under Korfits Ulfeldts finansstyrelse. Foromslag mangler. (#118290) kr. 50

LINDBLOM, JOHAN F.: Blandt Ethiopiens stammer. Gads forlag 1958. Illustr. 155s. (#93784) kr. 80

LINDE, PETER: Pavedømmets minder i Danmark. 1950. Illustr. 78s. (#28474) kr. 60

LINDEBERG, LARS: De så det ske. Englandskrigene 1801-14. Illustr. (#17565) kr. 100

LINDGREN, MALIN: Europas svigerbørn. Den glücksborgske familiesaga fra Christian IX til Margrethe II. Høst & Søn 1996. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 173s. (#39212) kr. 120

LINDGREN, MALIN: Dagligdag i Danmark 1945-2000. 3 bd. Høst & Søn 2001. Illustr. Orig.bd. 289s+297s+282s. (#101988) kr. 280

LINDGREN, MALIN: Dagligdag i Danmark 1945-2000. 3 bd. Illustr. (#76700) kr. 250

LINDHOLM, STIG: Indianerne der altid tabte. 1978. Illustr. (#41732) kr. 65

LINDQVIST, HERMAN: Napoleon. Illustr. (#108596) kr. 150

LINDQVIST, HERMAN: Madame de Pompadour. Iintelligens, skønhed, magt. Illustr. N.p.s. (#109735) kr. 150

LINDQVIST, HERMAN: Napoleon. Illustr. (#110153) kr. 175

LINDSAY, JACK: Skriften på væggen. Pompejis sidste dage. Arnold Busck 1962. Illustr. 288s. (#14822) kr. 60

LINDSAY, JACK: A short history of culture. From prehistory to the renaissance. New York 1963. Illustr. Orig.cloth in dw. 439p. (#80653) kr. 115

LINDSAY, JACK: Skriften på væggen. Pompejis sidste dage. Illustr. (#120828) kr. 100

LINVALD, AXEL: Christian VIII. Før Eidsvoldgrundloven. Illustr. (#24331) kr. 110

LINVALD, AXEL: Christian Frederik og Norge 1814. De store beslutninger mellem Kielfreden og Eidsvoldmødet januar-februar. På dansk. Signeret. (#35170) kr. 100

LIPS, EVA: De er alle sammen indianere. 1979. Illustr. Orig.bd. 238s. (#28559) kr. 120

LIVERSAGE, TONI: Kelterne i Europa. Kunst, religion og historie. Illustr. (#50626) kr. 150

LIVERSAGE, TONI: Den store gudinde. Om kvindefigurer gennem 25.000 år. Illustr. (#72235) kr. 110

LOBEDANZ, ARNOLD: Heltene fra Napoleonstiden. Efter ældre og nyere kilder. Gyldendal 1896. Illustr. Helshirting. 239s. (#41759) kr. 90

LOCKHART, R.H. BRUCE: Aabenhjertige erindringer. Gyldendal 1933. Privat halvlæder. 361s. (#96147) kr. 120

LODER, J.CH.V.: Om Cholera. Et sendebrev. (#111930) kr. 90

LOLIEE, FREDERIC: Kejserdrømmen. Napoleon III. 1914. Illustr. Halvlæder (#14870) kr. 75

LONGFORD, ELIZABETH: Wellington. Pillar of State. Harper & Row, Publishers, New York 1972. Illustr. Orig.cloth in dw. 472p. (#100785) kr. 160

LONGFORD, ELIZABETH: Wellington. Pillar of State. Illustr. (#107057) kr. 200

LOOMIS, STANLEY: Marie-Antoinette og grev Fersen. En dronnings liv og skæbne. 1974. Illustr. Helfablea. 336s. (#28658) kr. 80

LORANT, STEFAN: Sieg Heil! Tysklands historie fra Bismarck til Hitler i billeder og tekst. Chr. Erichsen 1975. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 348s. (#52626) kr. 180

LOWZOW, MARIE ANTOINETTE VON: Saint-Germain. Den mystiske greve. Hans liv og karakter belyst gennem samtidens udtalelser og dokumenter. Illustr. (#52522) kr. 150

LOWZOW, MARIE ANTOINETTE VON: Saint-Germain. Den mystiske greve. Hans liv og karakter belyst gennem samtidens udtalelser og dokumenter. Illustr. N.p.s. (#114222) kr. 120

LUDENDORFF, GENERAL: Krigserindringer 1914-1918. Med kortskitser. (#23614) kr. 150

LUDWIG, EMIL: Napoleon 1-2. Jespersen og Pio 1932. Illustr. I eet halvlæder. 262s+221s. (#99332) kr. 120

LUDWIG, EMIL: Napoleon 1-2. Jespersen og Pio 1932. Illustr. (#28700) kr. 80

LUND MADSEN: Juristen for folkets domstol. Kulturhistoriske strejftog til belysning af juristernes stilling i det folkelige omdømme gennem tiderne. 1942. (#28744) kr. 80

LUND, A.H.: Kjøbenhavns bombardement 1807, eller de tre rædselsnætter. Et historisk maleri. Med en tegning af englændernes batterier samt 3 lithographier. (#109776) kr. 400

LUND, ALLAN A.: Tekster fra middelalder og renæssance. Illustr. (#57904) kr. 100

LUND, ALLAN A.: De etnografiske kilder til nordens tidlige historie. Illustr. (#67651) kr. 150

LUND, ALLAN A.: Magi og hekseri. Fra den romerske oldtid til og med middelalderen. Illustr. (#108638) kr. 200

LUND, HENRIK: Flygtninge og indvandrere 1850-1980. Illustr. (#111136) kr. 120

LUND, NIELS: De danske vikinger i England. Røvere og bønder. (#28726) kr. 65

LUNDBYE, PETER: Valdemar Atterdag. Danmarks riges genopretter. Skildret i ny historisk belysning efter de samtidige kilders beretning. Illustr. (#28753) kr. 100

LUNDBYE, VAGN: Her ligger min yucca frugt. Berg 1972. 150s. (#82192) kr. 100

LUNDBYE, VAGN (PÅ DANSK OG FORORD): Høvding Seattles Tale. Illustr af Esben Hanefelt Kristensen. (#116272) kr. 110

LUNDBYE, VAGN (RED): Alt er liv 1-2. En samling om det indianske menneske. Illustr. (#58251) kr. 140

LUNDING, GITTE M.FL. (RED): I Dagmars skygge. Illustr. (#116013) kr. 175

LUNDKVIST, ARTUR: Snaphanens liv og død. (#28765) kr. 120

LYNGBY, THOMAS: Den sentimentale patriotisme. Slaget på Reden og H.C. Knudsens patriotiske handlinger. 2001. Illustr. (#59983) kr. 115

LYONS, MARVIN: Nicholas II. The last Tsar. Illustr. (#111427) kr. 160

LÜTKEN, O.: Nordsø-eskadren og Kampen om Helgoland d. 9.maj 1864. Illustr. (#56742) kr. 300

LØGSTRUP, BIRGIT: Jorddrot og offentlig administrator. Godsejerstyret inden for skatte- og udskrivningsvæsenet i det 18. århundrede. Gads forlag 1983. Illustr. Orig.helshirting. 479s. (#83288) kr. 160

LØGSTRUP, BIRGIT: Dommer og administrator. Herredsfogden 1790-1868. Illustr. (#60395) kr. 150

MAALOUF, AMIN: Korstogene som araberne ser dem. (#65967) kr. 140

MACAULAY, THOMAS BABINGTON: Essays. Historiske og kritiske afhandlinger 1-2. (#118675) kr. 250

MACCAULAY, THOMAS BABINGTON: Essays. Historiske og kritiske afhandlinger 1-2. Schubothes boghandel 1879. Privat halvlæder. 405s+387s. (#100205) kr. 200

MACDONELL, A.G.: Napoleon og hans marskaller. Arnold Busck 1962. 253s. (#14998) kr. 80

MACKWORTH-PRAED, BEN: The book of Kells. Illustr. (#60930) kr. 75

MADELIN, LOUIS: Revolutionen. 1924. Illustr. Halvlæder. (#62968) kr. 120

MADSEN, VERNER: Peder Hansen - en dansk koloniembedsmands historie. Illustr. (#39884) kr. 100

MADSEN, VILHELM: Biskop Absalon. Fædrelandets fader. I 800-aaret for hans fødsel. N.p.s. (#39991) kr. 120

MAGNUSS, GUNNAR M.: Virkid i Nordri 1-3 (Hernam Islands/Pribylisarin/Sæfarendur). Illustr. N.p.s. (#108040) kr. 500

MAINE, BASIL: Our ambassador king. His Majesty King Edward VIII's life of devotion and service as Prince of Wales. London u.år. Illustr. Helshirting. (#41064) kr. 75

MAK, GEERT: Min fars århundrede. Originaltitel: De eeuw van mijn vader - oversat af Tove Dueholm Nielsen - Forfatteren fortæller sin families historie gennem tre generationer og beretter derigennem Hollands historie i det 20. århundrede: livet på landet omkring 1900, 1. verdenskrig, mellemkrigstidens elendighed og afsavn, Rotterdams ødelæggelse, tyskernes besættelse og Hollands tilblivelse som som europæisk mønsterland. (#104447) kr. 200

MALATERRA, GODFRED: Normannernes bedrifter i Syditalien. (#66351) kr. 120

MALAYA, BOOKS about: Skeat, Walter William and Charles Otto Blagden: Pagan Races of the Malay Peninsula. 2 volumes. London 1906. Illustr. Nice newer private binding. 724p+855p. (#69919) kr. 2000

MALAYA, BOOKS about: Phillips, J.S.: Malay adventure. London 1937. Illustrated by Stanislaus Brien. Orig.cloth. A few annotations. 231p. (#69928) kr. 100

MALAYA, BOOKS about: Evans, Ivor H.N.: Studies in religion, folk-lore, & custom in British North Borneo and the Malay Peninsula. Cambridge 1923. Orig.cloth. 299p. (#69929) kr. 440

MALLING, OVE (SAMLEDE AF): Store og gode handlinger af danske, norske og holstenere. (#44954) kr. 175

MALMKJÆR, POUL: Det kan jo smutte. Små og store bommerter i menneskehedens historie. Haase og Søns forlag 1996. Illustr. 128s. (#47207) kr. 55

MANCHESTER, WILLIAM: The glory and the dream. A narrative history of America 1932-1972. 2 vol. Little, Brown and Company, Boston 1974. Orig.cloth. 1697p. (#88982) kr. 200

MANNIX, DANIEL P. og MALCOLM COWLEY: Den atlantiske slavehandels historie. Black cargo. Niels Bings forlag 1966. Illustr. 298s. (#39546) kr. 120

MARBOTS, General: Erindringer fra Napoleonstiden i uddrag. 1910. Illustr. Helshirting. (#58094) kr. 80

MARBOTS, General: Erindringer fra Napoleonstiden. I forkortet form oversat efter originalens 22.oplag af Arnold Lobedanz. 1896. Lidt slidt halvlæder. Lidt gulplettet. 636s. (#78574) kr. 120

MARCU, VALERIU: Machiavelli. Magtens skole. (#29131) kr. 100

MARCUS, AAGE (udvalg): Danske levnedsbøger fra det 19.aarhundrede. 1955. (#29137) kr. 50

MAREK, GEORGE R.: The Eagles die. Franz Joseph, Elisabeth, and their Austria. London 1975. Illustr. Orig.cloth in dw. 532p. (#80655) kr. 140

MARGRETHE af VALOIS: (La Reine Margot) Memoirer. Oversat og annoteret af Robert L. Hansen. Munksgaard 1967. Illustr. 201s. (#90876) kr. 65

MARIE, Dronning af Rumænien: Mit livs historie. Berlingske forlag 1946. Illustr. Halvlæder. 476s. (#50408) kr. 160

MARKHAM, FELIX: Napoleon. Fremad 1966. Illustr. 323s (#29170) kr. 75

MARQUIS, THOMAS B.: Wooden leg. Indianeren der kæmpede mod general Custer. N.p.s. (#15116) kr. 90

MARSZALEK, JOHN F.: Sherman. A soldier's passion for order. The Free Press, New York 1993. Illustr. Orig.cloth in dw. 635p. (#100766) kr. 200

MARTENSEN-LARSEN, FLORIAN: Brød til Norge. Krigen mod England 1807-14 og Norges forsyning med brødkorn fra Nordjylland. Illustr. Med dedik. (#113855) kr. 150

MARTIN, JOHN: Tonga Islands. William Mariner's account. Vava'u Press, Tonga 1991. 399s. (#103345) kr. 80

MASON, PHILIP: The men who ruled India. Rypa & Co., Calcutta 1997. Illustr. 368p. (#100737) kr. 80

MASSIE, ROBERT K.: Katarina den Store. Portræt af en kvinde. Illustr. (#119272) kr. 175

MASSON, FR.: Napoleon og kvinderne. H. Hagerup 1896. Illustr. Halvlæder. 292s. (#100317) kr. 90

MATHIASSEN, JØRGEN: Hans Egede Schack som jurist og politiker. Dokumentation og dokumenter. Illustr. N.p.s. (#99704) kr. 95

MAUGRAS, GASTON: Le Duc de Lauzun et la Cour de Marie-Antoinette. Paris 1924. Halfcalf. (#57733) kr. 120

MAUROIS, ANDRE: Edward VII og hans tid. Gyldendals norske forlag 1934. Lidt slidt orig.helshirting. N.p.s. 309s. (#93382) kr. 75

MCDIARMID, LUCY: The irish art of controversy. Illustr. (#108084) kr. 150

McDOWELL, BART: The american cowboy in life and legend. Washington 1972. Illustr. Orig.cloth. 207p. (#47936) kr. 100

MCGUIRE, BRIAN PATRICK: Den første europæer. Bernard af Clairvaux. Illustr. (#119444) kr. 150

McLUHAN, T.C.: Touch the earth. A self-portrait of Indian existence. Promontory Press, New York 1971. Illustr. Orig.cloth in dw. 185p. (#84531) kr. 140

MEIDELL, FR.: Fra enevældens dæmring i Danmark. En paa kildeskrifter støttet historisk undersøgelse. 1884. Privat halvshirting. 196s. (#83422) kr. 115

MEISNER, MORTEN: Grevinde Danner - en oprørsk kvinde. Illustr. (#36727) kr. 150

MEJBORG, R.: Festskrift i anledning af hundredaarsdagen for Stavnsbaandets løsning. Den 20 juni 1888. 1888. Illustr. Halvlæder. (#36366) kr. 200

MENNINGER, KARL: Zahlwort und Ziffer. Eine Kulturgeschichte der Zahl. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1958. Illustr. Orig.Leinen mit Umschlag. 314s. (#93626) kr. 240

MENTZ, SØREN (RED): Kampen i Kongedybet. Slaget på Reden. Illustr. (#111891) kr. 140

MEYER, JOHANN JAKOB: Sexual life in ancient India 1-2. A study in the comparative history of indian culture. London 1930. Orig.cloth. 590p. (#69937) kr. 360

MICHAEL, IB: Popol Vuh. Quiche-indianernes folkebog. Illustr af Per Kirkeby. (#15257) kr. 150

MICHELET, ELSE: En anden historie. 1982. Illustr (#2079) kr. 60

MIKUSCH, DAGOBERT VON: Mustafa Kemal. Et verdensriges undergang - En nationalstats fødsel. Illustr. (#44629) kr. 150

MIKUSCH, DAGOBERT VON: Mustafa Kemal. Et verdensriges undergang - En nationalstats fødsel. Illustr. (#119682) kr. 225

MILTON, GILES: Samurai William. Eventyreren der åbnede Japan. Illustr. (#109591) kr. 140

MINNEY, R.J.: Viscount Addison: Leader of the Lords. London 1958. Illustr. Helshirting. (#45105) kr. 80

MIQUEL, ANDRÉ: Kriger og digter Usama, en syrisk prins på korstogenes tid. (#12231) kr. 90

MITFORD, NANCY: Solkongen. Ludvig XIV og Versailles. Spektrum 1967. Illustr. Halvshirting. 244s. (#20010) kr. 115

MITFORD, NANCY: Madame de Pompadour. Grafisk forlag 1955. Illustr. Halvpluv. 246s. (#29555) kr. 90

MOFFAT, ALISTAIR: The sea kingdoms. The story of Celtic Britain and Ireland. Illustr. (#106960) kr. 85

MOLBECH, C.: Uddrag af biskop Jens Bircherods historisk-biographiske dagbøger for aarene 1658-1708, udgivne efter beslutning af det Kongelige Danske Selskab for fædrelandets historie og sprog og af dets samlinger. 1846. Nyere pænt halvlæder. Mindre vandskjold i margen på første sider. (#73131) kr. 760

MOLBECH, C.: Uddrag af biskop Jens Bircherods historisk-biographiske dagbøger for aarene 1658-1708, udgivne efter beslutning af det Kongelige Danske Selskab for fædrelandets historie og sprog og af dets samlinger. 1846. Samtidigt lidt slidt helshirting. Mindre vandskjold i margen i sidste halvdel af bogen. (#68665) kr. 640

MOLBECH, O.C.: Skovens helte. Skildringer af de Nordamerikanske indianeres uafhængighedskamp. 1912. Halvlæder. (#59862) kr. 115

MOLBECH, O.C.: Indianerliv. Et døende folks saga. 1911. Orig.bd. 248s. (#67044) kr. 80

MOLTKE, ELSE: Napoleon og Talleyrand. Hernov 1981. Illustr. N.p.s. 237s. (#68371) kr. 80

MOLTKE, ELSE: Carl Johan Bernadotte. Hernov 1977. Illustr. 171s. (#90855) kr. 90

Moltke, Else: Carl Johan Bernadotte Illustr (#103760) kr. 105

MOLTKE, ELSE: Carl Johan Bernadotte. Illustr. Signeret. (#105727) kr. 120

MOLTKE, ELSE: Napoleon og Talleyrand. Illustr. Signeret. (#105728) kr. 120

MOLTKE, ERIK: Runerne i Danmark og deres oprindelse. Illustr. (#49881) kr. 400

MOMIGTIANO, E.: Cromwell. Monarken uden krone. Hirschprung 1944. Illustr. 210s. (#92196) kr. 75

MONAGHAN, JAY (editor): The book of the American West. New York 1963. Illustr. Helshirting. (#47420) kr. 200

MONRAD, PAUL: London og dansk-engelske forhold under Napoleonskrigene 1793-1815. 1973. Illustr. (#29647) kr. 60

MONTGOMERY AF ALAMEIN: Krigens historie. Illustr. (#15356) kr. 150

MOORE, HENRIETTA AND MEGAN VAUGHAN: Cutting down trees. Gender, nutrition, and agricuktural change in the northern province of Zambia 1890-1990. Illustr. (#109335) kr. 140

MOREL, E.D.: Czarismen og krigen. Med en indledning af Georg Brandes. 1918. (#55817) kr. 65

MORGAN, Professor J.H.: Den tyske hær. Tyske grusomheder i Frankrig. V. Pios boghandel-Povl Branner 1915. 30s. (#84756) kr. 50

MOSCOW, HENRY: Rusland under Zarerne. 1964. Illustr. Helshirting. 153s. (#58235) kr. 90

MOTLEY, JOHN LOTHROP: Opstanden i Nederlandene og Grundlæggelsen af den hollandske republik 1-3. 1881-82. Lidt slidt halvlæder. Indstreget. (#66498) kr. 320

MOYNAHAN, BRIAN: Britiske billeder. Det engelske imperium gennem det seneste århundrede. Illustr. (#76810) kr. 250

MUELLER, J.H.: Weisse Städte schwarze Zelte. Als Agent in Irak. Zürich 1940. Illustr. Orig.Leinen. (#57680) kr. 140

MUNKIDS, USAMA IBN: De lærerige eksemplers bog (Kitabu-L-Itibari). Gyldendal 1950. Oversat i uddrag af Ove Chr. Krarup. 171s. (#37246) kr. 90

MUNTHE af MORGENSTIERNE, O.v.: Feltmarskal Michael Numsen og hans tid. Levin & Munksgaard 1938. Illustr. 136s. (#91653) kr. 90

MURRAY, MARGARET A.: The splendour that was Egypt. A general survey of Egyptian culture and civilisation. London 1951. Illustr. Helshirting. Lidt blyantsindstreget. (#42469) kr. 80

MUSCHG, WALTER (EINLEITENDER TEXT VON): Die Schweizer Bilderchroniken des 15./16.Jahrhunderts. Illustr. (#71259) kr. 250

MYLIUS, EINAR DE: I krig for Zaren. Erindringer fra et liv uden for den slagne landevej. Illustr. (#115918) kr. 150

MÜLLER, P.L.: Kampene om Kolding under felttoget 1849. Illustr. Løs og bagomslag mangler. (#117089) kr. 100

MØLLER JENSEN, JANUS (RED): Broderliste, broderskab, korstog. Bidrag til opklaringen af en gåde fra dansk højmiddelalder. (#109168) kr. 150

MØLLER, ANDERS MONRAD: Københavns handelsflåde 1814-1832. En historisk statistisk detailundersøgelse. Akademisk forlag 1974. 113s. (#60510) kr. 80

MØLLER, ERIK: Skandinavisk stræben og svensk politik omkring 1860. U.år. (#58322) kr. 120

MØLLER, JAN: Frederik 7. En kongeskæbne. Sesam 1994. Illustr. 254s. (#69092) kr. 90

MØLLER, JAN: 1807 - en by i flammer. Sesam 1982. Illustr. Orig.bd. 63s. (#16650) kr. 60

MØLLER, KAI FRIIS: Victoria Regia eller den store udstilling i Krystalpaladset 1851. 1950. Illustr. Orig.bd. (#29970) kr. 75

MØLLER-CHRISTENSEN, VILHELM: Bogen om Æbelholt kloster. Illustr. St.p.s/t. (#102217) kr. 150

MØLLER-PEDERSEN, POUL-ERIK: Kejservalsen. De nyeste afsløringer af Mayerlingdramaet 1889. Illustr. (#63235) kr. 100

MØLLER-PEDERSEN, POUL-ERIK: I tronens skygge. Kvindeskæbner omkring Østrig-Ungarns kejsertrone. Chr. Erichsen 1991. Illustr. 60s. (#39843) kr. 60

MØLLER-PEDERSEN, POUL-ERIK: Elvira Madigan. 1978. Illustr. Helshirting. 138s. (#82858) kr. 120

MØRCH, SØREN: Det europæiske hus. Bind 1: Civilisationen. Illustr. (#45794) kr. 150

MØRCH, SØREN: 24 statsministre. 24 fortællinger om magten i Danmark i det tyvende århundrede og en kort forklaring på, hvor den 25. er blevet af. Illustr. (#97687) kr. 150

MØRCH, SØREN: 25 statsministre. 25 fortællinger om magten i Danmark i det tyvende århundrede. Illustr. (#71168) kr. 150

MØRCH, SØREN: Verden som den er. Fem historier om, hvordan det gik til, at verden blev moderne. Illustr. (#110218) kr. 100

MØRCH, SØREN (RED): Det europæiske hus. bind 6: Hjem til Europa. Illustr. (#88673) kr. 120

MØRCH, SØREN (RED): Det europæiske hus. bind 5: Den moderne tid. Illustr. (#88671) kr. 120

MØRCH, SØREN (RED): Det europæiske hus. 6 bd. Illustr. Fint sæt. (#84558) kr. 500

MØRCH, SØREN (RED): Det europæiske hus. bind 3: Den kristne middelalder. Illustr. (#110555) kr. 120

MÖRNER, MAGNUS: Latinamerika. En historisk oversigt. 1959. Enkelte indstregninger (#2085) kr. 75

NANCKE-KROGH, SØREN: Shamanens hest. Tro og magt hos vikingerne. Illustr. (#113187) kr. 300

NAPOLEON DEN STORE.: Med 96 illustrationer. 1859. Halvlæder. (#30045) kr. 100

NEALE, J.E.: Dronning Elisabeth. 1934. Illustr. Halvlæder. (#30082) kr. 80

NEALE, J.E.: Dronning Elisabeth. 1934. Illustr. (#52772) kr. 65

NEERBEK, HANS: Søstrenes slot. Hvidøres historie gennem tiderne. Illustr. (#30168) kr. 90

NEERBEK, HANS: De rejste mod Blåtårn. Illustr. (#119180) kr. 140

NEHRU, J.: På sporet af Indien. Centrum 1989. 434s. (#75235) kr. 120

NEIHARDT, JOHN G.: Black Elk taler...En medicin-mand fra Oglala Sioux indianerstammen beskriver sit liv. (#100657) kr. 110

NEIHARDT, JOHN G.: Black Elk taler...En medicin-mand fra Oglala Sioux indianerstammen beskriver sit liv. (#2087) kr. 100

NEIIENDAM, ROBERT: Grevinde Danner. Politikens forlag 1973. Illustr. 310s. (#100943) kr. 75

NEIIENDAM, ROBERT: Grevinde Danner. Politikens forlag 1970. Illustr. 310s. (#36965) kr. 75

NEIIENDAM, ROBERT: Bogen om grevinde Danner. En historisk redegørelse for et besynderligt liv. 1956. Illustr. (#2089) kr. 70

NEUMANN, ROBERT: Struensee. Læge, diktatur, favorit og armesynder. Povl Branners forlag 1936. Illustr. 354s. (#30117) kr. 75

NEUMANN, SIGMUND: Die Parteien der Weimarer Republik. Stuttgart 1965. Lettere blyantsindstreget. (#49252) kr. 65

NIELSEN, AXEL: Specier. Kroner. Kurant. Eb studie over den faldende rigsdalerværdi i Danmark i tiden 1671-1726. 1973. 168s. (#68947) kr. 80

NIELSEN, EDUARD: Grundrids af Israels historie. 1966. 2.udgave. 199s. (#77228) kr. 80

NIELSEN, ELLEN: Ny søgen efter forhistoriens mennesker M/K. 1994. 111s. (#75213) kr. 75

NIELSEN, ERLAND KOLDING m.fl.: Australien, Oceanien og Antarktis. Politikens forlag 1980. Illustr. Helfablea. 479s. (#52045) kr. 100

NIELSEN, FLEMMING CHR.: Troldenes krig. Vikingetroens hemmelige kamp fra Harald Blåtand til i dag. Illustr. (#44129) kr. 80

NIELSEN, HARALD: Engelske soldaterbreve. (#43812) kr. 80

NIELSEN, HERLUF: Kronologi. 1967. Helshirting. 86s. 2.udgave (#96460) kr. 65

NIELSEN, HERLUF: Kronologi. 1962. Helshirting. 89s. (#37077) kr. 60

NIELSEN, KAY: Danmarks konger og dronninger. Illustr. (#40849) kr. 150

NIELSEN, O.: Gamle jydske tingsvidner. Samlede og udgivne, med oplysninger, register og ordliste. Dansk historisk håndbogsforlag 1977. Orig.helshirting. 171s. (#96190) kr. 75

NIELSEN, O. (UDG): Kong Valdemar den Andens Jordebog. (#115405) kr. 300

NIKOLAOS, Prins af Grækenland: Erindringer fra et halvt aarhundrede. Gyldendal 1929. Illustr. Halvpluv eller halvshirting. 246s. (#52312) kr. 100

NILSSON, MARTIN P:N.: Primitiv kultur. 1925. Illustr. (#15651) kr. 90

NISSEN, GUNNAR: Tito. Proletar, partisan, præsident. Illustr. (#7713) kr. 110

NOLHAC, PIERRE de: Ludvig XV og Marie Leczinska. Studier fra det franske hof. Aschehoug 1905. Halvlæder. 231s. (#56857) kr. 100

NORDBERG, MICHAEL: Renæssancens virkelighed. 1400-tallets Italien - myter og realitet. Illustr. (#49204) kr. 140

NORDBERG, MICHAEL: Den dynamiske middelalder. Illustr. (#104740) kr. 120

NORDENS HISTORIE: 1397-1997. 10 essays. DR Multimedie 1997. Illustr. Orig.bd. 304s. (#102107) kr. 100

NORDENSTRENG, ROLF: Vikingafärderna. Stockholm 1926. Andra upplagan. Illustr. 207s. (#66387) kr. 80

NORDISK BILLED-MAGAZIN: Et underholdende og belærende ugeskrift for alle stænder. 1864. Illustr. Slidt halvlæder. (#76711) kr. 360

NORGES HISTORIE 1-4: Andreas Holmsen: Fra de eldste tider til eneveldets innførelse i 1660. Magnus Jensen: Under eneveldet 1660-1814. Magnus Jensen: Unionstiden 1814-1905. Magnus Jensen: Fra 1905 til våre dager (#15692) kr. 150

NORLING-CHRISTENSEN, HANS: Bronzealderhjælmene fra Viksø. 1946. Illustr. (#30560) kr. 40

NORN, OTTO: Christian III's Borge. Plancher. Illustr. (#115805) kr. 150

NORVIN, WILLIAM: Københavns universitet i middelalderen. 1929. (#43893) kr. 100

NOUGIER, LOUIS-RENE AND ROMAIN ROBERT: The cave of Rouffiignac. Illustr. (#107040) kr. 140

NYBORG, EBBE: Fanden på væggen. Illustr. (#41663) kr. 100

NYGAARD, ANDERS: Sneens land. Introduktion til Tibets historie og religion. Illustr. (#120545) kr. 100

NYROP, KRISTOFFER: Kysset og dets historie. 1897. Privat papirbind m/skindtitel. 190s. (#58192) kr. 160

NYROP, KRISTOFFER: Kysset og dets historie. (#112944) kr. 200

NØRLUND, N.E: Danmarks Kortlægning. En historisk Fremstilling: Første bind (det udkomne). (#119149) kr. 1000

NØRLUND, NIELS: Lykkens befordring. Kræfterne i den amerikanske revolution. 1976. Illustr. 123s. (#30683) kr. 60

NØRLUND, POUL: Trelleborg. Gyldendal 1957. Illustr. 37s. (#30685) kr. 40

NØRREGAARD, GEORG: Danmark mellem øst og vest 1824-39. Gyldendal 1969. 309s. (#91711) kr. 80

NØRRETRANDERS, BJARNE: Den russiske revolution. 1967. 86s. (#47018) kr. 40

NØRRETRANDERS, BJARNE (oversat): Ivan den Skrækkelige. Brevveksling med Fyrst Kurbskij 1564-1579. Munksgaard 1959. Illustr. 140s. (#13878) kr. 65

O'NEIL, PAUL: The Old West. The rivermen. Illustr. (#116474) kr. 150

OHIYESA: Winona - En indianerpige og andre fortællinger. Illustr. (#86569) kr. 100

OHIYESA: Indianerne og dyrefolket. Bogan 1978. Illustr. 165s. (#86568) kr. 80

OHRT, F.: Gamle tiders Finland. Skildringer fra Finlands historie indtil 1809. 1932. Illustr. 213s. (#75176) kr. 115

OLDEN-JØRGENSEN, SEBASTIAN: Kun navnet er tilbage - en biografi om Peter Griffenfeld. Illustr. N.p.s. (#70129) kr. 110

OLDEN-JØRGENSEN, SEBASTIAN: Kun navnet er tilbage - en biografi om Peter Griffenfeld. Illustr. (#120116) kr. 120

OLRIK, HANS: Ridderliv og korstogkultur. Illustr (#15802) kr. 120

OLRIK, HANS: Absalon 2 bd. Illustr. N.p.s. (#15800) kr. 250

OLRIK, JØRGEN: Sakses Danesaga I-IV. Oldtid og ældste middelalder. Svensønnernes, borgerkrigenes, Absalons og Valdemars tid (1076-1185). (#30811) kr. 250

OLRIK, JØRGEN (OVERSAT AF): Sakses Danesaga I-V. Fra Dan til Ingeld. Fra Sigerslægten til Sven Estridsøns død. + Svensønnernes og borgerkrigenes tid (1076-1157). Absalons og Valdemars tid (1157-1185). Illustr. (#39911) kr. 275

OLSEN, ALBERT: Studier over den danske finanslov 1850-1864. Henrik Koppels forlag 1930. 362s+bilag. (#93883) kr. 120

OLSEN, ALBERT: Danmark-Norge i det 18.aarhundrede. Illustr. (#30812) kr. 100

OLSEN, ANNE LISBETH OG NIELS PETER STILLING: Et nyt liv. Den danske udvandring til Nordamerika i billeder og breve. Illustr. (#23201) kr. 100

OLSEN, GUNNAR: Hovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden 1525-1774. Rosenkilde og Baggers forlag 1957. 400s. (#96470) kr. 100

OLSEN, HENNING ROVSING: Døden i festdragt. Historien om hofmanden Enevoldt Brandt og hans venskab med Struensee og Caroline Mathilde. (#111965) kr. 150

OLSEN, LARS FRIIS: Men da tyskerne kom. En folkebog. Illustr. (#37850) kr. 65

OLSEN, OLAF: I Jacob Madsens fodspor. Biskop C.T. Engelstofts fynske kirkebeskrivelser. 1970. Illustr. (#38901) kr. 75

OLSEN, OLAF: Da Danmark blev til. Illustr. (#75223) kr. 70

OLSEN, OLAF: Christian IVs tugt- og børnehus. Wormianum 1978. Anden forøgede udgave. Illustr. Orig.bd. 126s. (#31027) kr. 75

OLSEN, OLAF: Ufredens hav - en 600 år gammel sørøverhistorie fra Østersøen. Illustr. (#116820) kr. 80

OLSEN, OLAF/OLE CRUMLIN-PEDERSEN: Vikingeskibene i Roskilde fjord. 1962. Illustr. (#17127) kr. 40

OLSEN, OLAF/OLE CRUMLIN-PEDERSEN: Fem vikingeskibe fra Roskilde fjord. 1969. Illustr. Orig.bd. 133s. (#36985) kr. 80

OLSEN, RIKKE AGNETE: Riddertid og romantik. Illustr. Lidt indstreget. (#76696) kr. 90

OLSEN, RIKKE AGNETE: (Oversat og kommenteret) Sjællanske krønike. Wormianum 1981. Illustr. Orig.bd. 111s. (#52844) kr. 80

OLSEN, RIKKE AGNETE: Hunden i historien. Illustr. (#66988) kr. 95

OLSEN, RIKKE AGNETE: Danmark i verden Bind 1 (Da riget var ungt). Illustr. (#93851) kr. 100

OLSEN, RIKKE AGNETE: Danmark i verden 1-2 (Da riget var ungt+Magten og æren). Illustr. (#76695) kr. 175

OLSEN, RIKKE AGNETE: Borge i Danmark. Illustr. (#75228) kr. 120

OLSEN, RIKKE AGNETE: Borge i Danmark. Illustr. (#40258) kr. 150

OLSEN, RIKKE AGNETE: 41 fortællinger om folk i fædrelandets historie. Lindhardt og Ringhof 2005. Illustr. Orig.bd. 328s. (#99091) kr. 90

OLSEN, RIKKE AGNETE: 41 fortællinger om folk i fædrelandets historie. Lindhardt og Ringhof 2004. Illustr. Orig.bd. 328s. (#97821) kr. 90

OLSEN, RIKKE AGNETE: Danmark i verden bind 2-4-5-7 (Stor i Norden/Magtens tinde/Kronens fald/Herre i Norden). Illustr. Pr.stk. (#105264) kr. 60

OLSEN, RIKKE AGNETE: Sjællandske Krønike. Illustr. (#113494) kr. 90

OLSEN, RIKKE AGNETE: Riddertid og romantik. Illustr. (#120305) kr. 110

OLSEN, RIKKE AGNETE: Danmark i verden 1-4 (Riget skabes/Stor i Norden/Brødrenes trone/Magtens tinde) Illustr. (#120743) kr. 250

OLSSON, JAN OLOF: 1914. Om skudene i Sarajevo og optakten til Første verdenskrig. 1967. Illustr. 402s. (#18030) kr. 115

OMNIBUS-BØGER: Den første verdenskrig. Skildringer fra krigen i Vest og i den nære Orient. (#94315) kr. 80

ONCKEN, Dr. WILHELM: Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreiches und der Befreiungskriege. 2 bind. Berlin 1884-86. Illustr. Halvlæder. N.p.s. (#48290) kr. 400

ORIEUX, JEAN: Katarina af Medici eller den sorte dronning 1-2. Illustr. (#86405) kr. 150

ORLEANS, Hertuginden af: Liselottes breve. 1945. Illustr. 260s. (#57157) kr. 80

OWEN, FRANK: Tempestuous journey. Lloyd Georg his life and times. London 1954. Illustr. Helshirting. (#47151) kr. 120

PADE, ERLING: Milevognen og andre ældre opmålingssystemer. 1976. Illustr. Orig.bd. 153s. (#35166) kr. 115

PALEOLOGUE, MAURICE: Alexander den Første. En gaadefuld tsar. 1942. Illustr. Halvshirting. 230s. (#20103) kr. 100

PALUDAN-MÜLLER, C.: De første konger af den Oldenborgske slægt. Omrids og tanker til forståelse af Danmarks historie i overgangen fra middelalderen til den nyere tid. 1971. Helshirting. 634s. (#81815) kr. 160

PALUDAN-MÜLLER, C.: De første konger af den Oldenborgske slægt. Omrids og tanker til forståelse af Danmarks historie i overgangen fra middelalderen til den nyere tid. (#46006) kr. 250

PALUDAN-MÜLLER, C.: Grevens feide skildret efter tryke og utrykte kilder 1-2. (#116561) kr. 250

PALUDAN-MÜLLER, J.: Gullands forhold til Danmark og Sverrig i det 14., 15. og 16. aarhundrede. (#116824) kr. 140

PAPE, FINN W.: Hos stormogulen Akbar. Illustr. (#19933) kr. 100

PARKER, ISAAC C.: Hell on the border. A history of the great United States Criminal Court at Fort Smith and the crimes and the criminals in the Indian Territory and the trials and punishment therefor before the honor. Illustr. (#119446) kr. 300

PARKER, JOHN: Narrekongen. Hertugen af Windsor. 1989. Illustr. (#41513) kr. 75

PAULSEN, JØRGEN: Augustenborg. Slottet-Flækken-Fyrstehuset. Gads forlag 1981. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 219s. (#31186) kr. 100

PEARSON, HESKETH: Charles II. His life and likeness. London 1961. Illustr. Orig.cloth in dw. 274p. (#73360) kr. 100

PEDERSEN, ERIK HELMER: Pionererne. Politikens forlag 1986. Illustr. Helshirting. 337s. (#31216) kr. 120

PEDERSEN, ERIK HELMER: Drømmen om Amerika. Illustr. (#31218) kr. 120

PEDERSEN, HENRIK: De danske landbrug. Fremstillet paa grundlag af forarbejderne til Christian V's matrikel 1688 (#119128) kr. 140

PEDERSEN, OLE: I alle de riger og lande. Holger Danskes krønike. 1993. Illustr. 184s. (#68073) kr. 80

PEDERSEN, OLE KRARUP: Udenrigsminister P. Munchs opfattelse af Danmarks stilling i international politik. Gads forlag 1970. 650s. (#81810) kr. 80

PEDERSEN, OLE KRARUP: Udenrigsminister P. Munchs opfattelse af Danmarks stilling i international politik. Gads forlag 1970. Orig.helshirting. 650s. (#79507) kr. 120

PEPYS, SAMUEL: Dagbog 1633-1703. Sekretær i admiralitetet under Karl II og Jacob II af England. 1972. Illustr. (#64779) kr. 120

PEPYS, SAMUEL: Dagbog 1633-1703. Sekretær i admiralitetet under Karl II og Jacob II af England. 1943/1959. Illustr. (#31303) kr. 90

PEPYS, SAMUEL: Dagbog 1633-1703. Sekretær i admiralitetet under Karl II og Jacob II af England. Illustr. (#114077) kr. 140

PERNOUD, REGINE: Kvinden på katedralernes tid. (#69453) kr. 90

PERNOUD, REGINE: Korstogene. (#2098) kr. 150

PETERSEN, ARTHUR: Tyge Brahe. 1924. Illustr. Orig.bd. 207s. (#51690) kr. 70

PETERSEN, ARTHUR: Stavnsbaandet. Træk af bondestandens historie. 1938. (#31327) kr. 65

PETERSEN, IB DAMGAARD: Et internationalt systems sammenbrud. Forholdet mellem magterne 1870-1940. Munksgaard 1969. Orig.helshirting. 346s. (#13953) kr. 115

PETERSEN, MARGRETHE: Kongedatteren Leonora Cheistina. En levnedsskildring med Zahrtmanns billeder. Illustr. (#31367) kr. 100

PETERSEN, MARGRETHE: Kongedatteren Leonora Cheistina. En levnedsskildring med Zahrtmanns billeder. Illustr. (#108765) kr. 150

PETERSEN, MORTEN (RED): Oprørere - skæbnefortællinger om danmarkshistoriens tolv største rebeller. Illustr. (#104605) kr. 120

PETERSEN, N.M.: Danmarks historie i hedenold 1-3. 1854-55. Andet oplag. Lidt slidt halvlæder. 416s+401s+376s. (#83488) kr. 360

PETERSEN, N.M. (ved): Historiske fortællinger om Islændernes færd hjemme og ude. Udgivne af Det kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. S.L. Møllers Bogtrykkeri 1839-44. Flot halvlæder. 320s+368s+388s+338s. Lidt gulplettet (#94526) kr. 1760

PETERSEN, N.M. (ved): Historiske fortællinger om Islændernes færd hjemme og ude. Fjerde udgave ved Verner Dahlerup og F. Jonsson. Gyldendal 1923-26. Halvlæder. 269s+330s+276s+228s. (#97743) kr. 360

PETERSEN, NIELS (RED.): Betænkninger fra Christian VIII's tid om styrelsen af det danske monarki. (#105977) kr. 120

PETERSEN, TORBEN RIIS: Den spanske borgerkrig. Baggrunden, krigen og verden omkring. Illustr. (#117135) kr. 225

PETERSEN, ÅGE: Claudius Madsen. Soldat og journalist. Illustr. (#110005) kr. 90

PETRI, AXEL: Den forsvundne franske tronfølger. Illustr. (#24322) kr. 70

PIERSON, DR. WILLIAM: Rusland i gamle dage. Kulturhistoriske skizzer. N.p.friblad. (#118676) kr. 120

PLOETZ, KARL: Auszug aus der geschichte. (#118965) kr. 200

POLITIKENS RUSLANDSHISTORIE 1-4.: 1. Indtil 1689 Rigets oprindelse. 2. 1689-1917 Reformer og revolution. 3. Sovjetstaten 1917-1982. 4. Imperiets sammenbrud 1982-1992. Illustr. (#65942) kr. 600

POLITIKENS VERDENSHISTORIE: Bind 2 Anders Hagen: Historiens rødder. Illustr. St.p.t. (#104523) kr. 100

PORSMOSE, ERLAND: Den regulerede landby. Studier over bebyggelsesudviklingen på Fyn i tiden fra ca. 1700 til ca. 1000 e.Kr. fødsel I-II. Odense Universitetsforlag 1981. 550s. (#96568) kr. 160

POULSEN, KAREN-LYKKE: Det fortryllede øje. Myter og konflikter i Kongernes dal. Illustr. (#11256) kr. 100

POWELL, T. G. E.: The Celts. Illustr. Name om free-leaf. (#106336) kr. 140

POWER, EILEEN: Kvinden i middelalderen. 1977. Illustr. N.p.s. 96s. (#80817) kr. 60

PRANGE, KNUD: Heraldisk nøgle til Nyt Dansk Adelslexicon. Illustr. Med plastyomslag og spor af tapemærker. (#112690) kr. 250

PRAWDIN, MICHAEL: Djengis-Khan og det mongolske verdensrige. N.p.s. (#2100) kr. 150

PRESCOTT, WILLIAM-H.: History of the conquest of Peru. With a preliminary view of the civilization of the Incas, volume 1-2. London 1855. Half-leather. 344p+370p. (#79696) kr. 200

PRIESTLEY, J.B.: Englænderne. 1978. Illustr. (#28201) kr. 100

PRINCELL, J.G.: Huvuddragen av Judarnas historia från babylonska fångenskapen till Jerusalems förstöring. Jönköping 1924. Halvshirting. 660s. (#77189) kr. 100

PRINS FLEMMING: Karakterbog for Prins Flemming. Krebs skole. 2.-5. klasse. 4 bd. 1929-32. Underskrevet af Pris Axel og Prinssesse Margaretha. (#83657) kr. 960

PRYTZ, SIGNE: Frederik VII og Nordsjælland. Publikation V. 1966. Illustr. Helpluv. 112s. (#65228) kr. 75

PURCELL, HUGH: The Spanish Civil War. Illustr. (#104596) kr. 100

PÖRTNER, RUDOLF: Die Wikinger-Saga. Düsseldorf 1971. Illustr. Helshirting. (#18001) kr. 75

RADFORD, KEN: Tales of witches & sorcery. London 1989. Illustr. Orig.bd. 207p. (#76536) kr. 75

RADZINSKY, EDVARD: Den sidste Tsar. Illustr. (#63241) kr. 120

RAHBEK, JUST: Dansk militærpolitik. Fra tronskiftet i 1839 til krigens udbrud i 1848. (#65844) kr. 150

RAMSKOU, TH: Vikingerne som ingeniører. Illustr. (#110496) kr. 90

RAMSKOU, THORKILD: Vikingetiden. Skibet, sværdet og vægten. 1962/65. Illustr. 110s. (#31779) kr. 60

RAMSKOU, THORKILD: Vikingernes handel. Illustr. (#37078) kr. 60

RAMSKOU, THORKILD: Noget om hår og skæg. 1976. Illustr. 56s. (#68115) kr. 55

RAMSKOU, THORKILD: Fra vikingerne hverdag. 1981. Illustr af Bo Bojesen. 117s. (#69389) kr. 65

RANKE, LEOPOLD von: Arsprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792. Leipzig 1875. Halbleder. (#57731) kr. 120

RASCH, AA. og P.P. SVEISTRUP: Asiatisk kompagni i den florissante periode 1772-1792. Gyldendal 1948. Illustr. St.p.s. 347s. (#56243) kr. 100

RASMUSSEN, ANDERS BO: I krig for Lincoln. Dansk blod i den amerikanske borgerkrig. Illustr. (#119552) kr. 150

RASMUSSEN, ANDERS HOLM: Ideologi og virkelighed hos Harvig Frisch. (#118091) kr. 60

RASMUSSEN, CARSTEN PORSKROG M.FL. (RED): De slesvigske hertuger. Illustr. (#109164) kr. 350

RASMUSSEN, FINN: Guldhornenes tydning. Illustr. (#115461) kr. 150

RASMUSSEN, HOLGER: Ret og straf i Danmark. Dansk Folkemuseums samling af retsantikviteter. Illustr. (#49765) kr. 65

RASMUSSEN, HOLGER: Hattens rette brug. Hue, hat og hætte i kulturhistorien. Illustr. (#45389) kr. 140

RASMUSSEN, HOLGER: Birgitte Gøyes enkestand 2bd. 1974. Illustr. N.p.s. (#58771) kr. 75

RASMUSSEN, M. (VED): Lovbog for Landmanden eller den danske Bondes Pligter og Rettigheder fra Vuggen til Graven.. Lette brugsspor. Med 2 tillæg. (#115902) kr. 400

RAVN, L.S.: Lærerne under sprogreskripterne 1851-1864. Illustr. (#105951) kr. 100

RAVN-JONSEN, J.: Danske frivillige i verdenskrigen. Soldaterbreve fra fronterne. Illustr. St.p.t. (#52448) kr. 150

RAYNAL, ABBE (THOMAS FRANCOIS GUILLAUME): Anecdotes historiques, militaires et politiques de L'Europe. 3 volumes. (#116078) kr. 1500

REED, JOHN: Storm over Mexico. Illustr. (#37312) kr. 80

REED, JOHN: 10 dage der rystede verden. (#99316) kr. 90

REHTWISCH, THEODOR: Geschichte der Freiheitskriege in den Jahren 1812-1815. 2 bd. Illustr. Gute erhalten. (#111642) kr. 600

REINHARDT, C.E.F.: Orla Lehmann og hans samtid. Et bidrag til belysning af friheds- og nationalitetstankens udvikling i Danmark. Gads forlag 1871. Halvlæder. 236s. (#85098) kr. 120

REISER, CARL FRIEDERICH: Ildebrands-, levneds- og forfølgelses-historie udgivet paany med oplysninger, tillæg og en efterskrift af O. Nielsen. (#109778) kr. 150

REITER, PAUL J.: Christiern 2. Personlighed, sjæleliv og livsdrama. 1971. Illustr. 211s. (#16341) kr. 100

RENNIE, JAMES ALAN: The Scottish people. Their clans, families and origins. London 1960. Orig.cloth. 351p. (#66195) kr. 90

RERUP, LORENZ (udg): Aage Friis' samling verørende Systemskiftet i 1901. 1970. Helshirting. (#63895) kr. 70

RESEN, PEDER HANSEN: Atlas Danicus III, B: Bornholm. Illustr. (#96313) kr. 150

RESKE-NIELSEN, ERIK: Verdens historie siden 1945. 1970. Illustr. Helshirting. (#62178) kr. 75

RESKE-NIELSEN, ERIK: Republik og Francostyre 1931-1948. Illustr. (#2105) kr. 150

RESKE-NIELSEN, ERIK: Den spanske borgerkrig. Gyldendals Uglebøger 1962. Illustr. 187s. (#2104) kr. 80

RESTON, JAMES: Warriors of God. Richard the Lionheart and Saladin in the Third Crusade. Illustr. (#107394) kr. 150

RETZ, KARDINAL DE: Erindringer 1-3. I udvalg og oversættelse ved Robert L. Hansen. Illustr. (#43092) kr. 150

REY-HENNINGSEN, MARISA: Den frugtsommelige abbedisse. Kvinder og magt i middelalderen. Illustr. (#43473) kr. 90

REYBROUCK, DAVID VAN: Congo. Historien om Afrikas hjerte. (#120805) kr. 200

RICHARDSON, ROBERT G.: Larrey. Napoleons feltlæge. Illustr. (#32451) kr. 65

RICHTER, WERNER: Bismarck. Macdonald, London 1964. Illustr. Orig.cloth in dw. 420p. (#100990) kr. 90

RITTER, GERHARD A. und SUSANNE MILLER (herausgegeben): Die deutsche Revolution 1918-1919. Frankfurt 1968. (#49296) kr. 60

ROBERTS, ANDREW: Eminent Churchillians. London 1994. Illustr. Orig.cloth in dw. 354p. (#80752) kr. 160

ROBERTS, J.M.: Verdenshistorie 1-10. Illustr. N.p.t. (#106622) kr. 700

ROCHEFOUCAULD, LA: Memoirer. Oversat og annoteret af Robert L. Hansen. Illustr. (#72427) kr. 110

ROCHETERIE, MAXIME de la: Histoire de Marie-Antoinette 1-2. Paris 1905. Illustr. Halfcalf. (#57739) kr. 240

ROCKSTROH, K.C.: General de Meza og Dannevirkes rømning. Illustr. (#951) kr. 150

ROESDAHL, ELSE: Vikingernes verden. Vikingerne hjemme og ude. Illustr. (#96704) kr. 140

ROESDAHL, ELSE: Vikingernes verden. Vikingerne hjemme og ude. Gyldendal 1989. Illustr. 335s. (#85111) kr. 115

ROESDAHL, ELSE (RED): Dagligliv i Danmarks middelalder - en arkæologisk kulturhistorie. Illustr. (#61873) kr. 225

ROHDE, H.P.: Johan Bülow paa Sanderumgaard. 1961. Illustr. Halvshirting. (#32583) kr. 75

ROHRBACH, Dr. PAUL: Deutsche Kolonialwirtschaft. I. Band: Südwest-Afrika. Buchverlag der "Hilfe", Berlin 1907. Illustr. Orig.Leinen. 510s. (#96974) kr. 200

ROMANOFF, ROMAN: Der var et rigt hus, et lykkeligt hus. Erindringer af Roman Romanoff, prins af Rusland 1896-1919. Illustr. Smudsomslag lidt slidt. (#20384) kr. 150

ROSENDAL, H.: Træk af danskhedens historie i Sønderjylland 1-2. 1919-20. Illustr. Orig.bd. (#16486) kr. 120

ROSENØRN, STIG/KARSTEN LINDHARDT: Dansk vejr i 100 år. Lademann 1994. Illustr. Orig.bd. 207s. (#53256) kr. 80

ROUSSEL, AAGE: Danmarks middelalderborge. Illustr. (#56240) kr. 60

ROUSSEL, AAGE: Danmarks middelalderborge. 1942. Illustr. Orig.bd. 96s. (#4121) kr. 60

ROWSE, A.L.: Aanden i Englands historie. Fremad 1946. 168s. (#32745) kr. 55

ROYLE, TREVOR: The Kitchener enigma. Michael Joseph ltd., London 1985. Illustr. Orig.cloth in dw. 436p. (#100726) kr. 160

RUBIN, MARCUS: 1807-14. Studier til Københavns og Danmarks historie (#110903) kr. 150

RUBIN, MARCUS: Frederik VI's tid. Fra Kielerfreden til kongens død. Økonomiske og historiske studier. P.G. Philipsens forlag 1895. Halvlæder. 640s. (#97744) kr. 160

RUBIN, MARCUS: 1807-14. Studier til Københavns og Danmarks historie. P.G. Philipsens forlag 1892. Halvlæder. 625s. (#32754) kr. 160

RUBOW, PAUL V.: Solkongen. Ludvig XIV af Frankrig. Illustr. (#32765) kr. 90

RUBOW, PAUL V.: Napoleon III. En diktator fra 1848. Gyldendal 1948. Illustr. 134s. (#2106) kr. 55

RUD, MOGENS: Bayeux-tapetet og slaget ved det grå æbletræ. 1983. Illustr. Orig.bd. 103s. (#32768) kr. 90

RUGAARD, D.C.: Nordisk personalhistorisk folke-kalender. (#120573) kr. 150

RUGE, Dr. WOLFGANG: Deutschland von 1917 bis 1933 (Von der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution bis zum Ende der Weimarer Republik). Berlin 1967. Orig.bd. (#49250) kr. 100

RUGOFF, MILTON: Marco Polos eventyr i Kina. Illustr. (#34974) kr. 110

RUIZ, RAMON EDUARDO: Triumphs and tragedy. A history of the Mexican people. New York 1992. Orig.cloth in dw. 512p. (#68154) kr. 140

RUSHMORE, HELEN: Regngudens hævn. Illustr. (#32817) kr. 60

RUSSELL, FRANCIS: The shadow of Blooming Grove. Warren G. Harding in his times. New York 1968. Orig.cloth in dw. 691p. (#74011) kr. 140

RYBNER, SVEND: Bag Madrids barrikader. Illustr. (#106342) kr. 150

RØRDAM, THOMAS: Irland - korstog og klassekamp. 1973. 288s. (#16281) kr. 75

RØSOCH, HENRY og BJØRGULV HAUGE: Krøniken om Grensen 1 og Stortorvets gjæstgiveri. Oslo u.år. Helshirting. 55s. (#79731) kr. 60

SACHAR, HOWARD M.: The emergence of the Middle East 1914-1924. Allen Lane The Penquin Press, London 1970. With maps. Orig.cloth in dw. 518p+XXIXp. (#84929) kr. 140

SACHAR, HOWARD M.: The course of modern jewish history. London 1958. Orig.cloth in dw. (#58334) kr. 120

SACKVILLE-WEST, V.: Jeanne D'Arc. 1985. 259s. (#47366) kr. 100

SALISBURY, HARRISON E.: Den lange march. Den ufortalte historie. Gyldendal 1986. Illustr. N.p.s. 470s. (#50654) kr. 120

SALOMONSSON, PER: Sovjetunionens historie 1917-1967. 1967. 384s. (#63878) kr. 80

SAMLEALBUM.: Danmarks Riges Grundlov stadfæstet den 5 Juni 1915. Den grundlovgivende Rigsdag. 180 Portrætter. Grundlovens tekst og 180 indklæbede portrætsamlemærker af folke- og landstingsmedlemmer. (A) (#56737) kr. 200

SANDERSON, WM.: Scottish life and character. London 1904. Painted by H.J. Dobson, R.S.W. Orig.cloth. 159p. (#65875) kr. 120

SANDVIG, ANDERS: De sandvigske samlinger i tekst og billeder. Fra Ættegården til Husmannsplassen. Et bidrag til Gudbrandsdalens kulturhistorie. Oslo 1928. Illustr. Orig.helshirting. 271s. (#82249) kr. 200

SARFATTI, MARGHERITA G.: Mussolini. Illustr. (#119681) kr. 120

SAVAGE, KATHARINE: Afrikas historie. Syd for Sahara. 1963. Illustr. (#33098) kr. 65

SAXO: Saxos danmarks historie. Oversat af Peter Zeeberg. Illustr af Maja Lisa Engelhardt. (#103153) kr. 175

SAXO GRAMMATICUS: Saxo Danmarkskrøniken. Genfortalt af Helle Stangerup. 2 bd. Illustr af Esben Hanefeldt Kristensen. (#77114) kr. 400

SAXO GRAMMATICUS: Danmarks krønike. Forord af Palle Lauring. Illustr af Louis Moe. (#76530) kr. 150

SAXO GRAMMATICUS: Danmarks krønike 1-2. Oversat af Dr. Fr. Winkel Horn. Illustr af Louis Moe. (#57927) kr. 250

SAXTORPH, J. WILLIAM: De to store verdenskrige. Fra Sarajevo til Hiroshima. Politikens forlag 1977. Illustr. Orig.helfablea. 640s. (#39608) kr. 115

SCAVENIUS, ANNA SOFIE: Diplomatfrue ved Zarhoffet. Erindringer mange steder fra. Illustr. (#49134) kr. 110

SCHIERN, FREDERIK: Europas folkestammer. Historiske undersøgelser og omrids. Første deel. 1851. Trist halvshirting. (#44041) kr. 160

SCHINDLER, PETER: Genfortalt: Marietta og Giovanni's Italienshistorie. 1962. Illustr. (#33258) kr. 60

SCHINDLER, PETER: Filip Neri og Rom's reformator. 1966. Illustr. (#40087) kr. 80

SCHIØLER, ANNA KOCH: Romanovernes Rusland 1914-1918. 1927. Illustr. Privat halvshirting. Lidt indstreget. (#64122) kr. 115

SCHIØLER, THORKILD: Roman and islamic water-lifting wheels. Odense university press 1973. Illustr. 200p. (#98864) kr. 160

SCHMIDT, JØRGEN W.: Oh, du Zion i vest. Den danske Mormon-emigration 1850-1900. Illustr. (#16748) kr. 150

SCHMIDT, KARL: Napoleon I og Det spanske kongehus. En række meddelelser særlig vedrørende begivenhederne i efteraaret 1807 og foraaret 1808. 1905. Illustr. 339s. (#7671) kr. 115

SCHMIDT, KARL: Efter Waterloo - fra Paris til St. Helena. + Napoleon paa St. Helena. Illustr. (#109901) kr. 200

SCHMIDT, KARL: Napoleons hjemkomst fra Elba. 1ste-20de marts 1815.+ De hundrede dage - Waterloo. Illustr. (#109902) kr. 225

SCHMIDT, KARL: Napoleon I og Det spanske kongehus. En række meddelelser særlig vedrørende begivenhederne i efteraaret 1807 og foraaret 1808.+ Napoleons barndom og ungdom. Illustr. (#109903) kr. 200

SCHMIDT, POVL og JØRGEN GLEERUP: Livsrum og oplevelsesformer. Kulturhistorisk billedrække 1700-1900. 1982. Illustr. (#37095) kr. 60

SCHNEIDER, DIETER/RUDOLF KUDA: Arbeiterräte in der Novemberrevolution. Ideen, Wirkungen, Dokumente. Frankfurt 1968. (#49303) kr. 60

SCHNEIDER, WOLF: Fra Babylon til Brasilia. Byen og mennesket gennem tiderne. Jespersen og Pio 1961. Illustr. 358s. (#8043) kr. 100

SCHNITLER, oberst GUDMUND: Verdenskrigen 1914-1918. 1939. Med kort. (#41047) kr. 80

SCHOENER, ALLON (edited): The American Jewish album 1654 to present. New York 1983. Illustr. Orig.cloth. (#60498) kr. 240

SCHOM, ALAN: One hundred days. Napoleon's road to Waterloo. Michael Joseph ltd., London 1993. Illustr. Orig.cloth in dw. 398p. (#100729) kr. 140

SCHOUSGAARD, AAGE: Jeanne D'Arc. 1929. Illustr. (#36213) kr. 65

SCHREIBER, HERMANN og GEORG: Gådeskrifter og orakelsprog. Forsvundne byer. 1956. Illustr (#16773) kr. 55

SCHREIBER, HERMANN og GEORG: Forsvundne byer 1-3. 1956. Illustr (#2112) kr. 100

SCHRØDER, FRITZ: Bomber over Barcelona. Schønberg 1939. Illustr. 138s. (#2115) kr. 120

SCHRØDER, HANS A.: Glücksborgerne. En slægtshistorie fortalt gennem Europas frimærker. Illustr. (#90869) kr. 100

SCHYTHE, J.C.: Hekla og dets sidste udbrud den 2den september 1845. En monographi. Bianco Lunos Bogtrykkeri 1847. Med 10 plader lithographerede tegninger og kort. Bogen er løs, omslag slidt i kanten og bagomslag mangler (#90962) kr. 1560

SCHÜTTE, GUDMUND: Hjemligt hedenskab i almenfattelig fremstilling. Illustr. (#109947) kr. 150

SCHÜTTE, GUDMUND: Dansk tunge i tusind aars væxt. Strejflys over modersmålets liv og strid. Første del: Fra urtiden til og med reformationen. Illustr. (#120803) kr. 120

SCOCOZZA, BENITO: Politikens bog om danske monarker. Illustr. (#57879) kr. 140

SCOCOZZA, BENITO: Christian 4. Politikens forlag 1987. Illustr. Helshirting. 288s. (#80770) kr. 140

SCOCOZZA, BENITO: Christian 4. 1988. Illustr. N.p.s. 288s. (#59418) kr. 115

SCOCOZZA, BENITO: Mordbranden. En historie om nabostrid på Christian 4.s tid. Illustr. (#105323) kr. 60

SCOCOZZA, BENITO & GRETHE JENSEN: Danmarkshistoriens Hvem, hvad og hvornår. Politikens etbinds Danmarkshistorie. Illustr. (#91389) kr. 140

SCOCOZZA, BENITO & GRETHE JENSEN: Danmarkshistoriens Hvem, hvad og hvornår. Politikens etbinds Danmarkshistorie. Illustr. (#77587) kr. 165

SECHER, V.A. (UDG): Kong Christian den Femtis danske lov. Ved justitsministeriets foranstaltning. (#60700) kr. 165

SEGUR, LOUIS-PHILIPPE DE: Erindringer. Thaning & Appel 1944. Illustr. 338s. (#47700) kr. 80

SEHESTED, THYRA: Admiral C.T. Sehesteds saga. (#116851) kr. 120

SEJDELIN, H.C.P.: Diplomatarium Flensborgense. Samling af aktstykker til staden Flensborgs historie indtil aaret 1559. Flot eksp. (#116557) kr. 900

SETH, RONALD: Spies at work. A history of espionage. Peter Owen, London 1954. Illustr. Orig.cloth in dw. 234p. (#90664) kr. 100

SETON-WATSON, HUGH: Eastern Europe between the wars 1918-1941. Cambridge 1946. Orig.cloth. A few underlinings. 443p. (#67234) kr. 100

SHANNON, RICHARD: The crisis of imperialism 1865-1915. (#112541) kr. 165

SHAUGHNESSY, EDWARD L.: China. The land of the heavenly dragon. Illustr. (#108117) kr. 175

SHAUGHNESSY, EDWARD L. (RED): Kina. Dragens rige. Illustr. (#115820) kr. 150

SHERMER, DAVID: World War I. London 1973. Illustr. Orig.cloth. (#63469) kr. 120

SIEBER, FRIEDRICH (Herausgegeben): Wendische Sagen. Jena 1925. Illustr. Verlegereinband. (#49664) kr. 60

SIEBURG, FRIEDRICH: Robespierre. Illustr. (#34883) kr. 90

SIEVERS, LEO: Juden in Deutschland. Die geschichte einer 2000 jährigen Tragödie. Hamburg 1981. Illustr. Helshirting. (#38986) kr. 160

SIGSGAARD, JENS: Amerika, U.S.A.s Historie fortalt for Ungdommen. Illustr. Signeret. (#116471) kr. 100

SIGURDSSON, SIGURDUR: Landbrug og landboforhold i Island. Danmarks indsats for det islandske landbrugs udvikling. Munksgaard 1940. Illustr. 247s. (#96315) kr. 120

SILBER, J.C.: De andre vaaben. 1940. 199s. (#67874) kr. 100

SIMENSEN, JARLE: Afrika. Illustr. (#2117) kr. 80

SIMON, KATE: Fifth Avenue. A very social history. New York 1978. Illustr. Orig.cloth in dw. (#62681) kr. 115

SIMONSEN, HENRIK BREDMOSE: Kampen om danskheden. Tro og nationalitet i de danske kirkesamfund i Amerika. 1990. Illustr. 256s. (#79504) kr. 120

SINGH, GANDA: A brief account of The Sikh people. Madras 1956. 109p. (#100672) kr. 60

SITWELL, EDITH: Fanfare for Elisabeth. Gyldendal 1949. Illustr. 208s. (#91584) kr. 75

SJÖBERG, RAGNAR: Mrs. Fitzherbert och George IV. Lars Hökerbergs Bokförlag, Stockholm 1926. Illustr. 288s. (#90879) kr. 80

SJØQVIST, VIGGO: Peter Vedel 1823-1911. Illustr. (#39979) kr. 80

SJØQVIST, VIGGO: Erik Scavenius. Danmarks udenrigsminister under to verdenskrige. Stasminister 1942-1945. 2 bd. Illustr. Smudsomslag lidt slidte. (#60183) kr. 250

SKAU, LAURIDS: Peter Hiort Lorenzen. Et bidrag til den dansk-slesvigske sags historie. (#115504) kr. 250

SKELTON, R.A.: Decorative printed maps of the 15th to 18th centuries. London 1965. Illustr. Orig.cloth. (#52595) kr. 160

SKOBELEFF: Boernes frihedskamp. 1902. Illustr. Orig.bd. (#8064) kr. 100

SKODSHØJ, HAR. (RED.): Hedens opdyrkning i Danmark. Illustr. (#107945) kr. 200

SKOVMAND, ROAR (RED): Jægerspris slot og Kong Frederik den Syvendes stiftelse. Illustr. (#73557) kr. 200

SKOVMAND, ROAR (RED): Jægerspris slot og Kong Frederik den Syvendes stiftelse. Illustr. (#113344) kr. 225

SKOVMAND, SVEN: Den danske historie. Fra 1918 til 1984. 1985. Illustr. (#24405) kr. 55

SMITH, AARON: The atrocities of the Pirates. Illustr. (#103990) kr. 100

SMITH, NING og JOHANNES THOMSEN: 10 års kritisk historieforskning. 1984. Illustr. 224s. (#83243) kr. 90

SMITH, WHITNEY: Den store flagbog. Alverdens flag gennem tiderne. Illustr. (#50663) kr. 200

SMUCKARN, SNIT/KENNON BREAZEALE: A culture in search of survival. The Phuan of Thailand and Laos. Yale University Press, New Haven and London 1988. 279p. (#102156) kr. 120

SMURTHWAITE, DAVID: The complete guide to the battlefields of Britain. With ordnance survey maps. London 1995. Illustr. (#58099) kr. 80

SMUTS, J.C.: Jan Christian Smuts. Illustr. (#118015) kr. 175

SNEUM, GUNNAR: Guldhornene. Den hedenske billedbibel. 1982. Illustr. Orig.bd. (#43838) kr. 100

SNORRASON, EGILL: Johann Friedrich Struensee. Læge og Geheimstatsminister. 1968. Illustr. 103s. (#24518) kr. 60

SOHN, OLE: De drog mod øst. Danskeres udvandring til Rusland og Sibirien 1864 til 1919. Illustr. (#60212) kr. 165

SOLOVEYTCHIK, GEORGE: Potemkin. Jespersen og Pio 1942. Illustr. Privat helpluv. 279s. (#89015) kr. 115

SOLOVEYTCHIK, GEORGE: Potemkin. Illustr. (#24538) kr. 140

SOMER, ERIK: Mexico i flammer set fra Danmark. Ved 200-året for Mexicos frihedskamp og 100-året for den store Mexicanske revolution. Illustr. (#120158) kr. 140

SOMMER, ROBIN LANGLEY: The history of the U.S. Marshals. The proud story of America's legendary lawmen. Illustr. (#104786) kr. 140

SORDO, ENRIQUE: Cordoba. Sevilla. Granada. Minder fra Maurertiden. Illustr. (#2121) kr. 120

SORENSEN, THEODORE C.: Kennedy 1-2. 1965. (#23607) kr. 105

SOUTHERN, R.W.: Ridder og klerk. Middelalderen i støbeskeen. Illustr. (#81982) kr. 140

SOUTHERN, R.W.: Ridder og klerk. Middelalderen i støbeskeen. Illustr. (#24646) kr. 120

SPEAR, PERCIVAL: The Nabobs. A study of the social life of the english in eighteenth century India. London 1963. Illustr. (#58723) kr. 50

SPENCE, JONATHAN D.: The search for modern China. Hutchinson & Co., London 1990. Illustr. Orig.cloth in dw. 876p. (#100870) kr. 200

SPENCE, JONATHAN D. OG ANNPING CHIN: Kinesiske billeder. En fotografisk historie om de sidste 100 år i Kina. Illustr. (#118574) kr. 150

STANGERUP, HELLE: Saxo. Hans værk. Hans verden. Illustr. (#99108) kr. 200

STARCKE, VIGGO: Danmark i verdenshistorien. Danmarks historie udadtil fra stenalder til middelalder. 1946. Illustr. Orig.bd. (#63821) kr. 120

STATLER, OLIVER: Shimoda story. Tokyo 1972. Illustr. (#37724) kr. 80

STEEL, NIGEL and PETER HART: Defeat of Gallipoli. Papermac, London 1995. Illustr. 480p. (#84826) kr. 140

STEENSBERG, AXEL: Oldtidslevn i New Guineas hverdag. 1973. Illustr. (#38797) kr. 55

STEENSBERG, AXEL: Borups bønder. Et sjællandsk agrarsamfund i vikingetid og middelalder. 1983. Illustr. 127s. (#83312) kr. 90

STEENSBERG, AXEL OG J.L. ØSTERGAARD CHRISTENSEN: Store Valby. Historisk-arkæologisk undersøgelse af en nedlagt landsby på Sjælland 1-3. Illustr. (#82245) kr. 450

STEENSTRUP, J.JAPETUS S.: Mammuthjælper-Stationen ved Predmost, i det Østerrigske Kronland Mähren, efter et besøg der i juni-juli 1888. Med dedik. (#120798) kr. 120

STEENSTRUP, JOHANNES: Normandiets historie under de syv første hertuger 911-1066. (#120799) kr. 200

STEENSTRUP, JOHANNES C.H.R.: Den danske bonde og friheden. Gads forlag 1912. Orig.helshirting. 216s. (#98201) kr. 60

STEENSTRUP, JOHANNES C.H.R.: Den danske bonde og friheden. (#107235) kr. 100

STEENSTRUP, JOHANNES C.H.R.: Bonden og universitetet. (#107236) kr. 50

STEENSTRUP, NORMAN V.: Gælisk sang. 1965. Illustr. Med stor dedik. 23s. (#68698) kr. 60

STEGELMANN, JAKOB, STEGELMANN, JØRGEN: Attentatet. Stefan IV's efterladte optegnelser fra august 1905. 1971. (#33371) kr. 55

STELLER, GEORG WILHELM: Berings rejse fra Sibirien til Alaska. Kaptajn Vitus Berings opdagelse af Alaska 1741-1742. Illustr. (#104412) kr. 80

STENDER-PETERSEN, AD.: Grundlinjerne i Sovjetunionens udenrigspolitik 1917-1941. 1946. (#2127) kr. 115

STERN, PHILIP VAN DOREN: Secret Missions of the Civil War. First-hand accounts by men and women who risked their lives in underground activities for the North and the South. (#111360) kr. 150

STILES, T.J.: Jesse James. Last rebel of the Civil War. Illustr. (#109603) kr. 175

STILLING, NIELS PETER AND ANNE LISBETH OLSEN: A new life. Danish emigration to North America as described by the emigrants themselves in letters 1842-1946. Illustr. (#120699) kr. 150

STORCK, H.: Dansk vaabenbog. Afbildninger til A. Thiset og P.L. Wittrups Nyt dansk adelslexikon. Illustr. (#112691) kr. 2800

STORM, HYEMEYOHSTS: Seven Arrows. Illustr. (#117681) kr. 200

STORRS, RONALD: Orientations. Illustr. A bit loose. With a fine dedication to Per Federspiel from the author. (#114385) kr. 450

STRACHEY, LYTTON: Store Victorianere. Illustr. (#105244) kr. 120

STRACHEY, LYTTON: Dronning Elisabeth og jarlen af Essex. Illustr. (#17230) kr. 200

STURLASON, SNORRE: Kongesagaer. Oversat af Gustav Storm. Nationaludgave (2den udgave) Kristiania 1900. Illustr. Lidt slidt halvlæder. N.p.t. 845s. (#66660) kr. 160

STURLASON, SNORRE: Kongesagaer. Oversat af Gustav Storm. Nationaludgave (2den udgave). Illustr. (#120266) kr. 200

STURLASØNS, SNORRE: Olav den Helliges saga. (#17260) kr. 140

STURLASØNS, SNORRE: Norges konge-krønike. Fordansket af Nik.Fred.Sev. Grundtvig. 1865. Anden udgave. Lidt slidt halvlæder. 847s. (#70218) kr. 240

STURLASØNS, SNORRE: Kongesagaer. Oversat af Anne Holtsmark og Didrik Arup Seip. Oslo 1959. Illustr. Orig.helshirting. 762s. (#78946) kr. 120

STURLASØNS, SNORRE: Kongesagaer. Oversat af Dr. Gustav Storm. Illustr. (#105573) kr. 180

SUHM, PETER FRIDERICH: Historien af Danmark, Norge og Holsten udi tvende udtog til den studerende ungdoms bedste. Med IX tavler. Tilskrift på smudstitelblad. (#116896) kr. 850

SULZBERGER, C.L.: A long row of candles. Memoirs & Diaries 1934-1954. New York 1969. Illustr. Orig.cloth in dw. 1061p. (#73949) kr. 180

SUMMERS, ANTHONY og TOM MANGOLD: Blev Tsar familien myrdet? Chr. Erichsen 1978. Illustr. 380s. (#13829) kr. 120

SVALESEN, LEIF: Slaveskibet Fredensborg og dansk-norsk slavehandel i 1700-tallet. Forord af Erik Gøbel. Illustr. (#65511) kr. 200

SVANE, GUNNAR (oversat): Nestors Krønike. Beretningen om de svundne år. Wormianum 1983. Illustr. 320s. (#98901) kr. 115

SVANE, GUNNAR (oversat): Kozma. Prebyterens traktat mod de bulgarske kættere (Bogomilerne). Munksgaard 1971. 142s. (#93869) kr. 60

SVANE, GUNNAR (oversat): Konstantinos (Kyrillos) og Methodios, slavernes apostle. Syv Kyrillomethodianske tekster. Munksgaard 1969. 231s. (#101262) kr. 90

SVANSTRÖM, IVAN: Torparna. LTs förlag, Stockholm 1975. Illustr. Orig.bd. 171s. (#88106) kr. 65

SVANSTRÖM, RAGNAR: Kejser Wilhelm II. 1979. Illustr. Helshirting. 302s. (#33648) kr. 80

SVENDSEN, KNUD ERIK m.fl.: Dansk pengehistorie 1-3. Danmarks Nationalbank 1968. Illustr. Helshirting. 390s+356s+270s. (#86116) kr. 240

SVERIGES RIDDERSKAP: och adels kalender 1950. 1949. Illustr. Orig.komp.bd. 1266s. (#82104) kr. 160

SVERIGES RIDDERSKAP: Och adels kalender 1931. Illustr. (#33686) kr. 200

SWIFT, MICHAEL & GEORGE GRANT: Defining moments. The Civil War. Illustr. (#110737) kr. 150

SYMONDS, RICHARD: The making of Pakistan. Faber and Faber, London 1950. Orig.cloth in dw. 227p. (#93805) kr. 90

SØLVARA. HANS ANDRIAS: Klaksvikar søga 1-2 (af 3 bd). Illustr. (#118322) kr. 300

SØLVER, CARL V.: Vestervejen og vikingernes sejlads. Illustr. Med dedik. (#17334) kr. 120

SØLVER, CARL V.: Vestervejen og vikingernes sejlads. Illustr. (#116905) kr. 100

SØNDERHOLM, ERIK: Kongsfærd og bonderejse. En islandsk bonde i København 1876. 1974. Illustr. 211s. (#4238) kr. 60

SØRENSEN, BENT: Jensen og verdenskrigen. En fortælling om en dreng fra Løgstør, der under Første Verdenskrig trådte ind i den australske hær og vandt Victoriakorset. Illustr. (#120436) kr. 140

SØRENSEN, NILS ARNE: Den store krig. Europæernes første verdenskrig. Illustr. (#110129) kr. 150

SØRENSEN, PAUL: Visby. Topografi og historie. 1935. Illustr. 69s. (#71330) kr. 60

SØRENSEN, S.A.: Kjøbenhavns belejring og Fyns gjenerobring. Skildringer fra Carl-Gustavs-fejden 1658-59.. Illustr. (#115741) kr. 175

TACITURNUS, PATER: Jerusalem - New York retur. Nogle lægmandsbetragtninger over jødespørgsmaalet specielt med henblik paa en løsning af problemet. 1946. Halvlæder. 208s. (#70058) kr. 160

TAMM, DITLEV: Christian den Fjerdes kanslere. 1987. Illustr. Helshirting. 175s. (#61764) kr. 90

TAMM, DITLEV: Dødens triumf - mennesket og døden i Vesteuropa fra middelalderen til vore dage. Illustr. (#113045) kr. 100

TAMM, DITLEV (RED): Danske og norske lov i 300 år. Festskriftet er udgivet i anledning af 300året for udstedelsen af Christian V's Danske Lov. Illustr. St.p.s. (#63650) kr. 250

TANDRUP, LEO: Svensk agent ved Sundet. Toldkommissær og agent i Helsingør Anders Svenssons depecher til Gustav II Adolf og Axel Oxenstierna 1621-1626. 1971. Illustr. Orig.helshirting. 694s. (#65943) kr. 180

TANDRUP, LEO: Den prostituerede muse. Hovedtendenser i 80'ernes nordiske historieskrivning og -fortælling. Utidssvarende analyser til belysning af kulturkrisen og historiens metodik. 1987. Illustr. 195s. (#83252) kr. 100

TANDRUP, LEO: Christian IV i krig og kærlighed. Om fyrsten, folket og den fristende forførelse fra renæssancen til i dag. 1988. Illustr. 242s. (#79522) kr. 100

TANDRUP, LEO: Drømmen om kærligheden og kejsertronen. Et historisk spil om Christian IV og Kirsten Munk. Illustr. (#113613) kr. 90

TANDRUP, LEO: Mod triumf eller tragedie I-II. Illustr. (#116506) kr. 200

TARLE, EUGEN: Napoleon. 1969. 396s. (#65229) kr. 50

TAYLOR, A.J.P.: Første verdenskrig. Illustr. (#33088) kr. 90

TAYLOR, A.J.P.: Bismarck. The man and the statesman. Illustr. N.p.s. (#112614) kr. 110

TERRAINE, JOHN: Trafalgar. 1976. Illustr. Helshirting. (#41171) kr. 100

TETZLAFF, MARIE: Lillefar fyrste. Katarina den Srores breve til Potjomkin. Gads forlag 1997. 213s. (#93493) kr. 80

TETZLAFF, MARIE: Katarina den Store. Kvinden, magten og kærligheden. 1995. 3.oplag. Illustr. 333s. (#69735) kr. 100

TETZLAFF, MARIE: Katarina den Store. Kvinden, magten og kærligheden. 1996. Illustr. Helfablea. 333s. (#48179) kr. 90

THE STORY: of the British people in pictures. London 1959. Illustr. Orig.helshirting. (#42602) kr. 75

THIEDECKE, JOHNNY: Tyren, øksen og solen. Middelhavets og Nordens bronzealder. Pantheon 1998. Illustr. 72s. (#69385) kr. 60

THIEDECKE, JOHNNY: Gud vil det. Korstogstiden 1100-1300. Illustr. (#98866) kr. 100

THIERRY, AMEDEE: Die Søhne und Nachfolger Attila's. Schilderungen aus der Geschichte des sechsten Jahrhunderts. Leipzig 1855. Halvlæder. (#47535) kr. 120

THISTLETHWAITE, FRANK: Eksperimentet Amerika. De forenede Staters fortid og nutid. 1955. Illustr. Halvlæder. N.p.s. 373s. (#77605) kr. 120

THOMAS, CHARLES G.: Johannesburg in arms 1895-96. Being the observations of a casual spectator. London 1896. Illustr. (en illustr mangler). Orig.helshirting. Med indklæbede avisuddrag. (#49361) kr. 120

THOMAS, HUGH: Den spanske borgerkrig 1-2. Fremad 1962. Illustr. Helfablea. 247s+256s. (#17461) kr. 300

THOMAS, HUGH: Den spanske borgerkrig 1-2. Illustr. (#2131) kr. 275

THOMPSON, JULIAN: 1916 Verdun og Somme. Eksklusivt samlerobjekt fra 1.Verdenskrig. Incl. 4 DVD´er samt stort opslagsværk med sjældne dokumenter og effekter. Med forord af K.G.H. Hillingsø. Indeholder mere end 200 fotos og 17 kort over slagmarker i farver. Samt mere end 35 faksimile-genstande fra 1. Verdenskrig (Kort, dagbøger, breve, skitser, hemmelige memos og rapporter, plakater og brochurer. (#119648) kr. 300

THOMSEN, BIRGIT NÜCHEL m.fl.: Samspillet mellem organisationer og stat. Studier inden for indenrigsministeriets og handelsministeriets område 1879-1950. 1987. Illustr. Orig.bd. 435s. (#75553) kr. 145

THOMSEN, FREDE: Madame Recamier og hendes venner. Et tidsbillede. Det nordiske forlag 1903. Privat halvlæder. 251s. (#99341) kr. 90

THOMSEN, RUDI: Stormogulernes Indien. Gyldendal 1989. Illustr. 192s. (#34087) kr. 80

THOMSEN, THOMAS: Jens med guldklumpen. 110 skillingsviser om Amerika og udvandringen 1830-1914. 1982. Illustr. Orig.bd. (#36463) kr. 100

THOMSON, DAVID: Verdenshistorien 1914-1961. Det danske forlag 1965. 243s. (#34090) kr. 60

THOMSON, ERIK: Baltisches Erbe. Fünfundsechzig Beiträge in Berichten und Selbsteugnissen. Frankfurt 1964. Illustr. Orig.Linen. (#51166) kr. 100

THORDEMAN, BENGT: Invasionen paa Gotland 1361. 1946. Illustr. 194s. (#15999) kr. 90

THORDEMAN, BENGT: Invasionen paa Gotland 1361. Illustr. N.p.s. (#112654) kr. 140

THORNSOHN, STIG: Dineh. Om Navajoer indianernes historier. Illustr. (#115974) kr. 120

THORSEN, P.G.: Den söndervissingske runesten. Bianco Lunos Bogtrykkeri 1839. Orig.papbind. St.p.s. 31s. (#66389) kr. 120

THORSEN, P.G.: Die dem jutischen Low verwandten Stadechte für Schleswig, Flensburg, Apenrade und Hadersleben. Mit einem Nachtrage: Thord Degns Artikel und die Skraa der St. Knuds Gilde in Flensburg. N.p.s. (#112564) kr. 150

THORSTEINSSON, BJÖRN: Island. Illustr. (#76651) kr. 150

THORSTEINSSON, TH.: Sagen mod Jeanne D'Arc. Med dedik. (#48702) kr. 65

THORSØE, ALEX.: Kong Frederik den Syvendes regering. Et bidrag til Den danske stats historie fra 1848-1863. 2 bd. 1884. Halvlæder. (#60522) kr. 380

THORSØE, ALEX.: Fra Frederik den Sjettes hofkredse.+ Fra Wienerkongressens dage. Blade af Prins Ferdinands ungdomshistorie.+ Interiører fra det danske hof. Af en hofmands erindringer. (#110404) kr. 200

THORVILDSEN, KNUD: Ladby-skibet. Nordiske fortidsminder. 1957. Illustr. 121s+5 tavler. (#23234) kr. 200

THRANE, L.E.: Det sidste skud af den oldenborgske stamme. 1909. Illustr. Halvpluv. N.p.t. 151s. (#79728) kr. 90

THÅLIN-BERGMAN, LENA (red): O forna tiders kvinnor. Helsingborg 1975. Illustr. 200s. (#80828) kr. 55

TILLYARD, STELLA: Aristokrater. Fire søstre, fire skæbner. Caroline, Emily, Louisa og Sarah Lennox 1723-1826. 1996. Illustr. Orig.bd. 478s. (#60261) kr. 120

TILLYARD, STELLA: Aristokrater. Fire søstre, fire skæbner. Caroline, Emily, Louisa og Sarah Lennox 1723-1826. 1996. Illustr. (#51388) kr. 140

TINNING, MORTEN (RED): Søfolk i krig - nedslag i den maritime historie. Illustr. (#116609) kr. 200

TISDALL, E.E.P.: Kejserinde Dagmar. Prinsesse af Danmark. Kejserinde af Rusland. Reitzel 1958. Illustr. 284s. (#15820) kr. 120

TISDALL, E.E.P.: Den forbløffende Dronning Alexandra. Dansk prinsesse. Engelsk dronning. Reitzel 1955. Illustr. 237s. (#37807) kr. 100

TISDALL, E.E.P.: Dagmar. Prinsesse af Danmark. Kejserinde af Rusland. Sesam 2005. Illustr. 368s. (#94943) kr. 115

TISDALL, E.E.P.: Alexandra. Prinsesse af Danmark. Dronning af England. Sesam 2005. Illustr. 317s. (#94942) kr. 115

TISDALL, E.E.P.: Alexandra. Dansk prinsesse. Engelsk dronning. Sesam 2004. Illustr. 317s. (#91438) kr. 100

TISDALL, E.E.P.: Dagmar. Prinsesse af Danmark. Kejserinde af Rusland. Illustr. (#106427) kr. 150

TISDALL, E.E.P.: Alexandra. Prinsesse af Danmark. Dronning af England. Illustr. (#106426) kr. 150

TOFT, L.F.: En journalist fra revolutionstiden. Le Pere Duchesne. 1894. Halvshirting. (#47564) kr. 80

TOLSTOJ, A.: Peter den Store 1-2. (#34242) kr. 200

TOMPKINS, STUART RAMSAY: Russia through the ages. From the Scythians to the Soviets. New York 1940. Illustr. Orig.cloth. 799p. (#80675) kr. 120

TRAUTNER-KROMANN, HANNE: Skjold og sværd. Jødisk polemik mod kristendommen og de kristne i Frankrig og Spanien fra 1100-1500. 1990. 236s. (#75534) kr. 115

TRENKER, LUIS: Der Rebell. Ein Freiheitsroman aus den Bergen Tirols. Berlin 1935. Illustr. Orig.Leinen. (#59958) kr. 120

TROELS-LUND: Dagligt liv i Norden i det sekstende aarhundrede. 7 bd. Gyldendal 1968-69. Illustr. Orig.helfablea m/smudsomslag. (#90382) kr. 560

TROTZKY, L.: Revolutionen forrådt. Borgen 1960. Illustr. 268s. (#17612) kr. 120

TROTZKY, L.: Fra novemberrevolutionen til Brest-Litowsk-freden. U.år. Første sider løse. (#34396) kr. 75

TROYAT, HENRI: Katarina den Store. Biografisk roman 1979. Illustr. Helshirting. 355s. (#62881) kr. 115

TROYAT, HENRI: Katarina den Store. Biografisk roman. Illustr. (#114252) kr. 120

TSCHUDI, CLARA: Napoleons søn. Kongen af Rom. Fangen i Wien. 1911. Illustr. Halvlæder el.halvshirting. (#34416) kr. 100

TSCHUDI, CLARA: Hofliv i det attende og nittende aarhundrede. Den ældste tid (1750-1837) 1-3. 1915. Illustr. Halvshirting. (#34417) kr. 200

TSCHUDI, CLARA: Dronninger, keiserinder og kongernes moder. Det intime liv ved Europas hoffer i det attende og nittende aarhundrede. I. Den ældre tid 1750-1836 2 bd. II. Den nyere tid 1811-1907. 3 bd. Gyldendal 1907-08. Illustr. Privat halvlæder. (#98794) kr. 360

TSCHUDI, CLARA: Ludwig den Anden. Konge af Bayern.+ Ludwig den Andens sidste dage. Illustr. (#120915) kr. 250

TSCHUDI, CLARA: Kejserinde Augusta. Skildringer fra Hoflivet i Berlin. Illustr. (#120240) kr. 100

TSCHUDI, CLARA:: Napoléons Moder. Illustr. (#115861) kr. 120

TUCHMAN, BARBARA: The first salute. A view of the American revolution. Alfred A. Knopf, New York 1988. Illustr. Orig.cloth in dw. 347p. (#101050) kr. 140

TUCHMAN, BARBARA: The first salute. A view of the American revolution. London 1989. Illustr. Orig.cloth in dw. 347p. (#65990) kr. 90

TUCHMAN, BARBARA: Et fjernt spejl. Det stormfulde 14. århundrede 1-2. Gyldendals bogklub 1987. Illustr. Orig.helshirting m/smudsomslag. 372s+282s. (#94487) kr. 120

TUCHMAN, BARBARA: Et fjernt spejl. Det stormfulde 14. århundrede 1-2. Illustr. (#51869) kr. 200

TUCHMAN, BARBARA: Det stolte tårn. Et portræt af verden fra 1890 og op til den første verdenskrig 1-2. Illustr. (#2135) kr. 200

TULARD, JEAN: Napoleon eller myten om en frelserskikkelse. Illustr. (#65969) kr. 140

TURNBULL, STEPHEN: The book of the Medieval Knight. London 1995. Illustr. Orig.bd in dw. 192p. (#75575) kr. 120

TURNER, HENRY ASHBY: Stresemann - Republikaner aus Vernunft. Berlin 1968. Helshirting. (#49264) kr. 120

TYGESEN, PETER: Congo - formoder jeg. Fortællinger fra drømmeland. (#120205) kr. 100

TÄGIL, SVEN & VICTOR BROCKDORFF: Grænseland. En historisk rejse i skånsk-danske grænseområder. Illustr. (#110822) kr. 150

UDGIVEN AF INDBYDERNE TIL MØDET: Stenographisk beretning om forhandlingerne ved Mødet i Casino den 28de Marts 1863. Lette brugsspor. (#116123) kr. 140

ULAM, ADAM B.: Russia's failed revolutions. From the Decembrists to the Dissidents. New York 1981. Orig.cloth in dw. 453p. (#80750) kr. 180

ULSTRUP, PREBEN (UDGIVET OG KOMMENTERET AF): Kejserinde Dagmars fangenskab på Krim. Dagbøger og breve 1917-19. Illustr. (#114610) kr. 250

UXKULL, BORIS: Arme og amour. En dagbog fra Napoleonstiden. Spektrum 1966. Illustr. 311s. (#17741) kr. 65

VALENTIN, HUGO: Problemet Palæstina. (#119673) kr. 75

VARDER, HOLGER: Mennesker, myter og guder. Østerlandenes sagn og historie. Reitzel 1962. Illustr. 136s. (#17758) kr. 55

VARMOSE, POUL ERIK BALLE: Magtkamp og forsoning 1070-1500. 1985. Illustr. (#17225) kr. 55

VAUPELL, OTTO: Rigskansler Grev Griffenfeld. Et bidrag til Nordens historie i det 17de hundredeaar 1-2. 1880-82. Med plancher. I eet halvlæder. 206s+184s+216s+117s. (#76607) kr. 240

VAUPELL, OTTO: Kampen for Sønderjylland. Krigene 1848-1850. 3 bd. Med udfoldelige kort. Et kort løst. (#106032) kr. 600

VAUPELL, OTTO: Den nordiske syvaarskrig 1563-1570. Illustr.+ kort. (#112780) kr. 250

VEDEL, ANDERS SØRENSEN: Den Danske Krønicke. Saxo-oversættelse 1575. Udgivet i facsimile. (#111947) kr. 350

VEDEL, VALDEMAR: By og borger i middelalderen. Et forsøg i kulturpsykologi. 1901. Illustr. Halvlæder. 448s. (#67762) kr. 120

VELLEV, JENS (RED): Romanske stenarbejder 1-4. Illustr. Lille hak i ryg på bind 1. (#66397) kr. 450

VENGE, MIKAEL: "Når vinden føjer sig...". Spillet om magten i Danmark marts-december 1523. (#105956) kr. 100

VERGARA, BENITO M.: Displaying Filipinos: Photograhy and colonialism in the early 20th century Phillippines. 1995. Illustr. 180p. (#96999) kr. 80

VERRIER, ANTHONY: The road to Zimbabwe 1890-1980. Jonathan Cape, London 1986. Illustr. Orig.cloth in dw. 364p. (#91300) kr. 140

VERRILD, A. HYATT AND RUTH: America's ancient civilizations. Illustr. Name on free-leaf. D/w a bit worn. (#106335) kr. 150

VIDEANT (Alex. Foss): Udenrigsminister Scavenius og genforeningen. Bidrag til en studie. Aschehoug 1919. N.p.s. 32s. (#88111) kr. 75

VIKINGERNE I ENGLAND OG HJEMME I DANMARK.: Nationalmuseet. 1981. Illustr. (#17802) kr. 80

VILLADSEN, VILLADS: De danske bønders historie. 1944. Illustr. Halvshirting. (#4320) kr. 60

VIOLA, HERMAN J.: The Indian Legacy of Charles Bird King. Illustr. (#104648) kr. 140

VOLDUM, J.: Den sidste skanse. 1909. (#35042) kr. 35

VOLDUM, J.: Den sidste skanse. 1909. (#34714) kr. 35

VOLKOGONOV, DMITRIJ: Trotsky. The eternal revolutionary. Illustr. (#106837) kr. 250

VOLLMER, JOHN E.: In the presence of The Dragon Throne. Ch'ing Dynasty Costume (1644-1911) in The Royal Ontario Museum. Toronto 1977. Illustr. (#44244) kr. 55

VOSS, KNUD: Bygningsadministrationen i Danmark under enevælden. Med en historisk redegørelse for størstedelen af periodens danske raadhuse. 1966. Illustr. 570s. (#59919) kr. 200

WAAGENAAR, SAM: Mordet på Mata Hari. Illustr. (#35793) kr. 100

WAHLQVIST, BERTIL: Barsk idræt. Sport i vikingetiden. Illustr. (#97778) kr. 140

WALKER, STANLEY: Texas. New York 1962. Illustr. Orig.half-cloth. (#58170) kr. 100

WALLICH, P.H.: Literære arbeider og mærkelige breve af Napoleon. (#112565) kr. 175

WALTER, JAKOB: Soldat for Napoleon. En værnepligtigs beretning fra felttoget mod Rusland. Eneste kendte selvbiografi skrevet af en menig soldat. Illustr. (#42341) kr. 100

WAMBERG, BODIL: Leonora Christina. Dronning af Blåtårn. Gyldendals bogklub 1992. Illustr. Orig.bd m/smudsomslag. 296s. (#86367) kr. 80

WAMBERG, BODIL: Leonora Christina. Dronning af Blåtårn. Aschehoug 2005. 3.udgave. Illustr. 296s. (#34935) kr. 100

WAMBERG, BODIL: Grevinden - et portræt af Grevinde Danner. Illustr. (#87754) kr. 150

WAMBERG, BODIL: Christian IV - en mand under indflydelse. Gads forlag 1993. Illustr. 328s. (#58087) kr. 90

WAMBERG, BODIL: Leonora Christina. Dronning af Blåtårn. Illustr. (#107164) kr. 120

WANDEL, C.F.: Danske handelsforsøg paa levanten i det attende aarhundrede. (#113625) kr. 200

WATSON, FRANCIS: Caterina de Medici og Bartholomæusnatten. 1937. Illustr. Helshirting. (#64443) kr. 100

WATSON, WILLIAM: Kina før han dynastiet. 1964. Illustr. 288s. (#35242) kr. 65

WATT, W. MONTGOMERY: The majesty that was Islam. The Islamic world 661-1100. London 1976. Illustr. (#35247) kr. 80

WEALE, PUTNAM: Aabenhjærtige breve fra Peking. (#106692) kr. 140

WEDEL, F.: Gilder og Laug i Flensborg. 1873. Pænt halvlæder. N.p.s. 155s. (#69410) kr. 200

WEGENER, C.F.: Doctor C.F. Wegener's liden krønike on kong Frederik og den danske bonde. Til meningmands nytte og fornøielse udgiven af det kongelige Danske Landhuusholdningsselskab. 1843. Trist halvlæder. Lidt vandskjoldet. 270s. (#76679) kr. 120

WEIBULL, CURT: Dronning Christina. 1969. Illustr. Helfablea (#17890) kr. 65

WEISS, ANDRE: Tysklands krænkelse af Belgiens og Luxemburgs neutralitet. Studier og dokumenter angaaende krigen. 1915. 38s. (#84759) kr. 50

WEIZMANN, CHAIM: Memoiren. Das Werden des Staates Israel. London 1951. Illustr. Helshirting. (#38984) kr. 120

WELLARD, JAMES: The great Sahara. London 1964. Illustr. Helshirting. (#42812) kr. 80

WELVERT, EUGENE: Lendemains revolutionnaires. Les Regicides. Paris n.d. Halfcalf. (#57737) kr. 200

WENDT, FRANTZ: Danmarks historie 1939-1978. Særudgave af Danmarks Historie 14. 1978. Illustr. Helfablea. (#39845) kr. 100

WERLAUFF, E.C.: Erindringer om Guldhornstyveriet den 4de Mai 1802. 1970. Fotografisk genoptryk fra 1858. Orig.bd. (#37089) kr. 40

WESTERBY, KRISTIAN: Krigens gud. Religion og kultur. U.år. (#35450) kr. 55

WET, GENERAL CHR.R. DE.: Boernes kamp med englænderne. Illustr. (#111378) kr. 150

WET, GENERAL CHR.R. DE.: Boernes kamp med englænderne. Illustr. (#119503) kr. 165

WHEELER, MORTIMER: Indien og Parkistan indtil Asoka. 1965. Illustr. St.p.fr. (#35482) kr. 65

WHEELER, MORTIMER: Indien og Parkistan indtil Asoka. 1965. Illustr. Helpluv. (#35481) kr. 75

WHITTLE, TYLER: Bertie. Albert Edward, Prince of Wales. London 1974. Orig.cloth in dw. 327p. (#80743) kr. 80

WIESENTHAL, SIMON: Christofer Columbus. Inkvisition og jødedom. 1973. Illustr. 196s. (#50043) kr. 65

WIKBERG, SVEN: Wilhelm af Oranien. En forkæmper for tolerance og national frihed. 1939. Illustr. 176s. (#75864) kr. 100

WILKENSCHILDT, MERETE: Kongeligt leksikon. Lindhardt og Ringhof 2000. Illustr. 277s. (#99725) kr. 120

WILKINSON, CLENNELL: Nelson. U.år. Illustr. (#35577) kr. 80

WILLEMOES, C.A.: Nordslesvigernes fangenskab i året 1870. Med indledning og noter af Peter Kr. Iversen. Forlaget Neffen u.år. Illustr. 127s. (#88030) kr. 70

WILLERSLEV, RICHARD: Studier i dansk industrihistorie 1850-1880. 1978. Orig.helshirting. 301s. (#98909) kr. 120

WILLIAMS, ALBERT RHYS: Through the Russian revolution. Boni and Liveright Publishers, New York 1921. Illustr in b/w and colour. Orig.cloth. 311p. (#21483) kr. 480

WILLIAMS, ALBERT RHYS: Journey in to revolution. Petrograd, 1917-1918. Chicago 1969. Orig.cloth in dw. 346p. (#73689) kr. 140

WILLIAMS, JAY: Korstogstidens riddere. Illustr. (#23207) kr. 100

WILTON, ROBERT: Den russiske kejserfamilies sidste dage fra den 15.marts 1917 til natten mellem den 16. og 17.juli 1918. Illustr. (#16626) kr. 150

WILTON, ROBERT: Den russiske kejserfamilies sidste dage fra den 15.marts 1917 til natten mellem den 16. og 17.juli 1918 Illustr. (#120315) kr. 160

WINDFELD-HANSEN, IVAR: Den franske revolution i memoireudtog. Ludvig XVI og Marie Antoinette + De revolutionære. (#104239) kr. 120

WINDFELD-HANSEN, IVAR: Den franske revolution i memoireudtog. Ludvig XVI og Marie Antoinette + De revolutionære.. (#112470) kr. 150

WINDING, KJELD: Frihandelsproblemet i Danmark 1855-1863. En undersøgelse af 1863-tariffens tilblivelse. 1959. (#56241) kr. 140

WINDING, KJELD: Danmarks historie. Illustr. (#18011) kr. 75

WINDING, KJELD: Danmark for hundrede aar siden - og nu. 1940. Illustr. (#35198) kr. 55

WOEL, CAI M.: Gøngehøvdingen Svend Povlsen. Danmarks frihedskamp 1658-60. (#42083) kr. 120

WOEL, CAI M.: General de Meza. Tegninger af Peter Holm. Nr.226/400 eksp. (#117082) kr. 65

WOLDEN-RÆTHINGE, ANNE: En familie og dens dronning. 1996. Illustr. (#49510) kr. 75

WORSAAE, J.J.A.: Minder om de danske og nordmændene i England, Skotland og Irland. Illustr. Pænt eksp med få gulpletter. (#103948) kr. 320

WOYTINSKY, W.S.: Stormy passage. A personal history through teo russian revolutions to democracy and freedom: 1905-1960. New York 1961. Illustr. Orig.cloth in dw. 550p. (#73947) kr. 120

WULFF, D.H.: Nøgle til almanakken. En ledsager til hvert års almanak. Arnold Busck 1985. 85s. (#30854) kr. 65

WULFF, HENRIK R. OG THOMAS WULFF (RED): En Løjtnant fra 1864. Illustr. (#115704) kr. 70

YOUNG, JAMES RANKIN: Historien om De Forenede Staters krig med Spanien og samtlige kampe tillands og tilvands. 1898. Illustr. Orig.helshirting. 467s. Med lette brugsspor (#92708) kr. 240

ZALEWSKI, BARBARA (RED): Under kronen. Historien om den Kongelige husholdning og Hofleverandørerne gennem 800 år. Illustr. (#114128) kr. 300

ZEIGLER, WILBUR GLEASON: Story of the earthquake and fire. San Francisco 1906. Illustr. (#16251) kr. 200

ZERLANG, MARTIN: 1914. Illustr. (#117188) kr. 200

ZIEGLER, MATTHES: Der Deutsche im Baltikum. Für die Jugend zusammengestellt. Berlin 1934. Illustr. (#51164) kr. 80

ZIEGLER, WILHELM: Volk ohne Führung. Das Ende des Zweiten Reiches. Hamburg 1941. Orig.Leinen. 309s. (#91697) kr. 120

ZIMMERMANN, WILHELM: Der grosse deutsche Bauernkrieg. Illustr. (#111107) kr. 200

ØRSTED, PETER: Danmark før Danmark. Romerne og os. Illustr. (#116567) kr. 120

ØSTERGAARD, BENT: Indvandrernes danmarkshistorie. 1983. Illustr. Orig.bd. 263s. (#858) kr. 120

ÅBERG, ALF: Striden om Skåne. Illustr. (#65831) kr. 120


Tilbage til top